Plextalk ptr 2 podręcznik użytkownika


Różnice przy edycji tytułów DAISYPobieranie 0.88 Mb.
Strona35/47
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   47

19.5. Różnice przy edycji tytułów DAISY.

Ten podrozdział opisuje dodatkowe funkcje edycji dostępne w trybie Twórcy Książek. W tym trybie możesz edytować nagranie aż do poziomu poszczególnych fraz.19.5.1. Wycinanie fraz.

Możesz usunąć jedną frazę lub kilka sąsiadujących ze sobą fraz dźwięku z nagrania, dzięki funkcji wycinania fraz. Wycięte frazy zostaną umieszczone w schowku audio.


Aby wyciąć frazę, wykonaj następujące czynności:


 • Naciśnij jeden raz klawisz Menu, aby wejść do Menu Głównego.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Edit”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Cut phrase”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • PLEXTALK poprosi o wybranie początkowej frazy do wycięcia.

 • Klawiszami Numer 4 i 6 przechodź po kolejnych frazach w nagraniu, aż usłyszysz początek pierwszej frazy, którą chcesz wyciąć. Klawiszem Enter wybierz pierwszą frazę do wycięcia.

 • PLEXTALK poprosi o wybranie końcowej frazy do wycięcia.

 • Klawiszami Numer 4 i 6 przechodź po kolejnych frazach w nagraniu, aż usłyszysz początek ostatniej frazy, którą chcesz wyciąć. Klawiszem Enter wybierz ostatnią frazę do wycięcia.

 • PLEXTALK zapyta, czy na pewno chcesz kontynuować. Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić lub klawisz Anuluj, aby przerwać wykonywaną czynność.

 • Gdy naciśniesz klawisz Enter, PLEXTALK wytnie zaznaczone frazy do schowka audio i potwierdzi wykonanie operacji komunikatem „Finished”.

UWAGA: Nie można wycinać części fraz. Jeśli chcesz wyciąć część jednej frazy, najpierw musisz podzielić tę frazę na mniejsze części, a dopiero potem wyciąć wymagany fragment oryginalnej frazy.

UWAGA: Jeśli wycięta fraza zawiera znacznik strony lub nagłówka, to po wycięciu tej frazy strona lub nagłówek również zostaną usunięte, a pozostałe strony i nagłówki zostaną automatycznie przenumerowane.

19.5.2. Kopiowanie fraz.

Możesz skopiować jedną frazę lub kilka sąsiadujących ze sobą fraz dźwięku z nagrania, dzięki funkcji kopiowania fraz. Skopiowane frazy zostaną umieszczone w schowku audio.


Aby skopiować frazę, wykonaj następujące czynności:


 • Naciśnij jeden raz klawisz Menu, aby wejść do Menu Głównego.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Edit”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Copy phrase”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • PLEXTALK poprosi o wybranie początkowej frazy do skopiowania.

 • Klawiszami Numer 4 i 6 przechodź po kolejnych frazach w nagraniu, aż usłyszysz początek pierwszej frazy, którą chcesz skopiować. Klawiszem Enter wybierz pierwszą frazę do skopiowania.

 • PLEXTALK poprosi o wybranie końcowej frazy do skopiowania.

 • Klawiszami Numer 4 i 6 przechodź po kolejnych frazach w nagraniu, aż usłyszysz początek ostatniej frazy, którą chcesz skopiować. Klawiszem Enter wybierz ostatnią frazę do skopiowania.

 • PLEXTALK zapyta, czy na pewno chcesz kontynuować. Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić lub klawisz Anuluj, aby przerwać wykonywaną czynność.

 • Gdy naciśniesz klawisz Enter, PLEXTALK skopiuje zaznaczone frazy do schowka audio i potwierdzi wykonanie operacji komunikatem „Finished”.

UWAGA: Zostanie skopiowany jedynie dźwięk z zaznaczonych fraz. Znaczniki nagłówków, stron i grup nie zostaną skopiowane.

UWAGA: Nie można kopiować części fraz. Jeśli chcesz skopiować część jednej frazy, najpierw musisz podzielić tę frazę na mniejsze części, a dopiero potem skopiować wymagany fragment oryginalnej frazy.

19.5.3. Wklejanie fraz.

Gdy już wytniesz lub skopiujesz frazy do schowka audio, to możesz potem wkleić je w inne miejsce w nagraniu.


Aby wkleić frazy, które wcześniej zostały wycięte lub skopiowane, wykonaj następujące czynności:


 • Naciśnij jeden raz klawisz Menu, aby wejść do Menu Głównego.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Edit”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Paste phrase”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • PLEXTALK poprosi o wybranie pozycji do wklejenia.

 • Klawiszami Numer 4 lub 6 przejdź do miejsca, w którym chcesz wkleić dźwięk znajdujący się obecnie w schowku audio.

 • Gdy dokonasz wyboru, naciśnij klawisz Enter. PLEXTALK potwierdzi zakończenie wklejania komunikatem „Finished”.

UWAGA: PLEXTALK wklei dźwięk tuż przed wybraną wyżej frazą.19.5.4. Dzielenie fraz.

W trybie Twórcy Książek możesz podzielić jedną frazę na 2 osobne frazy. Funkcja ta przydaje się, gdy dana fraza jest zbyt długa lub gdy chcesz wstawić element nawigacyjny, taki jak nagłówek lub strona, w punkcie, który znajduje się w środku istniejącej frazy. Punkt podziału można przesuwać wstecz lub do przodu w odstępach 0,1 sekundy.


Aby podzielić frazę, wykonaj następujące czynności:


 • Naciśnij jeden raz klawisz Menu, aby wejść do Menu Głównego.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Edit”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Split phrase”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • PLEXTALK poprosi o wybranie frazy do podzielenia.

 • Klawiszami Numer 4 i 6 przejdź do frazy, którą chcesz podzielić, a potem wybierz ją klawiszem Enter.

 • Następnie PLEXTALK poprosi o wciśnięcie klawisza Enter, aby wybrać punkt podziału. Wybrana fraza będzie odtwarzana cyklicznie.

 • Gdy fraza jest odtwarzana, naciśnij klawisz Enter w momencie, w którym chcesz podzielić tę frazę. Zostanie ustawiony przybliżony punkt podziału.

 • Następnie PLEXTALK zapyta, czy chcesz kontynuować, oraz udostępni możliwość ustawienia punktu podziału wstecz lub do przodu w odstępach 0,1 sekundy. Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 możesz dokładnie ustawić punkt podziału.

 • Gdy już wybierzesz odpowiedni punkt podziału, naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić lub klawisz Anuluj, aby zrezygnować z podziału frazy.

 • Gdy naciśniesz klawisz Enter, PLEXTALK podzieli zaznaczoną frazę w wybranym punkcie i potwierdzi wykonanie operacji komunikatem „Finished”.19.5.5. Łączenie fraz.

Możesz stworzyć frazę w tytule DAISY poprzez połączenie wybranej frazy i frazy z nią sąsiadującej.


Aby połączyć wybraną frazę z następną frazą, wykonaj następujące czynności:


 • Naciśnij jeden raz klawisz Menu, aby wejść do Menu Głównego.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Edit”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Join phrase”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • PLEXTALK poprosi o wybranie frazy do połączenia.

 • Klawiszami Numer 4 i 6 przechodź po kolejnych frazach w nagraniu, aż usłyszysz początek frazy, którą chcesz połączyć.

 • Naciśnij klawisz Enter, aby ją wybrać.

 • PLEXTALK zapyta, czy na pewno chcesz kontynuować. Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić lub klawisz Anuluj, aby przerwać wykonywaną czynność.

 • Gdy naciśniesz klawisz Enter, PLEXTALK połączy wybraną frazę z frazą, która znajduje się zaraz po niej, i potwierdzi wykonanie operacji komunikatem „Finished”.

UWAGA: Możesz łączyć tylko te frazy, które sąsiadują ze sobą w nagraniu. Nie można łączyć dowolnej frazy z inną frazą, która została wycięta lub skopiowana z innej części tytułu DAISY.19.5.6. Wstawianie i anulowanie znacznika grupy.

Tryb Twórcy Książek pozwala na wstawianie i anulowanie znaczników grup w tytule DAISY podczas nagrania lub po jego zakończeniu. Ten podrozdział opisuje obie te czynności.


Aby wstawić grupę w czasie nagrywania, naciśnij jeden raz klawisz Numer 7. PLEXTALK powie „Group” i nowa grupa zostanie od razu wstawiona.
Aby wstawić grupę w czasie przerwy w nagrywaniu, naciśnij jeden raz klawisz Numer 7. PLEXTALK powie „Group”. Grupa zostanie wstawiona w pierwszej frazie po rozpoczęciu nagrywania.
Gdy jesteś jeszcze w czasie przerwy w nagrywaniu, możesz anulować wstawienie grupy naciskając ponownie klawisz Numer 7. PLEXTALK powie „Group setting cancelled”.
Aby wstawić grupę po zakończeniu nagrywania, gdy PLEXTALK odtwarza lub nie, wykonaj następujące czynności:


 • Przejdź do miejsca, w którym chcesz wstawić znacznik grupy.

 • Naciskaj klawisz Nagłówka, aż PLEXTALK powie „Set group setting. Are you sure?”. Fraza, na której się znajdujesz, będzie odtwarzana cyklicznie.

 • Gdy naciśniesz klawisz Enter, PLEXTALK wstawi znacznik grupy w wybranym miejscu i potwierdzi wykonanie operacji komunikatem „Finished”.

Aby anulować znacznik grupy po zakończeniu nagrywania, wykonaj następujące czynności:
 • Naciskaj klawisz Nagłówka, aż PLEXTALK powie „Cancel group setting. Are you sure?”. PLEXTALK będzie cyklicznie odtwarzał frazę, na której się znajdujesz.

 • Gdy naciśniesz klawisz Enter, PLEXTALK usunie wybrany znacznik grupy i potwierdzi wykonanie operacji komunikatem „Group setting cancelled”.

UWAGA: Do dokładnego ustawienia znacznika grupy na wybranej frazie łatwiej wykorzystać tryb Edycji, niż Standardowy tryb odtwarzania.19.5.7. Ustawianie poziomów sekcji.

Tryb Twórcy Książek umożliwia ustawienie poziomu nawigacji dla każdej sekcji znajdującej się w tytule DAISY. Możesz określić poziom nawigacji od Poziomu 1 do Poziomu 6.


Aby ustawić poziom sekcji, wykonaj następujące czynności:


 • Naciśnij jeden raz klawisz Menu, aby wejść do Menu Głównego.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Edit”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Set the section level”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • PLEXTALK powie „Use the 4 and 6 keys to move through headings and 2 and 8 keys to up or down the section level”. Następnie odczyta poziom bieżącej sekcji i numer nagłówka, a potem odtworzy pierwszą frazę z bieżącej sekcji.

 • Klawiszami Numer 4 lub 6 wybierz sekcję, której chcesz zmienić poziom sekcji. Gdy przejdziesz na kolejną sekcję, zostanie odczytany poziom tej sekcji oraz numer jej nagłówka, a następnie PLEXTALK odtworzy pierwszą frazę z wybranej sekcji.

 • Za pomocą klawiszy Numer 2 lub 8 możesz odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć poziom.

 • Gdy już dokonasz zmian w poziomie sekcji, naciśnij klawisz Enter.

 • PLEXTALK zapyta, czy na pewno chcesz ustawić poziom sekcji. Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić lub klawisz Anuluj, aby dalej zmieniać poziom sekcji.

 • Gdy naciśniesz klawisz Enter, modyfikacje zostaną zapamiętane i PLEXTALK powie „Set”.

UWAGA: Jeśli podczas ustawiania poziomu chcesz usłyszeć całą sekcję, a nie tylko pierwszą frazę z sekcji, naciśnij klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj.


1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   47


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna