Plextalk ptr 2 podręcznik użytkownika


Uzyskiwanie informacji o nagrywaniuPobieranie 0.88 Mb.
Strona33/47
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   47

18.5. Uzyskiwanie informacji o nagrywaniu.

Możesz w następujący sposób uzyskać informacje o bieżącym stanie nagrywania:


W trybie gotowości do nagrywania, naciśnij i przytrzymaj klawisz Informacyjny. PLEXTALK powie „Level monitor”, a następnie odczyta dostępny czas nagrywania na płycie CD.
W czasie przerwy w nagrywaniu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Informacyjny. PLEXTALK powie „Pause”, a następnie odczyta długość nagrania na bieżącej ścieżce oraz dostępny czas nagrywania pozostały na płycie CD.
W czasie nagrywania, naciśnij i przytrzymaj klawisz Informacyjny. PLEXTALK powie „Recording”, a następnie odczyta długość nagrania na bieżącej ścieżce oraz dostępny czas nagrywania pozostały na płycie CD.
UWAGA: Jeśli mowa lektora w czasie nagrywania jest ustawiona na „Guidance off”, to podczas nagrywania nie usłyszysz wyżej opisywanych informacji. Informacje będą dalej dostępne w trybie gotowości do nagrywania oraz w czasie przerwy w nagrywaniu.

UWAGA: Oprócz podanych wyżej informacji, PLEXTALK odczyta także bieżący stan baterii, obecnie wybrany tryb nagrywania i jakość dźwięku oraz źródło sygnału.18.6. Edycja ścieżek w trakcie nagrywania.

Gdy już nauczyłeś się, jak wykonywać proste nagrania, przydatne może być poznanie możliwości dodawania do nagrania ścieżek w wybranym czasie. PLEXTALK umożliwia wstawianie i anulowanie informacji o ścieżkach w czasie nagrywania. Ścieżek nie można anulować po zakończeniu nagrywania ani po sfinalizowaniu płyty CD.


Ten podrozdział opisuje wstawianie i anulowanie ścieżek w czasie nagrywania. Ścieżki można wstawiać w trakcie nagrywania lub w czasie przerwy w nagrywaniu. Obie metody opisano poniżej:

Aby wstawić ścieżkę w czasie nagrywania, naciśnij jeden raz klawisz Nagłówka. PLEXTALK powie „Track XX”. Nowa ścieżka zostanie od razu wstawiona.


Aby wstawić ścieżkę w czasie przerwy w nagrywaniu, naciśnij jeden raz klawisz Nagłówka. PLEXTALK powie „Track XX”. Ścieżka zostanie wstawiona po wznowieniu nagrywania.
Gdy jesteś jeszcze w czasie przerwy w nagrywaniu, możesz anulować wstawienie ścieżki naciskając ponownie klawisz Nagłówka. PLEXTALK powie „Cancel track XX”.
OSTROŻNIE: Gdy spróbujesz utworzyć ścieżkę o długości mniejszej, niż 2 sekundy, urządzenie wyda dźwięk ostrzegawczy i numer ścieżki zostanie umieszczony w nagraniu.

UWAGA: Pamiętaj, że w Standardowym muzycznym trybie nagrywania nowa ścieżka tworzona jest automatycznie, gdy w nagraniu pojawi się cisza o długości większej, niż 2 sekundy. Jeśli chcesz lepiej kontrolować wstawianie ścieżek, skorzystaj z Niestandardowego muzycznego trybu nagrywania i wstawiaj ścieżki ręcznie.

UWAGA: We wszystkich powyższych komunikatach „XX” to numer ścieżki, która została wstawiona lub anulowana.

18.7. Finalizowanie muzycznej płyty CD.

Po sfinalizowaniu płyty CD możliwe jest jej odtwarzanie na komercyjnie sprzedawanych odtwarzaczach CD. Jeśli po dokonaniu nagrań nie sfinalizujesz płyty, to odtworzenie jej w odtwarzaczach innych niż PLEXTALK nie będzie możliwe. Po sfinalizowaniu płyty nie można dodawać do niej kolejnych nagrań. Ten podrozdział opisuje proces finalizowania płyty CD.


Aby przeprowadzić proces finalizowania płyty, wykonaj następujące czynności:


 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Media Management”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Finalise CD”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Jeśli PLEXTALK nie jest obecnie podłączony do sieci elektrycznej, usłyszysz ostrzeżenie i urządzenie zapyta, czy na pewno chcesz kontynuować. Jeśli PLEXTALK jest podłączony do prądu, ostrzeżenie nie będzie odczytane.

 • Jeśli chcesz kontynuować, naciśnij klawisz Enter lub wciśnij klawisz Anuluj, jeśli chcesz zrezygnować z wykonywanej czynności.
 • Następnie PLEXTALK zapyta, czy na pewno chcesz kontynuować. Naciśnij klawisz Enter, aby rozpocząć finalizowanie płyty CD lub klawisz Anuluj, aby z finalizowania zrezygnować.

 • Możesz w dowolnej chwili sprawdzić postęp finalizowania naciskając dowolny klawisz PLEXTALK-a.

 • Po chwili finalizowanie płyty zostanie zakończone i PLEXTALK powie „Finished”.

OSTROŻNIE: Jeśli w czasie finalizowania płyty skończy się zasilanie baterii, to odtwarzanie później takiej płyty może być niemożliwe. Dlatego przed rozpoczęciem finalizowania płyty zalecamy podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej.

UWAGA: Po sfinalizowaniu muzycznej płyty CD nie będzie możliwe dodawanie do niej w późniejszym czasie kolejnych magrań.

UWAGA: Jeśli twój odtwarzacz CD nie obsługuje płyt CD-RW, to odtwarzanie nagrań wykonanych na takich płytach może nie być możliwe.19. Tryb Twórcy Książek.

Jak już opisano wcześniej, PLEXTALK dysponuje 2 trybami działania: trybem Normalnym oraz trybem Twórcy Książek. Tryb Twórcy Książek daje dodatkowe funkcje oraz umożliwia edycję struktury nagrań DAISY. Wszystkie funkcje opisane do tej pory w niniejszym podręczniku są dostępne w trybie Normalnym. Ten rozdział przedstawia główne różnice między trybem Normalnym i trybem Twórcy Książek oraz opisuje, jak korzystać z dodatkowych funkcji. Większość opisanych opcji będzie znana użytkownikom, którzy mają doświadczenie w pracy z modelem PLEXTALK PTR1.


UWAGA: Tryb Twórcy Książek przeznaczony jest dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Początkującym zalecamy zapoznanie się najpierw z funkcjami dostępnymi w trybie Normalnym.

UWAGA: Chociaż funkcje trybu Twórcy Książek zostały wymienione w tym rozdziale, to nie są one opisane szczegółowo, ponieważ zakładamy, że nie jest to konieczne dla użytkowników zaawansowanych.19.1. Przełączanie z trybu Normalnego na tryb Twórcy Książek.

Aby przełączyć się z trybu Normalnego na tryb Twórcy Książek, wykonaj następujące czynności:
 • Naciśnij jeden raz klawisz Menu, aby wejść do Menu Głównego.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Control panel”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Select the mode”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Klawiszami Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Normal mode” (tryb Normalny) lub „Book Creator mode” (tryb Twórcy Książek), a następnie zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Gdy ustawisz tę opcję, PLEXTALK potwierdzi, że ustawienia zostały zapamiętane komunikatem „Set”.


1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   47


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna