Podstawowe style w architekturze starożytnej GrecjiPobieranie 11.85 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar11.85 Kb.
Podstawowe style w architekturze starożytnej Grecji.
Gimnazjum

Cele edukacyjne:

Po lekcji uczeń:

- umie wskazać kolumny w porządku doryckim, jońskim i korynckim;

- potrafi podać cechy charakterystyczne budowli greckich;

- wymienia dzieła Fidiasza, Myrona.


Tekst źródłowy opisujący style:
W starożytnej Grecji uformowały się trzy główne porządki architektoniczne - dorycki, joński i koryncki. 

Dorycki rozprzestrzeniał się przede wszystkim na kontynencie greckim , który został podbity przez Dorów w XI wieku p.n.e. Joński rozwijał się w Jonii na greckich wyspach Morza Egejskiego i na wybrzeżach Azji Mniejszej. Te dwa style ukształtowały się w okresie archaicznym (VIII wiek p.n.e.). Trzeci styl - Koryncki - zyskał popularność w okresie hellenistycznym.

1. Dorycki
Bryła świątyni doryckiej była surowa, dostojna i poważna, odznaczała się wielką prostotą i oszczędnością środków wyrazu. Architekci koncentrowali się przede wszystkim na rozwiązywaniu problemów natury strukturalno-technicznej, dążąc do najdoskonalszego kształtowania budowli. Z tego powodu uwzględniali w planach świątyń także efekty złudzenia optycznego. Odpowiednie proporcje były wyliczane na podstawie modułu, którym w budowlach jońskich była szerokość tryglifu. 

Kolumny w tym stylu wyraźnie przypominają kolumny z Egiptu zwane stąd protodoryckimi. Od nich zapewne biorą swój kształt. Nie mają bazy, trzon jest ostro żłobkowany, a głowica składa się z poduszki i płyty - kostki (echinus i abakus). Fryz składa się z metop- pól wypełnionych rzeźbą i tryglifów- potrójnych pionowych żłobkowań.
Najsłynniejsze zabytki: Partenon - świątynia Ateny na Akropolu w Atenach, świątynia Posejdona w Paestum.

2. Joński
Większa rozmaitość rozwiązań niż w stylu doryckim, lżejsze proporcje, smuklejsze kolumny, bardziej dekoracyjny, lekki, elegancki. Formy schematyczne, suche splatają się tutaj z organicznymi, miękkimi. Kolumna z bazą o tępym żłobkowaniu ma głowicę w kształcie ślimacznic, zwojów (wolut). Fryz jest ciągły. 
Zabytki: Erechtejon oraz świątynia Nike na Akropolu.

3. Koryncki
Nieco podobny do jońskiego, reprezentacyjny, ozdobny, bogaty. Głowica kolumny uformowana jest na kształt liści akantu.

Zabytki: pomnik wotywny Lizykratesa oraz Olimpiejon w Atenach z II wieku n.e.

Wszystkie trzy style oparte są na identycznej zasadzie konstrukcji: podobne plany świątyń, te same części, z których się składają, te same reguły, według których były kształtowane. O inności, oryginalności stylów stanowią odrębne proporcje oraz odmienny stosunek konstrukcji do dekoracji. W stylu doryckim piękno wynika prawie wyłącznie z czystych szlachetnych proporcji, w pozostałych dwóch stylach polega również na większej rozmaitości w kształtowaniu elementów.

Do podanych ilustracji i fragmentów tekstów źródłowych przyporządkować nazwy stylów:


Nazwij poszczególne elementy kolumny:

- baza


- trzon

- kapitelPrzedstaw ogólne wnioski dotyczące charakteru i proporcji porządków:

Rozpoznaj poszczególne budowle:


Na podanych przykładach architektury i sztuki przedstaw ducha epoki starożytnej Grecji:

Opracowanie:

Mirosław Kowalski

Krzysztof PrzywartyMariusz Staszak
: pub -> files -> file
file -> dnia r. (pieczęć firmowa) Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia pożyczki lub jej rat oraz spłaty pożyczki dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
file -> załącznik nr 2 do umowy nr z dnia (pieczątka jednostki) harmonogram wypłat I spłat pożyczki dotyczący realizacji przedsięwzięcia pn.:„ ”
file -> A11 pieczątka jednostki Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia dotacji/ rat dotacji 1 dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
file -> Identyfikator podatkowy
file -> A13 dnia r pieczątka jednostki Plan wystąpień o środki na zachowanie płynności finansowej projektu p n.:„ ”
file -> A14 dnia 27 kwietnia 2016 r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji przedsięwzięcia w imieniu
file -> A14 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji przedsięwzięcia w imieniu oświadczam/y*, że przedsięwzięcie pn.: „
file -> A14 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji zadania w imieniu oświadczam/y*, że zadanie pn.: „
file -> A15 dnia 27 kwietnia 2016 r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o zabezpieczeniu środków na realizację przedsięwzięcia oraz o dokumentach przedstawianych do rozliczenia Oświadczam/y*, że przedsięwzięcie p n
file -> Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących (Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna