Połączenia przedsiębiorstw: Komisja warunkowo zatwierdza planowane przejęcie Cadbury przez Kraft FoodsPobieranie 7.39 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar7.39 Kb.


IP/10/3

Bruksela, 6 styczeń 2010Połączenia przedsiębiorstw: Komisja warunkowo zatwierdza planowane przejęcie Cadbury przez Kraft Foods

Komisja Europejska zatwierdziła na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw planowane przejęcie w drodze oferty publicznej angielskiego Cadbury PLC przez amerykański Kraft Foods Inc. Decyzję uzależnia się od zbycia działalności Cadbury w zakresie wyrobów czekoladowych w Polsce i Rumunii. Biorąc pod uwagę proponowane środki zaradcze, Komisja doszła do wniosku, że transakcja nie zaszkodziłaby w znaczący sposób skutecznej konkurencji na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ani na znacznej jego części.

Komisarz ds. konkurencji, Neelie Kroes oświadczyła, iż „w związku z zaproponowanymi środkami zaradczymi może z zadowoleniem stwierdzić, że proponowane przejęcie nigdzie w Europie nie wpłynie negatywnie na konkurencję i nie stracą na nim konsumenci”.

Kraft jest światowej skali producentem żywności i napojów, prowadzącym działalność w ponad 150 krajach. Cadbury jest światowej skali producentem i sprzedawcą wyrobów czekoladowych i cukierniczych, prowadzącym działalność w ponad 60 krajach.

Zarówno Kraft jak i Cadbury odgrywają ważną rolę na rynku wyrobów czekoladowych w EOG. Dzięki swoim głównym markom czekolady: Milka, Côte d'Or i Toblerone, pozycja firmy Kraft w większości państw członkowskich jest bardzo silna. Wyjątek stanowi Wielka Brytania i Irlandia, gdzie konsumenci zdecydowanie wolą tradycyjną brytyjską czekoladę.

Cadbury jest liderem rynku w Wielkiej Brytanii i Irlandii przede wszystkim dzięki swojej marce Dairy Milk. Na kontynencie europejskim jest on przede wszystkim obecny we Francji, Polsce, Rumunii i Portugalii za sprawą nabytych wcześniej miejscowych marek.

Udział Cadbury w rynku brytyjskim i irlandzkim jest bardzo duży, a obecność marek firmy Kraft na tych rynkach jest nadal nieznaczna. Marki firmy Kraft i Cadbury nie konkurują ponadto ze sobą zbytnio, gdyż brytyjscy i irlandzcy konsumenci od „kontynentalnej” czekolady wolą zdecydowanie tradycyjną brytyjską. Dlatego też jeśli chodzi o rynek brytyjski i irlandzki Komisja nie uważa, aby istniało zagrożenie dla skutecznej konkurencji.

Komisja dostrzegła natomiast problemy w zakresie konkurencji w odniesieniu do polskiego i rumuńskiego rynku wyrobów czekoladowych, gdzie łączny udział w rynku Kraft/Cadbury jest szczególnie wysoki i gdzie ich marki konkurują ze sobą ściśle, szczególnie na rynku tabliczek czekolady.

Aby zaradzić tym problemom Kraft zobowiązał się zbyć działalność Cadbury w zakresie wyrobów czekoladowych (sprzedawanych pod marką Wedel) w Polsce oraz działalność Cadbury w zakresie wyrobów czekoladowych w Rumunii.

Po zbadaniu rynku pod kątem zaproponowanych zobowiązań Komisja stwierdziła, że rozwiązałyby one wskazane problemy w zakresie konkurencji. W związku z tym Komisja doszła do wniosku, że proponowana transakcja   zmieniona w sposób ujęty w zobowiązaniach   nie budzi obaw co do naruszenia zasad konkurencji.

Bardziej szczegółowe informacje na ten temat zostaną udostępnione na stronie internetowej:http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/m112.html#m_5644


: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna