Plextalk ptr 2 podręcznik użytkownika


Odpowiedzi na odczytywane komunikaty błędówPobieranie 0.88 Mb.
Strona46/47
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47

Odpowiedzi na odczytywane komunikaty błędów.
Błędy w czasie odtwarzania DAISY.

Lektor: "Improper or damaged disc."

Możliwa przyczyna 1: Włożono nieobsługiwaną płytę CD.

Rozwiązanie: Włóż płytę CD-DA, z tytułem DAISY lub z plikami audio.


Możliwa przyczyna 2: Płyta włożona jest do góry nogami.

Rozwiązanie: Wysuń płytę i włóż ją prawidłowo.

Możliwa przyczyna 3: Wystąpił błąd w czasie zapisywania na płytę.

Rozwiązanie: Skorzystaj z funkcji „Search for edited information in the disc”, aby spróbować odzyskać nagrane dane. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do rozdziału 17.8.2.


Lektor: "Unsupported card."

Możliwa przyczyna: Karta CF została sformatowana na nieobsługiwany system plików.

Rozwiązanie: Włóż kartę CF sformatowaną jako FAT lub FAT32.
Lektor: "Page does not exist."

Możliwa przyczyna: Określona strona nie istnieje w bieżącym tytule.

Rozwiązanie: Wpisz prawidłową stronę. Aby uzyskać informacje o stronach w bieżącym tytule, naciśnij i przytrzymaj klawisz Strony. Następnie naciśnij jeden raz klawisz strony i wprowadź poprawny numer strony.

Rozwiązanie: Klawiszem Numer 2 lub 8 wybierz opcję „Page”, a potem klawiszami Numer 4 lub 6 przechodź o stronę wstecz lub do przodu.


Lektor: "Title does not exist."

Możliwa przyczyna: Określony tytuł nie istnieje na płycie CD lub karcie CF.

Rozwiązanie: Aby uzyskać informacje o tytułach na bieżącej płycie CD lub karcie CF, naciśnij i przytrzymaj klawisz Nagłówka. Następnie naciśnij dwa razy klawisz Nagłówka i wprowadź poprawny numer tytułu.

Rozwiązanie: Klawiszem Numer 2 lub 8 wybierz opcję „Title”, a potem klawiszami Numer 4 lub 6 przechodź po dostępnych tytułach.


Lektor: "Heading does not exist."

Możliwa przyczyna: Określony nagłówek nie istnieje w bieżącym tytule DAISY.

Rozwiązanie: Naciśnij i przytrzymaj klawisz Nagłówka, aby otrzymać informacje o nagłówkach.

Rozwiązanie: Klawiszem Numer 2 lub 8 wybierz poziom nawigacji, a potem klawiszami Numer 4 lub 6 przechodź wstecz lub do przodu.


Lektor: "Bookmark does not exist."

Możliwa przyczyna: Nie ma żadnych zakładek lub określona zakładka nie istnieje.

Rozwiązanie: Naciśnij i przytrzymaj klawisz Zakładki, aby otrzymać informacje o zakładkach.

Rozwiązanie: Klawiszem Numer 2 lub 8 wybierz opcję „Bookmark”, a potem klawiszami Numer 4 lub 6 przechodź wstecz lub do przodu.


Lektor: Read error.

Możliwa przyczyna: Tytuł nie może zostać odtworzony.

Rozwiązanie: Klawiszami Numer 4 lub 6 wybierz inny tytuł.

Błędy w czasie odtwarzania muzycznych płyt CD lub płyt z plikami audio.

Lektor: "Album does not exist."

Możliwa przyczyna: Jest tylko jeden album lub określony album nie istnieje na płycie CD z plikami audio.

Rozwiązanie: Naciśnij i przytrzymaj klawisz Nagłówka, aby otrzymać informacje o albumach.


Lektor: "File does not exist."

Możliwa przyczyna: Określony plik nie istnieje w bieżącym albumie.

Rozwiązanie: Naciśnij i przytrzymaj klawisz Nagłówka, aby otrzymać informacje o plikach.
Lektor: "Track does not exist."

Możliwa przyczyna: Określona ścieżka nie istnieje na muzycznej płycie CD.

Rozwiązanie: Naciśnij i przytrzymaj klawisz Nagłówka, aby otrzymać informacje o ścieżkach.

Błędy w czasie nagrywania.

Lektor: "Unrecordable disc."

Możliwa przyczyna: Na tej płycie nie jest możliwe nagrywanie.

Rozwiązanie: Włóż płytę CD-R lub CD-RW.


Lektor: "Writing error."

Możliwa przyczyna 1: W czasie nagrywania pojawiły się wibracje lub wstrząsy.

Rozwiązanie: Skorzystaj z funkcji „Search for edited information in the disc”, aby spróbować odzyskać nagrane dane. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do rozdziału 17.8.2.

Możliwa przyczyna 2: Na płycie CD są ślady palców lub kurz.

Rozwiązanie: Ostrożnie wyczyść płytę CD dostarczoną miękką szmatką.
Lektor: Unsupported card.

Możliwa przyczyna: Karta została sformatowana na nieobsługiwany system plików.

Rozwiązanie: Włóż kartę CF sformatowaną jako FAT lub FAT32.
Lektor: Page does not exist.

Rozwiązanie: Wpisz prawidłową stronę. Aby uzyskać informacje o stronach w bieżącym tytule, naciśnij i przytrzymaj klawisz Strony. Następnie naciśnij jeden raz klawisz strony i wprowadź poprawny numer strony.


Rozwiązanie: Klawiszem Numer 2 lub 8 wybierz opcję „Page”, a potem klawiszami Numer 4 lub 6 przechodź o stronę wstecz lub do przodu.
Lektor: Heading does not exist.

Możliwa przyczyna 1: Określony nagłówek nie istnieje w bieżącym tytule DAISY.

Rozwiązanie: Naciśnij i przytrzymaj klawisz Nagłówka, aby otrzymać informacje o nagłówkach. Następnie naciśnij jeden raz klawisz Nagłówka i wprowadź prawidłowy numer nagłówka.

Możliwa przyczyna 2: Nie jest używana zalecana płyta CD-R, CD-RW lub karta CF.

Rozwiązanie: Skorzystaj z zalecanej płyty CD lub karty CF. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do sekcji „Zalecane płyty CD-R/CD-RW” i „Zalecane karty CF” w Dodatku A.
Lektor: "Drive error."

Możliwa przyczyna: W czasie nagrywania pojawiły się silne wibracje lub wystąpił problem z urządzeniem.

Rozwiązanie: Postępuj zgodnie z instrukcjami lektora i zrestartuj PLEXTALK-a. Odzyskanie treści nagrania może być niemożliwe.

Błędy w czasie edycji.

Lektor: "Unrecordable and uneditable on this CD"

Możliwa przyczyna: Próbujesz edytować nagranie na płycie CD, która została sfinalizowana z opcją „No additional recording and editing”. Może to być także płyta z muzyką, płyta z plikami audio, płyta DAISY wypożyczona z biblioteki, płyta DAISY z wieloma tytułami lub płyta PDTB (Protected Digital Talking Book).

Rozwiązanie: Nie możesz edytować nagrań na tych płytach.


Lektor: "No undo object."

Możliwa przyczyna: Próbujesz użyć funkcji „Cancel previous editing”, a nie przeprowadziłeś wcześniej żadnych operacji edycji.

Rozwiązanie: Użyj tej opcji po edycji. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do rozdziału 17, począwszy od podrozdziału 17.6.
Lektor: "Unable to join these phrases." (tryb Twórcy Książek)

Możliwa przyczyna: Próbujesz połączyć dwie frazy, które nie sąsiadują ze sobą.

Rozwiązanie: Ponownie nagraj te frazy.

Błędy w czasie kopiowania.


Lektor: "Unrecordable and uneditable on this CD"

Możliwa przyczyna: Próbujesz kopiować na płytę, na którą nie można nagrywać.

Rozwiązanie: Włóż czystą płytę CD-R lub CD-RW.

Błędy w czasie używania notatnika.


Lektor: "Not enough space available."

Możliwa przyczyna: Nie ma wystarczającej ilości pamięci do nagrania nowej notatki głosowej.

Rozwiązanie: Zwolnij trochę pamięci kasując niepotrzebne notatki głosowe. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do rozdziału 22.1.8.

Rozwiązanie: Zwiększ dostępny czas nagrywania dla notatnika. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do rozdziału 23.3.Błędy w czasie używania kalkulatora.


Lektor: "Answer error, answer clear."

Możliwa przyczyna 1: Wynik ma więcej cyfr niż dozwolona liczba maksymalna.

Rozwiązanie: W wyniku obliczeń może być maksymalnie 12 cyfr.

Możliwa przyczyna 2: Próbujesz dzielić przez 0.

Rozwiązanie: Nie można dzielić przez 0. Wprowadź poprawne obliczenia.
Lektor: "Numeric overflow."

Możliwa przyczyna: Wpisałeś więcej, niż 12 cyfr.

Rozwiązanie: Możesz wpisać maksymalnie 12 cyfr.

Błędy w czasie zarządzania nośnikami.

Lektor: "Unable to finalise in this disc."

Możliwa przyczyna 1: Próbujesz sfinalizować płytę CD, która została sfinalizowana z opcją „No additional recording and editing”. Może to być także muzyczna płyta CD, płyta z plikami audio lub płyta DAISY wypożyczona z biblioteki.

Rozwiązanie: Finalizowanie takich płyt nie jest konieczne.

Możliwa przyczyna 2: Włożona płyta DAISY została utworzona za pomocą sprzętu lub oprogramowania innego, niż PLEXTALK.

Rozwiązanie: Nie można sfinalizować takich płyt.

Możliwa przyczyna 3: Próbujesz sfinalizować czystą płytę CD-R lub CD-RW.

Rozwiązanie: Nie można sfinalizować czystej płyty CD-R lub CD-RW. Przeprowadź finalizowanie po zakończeniu nagrywania.


Lektor: "Unerasable disc."

Możliwa przyczyna: Włożona płyta to nie płyta CD-RW.

Rozwiązanie: Nie można kasować płyt innych, niż płyty CD-RW.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna