Plextalk ptr 2 podręcznik użytkownika


Uzyskiwanie informacji o nagrywaniuPobieranie 0.88 Mb.
Strona29/47
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   47

17.5. Uzyskiwanie informacji o nagrywaniu.

Możesz w następujący sposób uzyskać informacje o bieżącym stanie nagrywania:


W trybie gotowości do nagrywania, naciśnij i przytrzymaj klawisz Informacyjny. PLEXTALK powie „Level monitor”, a następnie odczyta dostępny czas nagrywania na płycie CD lub karcie CF.
W czasie przerwy w nagrywaniu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Informacyjny. PLEXTALK powie „Pause”, a następnie odczyta długość nagrania w bieżącej sekcji oraz dostępny czas nagrywania pozostały na płycie CD lub karcie CF.
W czasie nagrywania, naciśnij i przytrzymaj klawisz Informacyjny. PLEXTALK powie „Recording”, a następnie odczyta długość nagrania w bieżącej sekcji oraz dostępny czas nagrywania pozostały na płycie CD lub karcie CF.
UWAGA: Jeśli mowa lektora w czasie nagrywania jest ustawiona na „Guidance off”, to podczas nagrywania nie usłyszysz wyżej opisywanych informacji. Informacje będą dalej dostępne w trybie gotowości do nagrywania oraz w czasie przerwy w nagrywaniu.

UWAGA: Oprócz podanych wyżej informacji, PLEXTALK odczyta także bieżący stan baterii, obecnie wybrany tryb nagrywania i jakość dźwięku oraz źródło sygnału.17.6. Edycja znaczników nagłówków i stron w czasie nagrywania.

Gdy już dowiedziałeś się, jak wykonać proste nagranie, możemy zacząć wprowadzać niektóre opcje nawigacji DAISY. PLEXTALK umożliwia ustawienie i anulowanie informacji o nagłówkach i stronach w czasie nagrywania lub po jego zakończeniu. Obie metody działają dobrze, a metoda, z której będziesz korzystać, zależy od typu wykonywanego nagrania.


Ten podrozdział opisuje wstawianie i anulowanie znaczników nagłówków i stron w czasie nagrywania.
PRZYPOMNIENIE: Nagłówek to znacznik wstawiany w tytule DAISY na początku każdej sekcji. Sekcja w tytule DAISY to segment dźwięku znajdujący się pomiędzy dwoma nagłówkami.
Znaczniki nagłówków i stron można wstawiać w trakcie nagrywania lub w czasie przerwy w nagrywaniu. Obie metody opisano poniżej:
Aby wstawić nagłówek w czasie nagrywania, naciśnij jeden raz klawisz Nagłówka. PLEXTALK powie „Heading XX”. Nowy nagłówek zostanie natychmiast wstawiony.
Aby wstawić znacznik strony w czasie nagrywania, naciśnij jeden raz klawisz Strony. PLEXTALK powie „Page XX”. Nowy znacznik strony zostanie natychmiast wstawiony.
Aby wstawić nagłówek w czasie przerwy w nagrywaniu, naciśnij jeden raz klawisz Nagłówka. PLEXTALK powie „Heading XX”. Nagłówek zostanie wstawiony po wznowieniu nagrywania.
Gdy jesteś jeszcze w czasie przerwy w nagrywaniu, możesz anulować wstawienie nagłówka naciskając ponownie klawisz Nagłówka. PLEXTALK powie „Cancel heading XX”.
Aby wstawić znacznik strony w czasie przerwy w nagrywaniu, naciśnij jeden raz klawisz Strony. PLEXTALK powie „Page XX”. Znacznik strony zostanie wstawiony po wznowieniu nagrywania.
Gdy jesteś jeszcze w czasie przerwy w nagrywaniu, możesz anulować wstawienie znacznika strony naciskając ponownie klawisz Strony. PLEXTALK powie „Cancel page XX”.
UWAGA: We wszystkich powyższych komunikatach „XX” to numer nagłówka lub strony, która została wstawiona lub anulowana.

17.7. Edycja znaczników nagłówków i stron po zakończeniu nagrywania.

Ten podrozdział opisuje wstawianie i anulowanie znaczników nagłówków i stron po zakończeniu nagrywania. Tak jak poprzednio, metoda wstawiania i anulowania znaczników jest podobna dla nagłówków i stron.17.7.1. Wstawianie nagłówka.

Aby wstawić nagłówek po zakończeniu nagrywania, wykonaj następujące czynności:
 • Przejdź w nagraniu do przybliżonego miejsca, w którym chcesz wstawić nagłówek.

 • Następnie usłyszysz 3 sekundy dźwięku odtwarzane cyklicznie począwszy od bieżącego położenia w nagraniu.

 • PLEXTALK poprosi cię o ustawienie pozycji nagłówka za pomocą klawiszy Numer 4 i 6.

 • Za ich pomocą możesz przesuwać nagłówek wstecz lub do przodu w odstępach 0,1 sekundy.

 • Gdy już ustawisz nagłówek w odpowiednim miejscu, naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć ten proces.

 • PLEXTALK potwierdzi wstawienie nagłówka komunikatem „Set heading XX” (gdzie “XX” to numer właśnie wstawionego nagłówka).

UWAGA: Zależnie od ilości tytułów na płycie CD lub karcie CF, konieczne będzie naciśnięcie klawisza Nagłówka 2 lub 3 razy, aby dostać się do właściwej opcji.

UWAGA: Nagłówki zostaną automatycznie przenumerowane od początku nagrania.

UWAGA: Znacznik nagłówka zostanie wstawiony na początku 3-sekundowego fragmentu dźwięku.17.7.2. Anulowanie wstawionego nagłówka.

Jeśli wstawiłeś nagłówek w złym miejscu lub jeśli został on automatycznie utworzony tam, gdzie tego nie chciałeś, możesz łatwo go usunąć.


Aby anulować nagłówek po zakończeniu nagrywania, wykonaj następujące czynności:


 • Przejdź do nagłówka, który chcesz anulować.

 • W czasie odtwarzania lub po zatrzymaniu odtwarzania naciskaj klawisz Nagłówka, aż PLEXTALK powie „Cancel heading XX. Are you sure” (gdzie „XX” to numer nagłówka, który zostanie skasowany).

 • Następnie usłyszysz pierwsze 3 sekundy dźwięku z bieżącej sekcji, które będą odtwarzane cyklicznie.

 • Jeśli chcesz usunąć ten nagłówek, naciśnij klawisz Enter.

 • PLEXTALK potwierdzi anulowanie nagłówka komunikatem „Cancelled heading XX” (gdzie “XX” to numer właśnie anulowanego nagłówka).

UWAGA: Pozostałe nagłówki zostaną automatycznie przenumerowane od początku nagrania.17.7.3. Wstawianie strony.

Aby wstawić znacznik strony po zakończeniu nagrywania, wykonaj następujące czynności:
 • Przejdź w nagraniu do przybliżonego miejsca, w którym chcesz wstawić znacznik strony.

 • W czasie odtwarzania lub po zatrzymaniu odtwarzania naciśnij klawisz Strony dwa razy. PLEXTALK powie „Set page XX. Are you sure” (gdzie „XX” to numer strony, która ma być wstawiona).

 • Następnie usłyszysz 3 sekundy dźwięku odtwarzane cyklicznie począwszy od bieżącego położenia w nagraniu.

 • PLEXTALK poprosi cię o ustawienie pozycji za pomocą klawiszy Numer 4 i 6.

 • Za ich pomocą możesz przesuwać znacznik strony wstecz lub do przodu w odstępach 0,1 sekundy.

 • Gdy już ustawisz znacznik strony w odpowiednim miejscu, naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć ten proces.

 • PLEXTALK potwierdzi wstawienie strony komunikatem „Set page XX” (gdzie “XX” to numer właśnie wstawionej strony).

UWAGA: Znaczniki stron zostaną automatycznie przenumerowane od początku nagrania.

UWAGA: Znacznik strony zostanie wstawiony na początku 3-sekundowego fragmentu dźwięku.

17.7.4. Anulowanie wstawionej strony.

Jeśli wstawiłeś znacznik strony w złym miejscu, możesz łatwo go anulować.


Aby anulować znacznik strony po zakończeniu nagrywania, wykonaj następujące czynności:


 • W czasie odtwarzania lub po zatrzymaniu odtwarzania naciśnij klawisz Strony trzy razy. PLEXTALK powie „Cancel page XX. Are you sure” (gdzie „XX” to numer znacznika strony, który ma być skasowany).

 • Następnie usłyszysz pierwsze 3 sekundy dźwięku z bieżącej strony, które będą odtwarzane cyklicznie.

 • Jeśli chcesz usunąć ten znacznik strony, naciśnij klawisz Enter.

 • PLEXTALK potwierdzi anulowanie strony komunikatem „Cancelled page XX” (gdzie “XX” to numer właśnie anulowanej strony).

UWAGA: Pozostałe znaczniki stron zostaną automatycznie przenumerowane od początku nagrania.


1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   47


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna