Pociąg z ochotnikami roku 1920”. Rekonstrukcja historyczna w 90. rocznicę bitwy warszawskiej Jest sierpień 1920 roku. Armia Czerwona zbliża się do WarszawyPobieranie 29.82 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar29.82 Kb. Warszawa, 5 sierpnia 2010 r. 

Pociąg z ochotnikami roku 1920”.Rekonstrukcja historyczna w 90. rocznicę bitwy warszawskiej

Jest sierpień 1920 roku. Armia Czerwona zbliża się do Warszawy. Wojsko Polskie, pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego, koncentruje się wokół stolicy, gdyż to na jej przedpolach rozegra się bitwa określana później 18. decydującą bitwą w dziejach świata.
Do Warszawy zjeżdżają także ochotnicy z całej Polski. Do wojska zaciągają się młodzi ludzie – uczniowie, studenci, nauczyciele, lekarze i urzędnicy. Kolej odgrywa ważną rolę w transporcie oddziałów i sprzętu wojskowego na przedpola Warszawy.
Rekonstrukcję tych wydarzeń będzie można oglądać w Warszawie, 13 i 14 sierpnia, podczas obchodów 90. rocznicy bitwy warszawskiej pn.: „Pociąg z ochotnikami roku 1920”.
Inscenizacja nawiązująca do tamtych wydarzeń rozpocznie się w środę, 11 sierpnia, w skansenie taboru i urządzeń kolejowych w Chabówce. Skąd do Krakowa, a następnie do Warszawy i Radzymina wyruszy blisko stuletni parowóz Ol12-7 ciągnący pięć zabytkowych wagonów pasażerskich, jeden towarowy, a od Skierniewic dwie platformy zabezpieczenia wojskowego, na której znajdzie się m.in. samochód pancerny – Ford Tf-c i stanowiska karabinów maszynowych.
Zgodnie z rozkładem w drodze do Warszawy pociąg będzie się zatrzymywać m.in. w Trzebini, Zawierciu, Częstochowie, Piotrkowie Trybunalskim, Koluszkach, Skierniewicach, Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie.
Na kolejnych stacjach pociąg będzie zabierać ochotników i pododdziały wojskowe. Wsiadać będą harcerze, sanitariuszki PCK w strojach z epoki, żołnierze w mundurach polskich z 1919 r. i mundurach wojsk wielkopolskich. W Krakowie, Częstochowie, Skierniewicach i innych miastach organizowane będą wystawy i inscenizacje.
Przyjazd na dworzec Warszawa Główna, odjazd z dworca Warszawa Wileńska

Mamy nadzieję, że do Warszawy pociąg dotrze w piątek, 13 sierpnia o godz. 15.15. Następnego dnia, od godz. 9.30 na dziedzińcu i przed bramą Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się inscenizacja zaciągu do polskiej armii nawiązująca do wydarzeń sprzed 90 lat. W ten sposób formowany był m.in. batalion 236. pułku piechoty Armii Ochotniczej, złożony głównie z młodzieży gimnazjalnej i akademickiej. Kapelanem tego batalionu był ksiądz Ignacy Skorupka. Rekruci składać będą przysięgę na sztandar Legii Akademickiej, potem nastąpi wymarsz formacji ochotniczych. Żołnierze przejdą Krakowskim Przedmieściem, ul. Bednarską i Dobrą, a stamtąd trafią na Dworzec Wileński (dawniej Petersburski), by jak przed laty wyjechać na pole bitwy pod Ossowem.


Inne atrakcje i mural

Miasto st. Warszawa z okazji. 90 rocznicy bitwy warszawskiej przygotowuje także inne atrakcje: spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz malowanie murala. Mural powstanie do końca sierpnia na północnym przęśle mostu Śląsko-Dąbrowskiego i nawiązywać będzie do tematyki walk z 1920 r.


Niedaleko tego miejsca, w plenerowej cafe „Cud nad Wisłą” znajdującej się obok budowanego Centrum Nauki Kopernik, od 12 do 25 sierpnia odbywać się będą spotkania z ludźmi, którzy o bitwie warszawskiej 1920 roku wiedzą wszystko. Zaproszenie przyjął Andrzej Szenajch – kostiumolog, specjalista ds. militariów pracujący obecnie przy megaprodukcji J. Hoffmana „Bitwa Warszawska”, Adam Zamoyski, historyk i autor wydanej niedawno książki „Warszawa 1920” oraz prof. Janusz Cisek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego.

W tym samym miejscu dzieci będą mogły uczestniczyć w warsztatach plastycznych np. malując Kasztankę Józefa Piłsudskiego.


Organizatorzy projektu

W 90. rocznicę bitwy warszawskiej Miasto stołeczne Warszawa wraz z współorganizatorami projektu: Polskim Stowarzyszeniem Miłośników Kolei, PKP S.A., PKP Cargo, PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Muzeum Kolejnictwa w Warszawie pragnie przypomnieć czas walki o utrzymanie niepodległości.

"Pociąg z ochotnikami roku 1920" to projekt, który odtwarza trasę jednego z wielu składów z tamtych dni.

Trasa pociągu z ochotnikami
11 sierpnia

Pociąg jadący z Chabówki dotrze do Krakowa godz. 16.46, by zabrać ze stacji Kraków Główny ochotników i pododdziały wojskowe z Małopolski. Odjazd pociągu o godz. 17.16.


12 sierpnia

Nocny przejazd do Piotrkowa Trybunalskiego. O godz. 12.00 -12.20 oficjalne pożegnanie na dworcu w Piotrkowie ochotników z Kielecczyzny, Lubelszczyzny, woj. łódzkiego. O godz.14.45 przyjazd na stację Skierniewice (nocny postój składu, inscenizacje).


13 sierpnia

12.35 – po oficjalnym pożegnaniu ochotników na rynku Skierniewicach, odjazd pociągu na bitwę warszawską. Załadunek wszystkich pododdziałów do wagonów.

13.06-13.30 – postój na stacji w Żyrardowie

13.48-14.14 – postój na stacji w Grodzisku Mazowieckim

15.15 – wjazd pociągu z ochotnikami na dworzec Warszawa Główna (Muzeum Kolejnictwa), wyładunek i gorące przywitanie ochotników.

Około godz. 15.45 nawadnianie parowozu wozem bojowym straży pożarnej.


14 sierpnia

09.30 - uroczystości pożegnania formacji ochotniczych z Warszawy, przysięga ochotników – uczniów szkół i studentów wyższych uczelni warszawskich, na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego, poświęcenie sztandaru Legii Akademickiej i wymarsz formacji ochotniczych na Dworzec Petersburski (obecnie Warszawa Wileńska), przemarsz Krakowskim Przedmieściem, ul. Bednarską. Z ul. Dobrej transport na ul. Targową. Przejście na dworzec.

11.00 – 11.15 - pożegnanie formacji ochotniczych na dworcu Warszawa Wileńska.

11.15. – odjazd pociągu z ochotnikami roku 1920 do Wołomina.

11.40 – przyjazd na bocznicę towarową stacji Wołomin, wyładunek.
Rys historyczny
Wojna 1920 r. miała wiele fascynujących epizodów, ale najważniejsza okazała się mobilizacja całego narodu, który stanął w obronie niepodległości tak niedawno odzyskanej po 123 latach zaborów. Do decydującego starcia doszło na przedpolach stolicy pod Ossowem i Radzyminem. Jednocześnie dowodzone przez marszałka Józefa Piłsudskiego oddziały przerwały drogi zaopatrzenia jednostkom Armii Czerwonej zmuszając je do ucieczki.
Do formowanych pod Warszawą i w Warszawie oddziałów spieszyli Polacy z całego kraju i z zagranicy. Wstępowali do wojska ochotnicy kilkunastoletni, bardzo często podający, iż mają więcej lat niż mieli w rzeczywistości, studenci, uczniowie ich nauczyciele i wychowawcy.

Obsługi broni uczyli się niejednokrotnie już w okopach. Jechali pociągami z Małopolski, Wielkopolski, wyruszających na front żegnały rodziny i władze miast, były kwiaty, łzy, obietnice, że wrócą, przemówienia patriotyczne. Dzięki odważnym decyzjom strategicznym podjętym m.in. na podstawie znajomości treści sowieckich szyfrogramów, istniejąca niespełna dwa lata Polska obroniła swoją niepodległość.


15 sierpnia 2010 roku mija 90 lat od bitwy warszawskiej – jednego z najważniejszych momentów w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości po roku 1918 i następnie jej obrony. Rok 1920 bardzo szybko, niemalże natychmiast – stał się dla Polaków mitem i legendą.


Stuletnia lokomotywa

(na podstawie informacji Stowarzyszenia Miłośników Kolei, Muzeum Kolejnictwa w Warszawie oraz Skansenu Taboru i Urządzeń Kolejowych w Chabówce)
W przeddzień 90. rocznicy bitwy warszawskiej do stolicy na decydując bój, wyrusza zabytkowy pociąg z Chabówki. Pociąg, w którego skład wchodzą historyczne wagony z sprzed wielu lat jest prowadzony przez austriacką lokomotywę Ol12-7, rok budowy 1912, nr fabryczny 3849.
Parowozy serii Ol12 stanowiły zmodernizowaną wersję austriackich parowozów serii 329. Po I wojnie światowej PKP posiadało 106 maszyn tej serii, które obsługiwały pociągi osobowe na liniach kolejowych byłego zaboru austriackiego. Znajdujący się w Chabówce egzemplarz z numerem "7" jest jedynym zachowanym w Polsce parowozem serii Ol12, który w 1993 roku został odbudowany w ZNTK w Pile. Jest obecnie najstarszym normalnotorowym parowozem używanym w ruchu przez PKP.
DANE TECHNICZNE


 • średnica cylindrów – 475 mm (475/690 mm przy silnikach sprężonych)

 • skok tłoka – 720 mm

 • średnica kół napędnych – 1574 mm

 • ciśnienie pary w kotle – 15 at

 • powierzchnia ogrzewalna kotła – 119,6 m²

 • powierzchnia przegrzewcza – 30,0 m²

 • powierzchnia rusztu – 3,1 m²

 • masa służbowa – 61,2 t

 • prędkość konstrukcyjna – 80 km/h

 • tender serii – 16 Cl

 • pojemność skrzyni na wodę – 16,0 m³

 • pojemność skrzyni na węgiel – 6,8 t

 • masa służbowa – 39,0 t

Po II wojnie światowej lokomotywy tego typu były jeszcze często wykorzystywane w południowej Polsce do prowadzenia pociągów osobowych, zwłaszcza na liniach o niewielkim ruchu.


Ze względu na stosunkowo dużą średnicę kół napędowych i niedostateczną moc lokomotywa Ol12 nie jest używana na trasie Chabówka – Zakopane z powodu ekstremalnych warunków trakcji (ostre zakręty, duże nachylenia toru).
Dlaczego to robimy?

Wypuszczając na trasę zabytkowy pociąg chcemy przypomnieć o roli Warszawy jako areny najważniejszych wydarzeń politycznych i historycznych dla polskiej niepodległości – w takiej formie, która ma szansę dotrzeć do współczesnego odbiorcy, szczególnie młodego. Pragniemy przypomnieć tamte wydarzenia także z perspektywy losów cichych bohaterów sierpnia 1920 roku, zwłaszcza młodych (harcerzy, studentów, ochotników), dziś zapomnianych i pokazać, jakie znaczenie miała bitwa warszawska dla Polski i Europy - mówi zastępca dyrektor Biura Promocji Miasta urzędu m.st. Warszawy Andrzej Mańkowski.
Po 90 latach od tamtych wydarzeń wysiłek polegający na wyprawie parowozu rozwijającego prędkość nie dostosowaną do średnich prędkości pociągów osobowych i towarowych poruszających się po szynach w Polsce okazuje się nie lada wyzwaniem w związku z zaawansowaną modernizacją sieci kolejowej w Polsce i dokonanej restrukturyzacji PKP.
Parowóz tamtej epoki, który wyruszy na trasę ma wymagane badania techniczne, niemniej ze względu na podeszły wiek operacja przerzucenia ochotników do Warszawy obarczona jest dużym ryzykiem. Trwa walka. Liczymy na to, że ten transport dotrze na miejsce zgodnie z przygotowanym specjalnym rozkładem jazdy. Jednak bierzemy również pod uwagę możliwość, że wysiłek osób zaangażowanych w projekt - w tym wysiłek doświadczonej drużyny - nie wystarczy żeby ten pociąg w pierwotnym kształcie dotarł do celu…

Parowozem przez Warszawę

Warszawiacy będą mieli możliwość przejazdu pociągiem na trasie Warszawa Zoo – Warszawa Wola w sobotę 14 sierpnia w godzinach popołudniowych. Szczegóły podamy później.


Akredytacje dla dziennikarzy

Na przejazd pociągiem ze Skierniewic do Warszawy w sobotę, 14 sierpnia (uwaga! warunki podróży zgodne ze standardami wojennymi) – Robert Trzaska Wydział Prasowy Urzędu m.st. Warszawy – tel. 44 - 33 -390


Dodatkowe informacje na temat obchodów 90.rocznicy bitwy warszawskiej są dostępne pod adresem www.um.warszawa.pl/1920

Więcej informacji:

Magdalena Łań

Wydział Prasowy

Urzędu m.st. Warszawy

Tel. 022 - 44 33 391


Andrzej Mańkowski

p.o. zastępcy dyrektora

Biuro Promocji Miasta

Tel. 022 – 656 76 04


Wydział Prasowy

Urzędu m. st. Warszawy

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5, tel. 0-22-44 33 391, 0-22-44 33 390, 0-22-44 33 384, 0-22-44 33 381,

 fax 0-22-44- 33-393, e-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl

: sites -> default -> files -> attach -> aktualnosci
aktualnosci -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
aktualnosci -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
aktualnosci -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
aktualnosci -> Boisko 1 / Pitch 1st Boisko 2 / Pitch 2st
aktualnosci -> Jak działa „Anna”? Budowa centralnego odcinka II linii metra weszła dziś w decydującą fazę na stacji zlokalizowanej przy rondzie Daszyńskiego pracę rozpoczęła „Anna”, pierwsza z czterech tarcz tbm
aktualnosci -> Centrum Artystyczna Sztukarnia, ul. Lewicka 10/7, godz. 19. 00 00 akcja
aktualnosci -> Lista nominowanych w XVI plebiscycie na Najlepszych Sportowców Warszawy 2015 roku Znakiem zaznaczeni są kandydaci ubiegający się o tytuł Najpopularniejszego Sportowca Roku w głosowaniu internetowym
aktualnosci -> Lista nominowanych w XV plebiscycie na Najlepszych Sportowców Warszawy 2014 roku
aktualnosci -> Xii festiwal im. Franciszka Wybrańczyka sinfonia varsovia swojemu miastu 12. 10. 2012 20. 10. 2012 Warszawa
aktualnosci -> Otwarcie festiwalu / premiera wydawnictwa dvd: dla ciebie polsko 46 min
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna