Plextalk ptr 2 podręcznik użytkownika


Różnice między trybem Normalnym oraz trybem Twórcy KsiążekPobieranie 0.88 Mb.
Strona34/47
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   47

19.2. Różnice między trybem Normalnym oraz trybem Twórcy Książek.

Ten podrozdział opisuje różnice między trybem Normalnym oraz trybem Twórcy Książek.


Główne różnice są następujące:


 • Fabrycznie domyślne ustawienie dla funkcji „Moving behaviour for forward and back” to “5 seconds moving” w trybie Normalnym oraz “Phrase moving” w trybie Twórcy Książek.

 • W trybie Twórcy Książek dostępny jest dodatkowy tryb odtwarzania o nazwie „Editing play”.

 • W trybie Twórcy Książek możesz zmienić ustawienia odtwarzania naciskając klawisz Numer 3. Nie jest to możliwe w trybie Normalnym.

 • W trybie Normalnym klawiszem Numer 5 można sprawdzić bieżący poziom nawigacji. W trybie Twórcy Książek klawisz Numer 5 zachowuje się tak samo, jak klawisz Menu.

 • W trybie Twórcy Książek możesz zmienić metodę nagrywania naciskając klawisz Numer 1. W trybie Normalnym opcja ta nie jest dostępna.

 • W trybie Twórcy Książek możesz ustawić metodę nagrywania na „Wstawianie” lub „Nadpisywanie”. Obie te metody dają także dostęp do metody „Zastępowania”. W trybie Normalnym opcje te nie są dostępne.

 • Dodatkowy tryb nagrywania o nazwie „Reading” dostępny jest w trybie Twórcy Książek, ale nie w trybie Normalnym.

 • W trybie Normalnym nowe nagłówki / sekcje tworzone są automatycznie po zakończeniu nagrywania. W trybie Twórcy Książek przed rozpoczęciem nagrywania musisz przejść do miejsca, w którym ma znajdować się nowy dźwięk.

 • W trybie Twórcy Książek możesz ustawić dodatkowy parametr nagrywania o nazwie „Split phrase setting when no sound”. Nie jest to możliwe w trybie Normalnym.

 • Gdy ustawiasz pozycję nagłówka lub znacznika strony, to w trybie Normalnym możesz zmieniać ją w odstępach 0,1 sekundy, a w trybie Twórcy Książek możliwa jest zmiana o jedną frazę.

 • W trybie Twórcy Książek możesz edytować nagranie na poziomie fraz. W trybie Normalnym możesz edytować jedynie na poziomie sekcji.

 • Tryb Twórcy Książek pozwala na wstawianie i anulowanie grup. Nie jest to możliwe w trybie Normalnym.

 • W trybie Normalnym nie można ustawiać poziomów dla sekcji. W trybie Twórcy Książek dla każdego nagłówka sekcji możesz ustawić poziom od 1 do 6.19.3. Różnice przy odtwarzaniu tytułów DAISY.

Ten podrozdział opisuje różnice oraz dodatkowe opcje odtwarzania dostępne w trybie Twórcy Książek.19.3.1. Działanie klawisza Odtwarzaj/Zatrzymaj.

Gdy w trybie Twórcy Książek tytuł DAISY zostanie odtworzony do końca, to naciśnięcie klawisza Odtwarzaj/Zatrzymaj nie spowoduje automatycznego rozpoczęcia odtwarzania od początku tytułu tak, jak dzieje się to w trybie Normalnym. Jeśli chcesz zacząć odtwarzanie od początku, to najpierw musisz ręcznie przejść na początek nagrania.

UWAGA: Dla muzycznych płyt CD oraz płyt z plikami audio, naciśnięcie klawisza Odtwarzaj/Zatrzymaj po zakończeniu odtwarzania nadal spowoduje, że PLEXTALK rozpocznie odtwarzanie od początku.

19.3.2. Odtwarzanie w trybie edycji.

W trybie Twórcy Książek dostępny jest dodatkowy tryb odtwarzania. Nosi on nazwę „Editing play”. Tryb ten umożliwia przemieszczanie się po kolejnych frazach w nagraniu. Przydaje się to w czasie edycji nagrań.


W tym trybie klawisze Wstecz i Do Przodu służą do przechodzenia o jedną frazę wstecz lub do przodu. PLEXTALK automatycznie odtworzy frazę, na którą przeszedłeś.
UWAGA: Naciśnięcie klawisza Odtwarzaj/Zatrzymaj w trybie edycji spowoduje odtworzenie tylko jednej frazy. Jeśli chcesz normalnie wysłuchać nagrania, to musisz przełączyć się na Standardowy tryb odtwarzania.

19.3.3. Przełączanie trybu odtwarzania.

W trybie Twórcy Książek możesz skorzystać z klawisza Numer 3, aby przełączyć się między Standardowym i wybranym przez ciebie trybem odtwarzania. Naciskanie klawisza Numer 3 przełączy cię pomiędzy trybem Standardowym a trybem wybranym z menu "Playing settings”. Ostatnio odczytany tryb odtwarzania stanie się trybem domyślnym do momentu kolejnej zmiany.


UWAGA: Fabrycznie domyślne ustawienie pozwala na wybór pomiędzy trybem „Standard play” a trybem „Editing play”.

19.3.4 Cofanie i Powtarzanie.

W trybie Twórcy Książek klawisz Numer 7 to klawisz Cofania. Pozwala on na szybkie przemieszczenie się do miejsca, w którym znajdowałeś się przed wykonaniem ostatniego przejścia. Klawisz Numer 9 to klawisz Powtarzania, który pozwala na szybkie odwrócenie efektów operacji Cofania.


UWAGA: Możesz wycofać do 20 operacji przechodzenia po nagłówkach, stronach, zakładkach lub operacji powtarzania. Możesz także odwrócić do 20 ruchów wykonanych za pomocą funkcji Cofania.


19.4. Różnice przy nagrywaniu tytułów DAISY.

Ten podrozdział opisuje dodatkowe funkcje nagrywania dostępne w trybie Twórcy Książek.19.4.1. Różnice w nagrywaniu i ustawieniach jakości dźwięku.

W trybie Twórcy Książek dodano parametr nagrywania o nazwie „Split phrase setting when no sound”. Powoduje on, że PLEXTALK tworzy nową frazę po określonym czasie ciszy. Dostępnych jest 5 ustawień tego parametru. Obejmują one zakres od 0,2 sekundy do 1 sekundy z krokiem 0,2 sekundy. Domyślne ustawienie dla wszystkich nagrań DAISY to 0,4 sekundy.


W trybie Twórcy Książek dostępne jest dodatkowe ustawienie jakości dźwięku „PCM 22.05kHz Mono”. Poniżej podano dostępny czas nagrywania w tej jakości dla kilku różnych typów nośników:
CD-R lub CD-RW, Typ 74, 650MB: 4 godziny

CD-R lub CD-RW, Typ 80, 700MB: 4,3 godziny

Karta CF, 64MB: 24 minuty

Karta CF, 256MB: 1,5 godziny

Karta CF, 1GB: 6,5 godziny

19.4.2. Przełączanie metody nagrywania.

W trybie Normalnym wszystkie nowe nagrania są automatycznie dodawane na koniec tytułu DAISY. W trybie Twórcy Książek możesz wybrać jeden z 2 trybów nagrywania. Są to: „Insert” (wstawianie) oraz „Punch-in” (nadpisywanie). Możesz przełączać się między nimi za pomocą klawisza Numer 1. Gdy pierwszy raz naciśniesz klawisz Numer 1, PLEXTALK odczyta obecnie wybraną metodę nagrywania. Każde kolejne naciśnięcie tego klawisza przełączy urządzenie między trybem Wstawiania i Nadpisywania.


Ostatnio wybrana metoda nagrywania będzie domyślną metodą do momentu kolejnej zmiany.
UWAGA: Obie metody umożliwiają także skorzystanie z trzeciej metody o nazwie „Overwrite” (Zastępowanie). Metoda ta dostępna jest tylko po wybraniu jednej z opisywanych wcześniej dwóch metod nagrywania i nie może być wybrana samodzielnie.

19.4.3. Nagrywanie przez wstawianie.

Nagrywanie w trybie wstawiania pozwala na wstawienie nowego dźwięku w dowolnym miejscu już istniejącego nagrania. Istniejący dźwięk będzie zachowany i nie zostanie usunięty ani nadpisany.


Aby nagrywać w trybie Wstawiania, wykonaj następujące czynności:


 • Naciskaj klawisz Numer 1, aż PLEXTALK powie „Insert”.

 • Przejdź w nagraniu do miejsca, w którym chcesz wstawić nowy dźwięk. Ważne jest przejście na odpowiednią pozycję przed rozpoczęciem nagrywania, aby nie wstawić nowego dźwięku w złym miejscu.

 • Naciśnij dwa razy klawisz Nagrywania, aby rozpocząć nagrywanie.

Gdy przejrzysz wykonane nagranie, zobaczysz, że nowy dźwięk został wstawiony zaraz po frazie, na której znajdowałeś się, gdy zaczynałeś nagrywanie. Wszystkie frazy znajdujące się za punktem wstawiania zostały przesunięte, aby zrobić miejsce dla nowo wstawionego dźwięku.


UWAGA: PLEXTALK nie potrafi wstawić nowego dźwięku w środku istniejącej frazy. Jeśli rozpoczniesz nagrywanie w trybie Wstawiania na środku istniejącej frazy, PLEXTALK wstawi nowy dźwięk zaraz po wybranej frazie.

19.4.4. Nagrywanie przez Nadpisywanie.

Nagrywanie metodą Nadpisywania pozwala na wstawienie nowego dźwięku przy jednoczesnym określeniu, które frazy mają zostać usunięte w tej operacji.


Aby nagrywać w trybie Nadpisywania, wykonaj następujące czynności:


 • Naciskaj klawisz Numer 1, aż PLEXTALK powie „Punch-in”.

 • Przejdź w nagraniu do przybliżonego miejsca, w którym chcesz wstawić nowy dźwięk.

 • Naciśnij jeden raz klawisz Nagrywania. PLEXTALK poprosi o wskazanie pierwszej frazy, która będzie wycięta z nagrania.

 • Klawiszami Numer 4 i 6 przejdź do pierwszej frazy, którą chcesz wyciąć, a potem wybierz ją klawiszem Enter. Następnie PLEXTALK poprosi o wybranie ostatniej frazy do wycięcia.

 • Klawiszami Numer 4 i 6 przejdź do ostatniej frazy, którą chcesz wyciąć, a potem wybierz ją klawiszem Enter.

 • Naciśnij ponownie klawisz Nagrywania, aby rozpocząć nagrywanie.

 • Gdy już nagrałeś nowy dźwięk, naciśnij klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj, aby zatrzymać nagrywanie.

Gdy przejrzysz nagranie, zobaczysz, że frazy zaznaczone do wycięcia zostały zastąpione nowym dźwiękiem.


UWAGA: Nie musisz martwić się o długość nowego dźwięku, ponieważ PLEXTALK automatycznie dostosuje już istniejące nagranie.

19.4.5. Nagrywanie przez zastępowanie.

Nagrywanie przez Zastępowanie pozwala na poprawienie błędów popełnionych w czasie procesu nagrywania. Z metody tej można korzystać zarówno w trybie Wstawiania, jak i w trybie Nadpisywania, ale jest ona dostępna jedynie w czasie przerwy w nagrywaniu.


Aby nagrywać w trybie Zastępowania, wykonaj następujące czynności:


 • Rozpocznij nagrywanie metodą Wstawiania lub Nadpisywania, jak opisano wyżej.

 • Naciskaj klawisz Wstecz, aż znajdziesz się na pierwszej frazie, którą chcesz nagrać ponownie. PLEXTALK będzie odtwarzał frazy, po których przechodzisz.

 • Naciśnij klawisz Nagrywania, aby ponownie rozpocząć nagrywanie.

 • Gdy już nagrałeś nowy dźwięk, naciśnij klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj, aby zatrzymać nagrywanie.

Gdy przejrzysz nagranie, zobaczysz, że początkowo nagrany błąd został zastąpiony przez nowe nagranie.


UWAGA: Zastępowanie usunie cały dźwięk w dotychczas wykonanym nagraniu, począwszy od wybranej frazy.

UWAGA: Funkcja Zastępowania nie będzie dostępna, jeśli zamiast przerwać nagrywanie, przypadkowo naciśniesz klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj.


1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   47


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna