Plextalk ptr 2 podręcznik użytkownika


Ładowanie PLEXTALK-a z sieci elektrycznejPobieranie 0.88 Mb.
Strona7/47
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   47

6.5. Ładowanie PLEXTALK-a z sieci elektrycznej.

Aby naładować wewnętrzną baterię, musisz w następujący sposób podłączyć PLEXTALK-a do sieci elektrycznej:


Połóż PLEXTALK-a przed sobą na płaskiej powierzchni.

 • Znajdź zasilacz AC oraz kabel zasilania dostarczone razem z PLEXTALK-iem. Zasilacz AC składa się z prostokątnego transformatora oraz przymocowanego do niego kabla. Na końcu tego kabla znajduje się mała okrągła wtyczka. Kabel zasilania ma na jednym końcu owalne, 2-stykowe żeńskie złącze, a na drugim końcu – wtyczkę sieciową.

 • OSTROŻNIE: Zanim przejdziesz do kolejnych czynności upewnij się, że posiadasz kabel zasilania pasujący do gniazdek w twoim kraju. Jeśli nie posiadasz właściwego kabla, skontaktuj się z lokalnym dealerem

PLEXTALK-a.


 • Podłącz do okrągłego gniazda z tyłu PLEXTALK-a małą okrągłą wtyczkę, która znajduje się na kablu przymocowanym do transformatora.

 • Teraz podłącz owalne złącze na kablu zasilania do gniazda w transformatorze.

 • Podłącz drugi koniec kabla zasilania do gniazdka elektrycznego, a następnie upewnij się, że wszystkie wtyczki zostały mocno podłączone.

 • Teraz możesz włączyć zasilanie elektryczne w gniazdku. Po włączeniu zasilania zapali się dioda LED oznaczająca korzystanie z sieci elektrycznej. Dopóki bateria nie będzie całkiem naładowana, dioda będzie świecić na czerwono. Gdy bateria zostanie naładowana, dioda zmieni kolor na zielony.

UWAGA: Dioda oznaczająca korzystanie z sieci elektrycznej zapali się niezależnie od tego, czy sam PLEXTALK jest włączony, czy wyłączony.6.6. Włączanie i wyłączanie PLEXTALK-a.

Aby włączyć urządzenie, wykonaj następujące czynności:
 • Znajdź Włącznik/Wyłącznik Zasilania, który umieszczony jest w tylnej części prawego boku PLEXTALK-a.

 • Przesuń go w kierunku do tyłu PLEXTALK-a. Usłyszysz dźwięki wskazujące, że urządzenie się włącza.

 • Puść włącznik. Powinien on wrócić do poprzedniego położenia.

 • Po krótkiej przerwie PLEXTALK powie „No disc”, „Disc” lub „Card”, zależnie od typu nośnika, który znajduje się w urządzeniu w czasie włączania. „No disc” oznacza, że w urządzeniu obecnie nie ma płyty ani karty. „Disc” oznacza, że PLEXTALK korzysta z napędu CD, a „Card” – że używana jest karta CF.

 • Zależnie od typu znajdującego się w PLEXTALK-u nośnika, usłyszysz różne dźwięki. Szczegóły omówimy później.

 • PLEXTALK jest teraz gotowy do pracy.

UWAGA: Zakładając, że od ostatniego wyłączenia urządzenia nie usunięto z niego żadnych nośników, PTR2 spróbuje odczytać płytę lub kartę, która była w użyciu w momencie wyłączania urządzenia.


Aby wyłączyć urządzenie, wykonaj następujące czynności:


 • Przesuń Włącznik/Wyłącznik Zasilania w kierunku do przodu urządzenia, a następnie puść ten wyłącznik. Powróci on do położenia środkowego.

 • Urządzenie wyda dźwięk oraz powie, że się wyłącza.

 • Usłyszysz tony muzyczne wskazujące, że PLEXTALK jest zajęty, a następnie inny dźwięk oznajmi, że urządzenie zakończyło proces wyłączania się.


6.7. Funkcja blokady klawiszy i opisu klawiszy.
PRZYPOMNIENIE: Przełącznik Blokady Klawiszy / Opisu Klawiszy znajduje się na lewym boku PLEXTALK-a we wgłębieniu w tylnej części urządzenia.
Jak sama nazwa wskazuje, przełącznik Blokady Klawiszy / Opisu Klawiszy służy do następujących 2 celów:
Po pierwsze umożliwia on zablokowanie klawiszy tak, aby nie były one przypadkowo wciskane. Jeśli uaktywnisz blokadę, gdy PLEXTALK jest wyłączony, to włącznik zasilania nie zadziała. Urządzenie powie „Key Lock” i ponownie się wyłączy. Jeśli uaktywnisz blokadę, gdy PLEXTALK jest włączony, nie będzie działać żaden klawisz ani przełącznik, w tym także wyłącznik zasilania.
Drugim zadaniem przełącznika Blokady Klawiszy / Opisu Klawiszy jest zaznajomienie użytkownika z działaniem poszczególnych klawiszy i przełączników. Przy włączonej blokadzie naciśnij i przytrzymaj dowolny klawisz, a urządzenie opisze działanie tego klawisza. Opcja ta jest szczególnie przydatna dla użytkowników początkujących.
Aby włączyć blokadę, przesuń przełącznik Blokady Klawiszy / Opisu Klawiszy w kierunku do tyłu PLEXTALK-a. Jeśli urządzenie jest włączone, usłyszysz „Key Lock Key Describer on”. Jeśli PLEXTALK jest wyłączony, to po uaktywnieniu blokady nie wyda żadnego dźwięku.
Aby wyłączyć blokadę, przesuń przełącznik Blokady Klawiszy / Opisu Klawiszy w kierunku do przodu PLEXTALK-a. Jeśli urządzenie jest włączone, usłyszysz „Key Lock Key Describer off”. Jeśli PLEXTALK jest wyłączony, to po usunięciu blokady nie wyda żadnego dźwięku.

6.8. Wkładanie i wysuwanie płyty CD.

OSTROŻNIE: PLEXTALK jest kompatybilny tylko z okrągłymi płytami CD. Płyty o nieregularnym kształcie, np. w kształcie wizytówek, spowodują uszkodzenie i nie powinny być używane.


OSTROŻNIE: Nie przyklejaj na płytę CD żadnych grubszych elementów, takich jak naklejki brajlowskie, ponieważ płyta obraca się w odtwarzaczu bardzo szybko.

PRZYPOMNIENIE: Otwór na płyty CD znajduje się w górnej części przedniego panelu PLEXTALK-a. Środek tego otworu można zlokalizować szukając wąskiego nachylenia w górnym brzegu panelu.


Aby włożyć płytę CD do urządzenia, wykonaj następujące czynności:


 • Upewnij się, że PLEXTALK jest włączony.

 • Obróć płytę CD tak, aby jej strona opisana znajdowała się u góry.

 • Ostrożnie włóż płytę do górnego otworu w przednim panelu PLEXTALK-a.

 • Popychaj płytę wgłąb otworu aż poczujesz, że PLEXTALK sam zaczyna ją wciągać. Stanie się to, gdy około trzy czwarte płyty znajdzie się w urządzeniu.

 • PLEXTALK powie „Disc”, a następnie usłyszysz tony muzyczne wskazujące, że urządzenie jest zajęte.

 • Po krótkiej przerwie PLEXTALK oznajmi typ używanej płyty CD.

 • W wypadku płyty DAISY, PLEXTALK powie „DAISY title”, a następnie „Title XX, Total titles YY” (gdzie XX oznacza numer bieżącego tytułu, a YY to liczba tytułów na płycie). Następnie zostanie odtworzona pierwsza fraza bieżącego tytułu.

 • Jeśli w urządzeniu znajduje się muzyczna płyta CD, PLEXTALK powie „Music CD”.

 • W wypadku płyty z plikami dźwiękowymi, PLEXTALK powie „Audio File CD”, a następnie „Current Album XX, Total Album YY” (gdzie XX oznacza numer bieżącego albumu, a YY to liczba albumów na płycie).

 • Jeśli w urządzeniu znajduje się czysta płyta CD-R lub CD-RW, PLEXTALK wypowie odpowiedni komunikat zależny od typu płyty. Informacje o szczegółach tych komunikatów znajdują się w dalszej części podręcznika.

UWAGA: Jeśli na płycie DAISY znajduje się tylko 1 tytuł lub na płycie z plikami dźwiękowymi jest tylko 1 album, PLEXTALK nie ogłosi informacji o tytułach ani o albumach.

UWAGA: Jeśli przez przypadek włożysz płytę CD do góry nogami, PLEXTALK przez chwilę będzie próbował ją odczytać, a następnie powie „Improper or damaged disc”. Powinieneś wtedy wyciągnąć płytę i ponownie włożyć ją prawidłowo.

UWAGA: Jeśli PLEXTALK jest w trybie odtwarzania innym niż Standardowy, to po odczytaniu typu płyty CD zostanie odczytany także bieżący tryb odtwarzania. Informacje o trybach odtwarzania znajdują się w kolejnych rozdziałach podręcznika.


Aby wysunąć płytę CD z urządzenia, wykonaj następujące czynności:
PRZYPOMNIENIE: Klawisz wysuwania płyty to niebieski kwadratowy klawisz umieszczony w prawym przednim rogu górnej części PLEXTALK-a.

 • Naciśnij i puść klawisz wysuwania płyty.

 • PLEXTALK powie „Eject”, a następnie usłyszysz tony muzyczne wskazujące, że urządzenie jest zajęte.

 • Po krótkiej przerwie płyta zostanie wysunięta i PLEXTALK powie „No disc”.

 • Teraz możesz wyciągnąć płytę z otworu w urządzeniu.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   47


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna