Podane niżej instrukcje modyfikacji rejestru będą wymagały od ciebie znajomości podstawowych operacji na rejestrzePobieranie 71.06 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar71.06 Kb.
Podane niżej instrukcje modyfikacji rejestru będą wymagały od ciebie znajomości podstawowych operacji na rejestrze:

 • Zlokalizowanie klucza, podklucza lub wartości

 • Dodanie klucza

 • Dodanie wartości

 • Zmiana wartości

 • Usunięcie klucza lub wartości

 • Zmiana nazwy klucza lub wartości

 1. Co zrobić aby odszukać żądany klucz MojaAplikacja:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom..., wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Kliknij menu Edycja/Znajdź i wpisz nazwę poszukiwanego klucza (np. MojaAplikacja)

Co zrobić aby dodać nowy klucz (podklucz) w sekcji [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT]:

 1. Rozwiń klucz HKEY_LOCAL_MACHINE.

 2. Rozwiń podklucz SOFTWARE.

 3. Rozwiń podklucz Microsoft.

 4. Kliknij podklucz Windows NT.

 5. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.

 6. Wpisz nazwę tworzonego klucza, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Co zrobić aby dodać w podkluczu [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT] nową wartość typu DWORD o nazwie NowaWartosc i nadac jej wartość "1":

 1. Rozwiń klucz HKEY_LOCAL_MACHINE.

 2. Rozwiń podklucz SOFTWARE.

 3. Rozwiń podklucz Microsoft.

 4. Kliknij podklucz Windows NT.

 5. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.

 6. Wpisz nazwę NowaWartosc, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość DWORD TestDWORD, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

 8. Wpisz liczbę 1, a następnie kliknij przycisk OK.

W podobny sposób można też zmienić wartość lub podklucz już istniejące.

Co zrobić aby usunąć z podklucza [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT] wartość o nazwie NowaWartosc: 1. Rozwiń klucz HKEY_LOCAL_MACHINE.

 2. Rozwiń podklucz SOFTWARE.

 3. Rozwiń podklucz Microsoft.

 4. Kliknij podklucz Windows NT.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość o nazwie NowaWartosc, a następnie kliknij polecenie Usuń.

 6. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie wartości.


Spis treści:
1. Zmiana lokalizacji folderu systemowego i folderów specjalnych
2. Jak zmienić podane przy instalacji systemu dane użytkownika?
3. Jak zmienić domyślną ścieżkę dostępu do plików instalacyjnych systemu Windows?
4. Automatyczne logowanie klienta Novell Netware do sieci Windows
5. Automatyczne logowanie w Windows 95, 98 i Me
6. Automatyczne logowanie w Windows NT, 2000 i XP
7. Jak wyświetlić konto Administratora na ekranie logowania?
8. Jak zmienić kolor tła i czcionki wiersza poleceń?
9. Jak dodać linię konsolę DOS do menu podręcznego?
10. Jak dodać do menu podręcznego opcję "Eksploruj w tym miejscu"?
11. Jak mogę zmienić folder w którym Dr Watson zapisuje raporty?
12. Jak wyświetlić na pulpicie wersję posiadanego systemu Windows?
13. Jak mogę zrezygnować z przynoszenia usuwanych plików do Kosza?
14. Jak mogę usunąć nieaktualny wpis z listy Dodaj/Usuń programy?
15. Jak mogę zaobserwować zmiany dokonane w rejestrze bez ponownego uruchamiania komputera?
16. Jak mogę zmienić domyślne nazwisko i firmę użytkownika?
17. Jak mogę ustawić domyślny folder pobierania dla Internet Explorera?
18. Jak zmusić Menadżera Urządzeń do podawania szczegółowych informacji o zainstalowanym sprzęcie?
19. Jak wyświetlić w Menadżera Urządzeń ukryte urządzenia?
20. Jak zmusić Windows by przy zamykaniu systemu czyścił plik wymiany?
21. Jak zmienić rozmiar ikon na Pulpicie?
22. Jak usunąć Mój komputer wszystkich Pulpitu wszystkich Menu Start?
23. Jak usunąć Ulubione z Menu Start?
24. Jak usunąć pozycję "ostatnio używane dokumenty" z Menu Start?
25. Jak mogę zmienić liczbę ostatnio używanych elementów pokazywanych w Menu Start?
26. Jak mogę zmusić Windows do czyszczenia listy ostatnio używanych dokumentów przy zamykaniu systemu?
27. Jak zablokować dodawanie ostatnio używanych dokumentów do Menu Start?
28. Jak mogę zmienić ścieżkę dostępu standardowo instalowanych programów oraz plików wspólnvych?
29. Jak zablokować dostęp do właściwości Kosza?
30. Jak zablokować mogę usunąć Dokumenty Udostępnione z Mojego Komputera?
31. Jak wyświetlić w Explorerze dodatkową kolumnę z atrybutami plików/katalogów?
32. Jak wyświetlić statystykę błędów sieci?
33. Jak wyłączyć sledzenie użytkownika?
34. Jak zmusić Internet Explorera do usuwania jego tymczasowych plików przy zamykaniu przeglądarki?
35. Jak wyłączyć Active Desktop?
36. Jak mogę uniemożliwić użytkownikom dodawanie nowych drukarek?
37. Jak mogę uniemożliwić użytkownikom usuwanie drukarek?
38. Jak zablokować dostęp do ustawień ekranu z Panelu Sterowania?
39. Jak ukryć ikonę Narzędzia Administracyjne w Panelu Sterowania?
40. Jak mogę uniemożliwić użytkownikom dostęp do Panelu Sterowania?
1. Zmiana lokalizacji folderu systemowego i folderów specjalnych
Dotyczy wszystkich systemów Windows
Możesz zmienić nazwy folderów specjalnych (np. Ulubione, Pulpit, Moje Dokumenty, Menu Start) oraz ich lokalizację

 1. Uruchom program regedit.

 2. Odszukaj klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders].

 3. Wprowadź nowe ścieżki dostępu.

 4. Zamknij regedit i uruchom ponownie system.2. Jak zmienić podane przy instalacji systemu dane użytkownika?
Dotyczy wszystkich systemów Windows
Jeśli podane podczas instalacji systemu operacyjnego dane użytkownika są nieprawidłowe, możemy je zmienić poprzez prostą modyfikację rejestru.

 1. Uruchom program regedit.

 2. Jeśli posiadasz Windows 95, 98 lub Me odszukaj klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion]

 3. Jeśli natomiast jesteś użytkownikiem systemu Windows NT, 2000 lub XP znajdź klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]

 4. Zmień dane użytkownika. Znajdziesz je w wartościach o nazwach RegisteredOwner i RegisteredOrganization.

Do zarejestrowania zmian może okazać się konieczne ponowne uruchomienie komputera

3. Jak zmienić domyślną ścieżkę dostępu do plików instalacyjnych systemu Windows?
Dotyczy wszystkich systemów Windows
Możesz zmienić domyślną ścieżkę dostępu do plików instalacyjnych Windows poprzez następującą zmianę w rejestrze:

 1. Uruchom program regedit

.

 1. Odszukaj klucz[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup]

 2. W powyższym kluczu odszukaj wartość o nazwie SourcePath (jeżeli wartość taka nie istnieje należy ja utworzyć).

 3. Zmień (nadaj) jej wartość na poprawną ścieżkę dostępu, np. E:\

Do wprowadzenia zmian może okazać się konieczne ponowne uruchomienie komputera.

4. Automatyczne logowanie klienta Novell Netware do sieci Windows
Dotyczy wszystkich systemów Windows

 1. Uruchom program regedit.

 2. Jeżeli używasz Windows 95, 98 lub Me odszukaj klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\NetworkLogon]. Jeżeli używasz Windows NT, 2000 lub XP przejdź do punktu 5.

 3. Utwórz dwie nowe wartości typu string i nadaj im nazwy Username i NetWareUsername. Jeżeli wartości te istnieją, przejdź do punktu 4.

 4. Jako wartość Username wprowadź swoją nazwę użytkownika Windows, a jako wartość NetWareUsername wprowadź swoją nazwę użytkownika NetWare.

 5. Znajdź klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NovellLogin] i utwórz w nim następujące wartości typu string:

  1. AutoAdminLogon

  2. DefaultPassword

  3. DefaultUserName

 6. Jeżeli chcesz aby procedura logowania przebiegała automatycznie, wartości AutoAdminLogon nadaj wartość "1". W przeciwnym wypadku nadaj jej wartość "0".

 7. Jako wartość DefaultPassword wpisz swoje hasło NetWare, natomiast jako wartość DefaultUserName podaj swoją nazwę użytkownika NetWare.

Uruchom ponownie komputer aby zaobserwować zmiany.

5. Automatyczne logowanie w Windows 95, 98 i Me

 1. Uruchom program regedit.

 2. Znajdź klucz 2 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon]

 3. Utwórz w nim następujące wartości typu string:

  1. AutoAdminLogon

  2. DefaultPassword

  3. DefaultUserName

 4. Jeżeli chcesz aby procedura logowania przebiegała automatycznie, wartości AutoAdminLogon nadaj wartość "1". W przeciwnym wypadku nadaj jej wartość "0".

 5. Jako wartość DefaultPassword wpisz swoje hasło do systemu Windows, natomiast jako wartość DefaultUserName podaj swoją nazwę użytkownika.

Uruchom ponownie komputer aby zaobserwować zmiany.

6. Automatyczne logowanie w Windows NT, 2000 i XP

 1. Uruchom program regedit.

 2. Znajdź klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

 3. Utwórz w nim następujące wartości typu string.

  1. DefaultPassword

  2. DefaultUserName

  3. DefaultDomainName

  4. AutoAdminLogon
  1. DefaultPassword - jako wartość wpisz swoje hasło.

  2. DefaultUserName - jako wartość podaj swoją nazwę użytkownika.

  3. DefaultDomainName - domyślna domena. Jeżeli korzystasz z sieci bez domen pozostaw tę wartość pustą.

  4. AutoAdminLogon - ustaw wartość na "1" jeżeli chcesz włączyć autologowanie. Jeżeli ustawisz wartość na "0" autologowanie zostanie wyłączone.

Uruchom ponownie komputer aby zaobserwować zmiany

7. Jak wyświetlić konto Administratora na ekranie logowania?
Dotyczy Windows XP prof

 1. Uruchom program regedit.

 2. Znajdź klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList].

 3. Utwórz nową wartość typu DWORD i nadaj jej nazwę Administrator.

 4. Nadaj jej wartość "1" aby wyświetlić konto Administratora na ekranie logowania. Jeżeli zmienisz jej wartość na "0" konto to zostanie ukryte.

Może być konieczne ponowne logowanie lub uruchomienie komputera dla wprowadzenia zmian

8. Jak zmienić kolor tła i czcionki wiersza poleceń?
Dotyczy Windows NT, 2000 i XP

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor]

 3. Odszukaj wartość o nazwie DefaultColor

Możesz zmienić tę wartość nadając wpisując dwucyfrową liczbę. Pierwsza cyfra odpowiada kolorowi tła, natomiast druga cyfra kolorowi czcionki. Możesz stosować następujące kody:

 • 0 Czarny

 • 1 Niebieski

 • 2 Zielony

 • 3 Morski

 • 4 Czerwony

 • 5 Fioletowy

 • 6 Żółty

 • 7 Biały

 • 8 Szary

 • 9 Jasnoniebieski

 • A Jasnozielony

 • B Jasny morski

 • C Jasny czerwony

 • D Jasny fioletowy

 • E Jasny żółty

 • F Kontrastowy biały

Zmiany zaobserwujesz przy następnym uruchomieniu wiersza poleceń

9. Jak dodać linię konsolę DOS do menu podręcznego?
Dotyczy wszystkich systemów Windows

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_CLASSES_ROOT\Directoryshell]

 3. Utwórz tutaj nowy klucz i nadaj mu nazwę Command

 4. Wartości o nazwie Default przypisz nazwę, która będzie widoczna w menu podręcznym, np. Linia poleceń

 5. Teraz w kluczu Command utwórz następny klucz o tej samej nazwie

 6. Jeżeli używasz Windows 95, 98 lub ME, wartości Default nadaj wartość "command.com /k cd "%1"

 7. Jeżeli używasz Windows NT, 2000 lub XP, wartości Default nadaj wartość "cmd.exe /k cd "%1"


10. Jak dodać do menu podręcznego opcję "Eksploruj w tym miejscu"?
Dotyczy wszystkich systemów Windows

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_CLASSES_ROOT\Directoryshell\Explore] (jeżeli taki klucz nie istnieje, należy go utworzyć)

 3. Wartość o nazwie Default zmień np. na "Eksploruj z tego miejsca"

 4. Utwórz nowy klucz i nadaj mu nazwę Command

 5. Wartość o nazwie Default zmień na "explorer.exe /e /root "%1"

11. Jak mogę zmienić folder w którym Dr Watson zapisuje raporty?
Dotyczy Windows NT, 2000 i XP

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DrWatson]

 3. Utwórz nową wartość typu Expanded String i nadaj jej nazwę LogFilePath

 4. Jako jej wartość wprowadź ścieżkę dostępu do katalogu w którym mają być przechowywane raporty, np. C:\Log

 5. Uruchom ponownie komputer


12. Jak wyświetlić na pulpicie wersję posiadanego systemu Windows?
Dotyczy wszystkich systemów Windows

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]

 3. Utwórz nową wartość typu DWORD (lub typu STRING w systemach Windows 95, 98 lub Me) i nazwij ją PaintDesktopVersion. Jeżeli wartość taka już istnieje, przejdź do następnego punktu.

 4. Nadaj jej wartość "1" aby wyświetlić informację na pulpicie. Aby informację z pulpitu usunąć, nadaj jej wartość "0"

 5. Uruchom ponownie komputer aby zaobserwować zmiany


13. Jak mogę zrezygnować z przynoszenia usuwanych plików do Kosza?
Dotyczy Windows XP

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPolicies Explorer]

 3. Utwórz nową wartość typu DWORD i nazwij ją NoRecycleFiles

 4. Jeżeli nadasz jej wartość "1" pliki i foldery nie będą usuwane do kosza lecz bezpowrotnie kasowane z dysku


14. Jak mogę usunąć nieaktualny wpis z listy Dodaj/Usuń programy?
Dotyczy wszystkich systemów Windows

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

 3. Aby usunąć nieaktualny wpis z list, usuń odpowiedni podklucz

 4. Wartość DisplayName to wpis widoczny na liście Dodaj/Usuń programy, a wartość UninstallString to program odpowiadający za deinstalację tej aplikacji


15. Jak mogę zaobserwować zmiany dokonane w rejestrze bez ponownego uruchamiania komputera?
Dotyczy wszystkich systemów Windows
Jeżeli korzystasz z systemu Windows NT, 2000 lub XP:

 1. Naciśnij Alt+Control+Delete

 2. Przejdź do zakładki "Procesy"

 3. Znajdź proces "explorer.exe" i zakończ go

 4. Przejdź do zakładki "Aplikacje"

 5. Kliknij przycisk "Nowe zadanie" i wpisz explorer.exe

Jeżeli korzystasz z systemu Windows 95, 98 lub Me: 1. Naciśnij Alt+Control+Delete

 2. Podświetl proces "explorer.exe" i kliknij przycisk "Zakończ zadanie"

 3. Pojawi się okno zamykania systemu - tutaj kliknij przycisk "Anuluj"

 4. Po kilku sekundach explorer powinien zostać załadowany ponownie już z uwzględnieniem dokonanych w rejestrze zmian


16. Jak mogę zmienić domyślne nazwisko i firmę użytkownika?
Dotyczy wszystkich systemów Windows
Podczas instalacji nowych programów wymagających podania nazwiska i firmy użytkownika, dane te są wprowadzane przez instalatora automatycznie. Jeżeli nie chcemy korzystać z informacji podanych przy instalacji systemu możemy to w prosty sposób zmienić:

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MS Setup (ACME)\User Info]

 3. Znajdziesz tutaj wartości o nazwach: DefName i DefCompany

 4. Jako wartość DefName wpisz swoją nazwę użytkownika (imię i nazwisko), a jako DefCompany wpisz nazwę firmy w której pracujesz.

Zmiany będą widoczne przy najbliższej instalacji

17. Jak mogę ustawić domyślny folder pobierania dla Internet Explorera?
Dotyczy wszystkich systemów Windows
Pobierając pliki za pomocą przeglądarki IE możemy sprawić by były one zapisywane w jednym, domyślnym katalogu.

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer]

 3. Stwórz nową wartość typu REG_SZ (String Value) i nadaj jej nazwę Download Directory. Jeżeli wartość taka istnieje przejdź do następnego punktu

 4. Jako jej wartość podaj ścieżkę dostępu katalogu w którym chcesz przechowywać pobierane pliki, np. C:\Download

Aby zmiany zostały wprowadzone konieczne jest ponowne zalogowanie

18. Jak zmusić Menadżera Urządzeń do podawania szczegółowych informacji o zainstalowanym sprzęcie?
Dotyczy Windows 2000 i XP

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager Environment]

 3. Stwórz nową wartość typu REG_SZ (String Value) i nadaj jej nazwę DEVMGR_SHOW_DETAILS. Jeżeli wartość taka istnieje przejdź do następnego punktu

 4. Nadaj jej wartość "1" aby wyświetlać szczegółowe informacje. Zmiana wartości na "0" spowoduje powrót do standardowych ustawień

Aby zmiany zostały wprowadzone konieczne jest ponowne zalogowanie

19. Jak wyświetlić w Menadżera Urządzeń ukryte urządzenia?
Dotyczy Windows 2000 i XP

 1. Uruchom program regedit Znajdź klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager Environment]

 2. Stwórz nową wartość typu REG_SZ (String Value) i nadaj jej nazwę DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES. Jeżeli wartość taka istnieje przejdź do następnego punktu

 3. Nadaj jej wartość "1" aby wyświetlać ukryte urządzenia. Zmiana wartości na "0" spowoduje powrót do standardowych ustawień

Aby zmiany zostały wprowadzone konieczne jest ponowne zalogowanie

20. Jak zmusić Windows by przy zamykaniu systemu czyścił plik wymiany?
Dotyczy Windows NT, 2000 i XP

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]

 3. Stwórz nową wartość typu DWORD (DWORD Value) i nadaj jej nazwę ClearPageFileAtShutdown. Jeżeli wartość taka istnieje przejdź do następnego punktu

 4. Nadaj jej wartość "1" aby system Windows podczas zamykania systemu czyścił plik wymiany. Zmiana wartości na "0" spowoduje powrót do standardowych ustawień

Aby zmiany zostały wprowadzone konieczne jest ponowne zalogowanie

21. Jak zmienić rozmiar ikon na Pulpicie?


Dotyczy wszystkich systemów Windows

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\Window\Metrics]

 3. Stwórz nową wartość typu REG_SZ (String Value)i nadaj jej nazwę Shell Icon Size. Jeżeli wartość taka istnieje przejdź do następnego punktu

 4. Wpisz nową wartość rozmiaru ikony. Im większą wpiszesz wartość (wartość domyślna to 32), tym większy rozmiar będą posiadały ikony

Aby zmiany zostały wprowadzone konieczne jest ponowne zalogowanie
22. Jak usunąć Mój komputer wszystkich Pulpitu wszystkich Menu Start?
Dotyczy Windows Me, 2000 i XP

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesNonEnum]

 3. Stwórz nową wartość typu REG_DWORD (DWORD Value) i nadaj jej nazwę {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}. Jeżeli wartość taka istnieje przejdź do następnego punktu

 4. Nadaj jej wartość "1" aby usunąć ikonę Mój Komputer. Wartość "0" przywróci jej wyświetlenie

 5. Znajdź klucz [HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesNonEnum]

 6. Stwórz nową wartość typu REG_DWORD (DWORD Value) i nadaj jej nazwę {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}. Jeżeli wartość taka istnieje przejdź do następnego punktu

 7. Nadaj jej wartość "1" aby usunąć ikonę Mój Komputer. Wartość "0" przywróci jej wyświetlenie

Aby zmiany zostały wprowadzone konieczne jest ponowne zalogowanie

23. Jak usunąć Ulubione z Menu Start?
Dotyczy wszystkich systemów Windows

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

 3. Stwórz nową wartość typu REG_DWORD (DWORD Value) i nadaj jej nazwę NoFavoritesMenu. Jeżeli wartość taka istnieje przejdź do następnego punktu

 4. Nadaj jej wartość "1" aby usunąć ikonę Ulubione. Wartość "0" przywróci jej wyświetlenie

 5. Znajdź klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

 6. Stwórz nową wartość typu REG_DWORD (DWORD Value) i nadaj jej nazwę NoFavoritesMenu. Jeżeli wartość taka istnieje przejdź do następnego punktu

 7. Nadaj jej wartość "1" aby usunąć ikonę Ulubione. Wartość "0" przywróci jej wyświetlenie

Aby zmiany zostały wprowadzone konieczne jest ponowne zalogowanie

24. Jak usunąć pozycję "ostatnio używane dokumenty" z Menu Start?
Dotyczy wszystkich systemów Windows

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

 3. Stwórz nową wartość typu REG_DWORD (DWORD Value) i nadaj jej nazwę NoRecentDocsMenu. Jeżeli wartość taka istnieje przejdź do następnego punktu

 4. Nadaj jej wartość "1" aby usunąć ikonę używanych ostatnio dokumentów. Wartość "0" przywróci jej wyświetlenie

 5. Znajdź klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

 6. Stwórz nową wartość typu REG_DWORD (DWORD Value) i nadaj jej nazwę NoRecentDocsMenu. Jeżeli wartość taka istnieje przejdź do następnego punktu

 7. Nadaj jej wartość "1" aby usunąć ikonę używanych ostatnio dokumentów. Wartość "0" przywróci jej wyświetlenie

Aby zmiany zostały wprowadzone konieczne jest ponowne zalogowanie

25. Jak mogę zmienić liczbę ostatnio używanych elementów pokazywanych w Menu Start?
Dotyczy Windows Me, 2000 i XP

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current\Version\Policies\Explorer]

 3. Stwórz nową wartość typu REG_DWORD (DWORD Value) i nadaj jej nazwę MaxRecentDocs. Jeżeli wartość taka istnieje przejdź do następnego punktu

 4. Nadaj jej taką wartość, ile dokumentów ma być zapamiętywanych. Standardowa liczba to 15

 5. Znajdź klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

 6. Stwórz nową wartość typu REG_DWORD (DWORD Value) i nadaj jej nazwę MaxRecentDocs. Jeżeli wartość taka istnieje przejdź do następnego punktu

 7. Nadaj jej taką wartość, ile dokumentów ma być zapamiętywanych

Aby zmiany zostały wprowadzone konieczne jest ponowne zalogowanie

26. Jak mogę zmusić Windows do czyszczenia listy ostatnio używanych dokumentów przy zamykaniu systemu?
Dotyczy wszystkich systemów Windows

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

 3. Stwórz nową wartość typu REG_DWORD (DWORD Value) i nadaj jej nazwę ClearRecentDocsOnExit. Jeżeli wartość taka istnieje przejdź do następnego punktu

 4. Nadaj jej wartość 1 aby czyścić listę przy zamykaniu systemu. Wartość "0" spowoduje przywrócenie standardowych ustawień

 5. Znajdź klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

 6. Stwórz nową wartość typu REG_DWORD (DWORD Value) i nadaj jej nazwę ClearRecentDocsOnExit. Jeżeli wartość taka istnieje przejdź do następnego punktu

 7. Nadaj jej wartość 1 aby czyścić listę przy zamykaniu systemu. Wartość "0" spowoduje przywrócenie standardowych ustawień

Aby zmiany zostały wprowadzone konieczne jest ponowne zalogowanie

27. Jak zablokować dodawanie ostatnio używanych dokumentów do Menu Start?
Dotyczy wszystkich systemów Windows

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

 3. Stwórz nową wartość typu REG_DWORD (DWORD Value) i nadaj jej nazwę NoRecentDocsHistory. Jeżeli wartość taka istnieje przejdź do następnego punktu

 4. Nadaj jej wartość "1" aby zablokować uzupełnianie listy używanych dokumentów. Wartość "0" spowoduje 5rzywrócenie standardowych ustawień

 5. Znajdź klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

 6. Stwórz nową wartość typu REG_DWORD (DWORD Value) i nadaj jej nazwę NoRecentDocsHistory. Jeżeli wartość taka istnieje przejdź do następnego punktu

 7. Nadaj jej wartość "1" aby zablokować uzupełnianie listy używanych dokumentów. Wartość "0" spowoduje przywrócenie standardowych ustawień

Aby zmiany zostały wprowadzone konieczne jest ponowne zalogowanie

28. Jak mogę zmienić ścieżkę dostępu standardowo instalowanych programów oraz plików wspólnych?
Dotyczy wszystkich systemów Windows

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion]

 3. Odszukaj wartości o nazwach "ProgramFilesDir" i "CommonFilesDir"

 4. Jako ich wartości podaj zmienione ścieżki dostępu (np. D:\Programy, D:\ProgramyWspolne)

Aby zmiany zostały wprowadzone konieczne jest ponowne uruchomienie komputera

29. Jak zablokować dostęp do właściwości Kosza?
Dotyczy Windows 2000 i XP

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

 3. Stwórz nową wartość typu REG_DWORD (DWORD Value) i nadaj jej nazwę NoPropertiesRecycleBin. Jeżeli wartość taka istnieje przejdź do następnego punktu

 4. Nadaj jej wartość "1" aby zablokować uzupełnianie dostęp do właściwości Kosza. Wartość "0" spowoduje przywrócenie standardowych ustawień

 5. Znajdź klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

 6. Stwórz nową wartość typu REG_DWORD (DWORD Value) i nadaj jej nazwę NoPropertiesRecycleBin. Jeżeli wartość taka istnieje przejdź do następnego punktu

 7. Nadaj jej wartość "1" aby zablokować uzupełnianie dostęp do właściwości Kosza. Wartość "0" spowoduje przywrócenie standardowych ustawień

Aby zmiany zostały wprowadzone konieczne jest ponowne zalogowanie
30. Jak zablokować mogę usunąć Dokumenty Udostępnione z Mojego Komputera?
Dotyczy Windows XP

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

 3. Stwórz nową wartość typu REG_DWORD (DWORD Value) i nadaj jej nazwę NoSharedDocuments. Jeżeli wartość taka istnieje przejdź do następnego punktu

 4. Znajdź klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

 5. Stwórz nową wartość typu REG_DWORD (DWORD Value) i nadaj jej nazwę NoSharedDocuments. Jeżeli wartość taka istnieje przejdź do następnego punktu

 6. Nadaj jej wartość "1" aby włączyć ograniczenie. Wartość "0" spowoduje powrót do standardowych ustawień

Aby zmiany zostały wprowadzone konieczne jest ponowne zalogowanie

31. Jak wyświetlić w Explorerze dodatkową kolumnę z atrybutami plików/katalogów?


Dotyczy Windows 2000 i XP

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

 3. Stwórz nową wartość typu DWORD i nadaj jej nazwę ShowAttribCol.

 4. Nadaj jej wartość "1" aby wyświetlać w Exploratorze kolumnę z atrybutami plików/katalogów

Aby zmiany zostały wprowadzone konieczne jest ponowne uruchomienie komputera
32. Jak wyświetlić statystykę błędów sieci?
Dotyczy Windows 2000 i XP

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\Connections\StatMon] (jeżeli klucz StatMon nie istnieje należy go utworzyć)

 3. Stwórz nową wartość typu DWORD i nadaj jej nazwę ShowLanErrors. Jeżeli wartość taka istnieje przejdź do następnego punktu

 4. Nadaj jej wartość "1" aby włączyć wyświetlenie statystyk

Aby zmiany zostały wprowadzone konieczne jest ponowne uruchomienie komputera.
Statystyka błędów wyświetlana jest na zakładce Połączenia Lokalne ->Ogólne (Panel sterowania-> Połączenia sieciowe ->Twoje połączenie. Na ikonie Twojego połączenia kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Stan)
33. Jak wyłączyć śledzenie użytkownika? Dotyczy Windows 2000 i XP
Poniższa porada umożliwia wyłączenie rejestrowania informacji na temat które programy były uruchamiane przez użytkownika oraz z których plików i dokumentów on korzystał

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

 3. Stwórz nową wartość typu DWORD i nadaj jej nazwę NoInstrumentation.

 4. Nadaj jej wartość "1" aby zablokować rejestrowanie

 5. Znajdź klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

 6. Stwórz nową wartość typu DWORD i nadaj jej nazwę NoInstrumentation.

 7. Nadaj jej wartość "1" aby zablokować rejestrowanie

Aby zmiany zostały wprowadzone konieczne jest ponowne zalogowanie
34. Jak zmusić Internet Explorera do usuwania jego tymczasowych plików przy zamykaniu przeglądarki?
Dotyczy wszystkich systemów Windows

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersionI\nternet Settings\Cache]

 3. Stwórz nową wartość typu DWORD i nadaj jej nazwę Persistent.

 4. Nadaj jej wartość "0" aby usuwać pliki tymczasowe

 5. Znajdź klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache]

 6. Stwórz nową wartość typu DWORD i nadaj jej nazwę Persistent.

 7. Nadaj jej wartość "0" aby usuwać pliki tymczasowe

Aby zmiany zostały wprowadzone konieczne jest ponowne zalogowanie
35. Jak wyłączyć Active Desktop?
Dotyczy wszystkich systemów Windows

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

 3. Stwórz nową wartość typu DWORD i nadaj jej nazwę NoActiveDesktop.

 4. Nadaj jej wartość "1" aby wyłączyć Active Desktop

 5. Znajdź klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

 6. Stwórz nową wartość typu DWORD i nadaj jej nazwę NoActiveDesktop.

 7. Nadaj jej wartość "1" aby wyłączyć Active Desktop

Aby zmiany zostały wprowadzone konieczne jest ponowne zalogowanie
36. Jak mogę uniemożliwić użytkownikom dodawanie nowych drukarek?
Dotyczy wszystkich systemów Windows

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

 3. Stwórz nową wartość typu DWORD i nadaj jej nazwę NoAddPrinter.

 4. Nadaj jej wartość "1" aby uniemożliwić dodawanie nowych drukarek

 5. Znajdź klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

 6. Stwórz nową wartość typu DWORD i nadaj jej nazwę NoAddPrinter.

 7. Nadaj jej wartość "1" aby uniemożliwić dodawanie nowych drukarek

Aby zmiany zostały wprowadzone konieczne jest ponowne zalogowanie
37. Jak mogę uniemożliwić użytkownikom usuwanie drukarek?
Dotyczy wszystkich systemów Windows

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

 3. Stwórz nową wartość typu DWORD i nadaj jej nazwę NoDeletePrinter.

 4. Nadaj jej wartość "1" aby uniemożliwić usuwanie drukarek

 5. Znajdź klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

 6. Stwórz nową wartość typu DWORD i nadaj jej nazwę NoDeletePrinter.

 7. Nadaj jej wartość "1" aby uniemożliwić usuwanie drukarek

Aby zmiany zostały wprowadzone konieczne jest ponowne zalogowanie
38. Jak zablokować dostęp do ustawień ekranu z Panelu Sterowania?
Dotyczy wszystkich systemów Windows

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

 3. Stwórz nową wartość typu DWORD i nadaj jej nazwę NoDispCPL. Jeżeli wartość taka istnieje przejdź do następnego punktu

 4. Nadaj jej wartość "1" aby ukryć ikonę właściwości ekranu w Panelu Sterowania


39. Jak ukryć ikonę Narzędzia Administracyjne w Panelu Sterowania?
Dotyczy Windows XP

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel\NameSpace]

 3. Odszukaj podklucz {D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}

 4. Aby ukryć Narzędzia Administracyjne dodaj przed nazwą podklucza znak "-"

Zmiany będą widoczne przy następnym otworzeniu Panelu Sterowania
40. Jak mogę uniemożliwić użytkownikom dostęp do Panelu Sterowania?
Dotyczy Windows Me, 2000 i XP

 1. Uruchom program regedit

 2. Znajdź klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

 3. Stwórz nową wartość typu DWORD i nadaj jej nazwę NoControlPanel.

 4. Nadaj jej wartość "1" aby uniemożliwić dostęp do Panelu Sterowania

 5. Znajdź klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

 6. Stwórz nową wartość typu DWORD i nadaj jej nazwę NoControlPanel.

 7. Nadaj jej wartość "1" aby uniemożliwić dostęp do Panelu Sterowania

Aby zmiany zostały wprowadzone konieczne jest ponowne uruchomienie komputera
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna