Podstawy Opieki Położniczej : Teoria PielęgnowaniaPobieranie 8.73 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar8.73 Kb.
Podstawy Opieki Położniczej : Teoria Pielęgnowania

Studia stacjonarne I° dla II roku, kierunku: Położnictwo


Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

2. Pozytywna ocena z planu opieki (w oparciu o dokumentację procesu pielęgnowania).

3. Przedstawienie w dowolnej formie (prezentacja multimedialna, referat) treści samokształcenia.

4. Końcowe zaliczenie z oceną pozytywną.
Tematyka wykładów:

1. Podstawowe pojęcia powiązane z zawodem położnej. Rola i funkcje zawodowe pielęgniarki i położnej.

2. Teoretyczne założenia procesu pielęgnowania. Diagnoza pielęgniarska jako podstawowy element procesu pielęgnowania.

3. Dokumentacja w pracy położnej z uwzględnieniem specyfiki odbiorcy usług (ciężarna, rodząca, położnica, noworodek, kobieta zagrożona chorobą, chora ginekologicznie).


Tematyka seminariów:

1. Zadania zawodowe położnej wynikające z pracy w zespole terapeutycznym z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych.

2. Praktyczne wykorzystanie dokumentacji w pracy położnej. Praca z materiałem źródłowym.

3. Proces pielęgnowania – konstruowanie planu opieki.

4. Proces pielęgnowania – ciąg dalszy. „Primary Nursing” jako forma organizacji pracy pielęgniarskiej.
Wykaz literatury:

1. Kózka M., Płaszewska-Żywko L. Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. PZWL, Warszawa 2008.

2. Ślusarska B.,Zarzycka D., Zahradniczek K.: Podstawy pielęgniarstwa. Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo. Tom I, II. Czelej, Lublin 2008.

3. Zahradniczek K (red): Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2006.

4. Ackley B. J, Ladwig G. B. Podręcznik diagnoz pielęgniarskich. Przewodnik planowania opieki opartej na dowodach naukowych. Warszawa 2011.

5. Dz.U.07.210.1540. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

6. Dz.U.11.174.1039. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej.

7. Kodeks etyki zawodowej dla pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej(z dnia 9 grudnia 2003 roku).

8.Łepecka-Klusek C. Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa, 2010.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna