Plextalk ptr 2 podręcznik użytkownika


Odłączanie PLEXTALK-a od komputera PCPobieranie 0.88 Mb.
Strona40/47
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   47

21.5. Odłączanie PLEXTALK-a od komputera PC.

Jeśli musisz odłączyć PLEXTALK-a od komputera PC, skorzystaj z jednej z poniższych procedur, zależnie od tego, jaki system operacyjny działa na twoim komputerze:


OSTROŻNIE: Gdy PLEXTALK podłączony jest do komputera jako zewnętrzny napęd CD-R/CD-RW lub jako zewnętrzny czytnik kart pamięci, nie powinieneś wyłączać PLEXTALK-a, odłączać kabla USB ani wyjmować karty CF bez uprzedniego przeprowadzenia opisanych poniżej procedur.

21.5.1. Odłączanie od komputera PC.

 • Upewnij się, że PLEXTALK jest podłączony do komputera kablem USB i że oba urządzenia są włączone.

 • Kliknij ikonę „USB” lub „Usuwanie sprzętu” znajdującą się w zasobniku systemowym w prawym dolnym rogu ekranu.

 • W Windows 98 SE, kliknij „Zatrzymaj USB-ATA/ATAPI Mass Storage Controller”.

  W Windows ME, kliknij „Zatrzymaj CD-ROM USB” lub „Zatrzymaj dysk USB”.

  W Windows 2000, kliknij „Zatrzymaj urządzenie USB Mass Storage”.

  W Windows XP, kliknij „Bezpiecznie usuń urządzenie USB Mass Storage”.

 • W Windows 98 SE, pojawi się komunikat ("Urządzenie może zostać bezpiecznie usunięte z systemu"), kliknij "OK".

W Windows Me, pojawi się komunikat ("Urządzenie ‘CD-ROM USB’ może zostać bezpiecznie usunięte z systemu"), kliknij "OK".

W Windows 2000, pojawi się komunikat ("Urządzenie ‘USB Mass Storage Device’ może zostać bezpiecznie usunięte z systemu"), kliknij "OK".

W Windows XP, pojawi się komunikat ("Urządzenie ‘USB Mass Storage Device’ może zostać bezpiecznie usunięte z systemu"), kliknij ten komunikat.

 • Wyłącz PLEXTALK-a i odłącz kabel USB.21.5.2. Deinstalacja sterownika w Windows 98 Second Edition.

Aby możliwe było podłączenie PLEXTALK-a do komputera PC, Windows ładuje do pamięci kontroler i sterownik umieszczone na płycie CD z podręcznikiem użytkownika. Najczęściej sterownik ten nie będzie przeszkadzał w korzystaniu z innych urządzeń USB. Jeśli jednak pojawią się problemy z używaniem innych urządzeń USB, spróbuj odinstalować kontroler i sterownik PLEXTALK-a.


OSTROŻNIE: Ogólnie mówiąc, nie powinno się naprawiać czegoś, co nie jest zepsute. Jeśli wszystko działa poprawnie, gdy sterownik i kontroler PLEXTALK-a są zainstalowane, to nie musisz ich usuwać.
Aby usunąć kontroler i sterownik PLEXTALK-a z komputera z systemem Windows 98 Second Edition, wykonaj następujące czynności:


 • Upewnij się, że PLEXTALK jest podłączony do komputera kablem USB i że oba urządzenia są włączone.

 • Włóż do komputera płytę CD z podręcznikiem użytkownika.

 • Przejdź do folderu "\Driver" na płycie i znajdź plik o nazwie "Uninst.exe”. Kliknij dwa razy ten plik.

 • Gdy pojawi się okno dialogowe, kliknij „Tak (T)”.

 • Odłącz kabel USB i kliknij „OK”.

 • Kliknij „Tak (T)”, aby zrestartować komputer.

Gdy komputer zostanie ponownie uruchomiony, kontroler i sterownik PLEXTALK-a nie będą już zainstalowane.22. Korzystanie z funkcji notatnika i kalkulatora w PLEXTALK-u.

Oprócz możliwości odtwarzania i nagrywania, PLEXTALK posiada także notatnik i prosty kalkulator. Ten rozdział opisuje korzystanie z obu funkcji.22.1. Używanie notatnika.

Możesz używać funkcji notatnika w PLEXTALK-u do nagrywania i odtwarzania notatek głosowych. Oprócz tego, do notatki głosowej możesz przypisać datę i godzinę, co pozwala na jej odtworzenie w określonym czasie, podobnie do opcji alarmu w niektórych organizerach. Ten podrozdział opisuje korzystanie z notatnika.22.1.1. Wchodzenie i wychodzenie z notatnika.

Aby wejść do notatnika, wykonaj następujące czynności:
 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Notepad”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • PLEXTALK powie „Press Record key to start the notepad recording”, a następnie „Press 4 or 6 key to select a notepad”. Jeśli nie nagrałeś jeszcze żadnych notatek, PLEXTALK powie „No notepad”, w przeciwnym wypadku odtworzy jedną z istniejących notatek.

 • Jesteś teraz w notatniku i możesz nagrywać nowe notatki lub zarządzać istniejącymi notatkami.

Aby wyjść z notatnika, naciśnij jeden raz klawisz Menu.22.1.2. Zmodyfikowane funkcje klawiszy w notatniku.

Gdy jesteś w notatniku, klawisze Informacyjny, Nagłówka, Strony i Zakładki mają następujące działanie:

Klawisz Informacyjny służy do ustawienia daty i godziny dla notatki głosowej oraz do określenia częstotliwości, z jaką notatka będzie powtarzana.
Klawisz Nagłówka służy do włączania lub wyłączania funkcji przypominania.
Klawisz Strony służy do kasowania niepotrzebnych notatek głosowych.
Klawisz Zakładki służy do eksportowania notatek głosowych na płytę CD lub kartę CF.

22.1.3. Nagrywanie nowej notatki głosowej.

Aby nagrać nową notatkę głosową, gdy jesteś w notatniku, wykonaj następujące czynności:
 • Naciśnij jeden raz klawisz Nagrywania. PLEXTALK przejdzie do trybu gotowości do nagrywania.

 • Ustaw poziom nagrywania, jak opisano w rozdziale 16.

 • Naciśnij i przytrzymaj klawisz Nagrywania, aby nagrać nową notatkę głosową. Gdy skończysz nagrywanie, puść ten klawisz.

 • PLEXTALK odtworzy i zapisze właśnie nagraną notatkę głosową, a następnie wróci do głównego interfejsu notatnika.

UWAGA: Domyślnie do notatki głosowej zostanie przypisana data i godzina, w której notatka została nagrana. Aby dowiedzieć się, jak ustawić inną datę i godzinę, zajrzyj do jednej z kolejnych sekcji w tym rozdziale.

UWAGA: Nie możesz nagrać ciągłej notatki, która trwa dłużej, niż 1 minutę. Gdy przekroczysz 1 minutę, PLEXTALK automatycznie zatrzyma nagrywanie.

UWAGA: Domyślnie ustawiony dostępny czas przeznaczony na nagrywanie notatek to 20 minut. Jeśli musisz zmienić dostępny czas, zajrzyj do podrozdziału 23.3 „Zarządzanie pamięcią PTR2”.

UWAGA: Jeśli czas nagrywania przekracza czas dostępny dla notatnika, usłyszysz komunikat ostrzegawczy. Powinieneś wtedy usunąć niepotrzebne notatki lub skopiować je na płytę CD lub kartę CF.

22.1.4. Sprawdzanie istniejących notatek.

Możesz sprawdzić istniejące notatki następująco:
 • Przejdź do notatnika, jak opisano powyżej.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 możesz przechodzić kolejno po istniejących notatkach. Notatki będą automatycznie odtwarzane. Jeśli znajdziesz się na początku lub na końcu listy istniejących notatek, usłyszysz dźwięk o wyższym tonie.

 • Jeśli chcesz ponownie usłyszeć bieżącą notatkę lub odsłuchać jej ustawienia, naciśnij klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj. PLEXTALK odczyta datę i godzinę, o której notatka została utworzona, oraz powie, czy opcja przypominania jest włączona. Następnie zostanie odtworzony dźwięk notatki.22.1.5. Ustawianie alarmu dla notatki głosowej.

Gdy już nagrasz notatkę głosową, możesz ustawić, aby została odtworzona w określonym dniu o wybranej godzinie. Stanie się to nawet, jeśli PLEXTALK będzie wtedy wyłączony.


Aby ustawić alarm dla notatki głosowej, musisz wykonać 2 operacje. Najpierw ustaw datę i godzinę, o której alarm ma być uaktywniony. Następnie włącz lub wyłącz alarm dla wybranej notatki.
Aby ustawić datę i godzinę dla notatki głosowej, wykonaj następujące czynności:


 • Przejdź do notatnika, jak opisano powyżej.

 • Naciśnij jeden raz klawisz Informacyjny.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Setting date”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • PLEXTALK poprosi o wprowadzenie daty za pomocą 4 cyfr. Następnie odczyta obecnie ustawioną datę.

 • Za pomocą Klawiatury Numerycznej wprowadź 2 cyfry oznaczające miesiąc, a następnie 2 cyfry oznaczające dzień. Tam, gdzie jest to konieczne, przed odpowiednią cyfrą wstaw zero. Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić wybór lub klawisz Anuluj, aby ponownie wpisać informacje.

 • Gdy zatwierdzisz datę, PLEXTALK poprosi o wpisanie roku. Następnie odczyta obecnie ustawiony rok.

 • Za pomocą Klawiatury Numerycznej wprowadź 4 cyfry oznaczające rok. Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić wybór lub klawisz Anuluj, aby ponownie wpisać informacje.

 • Gdy zatwierdzisz rok, PLEXTALK poprosi o wprowadzenie 4 cyfr oznaczających godzinę. Powie także, że za pomocą klawiszy Wstecz lub Do Przodu możesz zmienić ustawienie AM lub PM (rano lub po południu). Następnie odczyta obecnie ustawiony czas.

 • Za pomocą Klawiatury Numerycznej wprowadź 4 cyfry oznaczające godzinę i minutę. Tam, gdzie jest to konieczne, przed odpowiednią cyfrą wstaw zero. Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić wybór lub klawisz Anuluj, aby ponownie wpisać informacje. Jeśli chcesz ustawić godzinę rano lub po południu, przed naciśnięciem klawisza Enter skorzystaj z klawiszy Wstecz lub Do Przodu.

 • Data i czas dla notatki głosowej powinny być teraz ustawione prawidłowo. PLEXTALK automatycznie wyjdzie z omawianej opcji i wróci do głównego interfejsu notatnika.

UWAGA: Gdy wprowadzisz datę i godzinę, notatki głosowe zostaną automatycznie uporządkowane względem czasu.

Aby włączyć lub wyłączyć alarm dla notatki głosowej, wykonaj następujące czynności:


 • Przejdź do notatnika, jak opisano powyżej.

 • Naciśnij jeden raz klawisz Nagłówka.

 • Klawiszem Numer 4 lub 6 wybierz odpowiednią opcję „On” (włączone) lub „Off” (wyłączone), a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • PLEXTALK powie „Set” i wróci do głównego interfejsu notatnika.

UWAGA: Gdy nadejdzie określony dzień i godzina, notatka głosowa zostanie odtworzona 3 razy.

UWAGA: Alarm zadziała w określonym dniu i czasie niezależnie od tego, czy PLEXTALK jest włączony, czy nie. Jeśli PLEXTALK będzie wyłączony, to włączy się, odtworzy notatkę głosową 3 razy i, jeśli w tym czasie nie zaczniesz go używać, wyłączy się automatycznie.

UWAGA: Jeśli przypomnienie jest włączone, to usłyszysz alarm nawet, jeśli w danym momencie PLEXTALK będzie w trakcie odtwarzania.22.1.6. Ustawianie powtarzania alarmu.

PLEXTALK umożliwia ustawienie wielu opcji powtarzania dla notatki głosowej. Dostępne są następujące opcje:
 • Yearly – notatka głosowa będzie odtwarzana co roku w ten sam dzień i o tej samej godzinie.

 • Monthly – notatka głosowa będzie odtwarzana w ten sam dzień każdego miesiąca i o tej samej godzinie.

 • Daily – notatka głosowa będzie odtwarzana codziennie o tej samej godzinie.

 • Set each day – możesz określić różne godziny w każdym dniu tygodnia. Możesz także określić, że notatka będzie włączona w niektórych dniach tygodnia, a wyłączona w innych.

Wszystkie powyższe opcje ustawia się podobnie, jak datę i godzinę, ale w niektórych opcjach nie wszystkie informacje będą wymagane. Przykładowo, przy ustawieniu Yearly nie zostaniesz poproszony o wprowadzenie roku, a przy ustawieniu Daily będziesz zapytany tylko o godzinę.


Aby ustawić powtarzanie alarmu, wykonaj następujące czynności:


 • Przejdź do notatnika, jak opisano powyżej.

 • Klawiszami Numer 4 lub 6 przejdź do notatki głosowej, dla której chcesz ustawić powtarzanie.

 • Naciśnij jeden raz klawisz Informacyjny.

 • Klawiszami Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Yearly”, „Monthly”, „Daily” lub „Set each day”, a następnie zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami lektora, aby wprowadzić informacje wymagane dla wybranej opcji. Za każdym razem naciskaj klawisz Enter, aby zatwierdzić wpisane informacje.

 • Na końcu PLEXTALK powie „Set” i wróci do głównego interfejsu notatnika.

UWAGA: W opcji „Set each day” klawiszami Numer 4 lub 6 wybierz dzień, a klawiszami Numer 2 lub 8 możesz włączyć lub wyłączyć alarm w wybranym dniu. Jeśli ustawiasz alarm dla więcej niż jednego dnia w tygodniu, to powyższy proces musisz powtórzyć osobno dla każdego dnia.22.1.7. Kopiowanie notatek głosowych na płytę CD lub kartę CF.

Jeśli chcesz zwolnić miejsce w pamięci PLEXTALK-a lub mieć dostęp do swoich notatek w formacie DAISY, możesz wyeksportować informacje z notatnika na płytę CD lub kartę CF. Możesz to zrobić w następujący sposób:
 • Włóż płytę CD lub kartę CF z wystarczającą ilością wolnego miejsca.

 • Przejdź do notatnika, jak opisano powyżej.

 • Naciśnij jeden raz klawisz Zakładki. PLEXTALK poprosi o wybranie nośnika docelowego.

 • Klawiszami Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Disc” (płyta) lub „Card” (karta), a następnie zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • PLEXTALK zapyta, czy na pewno chcesz kontynuować. Naciśnij klawisz Enter, aby wyeksportować notatki głosowe lub klawisz Anuluj, aby przerwać wykonywaną czynność.

 • Gdy naciśniesz klawisz Enter, notatki głosowe zostaną wyeksportowane do nowego tytułu na wybranym nośniku. Po zakończeniu PLEXTALK powie „Finished”.

UWAGA: Funkcja kopiowania nie usunie automatycznie notatek głosowych. Musisz to zrobić osobno.22.1.8. Usuwanie notatek głosowych.

Aby usunąć jedną lub więcej notatek głosowych, wykonaj następujące czynności:
 • Przejdź do notatnika, jak opisano powyżej.

 • Naciśnij jeden raz klawisz Strony, aby wejść do funkcji kasowania.

 • Klawiszami Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Erase selected notepad” (usuń wybraną notatkę), „Erase all previous notepads” (usuń wszystkie wcześniejsze notatki) lub „Erase all notepads” (usuń wszystkie notatki), a następnie zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • PLEXTALK zapyta, czy na pewno chcesz usunąć wybrane notatki głosowe.

 • Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić lub klawisz Anuluj, aby przerwać wykonywaną czynność.

 • Gdy naciśniesz klawisz Enter, notatki głosowe zostaną usunięte z pamięci. PLEXTALK potwierdzi zakończenie usuwania komunikatem „Erased”.

UWAGA: Gdy usuniesz wszystkie notatki głosowe, to po usunięciu ostatniej notatki PLEXTALK powie „No notepad”.


1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   47


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna