Plextalk ptr 2 podręcznik użytkownika


Edycja nagrania DAISY za pomocą menuPobieranie 0.88 Mb.
Strona30/47
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   47

17.8. Edycja nagrania DAISY za pomocą menu.

Menu Edycja w PLEXTALK-u działa podobnie, jak menu Edycja na komputerze PC. Możesz wycinać, kopiować i wklejać sekcje w tytule DAISY tak, jak robisz to ze znakami lub słowami w edytorze tekstu. PLEXTALK posiada nawet „schowek autio”, który działa podobnie do schowka w Windows. Ten podrozdział opisuje przeprowadzanie podstawowych operacji edycyjnych, włącznie z zapisywaniem i wyszukiwaniem edytowanych informacji oraz wycinanie, kopiowanie, wklejanie i łączenie sekcji.17.8.1. Zapisywanie informacji o edycji.

PLEXTALK umożliwia zapisanie w dowolnej chwili informacji o operacjach nagrywania i edycji, które przeprowadziłeś w bieżącej sesji do chwili obecnej. Gdy informacje te zostaną zapisane, funkcja „Search for edited information in the disc” umożliwia wycofanie zmian dokonanych w nagraniu do stanu, w którym nagranie znajdowało się, gdy ostatnio użyto funkcji "Save editing information”. Opcja ta przydaje się w sytuacjach, w których na płycie wystąpiły błędy zapisu lub pojawiły się inne problemy z nagraniem.


Funkcja „Save editing information” działa dla nagrań DAISY znajdujących się na płycie CD-R lub CD-RW oraz na karcie CF. W wypadku płyt CD-R i CD-RW informacje o edycji są automatycznie zapisywane, gdy wysuniesz płytę, wyłączysz urządzenie lub sfinalizujesz płytę. W wypadku kart CF informacje zapisywane są gdy wyłączysz urządzenie lub zmienisz wybrany nośnik z „Card” (karta) na „Disc” (płyta).
Jeśli jednak chcesz zapisać informacje o edycji ręcznie, wykonaj następujące czynności:


 • Naciśnij jeden raz klawisz Menu, aby wejść do Menu Głównego.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Edit”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Save editing information”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • PLEXTALK zapyta, czy na pewno chcesz kontynuować. Naciśnij klawisz Enter, aby zapisać informacje o edycji lub klawisz Anuluj, aby przerwać wykonywaną czynność.

 • Jeśli potwierdzisz, że chcesz kontynuować, PLEXTALK zapisze informacje, co może potrwać kilka sekund. Następnie powie „Disc” lub „Card”, zależnie od tego, z jakim nośnikiem pracujesz. Na końcu powie „DAISY title” oraz numer bieżącego tytułu.17.8.2. Wyszukiwanie informacji o edycji.

Jeśli PLEXTALK nie potrafi odczytać płyty CD-R lub CD-RW z powodu błędów w zapisie lub innych problemów, możesz skorzystać z funkcji „Search for edited information in the disc”, aby przywrócić nagranie do stanu, w którym znajdowało się ono, gdy ostatnio wykorzystano funkcję “Save editing information”.


Przykładowo, jeśli nagrywałeś i edytowałeś informacje w bieżącym tytule w 3 różnych dniach i za każdym razem wyłączałeś potem PLEXTALK-a, to zostały zapisane 3 zestawy informacji o nagrywaniu i edycji. Gdy pierwszy raz skorzystasz z funkcji „Search for edited information in the disc”, PLEXTALK spróbuje przywrócić nagranie do stanu, w którym znajdowało się po drugiej sesji. Będzie się wydawać, że cała trzecia sesja zniknęła. Gdy ponownie skorzystasz z funkcji „Search for edited information in the disc”, nagranie zostanie przywrócone do stanu, w którym znajdowało się na końcu pierwszej sesji, co spowoduje wrażenie, że druga sesja również zniknęła. Można to kontynuować do momentu, w którym nie ma już więcej informacji zapisanych na płycie. PLEXTALK powie wtedy „No more edited information available for search”.
Gdy przeprowadzając powyższy proces dojdziesz do punktu, w którym chcesz zapisać nagranie, skorzystaj z funkcji „Save editing information” lub sfinalizuj płytę CD.
Jeśli po przywróceniu nagrania do poprzedniego stanu zrezygnujesz z zapisywania zmian, po prostu wysuń płytę CD z urządzenia i włóż ją ponownie, A zostanie przywrócona do stanu, w którym znajdowała się, zanim pierwszy raz użyłeś funkcji „Search for edited information in the disc”.
UWAGA: Funkcja „Search for edited information in the disc” działa tylko dla nagrań DAISY znajdujących się na płycie CD-R lub CD-RW.
Aby skorzystać z funkcji „Search for edited information in the disc”, wykonaj następujące czynności:


 • Naciśnij jeden raz klawisz Menu, aby wejść do Menu Głównego.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Media Management”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Search for edited information in the disc”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • PLEXTALK zapyta, czy na pewno chcesz wyszukać informacje o poprzednich edycjach. Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić lub klawisz Anuluj, aby przerwać wykonywaną czynność.

OSTROŻNIE: Wykonanie funkcji „Search for edited information in the disc” może czasami potrwać kilka godzin. Dlatego zalecamy podłączenie PLEXTALK-a do sieci elektrycznej przed rozpoczęciem jej wykonywania.

UWAGA: Jeśli funkcji „Search for edited information in the disc” uda się odzyskać informacje o edycji, powinieneś jak najszybciej skorzystać z funkcji “Save editing information”, sfinalizować płytę CD lub skopiować ją na kartę CF.

UWAGA: Nawet, jeśli uda ci się odzyskać informacje z płyty CD, nie powinieneś dalej na takiej płycie nagrywać, ponieważ mogą wystąpić kolejne błędy zapisu.17.8.3. Wycinanie sekcji.

Możesz skorzystać z funkcji „Cut section” w tytule DAISY, aby skasować jedną sekcję lub kilka sąsiednich sekcji przez wycięcie ich do schowka. Funkcja ta, w połączeniu z funkcją „Paste section”, służy także do przenoszenia wyciętego dźwięku na inne miejsce w tytule.


Aby wyciąć jedną lub więcej sekcji, wykonaj następujące czynności:


 • Naciśnij jeden raz klawisz Menu, aby wejść do Menu Głównego.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Edit”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Cut section”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • PLEXTALK poprosi o wybranie początkowej sekcji do wycięcia.

 • Klawiszami Numer 4 i 6 przechodź po kolejnych sekcjach w nagraniu, aż usłyszysz początek pierwszej sekcji, którą chcesz wyciąć. Klawiszem Enter wybierz pierwszą sekcję do wycięcia.

 • PLEXTALK poprosi o wybranie końcowej sekcji do wycięcia.

 • Klawiszami Numer 4 i 6 przechodź po kolejnych sekcjach w nagraniu, aż usłyszysz początek ostatniej sekcji, którą chcesz wyciąć. Klawiszem Enter wybierz ostatnią sekcję do wycięcia.

 • PLEXTALK zapyta, czy na pewno chcesz kontynuować. Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić lub klawisz Anuluj, aby przerwać wykonywaną czynność.

 • Gdy naciśniesz klawisz Enter, PLEXTALK wytnie zaznaczone sekcje do schowka audio i potwierdzi wykonanie operacji komunikatem „Finished”.

UWAGA: Gdy przemieszczasz się po kolejnych sekcjach, PLEXTALK odczytuje numery nagłówków. Odtwarza także pierwsze 15 sekund każdej sekcji. Jeśli chcesz zatrzymać odtwarzanie lub ponownie usłyszeć sekcję, naciśnij klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj.

UWAGA: Jeśli chcesz wyciąć kilka sekcji, to muszą one ze sobą sąsiadować.

UWAGA: Jeśli chcesz wyciąć tylko jedną sekcję, to powinieneś wybrać ją jako sekcję początkową i sekcję końcową do wycięcia.

UWAGA: Jeśli wycięty dźwięk zawiera znaczniki stron lub zakładki, to zostaną one usunięte. Pozostałe nagłówki i znaczniki stron zostaną automatycznie przenumerowane.

17.8.4. Kopiowanie sekcji.

Możesz skorzystać z funkcji „Copy section” w tytule DAISY, aby skopiować jedną sekcję lub kilka sąsiednich sekcji do schowka audio. Funkcja ta, w połączeniu z funkcją „Paste section”, służy do kopiowania dźwięku na inne miejsce w tytule.


Aby skopiować jedną lub więcej sekcji, wykonaj następujące czynności:


 • Naciśnij jeden raz klawisz Menu, aby wejść do Menu Głównego.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Edit”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Copy section”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • PLEXTALK poprosi o wybranie początkowej sekcji do skopiowania.

 • Klawiszami Numer 4 i 6 przechodź po kolejnych sekcjach w nagraniu, aż usłyszysz początek pierwszej sekcji, którą chcesz skopiować. Klawiszem Enter wybierz pierwszą sekcję do skopiowania.

 • PLEXTALK poprosi o wybranie końcowej sekcji do skopiowania.

 • Klawiszami Numer 4 i 6 przechodź po kolejnych sekcjach w nagraniu, aż usłyszysz początek ostatniej sekcji, którą chcesz skopiować. Klawiszem Enter wybierz ostatnią sekcję do skopiowania.

 • PLEXTALK zapyta, czy na pewno chcesz kontynuować. Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić lub klawisz Anuluj, aby przerwać wykonywaną czynność.

 • Gdy naciśniesz klawisz Enter, PLEXTALK skopiuje zaznaczone sekcje do schowka audio i potwierdzi wykonanie operacji komunikatem „Finished”.

UWAGA: Gdy przemieszczasz się po kolejnych sekcjach, PLEXTALK odczytuje numery nagłówków. Odtwarza także pierwsze 15 sekund każdej sekcji. Jeśli chcesz zatrzymać odtwarzanie lub ponownie usłyszeć sekcję, naciśnij klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj.

UWAGA: Jeśli chcesz skopiować kilka sekcji, to muszą one ze sobą sąsiadować.

UWAGA: Jeśli chcesz skopiować tylko jedną sekcję, to powinieneś wybrać ją jako sekcję początkową i sekcję końcową do kopiowania.

UWAGA: Jeśli wycięty dźwięk zawiera znaczniki stron lub zakładki, to zostaną one usunięte. Pozostałe nagłówki i znaczniki stron zostaną automatycznie przenumerowane.

17.8.5. Wklejanie sekcji.

Gdy już wyciąłeś lub skopiowałeś sekcje do schowka audio, możesz wkleić je w dowolnym miejscu w bieżącym tytule.


Aby wkleić sekcję, wykonaj następujące czynności:


 • Naciśnij jeden raz klawisz Menu, aby wejść do Menu Głównego.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Edit”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Paste section”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • PLEXTALK poprosi o wybranie pozycji do wklejenia.

 • Klawiszami Numer 4 lub 6 przejdź do miejsca, w którym chcesz wkleić dźwięk znajdujący się obecnie w schowku audio.

 • Gdy dokonasz wyboru, naciśnij klawisz Enter. PLEXTALK potwierdzi zakończenie wklejania komunikatem „Finished”.

UWAGA: PLEXTALK wklei dźwięk tuż przed wybraną wyżej sekcją.

UWAGA: Gdy przemieszczasz się po kolejnych sekcjach, PLEXTALK odczytuje numery nagłówków. Odtwarza także pierwsze 15 sekund każdej sekcji. Jeśli chcesz zatrzymać odtwarzanie lub ponownie usłyszeć sekcję, naciśnij klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj.

17.8.6. Łączenie sekcji.

Możesz łączyć sąsiadujące ze sobą w tytule DAISY sekcje tak, aby tworzyły razem jedną sekcję.


Aby połączyć jedną lub więcej sekcji, wykonaj następujące czynności:


 • Naciśnij jeden raz klawisz Menu, aby wejść do Menu Głównego.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Edit”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Join section”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • PLEXTALK poprosi o wybranie początkowej sekcji do połączenia.

 • Klawiszami Numer 4 i 6 przechodź po kolejnych sekcjach w nagraniu, aż usłyszysz początek pierwszej sekcji, którą chcesz połączyć. Klawiszem Enter wybierz pierwszą sekcję do połączenia.

 • PLEXTALK poprosi o wybranie końcowej sekcji do połączenia.

 • Klawiszami Numer 4 i 6 przechodź po kolejnych sekcjach w nagraniu, aż usłyszysz początek ostatniej sekcji, którą chcesz połączyć. Klawiszem Enter wybierz ostatnią sekcję do połączenia.

 • PLEXTALK zapyta, czy na pewno chcesz kontynuować. Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić lub klawisz Anuluj, aby przerwać wykonywaną czynność.

 • Gdy naciśniesz klawisz Enter, PLEXTALK połączy zaznaczone sekcje i potwierdzi wykonanie operacji komunikatem „Finished”.

UWAGA: Gdy przemieszczasz się po kolejnych sekcjach, PLEXTALK odczytuje numery nagłówków. Odtwarza także pierwsze 15 sekund każdej sekcji. Jeśli chcesz zatrzymać odtwarzanie lub ponownie usłyszeć sekcję, naciśnij klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj.

UWAGA: Gdy połączysz nagłówki, to pozostałe nagłówki zostaną automatycznie przenumerowane.

17.8.7. Anulowanie ostatniej operacji edycji.

Funkcja „Cancel previous editing” pozwala na anulowanie ostatnio wykonanej operacji edycji. Możesz z niej korzystać po wykonaniu następujących operacji: Wycinanie sekcji, Kopiowanie sekcji, Wklejanie sekcji, Łączenie sekcji, Wstawianie lub anulowanie nagłówka oraz Wstawianie lub anulowanie strony.


Aby anulować poprzednią operację edycji, wykonaj następujące czynności:


 • Naciśnij jeden raz klawisz Menu, aby wejść do Menu Głównego.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Edit”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Cancel previous editing”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • PLEXTALK zapyta, czy na pewno chcesz kontynuować. Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić lub klawisz Anuluj, aby przerwać wykonywaną czynność.

 • Gdy naciśniesz klawisz Enter, PLEXTALK anuluje ostatnią operację edycji i potwierdzi wykonanie operacji komunikatem „Finished”.

UWAGA: Nie możesz anulować następujących operacji: Przygotuj do edycji, Stwórz nowy tytuł, Usuń tytuł oraz Wstawienie nagłówka lub strony w czasie nagrywania.

UWAGA: Możesz anulować tylko ostatnio wykonaną operację edycji. Anulowanie więcej niż jednej operacji nie jest możliwe.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   47


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna