Plik: pksczep-120819. doc


Zum 15. Geburtstag Kunst aus Bierun OSPobieranie 480.23 Kb.
Strona10/12
Data07.05.2016
Rozmiar480.23 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Zum 15. Geburtstag Kunst aus Bierun OS


Im Zeichen der Freundschaft: Gemäldeausstellung des polnischen Künstlers Roman Nyga im Gundelfinger Rathausfoyer.

GUNDELFINGEN. 15 Jahre Partnerschaft zwischen der polnischen Stadt Bierun und der Gemeinde Gundelfingen ist Anlass einer Ausstellung polnischer Gegenwartskunst im Gundelfingen Rathausfoyer. Zu sehen sind Bilder des international anerkannten Künstlers Roman Nyga. Zur Ausstellungseröffnung reiste sogar der Bieruns Bürgermeister, Bernard Pastelnik, an.

"Ich bin hier so gut wie zu Hause", sagte Roman Nyga bei der Eröffnung am Mittwochabend vor zahlreichen Gästen im Gundelfinger Rathausfoyer. Viel verbindet den 1938 in Oberschlesien geborenen Maler mit Gundelfingen. So ist mit seiner Hilfe vor vielen Jahren die Städtepartnerschaft zwischen Bierun und Gundelfingen entstanden. Er organisierte 1978 zusammen mit dem Gundelfinger Professor Werner Rynski die ersten Treffen zwischen deutschen und polnischen Studenten und Studentinnen. Daraus entstand 1997 eine offizielle Partnerschaft. Die grafische Gestaltung der Partnerschaftsurkunde lag ebenfalls in Nyga`s Händen. Außerdem wurden seine Bilder schon zum zweiten Mal in Gundelfingen ausgestellt.

"Bilder von ganz besonderem Wert"

Zwei der nun die Gundelfinger Rathausfoyer gezeigten Bilder zeigen das damalige Geschehen der Urkundenunterzeichnung. "Das sind Bilder von ganz besonderem Wert", sagte Bürgermeister Reinhard Bentler nach der Begrüßung. Die anderen 20 ausgestellten Acrylbilder haben jedoch nur partiell etwas gegenständliches, vielmehr sind sie mit ihren aggressiven Farben und kühnen Pinselführungen dem abstrakten Expressionismus sehr ähnlich. Die Bilder beinhalten die Suche nach dem Uranfang der Form, der Gestalt und der Symbole, sagte Bruno Zimmermann, Vorsitzender des deutsch-polnischen Partnerschaftsverein Gundelfingen, der dieses Mal in die ausgestellten Bilder einführte. Alle Bilder haben ein gemeinsames Thema: Gut und Böse, manchmal verkleidet in ein abstraktes, manchmal in ein mythologisch-schlesisches Kostüm. "Die Werke Nygas haben eine große Ausdruckskraft und Dynamik." Deutlich wird das zum Beispiel in dem Bild mit dem Titel "Schritte", in dem der Widerspruch eines gewünschten Lebens mit der Wirklichkeit klar zu erkennen ist.

Nyga selbst erzählt am Rande der Ausstellung, was seine Malerei prägte: Sein Lebenserfahrungen, die Geschichte seines Landes, die tief verwurzelte Religion und die lokale Tradition. Außerdem standen am Anfang seines künstlerischen Wirkens das Studium an der Krakauer Akademie der Schönen Künste und die Begegnung mit Professor Wactaw Taranczewski.

Nyga entwickelte zu dieser Zeit seine künstlerische Individualität und seine Vorliebe für den Expressionismus. Die Jahre des Kriegsrechts in Polen waren für ihn wie auch für andere Künstler eine Zeit der inneren Emigration. Eingeschlossen in seinem Atelier, wandte er sich schlesischen und religiösen Themen zu. "In schlechten Zeiten scheint es eine natürliche Reaktion zu sein, dass man sich dem zuwendet, was einem wertvoll und unvergänglich erscheint", erklärte er. Die Isolation weckte aber noch etwas in ihm: Das Verlangen nach Kontakten und Begegnungen mit der Kunst anderer. Aus diesem Grund ging er in die Schweiz und später nach Deutschland, wo er mit den Künstler Arne-Bernd Rhaue und Romuald Jeziorowski die "Internationale Künstlergruppe RAR" gründete.Hinweis: Die Ausstellung war im Rathauses bis 15. August zu sehen.
eV Kunstverein Gundel rozpoczęła polsko-niemieckiego partnerstwa stowarzyszeniu Gundelfingen
PL: Na 15. rocznice urodzin Sztuki z Bierunia St. OS
O przyjaźni: Wystawa malarstwa polskiego artysty Roman Nyga w Gundelfinger Hall foyer.
Gundelfingen. 15-lat partnerstwa między Wspólnotą i polskiego miasta Bieruniu Gundelfingen jest wystawa polskiej sztuki współczesnej w urzedzie miejskim Gundelfingen. Na wystawie są obrazy z międzynarodowym uznaniem artysty Roman Nyga. Nawet wyjazd na otwarcie Bieruns burmistrza, Bernard Pastelnik sprawie.
"Jestem tutaj, jak w domu", Roman Nyga powiedział na otwarciu w środę wieczorem przed licznych gości foyer Hall Gundelfinger. Wiele łączy malarza, urodzonego w 1938 r. na Górnym Śląsku z Gundelfingen. Tak więc, z jego pomocą, wiele lat temu, partnerstwo między Bieruniu i Gundelfingen pojawiły. Zorganizował 1978 wraz z prof Werner Gundelfinger Ryński pierwsze spotkanie studentów niemieckich i polskich. Ten 1997 był oficjalnym partnerstwie. Grafika czynu partnerstwa było również Nyga `s ręce. Ponadto, jego obrazy były wystawiane po raz drugi w Gundelfingen.
"Obrazy o szczególnej wartości"

Dwa z teraz pokazano Gundelfinger Hall Zdjęcia foyer pokazać wtedy dzieje czynu jest podpisany. "Obrazy są specjalną wartość," Burmistrz Reinhard Bentler powiedział po przywitaniu. Pozostałe 20 akrylowe obrazy, jednak wydały. Coś tylko częściowo przedstawicielskich, ale są agresywne z ich kolory i odważne przewodników pędzla ekspresjonizm abstrakcyjny bardzo podobny Ilustracje m.in. do poszukiwania samego początku formularza, kształt i symbole, powiedział Bruno Zimmermann, prezes Polsko-Niemieckiego partnerstwa stowarzyszenia Gundelfingen, który wprowadził w tym roku w prezentowanych obrazów. Wszystkie obrazy mają wspólny temat: dobra i zła, czasem ubrane w abstrakcyjny, czasem w kostium mitologiczny-śląskiego. "Prace Nygas mają wielki ekspresji i dynamiki." To staje się widoczne, na przykład, w obrazie zatytułowanym "", w którym kroki życie żądanej rzeczywistości jest sprzeczne z wyraźnie widać.

Nyga nawet powiedział na skraju wystawy, co wpływało na jego malarstwo: jego doświadczenia życiowe, historię swojego kraju, głęboko zakorzenionego religijnych i tradycji lokalnych. Ponadto, na początku swojej działalności artystycznej były studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a spotkanie z prof Wacława Taranczewskiego.

Nyga opracowane w tym czasie jego artystyczną osobowość i jego miłości do ekspresjonizmu. Lata stanu wojennego w Polsce były dla niego, jak i dla innych artystów w czasie wewnętrznej emigracji. Zawarte w jego pracowni, odwrócił się na Śląsk i tematów religijnych. "W trudnych czasach, wydaje się być naturalna reakcja, że ​​jedno obraca się do tego, co wydaje się wartościowe i wieczne," wyjaśnił. Izolacja, ale obudził się w nim coś: pragnienie kontaktów i spotkań z innymi sztukami. Z tego powodu, udał się do Szwajcarii, a następnie do Niemiec, gdzie założył artysty Arne-Bernd Rhaue i Romuald Jeziorowski "International Artists Grupa RAR".


Uwaga: Pokaz był w ratuszu do 15 Sierpnia do zobaczenia.http://www.bierun.pl/article/show/id/4272

ROMAN NYGA - 2007 r. Roman Nyga urodził się w 1938 r. w Bieruniu Starym. Pochodzi z rodziny związanej od kilku pokoleń z rzemiosłem artystycznym i sztuką. Po ukończeniu bieruńskiego liceum rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1962 r. Przez cały okres swojej twórczości porusza tematykę związaną ze Śląskiem. Jest jednym z założycieli katowickiej grupy twórców AKKART. Otrzymał stypendium rzymskiej Fundacji Jana Pawła II. Od 1992 roku jest członkiem  Stowarzyszenia Wolnych Twórców „Projekt Oberbuschweg" w Kolonii. Jest współautorem dwujęzycznego wydania „Stworków Śląskich", tekstu „Z przeszłości 600-letniego Bierunia" i autorem wielu innych wydań książkowych. Jest autorem polichromii w kościele p.w. św. Walentego, odrestaurowania kościoła św. Bartłomieja oraz umieszczonego w nim obrazu „Święta Rodzina". Jest projektantem i współautorem elementów ozdabiających Rynek miasta oraz autorem wielu tablic pamiątkowych.

Roman Nyga przyczynił się do nawiązania kontaktów Bierunia z niemieckim miastem Gundelfingen, obecnie miastem partnerskim.

Tworzył wiele unikalnych rysunków obrazujących Bieruń, m.in. nie istniejące już dziś młyny bieruńskie, mieszkańców, ich codzienne sprawy oraz dawne stroje ludowe. Odtwarzał także historyczne mapy Bierunia i okolic. W 2001 r. został laureatem nagrody Starosty Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS 2001.  - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/8/2007 z 26.04.2007 r. Opracował tekst: Adam Kondla

Ansicht Karten:http://www.ebay.de/itm/Ansichtskarte-Schlesien-Grenzziehung-in-Oberschlesien-1922-/130746212767?pt=Ansichtskarte_Zubeh%C3%B6r&hash=item1e7114e19f#ht_500wt_1205

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna