Podkarpacki konkursPobieranie 18.1 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar18.1 Kb.


PODKARPACKI KONKURSSCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI
I. Integracja społeczności wsi Lipnica i przedstawicieli władz samorządowych oraz organizacji społecznych wokół działań związanych z przygotowaniem uroczystych obchodów 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

 1. Zaplanowanie przebiegu obchodów Święta Niepodległości na spotkaniu Rady Pedagogicznej.

 2. Udział dyrektora szkoły w Lipnicy i Wójta Gminy Dzikowiec w spotkaniu z Radą Sołecką wsi Lipnica i przedstawienie prośby rodaka - księdza Adama Sudoła o umieszczenie pamiątkowej tablicy obok dębu zasadzonego 11 listopada 1928 roku (w 10 rocznicę Odzyskania Niepodległości), którego to wydarzenia ksiądz był świadkiem jako 8 - letni chłopiec.

 3. Ustalenie listy gości oraz zaprojektowanie i zredagowanie zaproszeń.

 4. Przekazanie informacji mieszkańcom Lipnicy o obchodach Święta Narodowego.

 5. Wystąpienie Wójta Gminy Dzikowiec do Rady Gminy z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia procedur zmierzających do nadania pamiątkowemu dębowi miana „Pomnika Przyrody”. Uzyskanie tegoż statusu w drodze procedur przewidzianych prawem.


II. Działania przygotowujące uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy do udziału w obchodach Święta Niepodległości.

 1. Omówienie na zajęciach lekcyjnych problematyki narodowowyzwoleńczej, znaczenia symboli państwowych i nauka tańców narodowych.

 2. Wykonanie chorągiewek przez uczniów poszczególnych klas pod kierunkiem wychowawców w celu manifestowania uczuć patriotycznych.

 3. Udekorowanie budynku szkolnego wizerunkami godła polskiego oraz chorągiewkami.

 4. Przygotowanie przez „Sekcję kronikarską” Samorządu Uczniowskiego okolicznościowej gazetki na temat: „Pamięć historii żyje w nas”.

 5. Wykonanie dekoracji w kościele przez „Sekcję imprez i uroczystości” Samorządu Uczniowskiego pod hasłem: „BÓG – HONOR – OJCZYZNA”.

 6. Nauka pod kierunkiem katechety pieśni i piosenek religijnych śpiewanych przez wszystkich uczniów podczas Mszy Świętej za Ojczyznę.

 7. Przygotowanie grupy uczniów przez nauczycielkę muzyki do udziału w „Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotyczno – Religijnej”.

 8. Opracowanie scenariusza montażu słowno – muzycznego „Ojczyzno moja” i przeprowadzenie prób z uczniami biorącymi udział w występie.

 9. Wybór repertuaru piosenek patriotycznych i przygotowanie uczniów do występu przez opiekuna chóru szkolnego.


III. Występ uczniów w montażu słowno – muzycznym „Ojczyzno moja” poświęconym Ojczyźnie i tym wszystkim, którzy zginęli w walce o wolność.
IV. Msza Święta za Ojczyznę w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Lipnicy z udziałem społeczności lokalnej i szkolnej oraz zaproszonych gości.

 1. Koncelebracja Mszy Świętej przez księdza Adama Sudoła i miejscowego proboszcza księdza Edwarda Ożoga.

 2. Aktywny udział uczniów w liturgii Mszy Świętej: (posługa ministrantów i lektorów, śpiew psalmu, złożenie darów ofiarnych, modlitwa wiernych, śpiew pieśni liturgicznych oraz piosenek religijnych i patriotycznych).


V. Uroczystości na placu przed Domem Strażaka w Lipnicy – „Spotkanie pokoleń” w miejscu zasadzenia historycznego dębu.

 1. Wygłoszenie słowa wstępnego i poprowadzenie dalszej części uroczystości przez Wójta Gminy Dzikowiec mgr Krzysztofa Klechę.

 2. Odśpiewanie hymnu państwowego.

 3. Występ chóru szkolnego z repertuarem piosenek patriotycznych.

 4. Odsłonięcie i poświęcenie tablicy – symbolu świadomości narodowej i szacunku dla „Małej i Dużej Ojczyzny”.

 5. Okolicznościowe przemówienia gości.


VI. Spotkanie przedstawicieli różnych środowisk w budynku szkolnym.

 1. Podziękowanie uczestnikom spotkania za przyjęcie zaproszenia i udział w uroczystości przez dyrektora szkoły mgr Teresę Plizgę. Zainicjowanie rozmów związanych z dawną i obecną historią Polski.

 2. Podarowanie przez ks. Adama Sudoła książek historycznych jego autorstwa Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy, Gminnej Bibliotece Publicznej w Dzikowcu oraz zaproszonym gościom.

W uroczystych obchodach 90. rocznicy Odzyskania Niepodległości udział wzięli:

Poseł na Sejm RP – Zbigniew Chmielowiec – gość honorowy

Ksiądz prałat (senior) z Sanoka Adam Sudoł – gość honorowy

Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – Marek Dworak

Starosta kolbuszowski – Józef Kardyś

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa – Kazimierz Kriger

Radny Rady Powiatu – Wojciech Mroczka

Przewodniczący Rady Gminy – Edward Klecha

Radni Rady Gminy z Lipnicy: Bronisława Rusin, Antoni Konefał, Eugeniusz Panek

Ksiądz proboszcz parafii Lipnica - Edward Ożóg

Prezes OSP Lipnica – Andrzej Kosek

Naczelnik OSP Lipnica – Jan Rusin

Leśniczy - Mariusz Mazur

Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury – Bogumiła Kosiorowska

Dyrektorzy szkół z gminy Dzikowiec: Elżbieta Cebula, Czesława Kubiś, Barbara Matejek, Piotr Panek, Teresa Plizga i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy

Przewodnicząca Rady Rodziców SP Lipnica – Teresa Blat

Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców – Małgorzata Siębor

Mieszkańcy Lipnicy (około 105 osób) i cała społeczność szkolna (109 dzieci).

Pobieranie 18.1 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna