Plextalk ptr 2 podręcznik użytkownika


Rozwiązywanie problemów w czasie używania PLEXTALK-a jako napęd CD-R lub CD-RWPobieranie 0.88 Mb.
Strona47/47
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47

Rozwiązywanie problemów w czasie używania PLEXTALK-a jako napęd CD-R lub CD-RW.

Objaw: Napęd nie działa.

Możliwa przyczyna 1: Kabel USB nie jest podłączony prawidłowo.

Rozwiązanie: Ponownie podłącz kabel USB. Sprawdź kabel oraz upewnij się, że wtyczki nie zostały połamane ani uszkodzone.

Możliwa przyczyna 2: Urządzenie nie jest włączone.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy kabel zasilania i zasilacz są bezpiecznie podłączone.

Możliwa przyczyna 3: System operacyjny to Windows 98 Second Edition i sterownik nie został zainstalowany.

Rozwiązanie: Zainstaluj sterownik USB z płyty CD z podręcznikiem użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do rozdziału 21.4.2.

Możliwa przyczyna 4: Używasz nieoryginalnego zasilacza lub kabla zasilania.

Rozwiązanie: Korzystaj z zasilacza i kabla zasilania, które zostały dostarczone z PLEXTALK-iem.


Objaw: Nie można nagrywać na płytę.

Możliwa przyczyna 1: Używasz płyty CD innej, niż zalecane przez nas płyty.

Rozwiązanie: Używaj zalecanych płyt CD. Zajrzyj do sekcji „Zalecane płyty CD-R/CD-RW” w Dodatku A.

Możliwa przyczyna 2: Płyta została włożona do góry nogami.

Rozwiązanie: Wysuń płytę i włóż ją prawidłowo.

Możliwa przyczyna 3: Na dysku twardym komputera nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca.

Rozwiązanie: Wymagana ilość wolnego miejsca na dysku różni się w zależności od wybranej metody nagrywania. Jednak aby nagrać dane na płytę, najczęściej potrzebujesz od 1,2 do 2 razy więcej miejsca, niż wynosi rozmiar nagrywanych danych.

Możliwa przyczyna 4: Urządzenie nie jest włączone.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy kabel zasilania i zasilacz są bezpiecznie podłączone i włącz przełącznik zasilania.

Możliwa przyczyna 5: Kabel USB nie jest podłączony prawidłowo.

Rozwiązanie: Ponownie podłącz kabel USB. Sprawdź kabel oraz upewnij się, że wtyczki nie zostały połamane ani uszkodzone.

Możliwa przyczyna 6: Płyta CD-R lub CD-RW jest podrapana lub słabej jakości.

Rozwiązanie: Ostrożnie wyczyść płytę i spróbuj ponownie. Jeśli to nie pomoże, skorzystaj z zalecanych przez nas płyt CD.
Objaw: Na powierzchni nagrywania płyty CD-RW widoczne są ślady zapisu mimo tego, że płyta została skasowana.

Możliwa przyczyna: To nie jest problem.

Rozwiązanie: Gdy nagrasz coś na płytę CD-RW, ślady będą widoczne nawet po skasowaniu płyty.
Objaw: Nie da się dodać niczego do płyty.

Możliwa przyczyna 1: Na płycie nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca na dane.

Rozwiązanie: Maksymalna pojemność płyty CD-R lub CD-RW typu 74 to 650 MB, włącznie ze spisem treści oraz danymi początkowymi i końcowymi. Jeśli pozostała ilość wolnego miejsca nie jest wystarczająca, skorzystaj z czystej płyty CD-R lub CD-RW.

Możliwa przyczyna 2: Na płycie CD-R lub CD-RW nagrywano wcześniej za pomocą nagrywarki innej firmy.

Rozwiązanie: Korzystaj z płyt CD-R lub CD-RW, które były nagrywane przez PLEXTALK-a.

Możliwa przyczyna 3: Płyta CD-R lub CD-RW została nagrana metodą „Disc-at-once” lub została zamknięta po nagraniu metodą “Track-at-once”.

Rozwiązanie: Nie można dodawać danych do takich płyt. Skorzystaj z czystej płyty CD-R lub CD-RW.
Objaw: Nie można odczytać poprzednich sesji z płyty, na której nagrywano 2 lub więcej razy.

Możliwa przyczyna 1: Przyczyną jest użyte oprogramowanie nagrywające.

Rozwiązanie: Jeśli oprogramowanie nagrywające na płytę CD-R lub CD-RW nie odczytało poprzedniej sesji, to z takiej płyty można odczytać tylko ostatnio nagraną sesję. Gdy dane zostaną zapisane drugi lub kolejny raz, odczytaj poprzednią sesję i nagraj taką płytę w trybie wielosesyjnym. Wcześniej nagrana sesja zostanie zamknięta i dodana sesja nie będzie już więcej odczytywana. Skopiuj dane na czystą płytę CD-R lub CD-RW.

Możliwa przyczyna 2: Płyta CD-R lub CD-RW jest słabej jakości.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy na płycie nie ma brudu, śladów palców ani zadrapań. Jeśli jest to konieczne, ostrożnie wyczyść płytę za pomocą dostarczonej miękkiej szmatki.

Możliwa przyczyna 3: Płyta została włożona do góry nogami.

Rozwiązanie: Wysuń płytę i włóż ją prawidłowo.
Objaw: Wystąpił błąd odczytu.

Możliwa przyczyna 1: Płyta CD-R lub CD-RW jest słabej jakości.


Rozwiązanie: Sprawdź, czy na płycie nie ma brudu, śladów palców ani zadrapań. Jeśli jest to konieczne, ostrożnie wyczyść płytę za pomocą dostarczonej miękkiej szmatki.

Możliwa przyczyna 2: Płyta została włożona do góry nogami.

Rozwiązanie: Wysuń płytę i włóż ją prawidłowo.
Objaw: Słyszysz hałas w czasie odczytu płyty.

Możliwa przyczyna 1: Włożono płytę słabej jakości.

Rozwiązanie: Użyj innej płyty.

Możliwa przyczyna 2: Na powierzchni płyty przyklejono naklejkę.

Rozwiązanie: Usuń naklejkę z powierzchni płyty. Uważaj, aby nie uszkodzić przy tym płyty.
Objaw: Nie można wysunąć płyty CD z PLEXTALK-a.

Możliwa przyczyna 1: Urządzenie nie jest włączone.

Rozwiązanie: Włącz urządzenie.

Możliwa przyczyna 2: Wystąpił problem w czasie wysuwania płyty.Rozwiązanie: Dalej naciskaj klawisz wysuwania płyty.

Dodatek D – Słownik terminów.

Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC).


Funkcja ta umożliwia automatyczne ustawienie poziomu nagrywania. Gdy poziom jest niski, zostanie zwiększony o 6dB. Gdy poziom jest wysoki, zostanie zmniejszony do poniżej 3dB.

Auto section setting.


PLEXTALK posiada ustawienie kontrolujące automatyczny podział na sekcje. Gdy na wejściu jest cisza przez określony czas, PLEXTALK automatycznie stworzy nową sekcję. Aby skorzystać z tej funkcji ustaw odpowiedni czas w ustawieniach nagrywania. Wybierz „No setting” jeśli nie chcesz używać tej funkcji.

Background noise level of input sound.


W PLEXTALK-u można w ten sposób określić poziom szumu innego niż nagrywany głos lub muzyka. Przykładowo, jeśli nagrywasz dźwięk z taśmy, jako szum możesz określić dźwięk wydawany przez taśmę.

Bit rate.


Jest to miara prędkości transmisji. Odnosi się do liczby bitów przesyłanych w ciągu jednej sekundy.

Całkowite kasowanie.


Odnosi się to do trybu kasowania płyt CD-RW, który skasuje całą powierzchnię nośnika.

CD Extra.


Jest to format płyt CD. Nagrywa pierwszą sesję jako ścieżkę muzyczną a drugą sesję jako ścieżkę danych XA Mode 2. Nazywany jest także „CD-Plus” lub „Enhanced CD”.

CD-Plus.


Zobacz powyżej CD Extra.

CD TEXT.


Jest to format płyt CD. Jest to standard umieszczania na muzycznych płytach CD informacji tekstowych, np. tytułów albumu i nazwy wykonawcy. Umożliwia przechowywanie do około 6000 znaków. Można nagrać do 8 języków.

CD-DA.


Jest to format płyt CD. CD-DA to skrót od CD-Digital Audio. W tym formacie zapisywane są muzyczne płyty CD odtwarzane na sprzęcie audio.

CD-R.


CD-R to skrót od Compact Disc-Recordable. Odnosi się on do płyt CD, na których można nagrywać tylko raz. Nie możesz usunąć lub zmienić nagranych danych. Jeśli jednak na wielosesyjnej płycie zostało jeszcze wolne miejsce, to możesz dodawać do niej informacje do 99 razy.

CD-ROM Mode 1.


Jest to format używany do zapisywania danych komputerowych.

CD-ROM XA Mode 2.


Jest to format dostosowany do przechowywania multimediów.

CD-RW.


CD-RW oznacza Compact Disc-Rewritable. Odnosi się on do płyt CD, na których można nagrywać i które można kasować. Możesz nagrywać na płytę CD-RW i ją kasować około 1000 razy.

Cofnij.


Operacja Cofnij pozwala na powrót do wcześniejszej pozycji odtwarzania. PLEXTALK umożliwia cofnięcie do 20 ostatnich ruchów wykonanych za pomocą klawisza Nagłówka, Strony, Zakładki lub Powtarzania. UWAGA: Opcja ta jest dostępna tylko w trybie Twórcy Książek.

dB.


Jest to skrót od „decybel”. W decybelach mierzona jest głośność.

Disc-at-once.


Jest to tryb nagrywania płyty. W tym trybie nagrywanie płyty kończy się po jednokrotnym zapisie na płytę.

Enhanced CD.


Zobacz powyżej CD Extra.

Finalizowanie CD.


Proces finalizowania płyty CD umożliwia odtwarzanie takiej płyty na standardowym odtwarzaczu CD lub odtwarzaczu DAISY.

Formaty CD.


Format CD to sposób zapisu informacji na płycie CD-R lub CD-RW. PLEXTALK jest kompatybilny z następującymi formatami: CD-DA, CD-ROM Mode 1, Mix Mode CD, CD-ROM XA Mode 2, Video CD, CD Extra oraz CD TEXT.

Fraza.


W formacie DAISY fraza to nagranie dźwięku umieszczone pomiędzy dwoma momentami ciszy. Długość ciszy, po jakiej będzie utworzona nowa fraza, można ustawić przed nagrywaniem.

Grupa.


Grupa to funkcja nawigacyjna DAISY, która umożliwia szybkie odnalezienie pewnych elementów. Przykładowo, grupami można oznaczać diagramy, tabele lub zdjęcia. W niniejszym podręczniku uwagi i ostrzeżenia zostały oznaczone jako grupy.

Informacje o prawach autorskich.


Jest to informacja o roku wydania oraz o właścicielu praw autorskich książki.

Karta CF.


Karta CF musi być wyprodukowana zgodnie ze standardami Compact Flash Association. W tym podręczniku karty compact flash Typu I, Typu II oraz micro drive nazywamy po prostu „Kartami CF”. Gdy przemieszczasz się z PLEXTALK-iem, zalecamy korzystanie z karty compact flash, a nie z micro drive, która jest bardziej podatna na wibracje i wstrząsy. Karty micro drive są idealne gdy nie nosisz ze sobą PLEXTALK-a.

Książka DAISY.


DAISY to skrót od Digital Accessible Information System. Nagranie wykonane w formacie DAISY nazywamy ogólnie książką DAISY lub tytułem DAISY. Format DAISY pozwala producentowi książki na zakodowanie hierarchicznej struktury nawigacji zawierającej do 6 poziomów. Dalsze informacje o formacie DAISY znajdują się w rozdziale 3 tego podręcznika.

Menu.


PLEXTALK posiada system menu, który umożliwia dostęp do wielu funkcji. Aby wejść do menu, naciśnij klawisz Menu. Menu zawiera opcje "Edit", "Backup", "Recording setting", "Playing setting", "Bookmark", "Power on timer", "Notepad", "Calculator", "Media management" oraz "Control panel".

Mikrofon dynamiczny.


Jest to typ mikrofonu.

Mikrofon pojemnościowy.


W mikrofonie pojemnościowym między elektrodami stosowane jest napięcie, które zmienia pojemność elektrostatyczną mikrofonu i przetwarza dźwięk na sygnał cyfrowy. Oznacza to, że mikrofon pojemnościowy wymaga zasilania zewnętrznego do działania. W porównaniu z mikrofonem dynamicznym, mikrofon pojemnościowy ma lepszą charakterystykę, jednak jest wrażliwy na wibracje i wilgoć.

Mix Mode CD.


Jest to format CD, w którym dane nagrywane są na pierwszej ścieżce płyty, a dźwięk – na drugiej i kolejnych ścieżkach.

MP3.


Jest to skrót od MPEG Audio Layer 3 (ISP or IEC 13818-3:1995). Jest to standard kompresji informacji głosowej i umożliwia kompresję ze współczynnikiem 1/10 lub nawet 1/12 przy zachowaniu jakości CD.

Multi-session.


Płyty CD-R lub CD-RW, do których dodawane są informacje wiele razy metodą track-at-once, nazywamy płytami wielosesyjnymi (multi-session). W przeciwieństwie do płyt single-session, na których zapisywana jest tylko jedna sesja.

Nagłówek.


Nagłówkiem nazywamy pierwszą frazę sekcji lub miejsce, w którym sekcja się zmienia.

Nagrywanie przez Nadpisywanie.


Jest to metoda nagrywania PLEXTALK-a, która umożliwia wybranie jednej lub kilku fraz, które zostaną zastąpione przez nowe nagranie. UWAGA: Opcja ta jest dostępna tylko w trybie Twórcy Książek.

Nagrywanie przez wstawianie.


Jest to metoda nagrywania PLEXTALK-a, która umożliwia nagranie nowego dźwięku między frazami już istniejącymi w nagraniu. UWAGA: Opcja ta jest dostępna tylko w trybie Twórcy Książek.

Największa strona.


Jest to numer ostatniej ponumerowanej strony w wybranym tytule DAISY.

Napęd CD-R lub CD-RW.


Napęd, który nagrywa na płyty CD-R oraz potrafi nagrywać i kasować płyty CD-RW.

Nośnik.


Odnosi się to do nośnika, na którym PLEXTALK nagrywa. PLEXTALK potrafi korzystać z płyt CD-R i CD-RW oraz z kart CF. Możesz wybrać, z jakiego nośnika PLEXTALK ma korzystać, w menu Nawigacja.

Play list.


Jest to plik z rozszerzeniem „.M3U", który określa kolejność odtwarzania plików audio na płycie CD.

Plik Wave.


Jest to format cyfrowego dźwięku używany w Microsoft Windows, pliki mają rozszerzenie „.WAV”. Większość programów do kopiowania płyt CD audio zapisze skopiowane ścieżki na dysku w plikach Wave. Gdy kopiujesz piosenki z płyty CD do plików Wave, upewnij się, że masz wystarczającą ilość wolnego miejsca na dysku. Przykładowo, 4-minutowa piosenka zajmie w pliku Wave 40-50 MB. Jest to konwersja cyfrowa i jeśli będzie prawidłowo wykonana, otrzymasz dokładną kopię oryginalnych ścieżek audio. Pliki Wave mogą mieć różną jakość, ale najczęściej używana to 44.1kHz, 16-Bit, stereo. Jest to jakość ścieżek audio na płytach CD.

Płyta CD-R lub CD-RW typu audio.


Gdy płyta CD-R lub CD-RW przeznaczona jest do zapisu dźwięku, to na czystą płytę w czasie produkcji nagrywany jest specjalny kod audio. Ten kod identyfikacyjny pozwala na rozróżnienie między płytami przeznaczonymi na dźwięk/muzykę a płytami przeznaczonymi dla komputerów PC. Dlatego na płytę na dane nie możesz nagrywać w formacie muzycznych płyt CD nawet, jeśli używasz nagrywarki audio.

Płyta Multi-volume.


Jest to część tytułu DAISY, gdy jedną książkę nagrano na wielu płytach CD. Nawigacja po nagłówkach, stronach, zakładkach itd. Może rozciągać się na kilka płyt.

Płyta z wieloma tytułami.


Nagrane książki, dla których wiele tytułów umieszczono na jednej płycie CD.

Powtórz.


Polecenie Powtórz pozwala na przywrócenie operacji, która została anulowana poleceniem Cofnij. PLEXTALK umożliwia wycofanie do 20 ostatnich operacji za pomocą klawisza Numer 7 (Cofnij). Możesz następnie przywrócić te operacje za pomocą klawisza Numer 9 (Powtórz). UWAGA: Opcja ta jest dostępna tylko w trybie Twórcy Książek.

Poziom.


Producent książki DAISY może użyć do 6 poziomów nawigacji. Poziomy najczęściej wykorzystywane są do oznaczenia rozdziałów, podrozdziałów i sekcji w nagraniu. Po utworzeniu struktury nawigacyjnej użytkownik może pomijać informacje, które w danej chwili go nie interesują.

Prepare to edit.


Jeśli chcesz dodać nagrania lub przeprowadzić edycję na sfinalizowanej płycie CD, musisz skorzystać z funkcji „Prepare to edit”.

SCMS.


SCMS oznacza Serial Copy Management System I jest to standard nagrywania. Standard ten reguluje kopiowanie sygnału cyfrowego między cyfrowymi urządzeniami audio. Ogólnie mówiąc, można utworzyć kopię, ale skopiowanie tej kopii jest już niemożliwe. W czasie trwania nagrania cyfrowego PLEXTALK sprawdza stan SCMS ścieżka po ścieżce. Ścieżki, dla których nagrywanie lub kopiowanie cyfrowe jest zabronione, nie mogą być kopiowane.

Sekcja.


Sekcja w tytule DAISY to segment dźwięku znajdujący się pomiędzy dwoma nagłówkami. Nagłówki wykorzystywane są do oznaczenia rozdziałów, podrozdziałów i sekcji w książce. Nie pomyl sekcji w tytule DAISY z sekcją (podrozdziałem) książki. Aby dowiedzieć się więcej o strukturach DAISY, zajrzyj do rozdziału 3.

Session-at-once.


Jest to tryb nagrywania płyt CD. W tym trybie wszystkie elementy nagrywane są jednocześnie od początku do końca sesji. Konieczne jest odpowiednie oprogramowanie nagrywające.

Single-session.


Płyty CD-R i CD-RW, na których nagrano tylko jedną sesję. Porównaj je z płytami wielosesyjnymi (multi-session).

Split phrase setting when no sound.


PLEXTALK posiada ustawienie kontrolujące automatyczny podział na frazy. Gdy przez określony czas w nagraniu pojawi się cisza, PLEXTALK automatycznie utworzy nową frazę.

Strony specjalne.


Jest to opcja DAISY, która umożliwia dodawanie stron według reguł innych niż przy normalnych stronach tekstowych. Przykładowo, dołączone do książki tabele i wykresy mogą być nagrywane jako strony specjalne. Do strony specjalnej nie można dostać się za pomocą klawisza Strony, ale można przejść do niej za pomocą opcji „Page” w menu Nawigacja.

Strony tytułowe.


Strony na początku książki. Zazwyczaj numerowane są cyframi rzymskimi lub literami, a nie cyframi arabskimi. W PLEXTALK-u są one nagrywane jako strony tytułowe. Nie możesz przejść na taką stronę za pomocą klawisza Strony, jednak możesz dostać się do niej za pomocą opcji „Page” w menu Nawigacja.

Szybkie kasowanie.


Jest to tryb kasowania płyt CD-RW. Płyta jest kasowana szybciej, niż przy pełnym kasowaniu. PLEXTALK nie potrafi nagrywać na płyty CD-RW skasowane tą metodą.

Time to auto stop recording when no sound.


Gdy przez określony czas w sygnale wejściowym pojawi się cisza, nagrywanie zostanie automatycznie wyłączone.

Timing of start recording.


PLEXTALK posiada ustawienie, które określa, kiedy ma się rozpocząć nagrywanie. Zależnie od ustawionej opcji, nagrywanie zacznie się po naciśnięciu klawisza Nagrywania lub po wykryciu dźwięku w otoczeniu.

Track-at-once.


Jest to tryb nagrywania płyt CD. Tryb ten pozwala na dodawanie informacji do płyty CD-R lub CD-RW. Możesz dodawać maksymalnie 99 razy pod warunkiem, że na płycie jest wolne miejsce.

Tryby kasowania.


Odnosi się to do trybów kasowania danych z płyty CD-RW. Tryb kasowania stosowany w PLEXTALK-u to tryb pełnego kasowania. Tryb szybkiego kasowania nie jest stosowany w PLEXTALK-u. Tryby kasowania używane są tylko dla płyt CD-RW.

Tryby zapisu.


Są to tryby nagrywania na płytę CD-R lub CD-RW. PLEXTALK obsługuje następujące tryby zapisu: disc-at-once, track-at-once, session-at-once, zapis pakietowy i multi-session.

Tytuł (definicja DAISY).


Strona tytułowa przedstawia pełny tytuł książki, nazwisko autora, wydawcę lub tłumacza oraz nazwę wydawnictwa. Jeśli książka jest nowym wydaniem wcześniej publikowanej pracy, to numer wydania może także pojawić się na stronie tytułowej. Oprócz tego na stronie tytułowej mogą pojawić się inne elementy, np. rok wydania.

USB.


Universal Serial Bus. Jest to specyfikacja interfejsu przeznaczonego do podłączania urządzeń zewnętrznych do komputerów PC. Jest on przeznaczony do wspólnego podłączenia urządzeń takich jak myszy, klawiatury, modemy, drukarki i głośniki, które w przeszłości wymagały osobnych portów.

Video CD.


Jest to format płyt CD. Płyty Video CD można odtwarzać na komputerach PC, na kompatybilnych odtwarzaczach DVD, konsolach do gier itp.

Wejście liniowe.


Odnosi się to do źródła dźwięku z urządzenia audio do wejścia liniowego PLEXTALK-a.

Zamknięcie sesji.


Gdy skończysz tworzenie płyty CD, musisz za pomocą swojego oprogramowania przeprowadzić zamknięcie sesji, proces ten powoduje dodanie do płyty obszaru początkowego i końcowego. Jeśli nie zamkniesz sesji, odtwarzanie płyty w normalnych stacjach CD-ROM nie będzie możliwe.

Zapis pakietowy.


Jest to tryb nagrywania płyty. W tym trybie zapis dokonywany jest w pakietach. Tryb ten umożliwia zapis sekwencyjny i losowy (tylko CD-RW), jego zaletą jest rzadkie występowanie pustego bufora (buffer under-run).

Zewnętrzny mikrofon


W PLEXTALK-u możesz nagrywać za pomocą wielu komercyjnie dostępnych mikrofonów zewnętrznych. Ogólnie mikrofony dzielą się na 2 typy: dynamiczne i pojemnościowe.


1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna