Podstawy marketinguPobieranie 10.49 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar10.49 Kb.

PODSTAWY MARKETINGU


Semestr: 3


Rodzaj zajęć: wykład

Całkowita liczba godzin: 15
PROWADZĄCY: prof. dr hab. inż. Władysław Mantura
CELE PRZEDMIOTU:

Opanowanie wiedzy i nabycie umiejętności rozwiązywania problemów wynikających z działalności przedsiębiorstw w otoczeniu rynkowym.


PROGRAM:

1. Geneza, istota, cele i czynniki rozwoju marketingu.

2. Struktury, odmiany i zakres zastosowań marketingu.

3. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa i jego otoczenia rynkowego.

4. Segmentacja rynku.

5. Zachowania rynkowe konsumentów i klientów instytucjonalnych.

6. System i strategie konkurencji oraz konkurencyjność przedsiębiorstwa.

7. Elementy marketingu mix. 

8. Marketingowe kształtowanie jakości produktów i asortymentu.

9. Klasyfikacja produktów. Opakowanie, marka i rynkowy cykl życia produktu.

10. Metody analizy portfelowej oraz metoda analizy SWOT.

11. Strategie produktowo-rynkowe. Metodyka ustalania i różnicowania cen produktów.

12. Promocja i komunikacja marketingowa. Narzędzia promocji i systemy komunikacji: reklama, aktywizacja sprzedaży, stosunki publiczne, promocja osobista, system identyfikacji wizualnej, tożsamość i wizerunek, sponsorowanie, lobbowanie, uczestnictwo w targach, akwizycja, propaganda gospodarcza, ekspozycja produktów i architektura miejsca sprzedaży (ang. merchandising), komunikacja: bezpośrednia, internetowa, telefoniczna, medialna, pocztowa i inne.

13. Systemy sprzedaży i dystrybucji produktów.

14. Prowadzenie negocjacji handlowych.

15. Klasyfikacja i optymalizacja wyboru kanałów dystrybucji. Dystrybucja fizyczna - spedycja, operacje załadunkowo-wyładunkowe, transport, magazynowanie (logistyka w dystrybucji). Sterowanie zapasami produktów w kanałach dystrybucji.

16. Zarządzanie w marketingu.

17. Typy struktur organizacyjnych służby marketingu w przedsiębiorstwach.


METODA OCENY I FORMA ZALICZENIA:

Zaliczenie pisemne.


LITERATURA:

Kotler P., Marketing Managment. Analysis, Planning, Implementation and Control. 8 th Ed., Prince-Hall, Inc 1994.Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing – podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002.

Marketing przedsiębiorstw przemysłowych. Red. W. Mantura. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000.

Przybyłowski K. Hartley S.W., Kerin S.A., Rudelius W., Marketing. Dom Wydawniczy ABC Sp. z o. o. 1998.
: pliki do pobr
pliki do pobr -> Karta obiegowa dla studentów wydziału zarządzania
pliki do pobr -> Warszawa, 10. 09. 2010 Informacja prasowa
pliki do pobr -> Wynajem, montaż I demontaż konstrukcji scenicznych, sprzętu oświetleniowego, nagłośnieniowego na potrzeby realizacji wydarzeń artystycznych podczas XIV międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca. Informacja o wykonawcach
pliki do pobr -> Cele przedmiotu
pliki do pobr -> Psychologia reklamy
pliki do pobr -> Cele przedmiotu
pliki do pobr -> Regulamin konkursu na logo i koncepcję graficzną materiałów promocyjnych projektu Wielokulturowy Lublin
pliki do pobr -> Warszawa, 26 czerwca 2014 Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów z nowymi władzami
pliki do pobr -> Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego
pliki do pobr -> Szkolny plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015 Podstawa konstruowania planu

Pobieranie 10.49 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna