Podaj które stwierdzenie jest nieprawdziwe?Pobieranie 103.55 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar103.55 Kb.WERSJA A


 1. Podaj które stwierdzenie jest nieprawdziwe?

 1. Grab jest bardzo odporny na przycinanie, można z niego formować wspaniałe, gęste żywopłoty.

 2. Świerk pospolity jest jednym z najważniejszych leśnych drzew iglastych Europy.

 3. Drewno olszy czarnej jest białe, ale po ścięciu przyjmuje barwę jasnoczerwoną.

 4. Kwiaty kaliny koralowej są czerwone, dwudzielne, zebrane kwiatostany, średnicy do 30 cm.
 1. Rośliny dwupienne to takie u których żeńskie i męskie organy rozrodcze występują na różnych osobnikach. Wśród wymienionych poniżej, wskaż gatunek dwupienny.

 1. Dąb szypułkowy (Quercus robur)

 2. Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

 3. Cis pospolity (Taxus baccata)

 4. Świerk pospolity (Picea abies)
 1. Który opis pasuje do świerka pospolitego?

 1. Kora jest miedziano-szarobrązowa, w młodości gładka, później szaropurpurowa, pękająca na małe, zaokrąglone płytki.

 2. Dorosłe drzewa mają białą korę, z ciemnymi, wyraźnymi smugami lub rombami, zaś u nasady starszego pnia jest ona ciemna i spękana.

 1. U dołu szarobrunatna, u góry jaśniejsza, najczęściej pomarańczowobrązowa i łuszcząca się cienkimi skrawkami.

 1. W młodości szarobrązowa i gładka, z wiekiem coraz grubsza, ciemniej szara i wyraźnie, głęboko spękana. 1. Owoce tego drzewa są przykryte „czapeczkami” i stanowią przysmak dzików, gryzoni, i nawet niektórych ptaków. O jaki gatunek chodzi?

 1. Świerk pospolity (Picea abies)

 2. Dąb szypułkowy (Quercus robur)

 3. Klona jawora (Acer pseudoplatanus)

 4. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)
 1. Nazwa gatunku składa się z dwu członów – pierwszym członem nazwy jest nazwa rodzajowa w formie rzeczownika, a drugim tzw. epitet gatunkowy, czyli nazwa gatunkowa, najczęściej w formie przymiotnikowej. Nazwa, którego gatunku związana jest z jego owocami?

 1. Lipa drobnolistna

 2. Grab pospolity

 3. Cis pospolity

 4. Kalina koralowa
 1. U sosny zwyczajnej igły występują:

 1. zwykle po 3 na pędach skróconych

 2. po 2 na pędzie skróconym

 3. po 5 na pędzie skróconym

 4. po 2 na pędzie skróconym z białymi paskami na spodniej stronie
 1. Sosna zwyczajna jest gatunkiem:

 1. Cieniolubnym

 2. Światłożądnym

 3. Cienioznośnym

 4. Mniej światłożądnym 1. Jest gatunkiem u nas najbardziej rozpowszechnionym i stanowi około 75% składu gatunkowego naszych lasów

 1. Świerk pospolity (Picea abies)

 2. Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

 3. Kalina koralowa (Viburnum opulus)

 4. Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)
 1. Kora tego drzewa jest u dołu szarobrunatna, u góry znacznie jaśniejsza, najczęściej pomarańczowobrązowa i łuszczy się cienkimi skrawkami. Drzewem tym jest...

 1. Świerk pospolity (Picea abies)

 2. Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

 3. Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)

 4. Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
 1. Drzewa należące do tego gatunku słyną z wyjątkowo płytkiego systemu korzeniowego i dlatego są podatne, przy dużych wiatrach, na złamania i wywrócenia. Mówiąc to mamy na myśli...

 1. Świerk pospolity (Picea abies)

 2. Jodła pospolita (Abies alba)

 3. Dąb szypułkowy (Quercus robur)

 4. Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
 1. Młode okazy tego gatunku najczęściej goszczą w naszych domach podczas Świąt Bożego Narodzenia jako choinka

 1. Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)

 2. Jodła pospolita (Abies alba)

 3. Świerk pospolity (Picea abies)

 4. Cis pospolity (Taxus baccata)
 1. Wybierz odpowiedź charakteryzującą kwiaty świerka

 1. Kwiaty żeńskie - ciemnoróżowe i drobne, zebrane są w szyszkowate kwiatostany, męskie natomiast, żółte i zebrane w stosy,

 2. Kwiaty żeńskie są czerwonofioletowe, zebrane w szyszeczkowate kwiatostany, a męskie to żółte podłużne kotki

 3. Kwiaty żeńskie wyrastają w kątach igieł i trudno je dostrzec, zebrane są w niewielkie, żółtawe kwiatostany, które po wypyleniu dość szybko brązowieją i opadają

 4. Kwiaty zielonkawożółte, zebrane w wydłużone, wielokwiatowe wiechy, które zwisają na szczytach tegorocznych przyrostów.
 1. Na terenie Białowieskiego Parku Narodowego rośnie najwyższy w Polsce świerk pospolity. Jaką ma wysokość?

 1. 78 m

 2. 29 m

 3. 51 m

 4. 93 m
 1. Która odpowiedź jest nieprawidłowa? Cis pospolity (Taxus baccata) to drzewo

 1. Zimozielone

 2. Dwupienne

 3. Objęte ochroną już przez króla polskiego Władysława Jagiełłę

 4. O igłach zawierających żywicę wykorzystywaną do celów farmaceutycznych
 1. Drzewa tego gatunku zalicza się do najbardziej długowiecznych drzew w Europie – może żyć nawet do kilku tysięcy lat.

 1. Grab pospolity (Carpinus betulus)

 2. Cis pospolity (Taxus baccata)

 3. Świerk pospolity (Picea abies)

 4. Jodła pospolita (Abies alba)


 1. Drzewo, które ma stożkowatą koronę, w starszym wieku z tzw. „bocianim gniazdem” na szczycie, powstałym wskutek zahamowania wzrostu wierzchołka występuje

 1. Świerk pospolity (Picea abies)

 2. Jodła pospolita (Abies alba)

 3. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)

 4. Olsza czarna (Alnus glutinosa)
 1. Galasy to:

 1. Owoce Grabu pospolitego (Carpinus betulus)

 2. Wyrośla powstałe na skutek działania owada np. galasówki dębianki.

 3. Nasiona Cisa pospolitego (Taxus baccata)

 4. Kaszubskie określenie Buka zwyczajnego (Fagus silvatica)
 1. Najbogatsze stanowisko w Polsce tego gatunku znajduje się w Borach Tucholskich

 1. Głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata)

 2. Leszczyna pospolita (Corylus avellana)

 3. Kruszyna pospolita (Frangula alnus)

 4. Cis pospolity (Taxus baccata)
 1. Kora buka zwyczajnego (Fagus sylvatica) jest:

 1. Prawie czarna, spękana

 2. Cienka i gładka popielatoszara lub srebrzystoszara

 3. Ciemnoszara, grubo spękana.

 4. Biała, cienka, łuszcząca się, u starych drzew mocno spękana, w dolnym odcinku pnia czarna.


 1. Które z poniższych zdań opisuje liście buka zwyczajnego (Fagus sylvatica)?

 1. Są 5-7 klapowe, na długich ogonkach i mają grubo ząbkowane brzegi. Szczególnie piękną barwę przybierają jesienią, gdy urzekają całą gamą ciepłych odcieni żółci i czerwieni.

 2. Są trójkątne, jajowatotrójkątne lub rombowate, z podwójnie piłkowanym brzegiem. Wierzch ich jest intensywnie zielony, spód jaśniejszy.

 3. Mają długość do 10 cm, o falistym brzegu, na szczycie są zaostrzone. Młode liście mają brzeg orzęsiony. Z wierzchu są ciemnozielone i błyszczące, od dołu jaśniejsze i matowe.

 4. Złożony liść o nieparzystej liczbie listków i o ciemnej, matowej zieleni, z piłkowanym brzegiem.
 1. Orzeszki trójgraniaste, zawarte w pękającej przy dojrzeniu 4-klapowej okrywie, pokrytej wyrostkami to owoce...

 1. Dębu szypułkowego (Quercus robur)

 2. Buka zwyczajnego (Fagus sylvatica)

 3. Klona jawora (Acer pseudoplatanus)

 4. Jesiona wyniosłego (Fraxinus excelsior)
 1. Kora tego drzewa jest tafelkowato spękana i przypomina nieco korę platana. Znalazło to nawet odbicie w łacińskiej nazwie gatunkowej pseudoplatanus czyli „fałszywy platan”. Tym drzewem jest...

 1. Klon jawor

 2. Jesion wyniosły

 3. Olsza czarna

 4. Lipa drobnolistna
 1. Jesion wyniosły ma charakterystyczne pąki, które są:

 1. Wydłużone, stożkowate, owłosione

 2. Matowe, czarnobrunatne lub czarne, najczęściej pokryte dwiema łuskami; szczytowe zazwyczaj większe, z czterema łuskami

 3. Lepkie i osadzone na wyraźnych trzonkach, okryte 2 lub 3 łuskami.

 4. Zwykle owłosione, żółtawoczerwone
 1. Jesion ma liście nieparzystopierzastozłożone, które składają się z:

 1. 4 – 5 listków osadzone na gałązkach nakrzyżlegle

 2. 9-13 listków osadzone na gałązkach nakrzyżlegle

 3. 9-13 listków osadzone na gałązkach naprzeciwlegle

 4. 4 – 5 listków osadzone na gałązkach okółkowo
 1. Która odpowiedź jest błędna?

 1. Drewno lipy jest miękkie i lubiane przez rzeźbiarzy.

 2. Drewno cisa jest bardzo sprężyste i wytrzymałe, dlatego wyrabiano z niego łuki i kusze.

 3. Nasiona cisa są otoczone charakterystyczną osnówką, która jak reszta jest trującą.

 4. Drewno jest grabu jest ciężkie i twarde stąd wzięło się powiedzenie „zgrabiały”, czyli stwardniały.
 1. Grądy to lasy w których spotkamy

 1. Głównie olszę z małą domieszką jesionu i sosny.

 2. Grab z dębem i lipą, a w warstwie krzewów leszczynę.

 3. Tylko sosnę z małym udziałem brzozy, w podszycie z borówką czernicą

 4. Buka, ze świerkiem w II piętrze.
 1. Które z poniższych drzew ma najtwardsze drewno ze wszystkich polskich drzew?

 1. Grab pospolity (Carpinus betulus)

 2. Cis pospolity (Taxus baccata)

 3. Świerk pospolity (Picea abies)

 4. Jodła pospolita (Abies alba)
 1. Które z poniższych roślin podlegają ochronie ścisłej:

 1. bagno zwyczajne, konwalia majowa, rosiczka okrągłolistna

 2. barwinek pospolity, przylaszczka pospolita, długosz królewski

 3. wawrzynek wilczełyko, długosz królewski, bagno zwyczajne

 4. bluszcz pospolity, bez czarny, długosz królewski
 1. Z którego z wymienionych krzewów może być pozyskiwana kora tylko w ściśle określony sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 05.01.2012 w sprawie ochrony gatunkowej roślin:

 1. bez czarny

 2. kalina koralowa

 3. leszczyna pospolita

 4. kruszyna pospolita
 1. Konwalia majowa w stanie dzikim występuje w Polsce :

 1. tylko na obszarach górskich

 2. na całym obszarze kraju, pospolicie na niżu, rzadziej w górach

 3. tylko we wschodniej i południowej części kraju

 4. tylko w zachodniej i centralnej części kraju
 1. Przylaszczka pospolita kwitnie w miesiącach:

 1. czerwiec – lipiec

 2. lipiec-sierpień

 3. marzec-maj

 4. styczeń-luty
 1. Inna nazwa przylaszczki pospolitej to:

 1. przylaszczka leśna

 2. przylaszczka trojanek

 3. przylaszczka niebieska

 4. przylaszczka traganek
 1. W stosunku do roślin należących do dziko występujących gatunków objętych ochroną częściową Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05.01.2012 w sprawie ochrony gatunkowej roślin wprowadza następujące zakazy:

 1. zrywania, niszczenia i uszkadzania

 2. niszczenia ich siedlisk i ostoi

 3. zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków

 4. odpowiedzi: A,B i C są prawidłowe 1. Krzew, który kwitnie w lutym-marcu, wytwarzając dwa rodzaje kwiatów – męskie, zebrane w długie, żółte kwiatostany oraz żeńskie – różowe, znacznie skromniejsze to:

 1. wawrzynek wilczełyko

 2. kruszyna pospolita

 3. leszczyna pospolita

 4. kalina koralowa
 1. Krzewy, których owoce są jadalne dla człowieka to:

 1. głóg dwuszyjkowy, leszczyna pospolita

 2. kalina koralowa, kruszyna pospolita

 3. bez czarny, wawrzynek wilczełyko

 4. leszczyna pospolita, kalina koralowa
 1. Krzewy, których owoce są trujące dla człowieka to:

 1. kruszyna pospolita, wawrzynek wilczełyko

 2. bagno zwyczajne, leszczyna pospolita

 3. bez czarny, głóg dwuszyjkowy

 4. kalina koralowa, leszczyna pospolita 1. Gałązki cienkie, kruche, bez cierni. Liście szerokoeliptyczne lub odwrotnie jajowate, całobrzegie z krótkim ogonkiem. Pączki bez łusek. Kwiaty drobne, wyrastają po kilka z kątów liści na krótkich szypułkach. Płatki zielonkawe z zewnątrz , białe wewnątrz. Owoc – mały, czarny, kulisty pestkowiec. Powyższe cechy budowy są charakterystyczne dla:

 1. głogu dwuszyjkowego

 2. wawrzynka wilczełyko

 3. kruszyny pospolitej

 4. bzu czarnego
 1. Krzew, którego kora ma szerokie zastosowanie w medycynie i garbarstwie to :

 1. głóg dwuszyjkowy

 2. bagno zwyczajne

 3. kruszyna pospolita

 4. wawrzynek wilczełyko
 1. Krzew, którego drobne, żółtawobiałe kwiaty zebrane są w szerokie, płaskie baldachy o średnicy 10-20 cm to:

 1. leszczyna pospolita

 2. wawrzynek wilczełyko

 3. głóg dwuszyjkowy

 4. bez czarny
 1. Polska nazwa barwinek pospolity pochodzi od:

 1. barwnych liści

 2. barwnika otrzymywanego z wywaru rośliny, używanego do malowania pisanek

 3. barwnych kwiatów

 4. miejscowości Barwinek, gdzie pierwszy raz stwierdzono występowanie tego gatunku 1. Kwiaty barwinka pospolitego są:

 1. 5-płatkowe, białe

 2. 8-płatkowe, fioletowe

 3. 5-płatkowe, fioletowoniebieskie

 4. 6-płatkowe, różowe
 1. Charakterystyczną cechą liści bluszczu pospolitego jest to, że:

 1. mają inny kształt na pędach płonnych a inny na pędach kwiatonośnych

 2. występują tylko na pędach płonnych a na pędach kwiatonośnych jest ich brak

 3. występują tylko na pędach kwiatonośnych

 4. mają inny kolor na pędach płonnych niż na kwiatonośnych
 1. Maksymalna długość życia bluszczu pospolitego wynosi:

 1. do 10 lat

 2. do 50 lat

 3. do 400 lat

 4. do 1000 lat
 1. Bluszcz pospolity jest jedynym przedstawicielem we florze Polski i całej Europy rodziny:

 1. obrazkowatych

 2. araliowatych

 3. toinowatych

 4. selerowatych
 1. Bagno zwyczajne jest gatunkiem charakterystycznym dla:

 1. lasów liściastych

 2. łąk ,muraw i pastwisk

 3. skalistych, górskich zboczy

 4. borów bagiennych i torfowisk


 1. Zagrożeniem dla bagna zwyczajnego są zmiany siedliskowe oraz masowy zbiór gałązek i ich sprzedaż na targowiskach. Gałązki te mają zastosowanie jako:

 1. przyprawa do zup i sosów

 2. dodatek do surówek i sałatek

 3. zioło na ,,wieczną młodość’’

 4. środek przeciw molom
 1. Konwalia majowa ma białe kwiaty o silnym, przyjemnym zapachu. Owocem zaś jest:

 1. czerwona jagoda

 2. mieszek

 3. torebka

 4. czarna jagoda
 1. Przylaszczka pospolita w stanie dzikim rośnie najczęściej:

 1. w cienistych lasach i zaroślach

 2. w parkach i ogrodach

 3. na wydmach

 4. na podmokłych łąkach
 1. Wawrzynek wilczełyko kwitnie:

 1. w czasie rozwoju liści

 2. po rozwoju liści

 3. przed rozwojem liści

 4. różnie, w zależności od temperatury 1. Drugi człon nazwy wawrzynka wilczełyko pochodzi od ludowej nazwy gatunku, w której określenie ,,wilczy’’oznaczało:

 1. roślinę trującą

 2. kwiaty przypominające paszczę wilka

 3. ,,wilczy apetyt” po zjedzeniu jagód tej rośliny

 4. wilcze czyli dzikie ostępy, gdzie spotykano tę roślinę
 1. Długosz królewski to paproć, której maksymalna wysokość dochodzi do:

 1. 20 cm

 2. 50 cm

 3. 100 cm

 4. 200 cm
 1. Długosz królewski jest gatunkiem rzadkim. Występuje w rozproszonych stanowiskach:

 1. tylko w północno-wschodniej Polsce

 2. tylko w Kotlinie Sandomierskiej

 3. na Pomorzu, w Wielkopolsce oraz w pasie wyżyn na południu Polski

 4. w Wielkopolsce i w Bieszczadach
 1. Nazwa rosiczka pochodzi od greckiego słowa drosos (= rosa) i ma związek z:

 1. lśniącymi jak krople rosy gruczołkami na liściach

 2. rosą, z której roślina pobiera wodę do życia

 3. kształtem liści, które przypominają krople rosy

 4. terminem kwitnienia – kwiaty rozwijają się tylko w czasie rosy
 1. Typowymi siedliskami występowania rosiczki okrągłolistnej są:

 1. torfowiska wysokie

 2. lasy liściaste

 3. bory świerkowe

 4. łąki i pastwiska


 1. Szczególną cechą odróżniającą rosiczkę od innych roślin zielnych jest:

 1. Owadopylność

 2. Owadożerność

 3. Światłożądność

 4. niewielkie rozmiary
 1. Owoce którego z wymienionych gatunków pozostają na drzewach do mrozów?

 1. rosiczki

 2. głogu

 3. bagna

 4. buka
 1. Piłkowany brzeg blaszki mają liście:

 1. barwinka

 2. leszczyny

 3. głogu

 4. odpowiedzi b i c są poprawne
 1. Najwcześniej spośród wymienionych roślin kwitnie:

 1. świerk

 2. konwalia

 3. leszczyna

 4. bez czarny
 1. W którym punkcie poprawnie dobrano typ owocu do gatunku rośliny?PESTKOWIEC

ORZESZEK

TOREBKA

JAGODAbez czarny

konwalia

lipa

dąblipa

bagno

dąb

konwaliakruszyna

lipa

bagno

konwaliakruszyna

bez czarny

lipa

dąbnywnie dobrano ro rodzajno rodzaj owocu do gatunku rośliny 1. ąb czar N Tak zwana nłupka iełupka jest owocem:

 1. przylaszczki

 2. barwinka

 3. kaliny

 4. bluszczu
 1. Które z drzew nie tworzy jednolitych drzewostanów?

 1. jesion

 2. olsza

 3. sosna

 4. grab
 1. Zarówno ostre zimy, jak i upalne lata niekorzystnie wpływają na:

 1. sosnę

 2. świerka

 3. lipę

 4. graba
 1. Które zdanie zawiera nieprawdziwe informacje dotyczące jodły?

 1. w korze jodły znajdują się pęcherzyki żywiczne

 2. jodła wykształca palowy system korzeniowy

 3. szyszki po dojrzeniu pozostają na drzewie do następnego roku i opadają wczesną wiosną

 4. jodła jest bardzo wrażliwa na zanieczyszczenia powietrza
 1. Nasiona której rośliny zawierają ciałka tłuszczowe (elajosomy)?

 1. barwinka

 2. przylaszczki

 3. wawrzynka

 4. długosza
 1. W którym punkcie prawidłowo zestawiono rodzaj kwiatostanu z gatunkiem rośliny?
baldach

baldachogrono

wiecha

gronobagno zwyczajne

jesion

konwalia

głógbez czarny

barwinek

jesion

przylaszczka

C.

bluszcz pospolity

głóg

jesion

konwalia

D.

konwalia

przylaszczka

głóg

barwinek
 1. Wskaż nieprawdziwe zdanie dotyczące widłaka jałowcowatego:

 1. przedrośle żyje w symbiozie z grzybami

 2. nasiona dojrzewają we wrześniu

 3. jest rośliną trującą

 4. występuje na bardzo kwaśnych glebach
 1. Nieprawdą jest, że :

 1. długosz rośnie wyłącznie na siedliskach podmokłych

 2. długosz wykształca podwójnie pierzaste liście

 3. długosz wytwarza krótkie i grube kłącze

 4. zarodnie długosza otoczone są zawijką
 1. Równowąskie, całobrzegie liście z silnie podwiniętymi brzegami wytwarza:

 1. bagno

 2. długosz królewski

 3. barwinek

 4. jodła 1. Owłosione od spodu liście ma:

 1. leszczyna pospolita

 2. bagno zwyczajne

 3. wawrzynek wilczełyko

 4. odpowiedzi a i b są poprawne
 1. Owoce której rośliny dojrzewają wiosną następnego roku po kwitnieniu?

 1. bzu czarnego

 2. dębu

 3. bluszczu

 4. klonu
 1. Która z roślin kwitnie przed rozwinięciem liści?

 1. klon jawor

 2. jesion wyniosły

 3. grab pospolity

 4. buk zwyczajny
 1. Która z roślin żyje w symbiozie z bakteriami wiążącymi azot?

 1. olsza czarna

 2. sosna zwyczajna

 3. widłak jałowcowaty

 4. wszystkie wymienione gatunki

 1. Cecha charakterystyczna bagna zwyczajnego to:

 1. białe kwiaty zebrane w kłos

 2. silny zapach całej rośliny

 3. czerwone owoce

 4. liście złożone, długoogonkowe 1. Nasiona wawrzynka wilczełyko rozsiewane są głównie :

 1. przez wiatr

 2. przez owady

 3. za pośrednictwem ptaków

 4. przez ssaki
 1. Konwalia majowa jest pozyskiwana w Polsce na dużą skalę ponieważ:

 1. jest cenną paszą dla bydła

 2. ma piękne, pachnące kwiaty

 3. jest cenną rośliną leczniczą

 4. odpowiedzi B i C są prawidłowe


Pobieranie 103.55 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna