Plextalk ptr 2 podręcznik użytkownikaPobieranie 0.88 Mb.
Strona41/47
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   47

22.2. Używanie kalkulatora.

PLEXTALK udostępnia funkcję prostego, nie naukowego kalkulatora, którego możesz używać do wykonywania prostych obliczeń.22.2.1. Wchodzenie i wychodzenie z kalkulatora.

Aby wejść do kalkulatora, wykonaj następujące czynności:
 • Naciśnij jeden raz klawisz Menu, aby wejść do Menu Głównego.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Calculator”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • PLEXTALK powie „Calculator” i wejdzie do głównego interfejsu kalkulatora.

Aby wyjść z kalkulatora, naciśnij jeden raz klawisz Menu.22.2.2. Zmodyfikowane funkcje klawiszy w kalkulatorze.

W kalkulatorze niektóre klawisze PLEXTALK-a mają inne funkcje:


Klawisz Informacyjny to klawisz Plus.

Klawisz Nagłówka to klawisz Minus.

Klawisz Strony to klawisz Mnożenia.

Klawisz Zakładki to klawisz Dzielenia.

Klawisz Nagrywania to kropka dziesiętna.

Klawisz Enter to klawisz Równa się.

Klawisz Anuluj to klawisz Kasowania.

Klawiszem Odtwarzaj/Zatrzymaj można sprawdzić obecnie wprowadzoną liczbę lub rezultat końcowy.22.2.3. Wykonywanie obliczeń.

Obsługa kalkulatora jest bardzo łatwa. Wprowadź liczbę, następnie operator, następnie kolejną liczbę i tak dalej, aż do wprowadzenia wszystkich potrzebnych obliczeń. Gdy zechcesz usłyszeć wynik, naciśnij klawisz Enter.


Oprócz tego powinieneś zapoznać się z następującymi uwagami:


 • Nie należy brać pod uwagę kolejności wykonywania działań. Obliczenia zostaną wykonane w kolejności, w której zostały wprowadzone.

 • Kalkulator pamięta wyniki, więc w następnych obliczeniach możesz skorzystać z wyniku poprzedniego działania.

 • Jedna liczba może składać się maksymalnie z 12 cyfr.

 • Wynik może składać się maksymalnie z 12 cyfr.

 • Najmniej znacząca cyfra jest zaokrąglana w dół.22.2.4. Czyszczenie pamięci kalkulatora.

Aby wyczyścić pamięć kalkulatora po wykonaniu obliczeń, naciśnij klawisz Anuluj. PLEXTALK potwierdzi wykonanie operacji komunikatem „Cleared”.


UWAGA: Funkcja Kasowania wywoływana klawiszem Anuluj usunie wszystkie obliczenia, a nie tylko ostatnio wpisaną liczbę.

23. Inne przydatne funkcje.

Ten rozdział opisuje, jak sprawdzić właściwości systemu, jak przywrócić ustawienia domyślne w urządzeniu oraz jak zarządzać pamięcią PLEXTALK-a.23.1. Sprawdzanie właściwości systemu.

Jeśli będziesz musiał skontaktować się z lokalnym dealerem PLEXTALK-a, możesz zostać poproszony o podanie wersji systemu oraz numeru seryjnego urządzenia. Wersja systemu to wersja oprogramowania wewnętrznego w urządzeniu, a numer seryjny to unikalny identyfikator PLEXTALK-a.

Jeśli musisz znaleźć wersję systemu lub numer seryjny PLEXTALK-a, można to łatwo zrobić w następujący sposób:


 • Naciśnij jeden raz klawisz Menu, aby wejść do Menu Głównego.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Control panel”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „System properties”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Wersja systemu i numer seryjny będą odtwarzane cyklicznie.

 • Gdy zanotujesz interesujące cię informacje, naciśnij klawisz Enter, aby wyjść z systemu menu.

UWAGA: Numer seryjny powinien znajdować się także na naklejce na spodniej stronie PLEXTALK-a.23.2. Przywracanie ustawień domyślnych.

Jeśli z jakiegoś powodu zechcesz przywrócić ustawienia PLEXTALK-a do wartości domyślnych, można to zrobić bardzo łatwo. Ten podrozdział opisuje ustawienia domyślne oraz ich przywracanie w PLEXTALK-u.23.2.1. Ustawienia domyślne fabrycznie.

Poniżej przedstawiono listę wszystkich domyślnych ustawień w PLEXTALK-u PTR2. Jeśli skorzystasz z funkcji „Clear all settings”, wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do poniższych wartości.


Głośność: 10

Głośność lektora: 10

Prędkość: Normalna

Wysokość dźwięku: Normalna

Poziom nagrywania: 10

Zakładki: Wszystkie usunięte

Proste Zakładki: Wszystkie usunięte

Zakładki Głosowe: Wszystkie usunięte

Zakładki Kontynuacji: Wszystkie usunięte

Odtwarzanie zakładek głosowych: Zakładki głosowe włączone

Notatki: Wszystkie usunięte

Przydział pamięci (Zakładki Głosowe): 10 minut

Przydział pamięci (Notatnik): 20 minut

Mowa lektora w czasie nagrywania: Lektor włączony

Tryb 12- lub 24-godzinny: 12 godzin

Tryb odtwarzania: Standardowy

Tryb nagrywania (format DAISY): Standardowy

Tryb nagrywania (format muzycznych płyt CD): Standardowy muzyczny

Monitor nagrywania: Włączony

Automatyczna kontrola wzmocnienia: Wyłączona

Wyłącznik czasowy: Anulowany

Włączniki czasowe: Wszystkie usunięte

Dźwięk oczekiwania: Waiting sound 1

Zachowanie przy przechodzeniu po grupach: Zatrzymuj się na strukturze

Zachowanie przy przechodzeniu do przodu i wstecz: przechodzenie o 5 sekund

Przeznaczenie portu USB: napęd CD23.2.2. Przywracanie ustawień domyślnych.

Aby przywrócić wszystkie ustawienia do wartości domyślnych, wykonaj następujące czynności:
 • Naciśnij jeden raz klawisz Menu, aby wejść do Menu Głównego.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Control panel”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Clear all settings”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • PLEXTALK zapyta, czy na pewno chcesz kontynuować. Naciśnij klawisz Enter, aby przywrócić ustawienia domyślne lub klawisz Anuluj, aby przerwać wykonywaną czynność.

 • Po chwili ustawienia domyślne zostaną przywrócone i PLEXTALK powie „Finished”.

OSTROŻNIE: Jeśli skorzystasz z funkcji "Clear all settings”, gdy opcja “Switch USB destination” (przeznaczenie portu USB) jest ustawiona na “Card drive” (czytnik kart), PLEXTALK zostanie automatycznie zrestartowany.


1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   47


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna