Podręcznik szkolenia unitarnego



Pobieranie 252.16 Kb.
Strona1/7
Data05.05.2016
Rozmiar252.16 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

PODRĘCZNIK SZKOLENIA UNITARNEGO




Michał Janasik

KOMENDA GŁÓWNA ZWIĄZKU STRZELECKIEGO


Łódź 2007

Od autora

Podręcznik jest przeznaczony głównie dla osób zaczynających „swoją przygodę” ze Związkiem Strzeleckim. Materiały w nim zawarte, to podstawowa wiedza potrzebna do prawidłowego funkcjonowania w szeregach Związku Strzeleckiego.
Składam podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego podręcznika, a w szczególności: Przemysławowi Zakrzewskiemu, Dariuszowi Nowińskiemu, Wojciechowi Kołodziejczykowi i Damianowi Lubońskiemu.

sierż. ZS Michał Janasik



Wydanie II

Łódź marzec 2007r.

D


o użytku wewnętrznego

SPIS TREŚCI


Zarys historii Związku Strzeleckiego .................................................................... 5

Józef Piłsudski ........................................................................................................ 6

Przyrzeczenie strzeleckie, prawo strzeleckie ......................................................... 7

Pieśni organizacyjne ............................................................................................... 8

Podstawy regulaminu ogólnego ZS ........................................................................ 10

Zasady zależności strzelców .............................................................................. 10

Przełożony-podwładny, Starszy-młodszy ...................................................... 10

Wydawanie i wykonywanie rozkazów ........................................................... 11

Zasady strzeleckiego zachowania się ................................................................. 13

Postanowienia ogólne ..................................................................................... 13

Oddawanie honorów przez strzelców ............................................................ 13

Oddawanie honorów przez pododdziały ........................................................ 16

Wzajemne zwracanie się strzelców ................................................................ 18

Składanie meldunku i służbowe przedstawianie się ...................................... 19

Zachowanie się strzelców w różnych sytuacjach ........................................... 20

Umundurowanie i wygląd zewnętrzny ........................................................... 21

Postępowanie służbowe ..................................................................................... 22

Droga służbowa .............................................................................................. 22

Raport służbowy ............................................................................................. 23

Podstawy regulaminu musztry ZS ......................................................................... 24

Zasady ogólne .................................................................................................... 24

Komenda – forma i wykonanie ...................................................................... 24

Ugrupowanie, szyk ......................................................................................... 25

Szereg, dwuszereg, kolumna .......................................................................... 25

Musztra indywidualna ........................................................................................ 26

Postawa zasadnicza i swobodna ..................................................................... 26

Zwroty w miejscu ........................................................................................... 29

Marsz, bieg i zatrzymanie ............................................................................... 29

Przyrzeczenie strzeleckie ................................................................................ 33

Zachowanie się strzelca w szyku .................................................................... 34

Oddawanie honorów ....................................................................................... 36

Musztra zespołowa ............................................................................................. 38

Drużyna, pluton, kompania ............................................................................. 38

Zbiórka – ogólne zasady ................................................................................. 41

Przesunięcie szyku .......................................................................................... 43

Przeformowywanie szyku ............................................................................... 44

Marsz i zatrzymanie w szyku .......................................................................... 46

Stopnie strzeleckie ................................................................................................. 48


Stopnie wojsk lądowych SZ RP i sił powietrznych RP ......................................... 49

Stopnie marynarki wojennej RP ............................................................................ 52

Stopnie policji ........................................................................................................ 55

Broń i strzelnica ..................................................................................................... 57

Zasady bezpieczeństwa i postępowania w treningu strzelectwa sportowego .... 57

Porządek podczas strzelań na strzelnicach wojskowych ................................... 60

Zasady bezpieczeństwa ....................................................................................... 61

Podstawowy podział broni ................................................................................. 62

Zgrywanie przyrządów celowniczych ............................................................... 63

Przykładowe postawy strzeleckie ...................................................................... 64

Pierwsza pomoc ..................................................................................................... 65

Podstawowe urazy marszowe ............................................................................ 65

Utrata płynów i ich uzupełnianie ....................................................................... 67

Postępowanie podczas wypadku ........................................................................ 68

Przykładowa podręczna apteczka marszowa ..................................................... 69

Terenoznawstwo .................................................................................................... 70

Szacowanie odległości ....................................................................................... 70

Wyznaczanie kierunków stron świata ............................................................... 70

Azymut ............................................................................................................... 72

Mapy .................................................................................................................. 74


Pobieranie 252.16 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7




©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna