Podstawy organizacjiPobieranie 46.37 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar46.37 Kb.
PODSTAWY ORGANIZACJI 1. ANTROPOLOGIA organizacji : metodologia badań terenowych / Monika Kostera. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - 217, [2] s. : rys., tab ; 24 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 4092 , 4600 – 4601
  3 egz.

 1. Coaching kadry kierowniczej / Sabine Dembkowski, Fiona Eldridge, Ian Hunter ; przekł. Grażyna Skoczylas ; red. nauk. wyd. pol. Elżbieta Hornowska.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2010.
  (Wydawnictwa Profesjonalne PWN. HR)
  Sygnatura: 30608 , 30609 , 30610 , 30611
  4 egz.
 2. CONTEMPORARY business / Louis E. Boone, David L. Kurtz. - 5 ed.. - Chicago ; New York : The Dryden Press, 1987. - 728, [86] s. : fot., rys. (w tym kolor.), wykr. ; 26 cm
  Sygn. 10883
  1 egz.
 3. CZŁOWIEK a organizacja : humanizm w koncepcjach i metodach organizacji i zarządzania XX wieku / Bogusz Mikuła. - Kraków ; Kluczbork : Antykwa, 2000. - 348 s. : rys., tabl., wykr ; 24 cm . - (Organizacja. Zarządzanie)
  Sygn. 2519 – 2520
  2 egz. 4. Droga Toyoty : 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata / Jeffrey K. Liker ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz.- Warszawa : Wydawnictwo MT Biznes, cop. 2005.
  Sygnatura: 24296 , 24297 , 24298 , 24299
  4 egz. 5. EKONOMIKA i organizacja przedsiębiorstw : ćwiczenia.Cz. 2 / Stanisław Dębski. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - 195, [1] s.: rys., 1 wykr. ; 21 cm
  Sygn. 1492 – 1497
  6 egz. 6. EKONOMIKA i organizacja przedsiębiorstw.Cz. 1 / Stanisław Dębski. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. - 360 s.: schem., tab., 1 wykr. ; 21 cm
  Sygn. 1487 – 1491
  5 egz. 7. EKONOMIKA i organizacja przedsiębiorstwa / Antoni Kożuch, Anna Dyhdalewicz. - Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2004. - 280 s. : schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 14124, 14220 – 14221
  3 egz. 8. ELEMENTY nowoczesnego zarządzania : w kierunku organizacji inteligentnych / Bogusz Mikuła. - Kraków ; Kluczbork : Antykwa, 2001. - 187 s. : rys., schem., tab ; 21 cm
  Sygn. 2531 – 2532
  2 egz. 9. ENCYKLOPEDIA organizacji międzynarodowych / Zbigniew M. Doliwa-Klepacki. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Wydaw. '69, 1999. - [6], IV, 699 s. ; 29 cm
  Sygn. 9888
  1 egz. 10. HISTORIA myśli organizatorskiej : wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX w. / Zbigniew Martyniak. - Wyd. 4 popr. i uzup.. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2002. - 252, [2] s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 12065
  1 egz. 11. KIEROWANIE / James Arthur Finch Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert; tł. Andrzej Ehrlich. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001. - 656 s.: rys., tabl., wykr ; 26 cm
  Sygn. 646 , 7082 , 3622 , 488, 12728-12729
  6 egz. 12. KNOWLEDGE Diffusion Methods in a Networking Company : Knowledge Business Models / Kazimierz Perechuda. - Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2010. - 72 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 28690 – 28693
  4 egz. 13. KOMPLEKSOWA Karta Wyników : jak przekształcić zarządzanie, aby postępując uczciwie osiągnąć doskonałe wyniki / Hubert K. Rampersad; tł. z ang. Grzegorz Dąbkowski; przedm. Dorothy A. Leonard. - Warszawa : Placet, 2004. - 392 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm . - (Biblioteka Biznesmena)
  Sygn. 7495
  1 egz.
 14. KREATYWNE kierowanie : organizacja i kierownik jutra, rozwiązywanie problemów kadrowych / Józef Penc. - Warszawa : Placet, 2000. - 351 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Biblioteka Biznesmena)
  Sygn. 4581
  1 egz. 15. KREOWANIE wiedzy w organizacji : jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne / Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi; tł. z ang. Ewa Nalewajko; Polska Fundacja Promocji Kadr. - Warszawa : Poltext, 2000. - 303 s. : rys., schem., tab., wykr ; 22 cm. - (Euromanagement)
  Sygn. 5717
  1 egz.
 16. KREOWANIE zachowań w organizacji : konflikty i stresy pracownicze, zmiany i rozwój organizacji / Józef Penc. - Warszawa : Placet, 2001. - 271 s. : schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Biblioteka Biznesmena)
  Sygn. 4582
  1 egz. 17. KSZTAŁTOWANIE klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie / Eugeniusz Wajszczak. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2000. - 240 s. : rys., schem., tab ; 20 cm . - (Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Z. 182/2000)
  Sygn. 5604
  1 egz. 18. KULTURA organizacyjna - diagnoza i zmiana : model wartości konkurujących / Kim S. Cameron, Robert E. Quinn; tł. z ang. Bogumiła Nawrot. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. - 220 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm. - (Publikacje Biznesowe)
  Sygn. 17010 – 17011
  2 egz.
 19. KULTURA organizacyjna / Czesław Sikorski. - Warszawa : C.H.Beck, 2002. - VIII, [2], 161, [1] s. ; 24 cm . - (Vademecum Menedżera)
  Sygn. 7120
  1 egz. 20. KULTURA organizacyjna / Czesław Sikorski. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - VIII, [2], 174 s. ; 24 cm. - (Vademecum Menedżera)
  Sygn. 13807
  1 egz.

 1. Kultura organizacyjna w zarządzaniu / red. nauk. Grażyna Aniszewska.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007.
  Sygnatura: 18523 , 18524 , 18525 , 18526
  4 egz. 2. KULTURA w organizacji : identyfikacja kultur znanych firm / Lidia Zbiegień-Maciąg. - dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 196, [2] s. : rys., schem., tab ; 21 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 5141 - 5142 , 10972
  3 egz. 3. KULTUROWA zmienność organizacji / Łukasz Sułkowski. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002. - 190, [2] s. : rys., schem., tab. ; 20 cm
  Sygn. 4069
  1 egz.
 4. KULTURY i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Geert Hofstede; tł. Małgorzata Durska. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000. - 384 s. : rys., tabl., wykr ; 21 cm
  Sygn. 2481
  1 egz. 5. KULTURY i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Geert Hofstede ; tł. z ang. Małgorzata Durska. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2007. - 408 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 18516 – 18519, 33343
  5 egz. 6. LEKSYKON biznesu : [słownik angielsko-polski, ponad 2300 terminów] / Józef Penc. - Warszawa : Placet, cop. 1997. - 591 s. ; 24 cm . - (Biblioteka Biznesmena)
  Sygn. 255 , 9034
  2 egz. 7. LEKSYKON menedżera : słownik angielsko-polski : organizacja, zarządzanie, bankowość, rachunkowość, księgowość, marketing, handel zagraniczny, reklama, obrót giełdowy, public relations, prawo podatkowe / Wacław Šmid. - Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, cop. 2000. - 476 s. ; 24 cm
  Sygn. 9817
  1 egz. 8. Metodologia budowy i wykorzystania modeli ewolucyjnych w aspekcie uczenia się (w) organizacji społeczno-gospodarczej / Elżbieta Kasperska.- Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009.
  (Monografia / Politechnika Śląska ; 196)
  Sygnatura: 27325 , 27326 , 27327 , 27328 , 27329 , 27330
  6 egz. 9. NOWE tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu : Polanica Zdrój, 22-24 września 2003 = New trends in organization and management science / Aldona Małgorzata Dereń, Marian Hopej, Robert Kamiński, Maria Szeloch, Zofia Wilimowska [et al.]. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. - 374 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje, ISSN 0324-9484 ; 23)
  Sygn. 8070 – 8071
  2 egz.
 10. NOWE tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu = New trends in organization and management science / red. Marian Hopej; Magdalena Hopej-Kamińska, Robert Kamiński, Zofia Wilimowska [et al.]. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2006. - 452 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały, ISSN 0324-9468 ; 21)
  Sygn. 16359 – 16360
  2 egz.
 11. NOWE tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu u progu XXI wieku = New trends in organization and management science at the beginning of the 21st century / Marian Hopej, Aldona Małgorzata Dereń, Robert Kamiński, Maria Szeloch, Zofia Wilimowska [et al.]. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001. - 286 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje, ISSN 0324-9484 ; 22)
  Sygn. 8068 – 8069
  2 egz.

 1. Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami / red. nauk. Anna Wasiluk.- Warszawa : Difin, 2009.
  Sygnatura: 35046
  1 egz. 2. OBRAZY organizacji / Gareth Morgan; tł. z ang. Zofia Wiankowska-Ładyka. - dodr. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 489, [2] s. : rys., schem., tab ; 20 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 4597 - 4599 , 5067 – 5069
  6 egz. 3. OD zarządzania do przywództwa : dylematy władzy organizacyjnej / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa : Wydaw. Menedżerskie PTM, 2004. - 505 s. : 1 schem., tab ; 24 cm
  Sygn. 8920 – 8921
  2 egz. 4. ORGANIZACJA i zarządzanie / Augustyn Wajda. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003. - 299, [1] s. : rys., schem., tab., 1 wykr ; 24 cm
  Sygn. 5020
  1 egz.
 5. ORGANIZACJA i zarządzanie : 15 efektywnych metod / Zbigniew Martyniak. - Kluczbork : Antykwa, 1997. - 217 s. : rys., schem., tab., tabl., wykr ; 29 cm
  Sygn. 5322 – 5323
  2 egz. 6. ORGANIZACJA i zarządzanie : 15 pionierów / Zbigniew Martyniak. - Kraków : Antykwa, 1999. - 168 s.: rys., schem., tab., wykr. ; 21 cm
  Sygn. 2417 – 2420
  4 egz. 7. ORGANIZACJA i zarządzanie : 60 problemów teorii i praktyki / Zbigniew Martyniak. - Kluczbork : Drukarnia Antykwa, 1996. - 324 s.: rys., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 1128
  1 egz. 8. ORGANIZACJA i zarządzanie : 70 problemów teorii i praktyki / Zbigniew Martyniak. - Wyd. 2 popr i uzup. - Kraków ; Kluczbork : Drukarnia Antykwa, 2001. - 371 s.: rys., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 2441 – 2447
  7 egz. 9. ORGANIZACJA i zarządzanie : podstawy wiedzy menedżerskiej / red. Mieczysław Przybyła; Piotr Karwacki [et al.]. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2001. - 443 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 2542
  1 egz. 10. ORGANIZACJA i zarządzanie : podstawy wiedzy menedżerskiej / red. Mieczysław Przybyła; Piotr Karwacki [et al.]. - Wyd. 3. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2003. - 443 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 4993 – 4994
  2 egz. 11. Organizacja kreatywna / Marek Brzeziński.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN ; Kraków : Wydawnictwo Jak, 2009.
  Sygnatura: 27950 , 27951 , 27952 , 27953 , 27954 , 27955
  6 egz. 12. ORGANIZACJE a kontrakt psychologiczny : zarządzanie ludźmi w pracy / Peter Makin, Cary Cooper, Charles Cox; tł. z ang. Grażyna Kranas. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 373, [2] s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 5143 , 5206
  2 egz. 13. ORGANIZACJE bez wodzów : od przywództwa emocjonalnego do koordynacji demokratycznej / Czesław Sikorski. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - X, 172 s. : schem. ; 24 cm. - (Vademecum Menedżera)
  Sygn. 15942 – 15945
  4 egz.
 14. ORGANIZACJE w ruchu : strategie zarządzania zmianami / Ewa Masłyk-Musiał. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003. - 342 s. : rys., tab., schem., wykr ; 24 cm. . - (Publikacje Biznesowe)
  Sygn. 6590 – 6591
  2 egz. 15. PATOLOGIE organizacyjne : diagnoza i interwencja / Ryszard Stocki. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2005. - 344 s. : rys., schem., tab. ; 24 cm
  Sygn. 12313, 17402 – 17405
  5 egz.
 16. PIĄTA dyscyplina : materiały dla praktyka : jak budować organizację uczącą się / Peter M. Senge [et al.]; tł. z ang. Grzegorz Łuczkiewicz. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2002. - 675 s. : rys., schem., wykr ; 24 cm. - (Publikacje Biznesowe)
  Sygn. 12314
  1 egz. 17. PIĄTA dyscyplina : teoria i praktyka organizacji uczących się / Peter M. Senge; tł. z ang. Helena Korolewska-Mróz. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2003. - 447 s. : rys., schem., wykr ; 24 cm. - (Publikacje Biznesowe)
  Sygn. 5986 - 5987
  2 egz.
 18. PODNOSZENIE efektywności organizacji : jak zarządzać "białymi plamami" w strukturze organizacyjnej? / Geary A. Rummler, Alan P. Brache; tł. z ang. Tomasz Ludwicki. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, cop. 2000. - 270, [2] s. : rys., schem., tabl ; 24 cm
  Sygn. 3717 – 3728, 12730-12731
  14 egz. 19. PODSTAWY organizacji i zarządzania / Maria Szeloch. - Wrocław : CL Consulting i Logistyka : Oficyna Wydawnicza Nasz Dom i Ogród, cop. 2004. - 156 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Biblioteka Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu)
  Sygn. 8883 – 8889
  7 egz. 20. PODSTAWY teorii organizacji i zarządzania / Marcin Bielski. - Warszawa : C.H.Beck, 2002. - X, 220 s. : rys., schem., tab., 1 wykr ; 21 cm . - (Academia Oeconomica)
  Sygn. 5181 – 5184
  4 egz. 21. PODSTAWY zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin; tł. Michał Rusiński. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - XXV, [1], 801. [1] s. : 1 mapa, rys., schem., tab., wyk ; 24 cm
  Sygn. 6970 , 9818 – 9819
  3 egz. 22. PODSTAWY zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin; tł. Michał Rusiński. - dodr. 6. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 826, [2] s.: rys.. kolor., tabl., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 493 , 947 , 1132 , 4442
  4 egz. 23. PODSTAWY zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin; tł. Michał Rusiński. - dodr. 7. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 826, [2] s.: rys.. kolor., tabl., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 5516 , 1813 - 1814 , 3687
  4 egz. 24. PODSTAWY zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin; tł. z ang. Michał Rusiński; red. nauk. tł. Zofia Mikołajczyk. - Wyd. 2 zm. dodr.. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. - XXV, 801. [2] s. : 1 mapa, rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 14474
  1 egz. 25. PODSTAWY zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin; tł. z ang. Michał Rusiński; red. nauk. tł. Zofia Mikołajczyk. - Wyd. 2 zm. dodr. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. - XXV, 801. [2] s. : 1 mapa, rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 15365 – 15367
  3 egz. 26. Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin ; przekł. Michał Rusiński ; red. nauk. przekł. Zofia Mikołajczyk.- Wyd. 2 zm., (4 dodr.).- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
  Sygnatura: 31640
  1 egz. 27. Podstawy zarządzania organizacjami / Leszek F. Korzeniowski.- Warszawa : Difin, cop. 2011.
  Sygnatura: 35045
  1 egz.

 1. Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się : analiza potencjału w kontekście realizacji zasady "good governance" : podsumowanie wyników dla czterech ministerstw / [aut.: Karol Olejniczak et al.].- Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010.
  (Ewaluacja)
  Sygnatura: 33906
  1 egz.
 2. Potęga wartości : jak zbudować nieśmiertelną firmę / Agata Stachowicz-Stanusch.- Gliwice : Helion, cop. 2007.
  (Onepress Exclusive)
  Sygnatura: 31012 , 31013 , 31014 , 31015 , 31016 , 31017
  6 egz. 3. Praktyczne zarządzanie organizacjami : kompetencje menedżerskie / Jacek Bendkowski, Józef Bendkowski.- Wyd. 2.- Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
  Sygnatura: 35057
  1 egz.
 4. PROJECT management : a systems approach to planning, scheduling and controlling / Harold Kerzner. - 9 ed.. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2006. - XXI, [3], 1014 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 17187
  1 egz. 5. Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się / red. nauk. Barbara Olszewska, Maciej Czarnecki, Estera Piwoni-Krzeszowska.- Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.
  (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; 310)
  Sygnatura: 35918
  1 egz.
 6. Przedsiębiorstwo sieciowe : zmiany uwarunkowń i strategii w XXI wieku / Stanisław Łobejko.- Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010.
  Sygnatura: 35124
  1 egz. 7. Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce : wyzwania współczesności / Zbigniew Malara.- Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN, 2006.
  Sygnatura: 16196 , 16197 , 18154 , 18155
  4 egz.
 8. Przywództwo w organizacjach gospodarczych w warunkach polskich / Piotr Dzikowski.- Warszawa : Difin, cop. 2011.
  Sygnatura: 35043
  1 egz. 9. Przywództwo w organizacji : paradygmaty i studia przypadków / Gayle C. Avery ; tł. Grzegorz Dąbkowski.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009.
  Sygnatura: 24470 , 24471 , 24472 , 24473 , 24474 , 24475
  6 egz.

 1. Racjonalność w funkcjonowaniu organizacji : przykłady rozwiązań / Piotr Bernat i inni.- Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2010.
  (Racjonalność w Funkcjonowaniu Organizacji ; monografia nr 3)
  Sygnatura: 30398 , 30399 , 30400 , 30401 , 30402 , 30403 , 30404 , 30405 , 30406 , 30407
  10 egz.

 1. Racjonalność w funkcjonowaniu organizacji : rozwój przez wiedzę / pod red. nauk. Piotra Bernata i Zbigniewa Kulasa.- Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2011.
  (Racjonalność w Funkcjonowaniu Organizacji ; monografia nr 4)
  Sygnatura: 31570 , 31571 , 31572 , 31573 , 31574 , 31575 , 31576 , 31577 , 31578 , 31579
  10 egz.
 2. RACJONALNOŚĆ w funkcjonowaniu organizacji. Gospodarka - społeczeństwo / red. Piotr Bernat ; Zbigniew Sebastian, Zbigniew Kulas, Mariusz Kołosowski, Aneta Kucińska, Łukasz Mach, Artur Wilczyński, Aldona Małgorzata Dereń, Tomasz Malczyk [et al.]. - Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2009. - 139 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm . - (Racjonalność w Funkcjonowaniu Organizacji ; 1)
  Sygn. 27744 – 27753
  10 egz. 3. ROZWIJANIE kreatywności wewnątrz organizacji / Michael A. West; tł. z ang. Maria Woźniak. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 158, [2] s. : rys., tab ; 20 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 4090
  1 egz.

 1. Socially responsible business / ed. by Dariusz Fatuła, Bojan Krstić.- Kraków : Krakow Society for Education. AFM Publishing House : commissioned by Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2014.
  Sygnatura: 36428
  1 egz.
 2. SPOŁECZEŃSTWO i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Ewa Masłyk-Musiał. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. - 243 s. : rys., schem., tab ; 24 cm
  Sygn. 4233 – 4234
  2 egz. 3. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw : teoria i praktyka / Jadwiga Adamczyk.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009.
  Sygnatura: 27127 , 27128 , 27129 , 27130 , 27131 , 27132
  6 egz. 4. STRATEGIA organizacji : w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej / Krzysztof Obłój. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001. - 340, [4] s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 12086 – 12088, 12184
  4 egz. 5. STRATEGIE rozwoju organizacji / Andrzej Szplit, Janusz Fudaliński, Piotr Markiewicz, Halina Smutek. - Kraków : Antykwa, 2002. - 173 s.: rys., tab., wykr. ; 21 cm
  Sygn. 2453 – 2455
  3 egz. 6. STRUKTURA organizacyjna / Adam Nalepka. - Kraków ; Kluczbork : Antykwa, 2001. - 321 s. : rys., schem., tab ; 21 cm
  Sygn. 5305 - 5308 , 8912
  5 egz. 7. STRUKTURY organizacyjne : podstawowe, współczesne i przyszłe rozwiązania strukturalne / Marian Hopej. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2004. - 191, [1] s. : rys., schem., tab., wykr ; 20 cm
  Sygn. 6623 - 6637 , 7830
  16 egz. 8. SZCZUPŁE organizacje : lektura obowiązkowa każdego kierownika / Uwe Renald Müller; tł. z niem. Bogusław Markowski. - Warszawa : Placet, 1997. - 210, [3] s. : rys., tab., wykr ; 24 cm . - (Biblioteka Biznesmena)
  Sygn. 4482 , 4577 , 4954
  3 egz. 9. SZEF firmy w systemie zarządzania przez jakość: ISO 9001 - TQM / Jerzy Kowalczyk. - Warszawa : CeDeWu, 2005. - 163 s. : rys., schem., tab., 1 wykr ; 23 cm
  Sygn. 11591
  1 egz. 10. TECHNIKI organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania / Zofia Mikołajczyk. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 325, [2] s., [1] k. tabl. złoż., luzem: rys. ; 24 cm
  Sygn. 464 - 475 , 82
  13 egz. 11. TEORIA organizacji / Mary Jo Hatch; tł. z ang. Paweł Łuków. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 373, [3] s. : fot., mapy, pl., rys., tab ; 24 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 4237 – 4239
  3 egz. 12. Tożsamość organizacyjna przedsiębiorstwa : jak stworzyć konkurencyjną firmę ? / Anna Zarębska.- Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008.
  Sygnatura: 22319 , 22320 , 22321 , 22322 , 22323 , 22324
  6 egz.

 1. Wiedza w zarządzaniu współczesną organizacją / red. nauk. Grzegorz Bełz, Marian Hopej, Anna Zgrzywa-Ziemak.- Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.
  (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; 299)
  Sygnatura: 36004
  1 egz.
 2. Wizjonerskie organizacje : skuteczne praktyki najlepszych z najlepszych / Jim Collins & Jerry I. Porras ; przeł. Tomasz Rzychoń.- Warszawa : Wydawnictwo MT Biznes, cop. 2008.
  (Światowe Bestsellery Biznesowe)
  Sygnatura: 31018 , 31019 , 31020 , 31021 , 31022 , 31023
  6 egz. 3. Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem : perspektywa wewnątrzorganizacyjna / Anna Sankowska.- Warszawa : Difin, 2011.
  Sygnatura: 35041
  1 egz.
 4. WYBRANE zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami / red. Janusz Fudaliński. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu : Wydaw. Fundacja, 2003. - 130 s. : rys., schem., tab. (w tym kolor.), wykr. (w tym kolor.) ; 25 cm
  Sygn. 9386
  1 egz.
 5. WYOBRAŹNIA organizacyjna : nowe sposoby postrzegania, organizowania i zarządzania / Gareth Morgan; tł. Zofia Wiankowska-Ładyka. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 385, [3] s. : rys. ; 21 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 2088
  1 egz. 6. ZACHOWANIA człowieka w organizacji / Barbara Kożusznik. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002. - 255, [1] s. : rys., tab ; 20 cm
  Sygn. 3647 , 4412 , 4319 , 4074
  4 egz. 7. ZACHOWANIA ludzi w organizacji / Czesław Sikorski. - dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 300 s. : rys., tab ; 20 cm
  Sygn. 2973 , 5647 - 5648 , 4085 – 4086
  5 egz. 8. ZACHOWANIA ludzi w organizacji / Czesław Sikorski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 300 s. : rys., tab ; 20 cm
  Sygn. 4087
  1 egz. 9. ZACHOWANIA w organizacji / Stephen P. Robbins; tł. z ang. Andrzej Ehrlich. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004. - 523, [1] s. : rys., schem., tab., 2 wykr ; 21 cm
  Sygn. 7106 – 7107
  2 egz. 10. ZARYS teorii organizacji i zarządzania / Adam Bednarski.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1998.
  Sygnatura: 11065
  1 egz. 11. Zarządzanie dla inżynierów / Ewa Masłyk-Musiał, Anna Rakowska, Elżbieta Krajewska-Bińczyk.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012.
  (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
  Sygnatura: 32192 , 32193 , 32194 , 32195 , 32196 , 32197
  6 egz.

 1. Zarządzanie i organizacja środowiska pracy / Ewa Górska, Jerzy Lewandowski.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010.
  Sygnatura: 29925 , 29926 , 29927 , 29928 , 29929 , 29930
  6 egz. 2. ZARZĄDZANIE konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz Fudaliński. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu : Wydaw. Fundacja, 2004. - 220 s. : mapy, rys. (w tym kolor.), schem., tab., wykr. (w tym kolor.) ; 25 cm
  Sygn. 11923
  1 egz.
 3. ZARZĄDZANIE organizacjami / Alfred Czermiński, Małgorzata Czerska, Bogdan Nogalski, Ryszard Rutka, Jerzy Apanowicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa DOM ORGANIZATORA, 2001. - 614 s.; rys., schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 1629
  1 egz. 4. ZARZĄDZANIE organizacjami / Alfred Czermiński, Małgorzata Czerska, Bogdan Nogalski, Ryszard Rutka, Jerzy Apanowicz. - Wyd. 2. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa DOM ORGANIZATORA, 2002. - 613, [1] s. : rys., schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 3683
  1 egz. 5. ZARZĄDZANIE organizacją wirtualną / Malcolm Warner, Morgen Witzel; tł. z ang. Jacek Kardaszewski. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 200 s. : rys., tab ; 24 cm
  Sygn. 12212 - 12213 , 12203
  3 egz. 6. ZARZĄDZANIE przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu / red. Rafał Krupski. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. - 311 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 12284, 17487 – 17489
  4 egz. 7. ZARZĄDZANIE rozwojem organizacji : czynniki, modele, strategia, diagnoza / Józef Machaczka. - dodr. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - 162, [5] s. : rys., schem., tab., tabl., wykr ; 20 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 5079 , 6959
  2 egz. 8. Zarządzanie w XXI wieku : jakość, twórczość, kultura : podręcznik akademicki / Monika Kostera, Martyna Śliwa.- Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010.
  (Zarządzanie w XXI Wieku)
  Sygnatura: 28101 , 28102 , 28103 , 28104 , 28105
  5 egz. 9. ZARZĄDZANIE wiedzą w organizacji / Gilbert Probst, Steffen Raub, Kai Romhardt; tł. z ang. Kaja Wacowska. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2002. - 352 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm. - (Publikacje Biznesowe)
  Sygn. 5174 – 5175
  2 egz.
 10. ZMIANA kulturowa w organizacji : wyzwanie dla współczesnego menedżera / Małgorzata Czerska. - Warszawa : Difin, 2003. - 161, [2] s. : rys., schem., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 5293 – 5296, 13529, 13755-13758
  9 egz. 11. ZMIANY organizacyjne w przedsiębiorstwie : teoria i praktyka / Anna Zarębska. - Warszawa : Difin, 2002. - 246 s. : rys., schem., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 5290 – 5292, 13467 – 13468, 13759-13760
  7 egz.: literatura -> FINANSE
FINANSE -> H. Beck, 2013. Sygnatura: 34766, 34767, 34768, 34769 4 egz
FINANSE -> Strategie aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa : z zastosowaniem symulatora ceo / Michel Muszynski. Warszawa : Placet, 2006. 248 s. 1 fot., rys., schem., tab., wykr.; 24 cm + cd-rom sygn. 13646 13647, 17474 – 17477 6 egz
FINANSE -> Rynki kapitałowe I pienięŻNE. GiełDA
FINANSE -> Metody oraz techniki organizacji I zarządzania
FINANSE -> WartośĆ firmy analiza fundamentalna I techniczna / Mariusz Czekała. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997. 194 s tab., wykr; 24 cm. (Rynek Kapitałowy) Sygn. 9070 – 9092 23 egz
FINANSE -> Socjologia aspiracje. Studium psychologiczne I socjopedagogiczne / Wiesław Sikorski. Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2005. 155 s. 2 schem., tab
FINANSE -> Zarządzanie jakośCIĄ
FINANSE -> Marketing usług jakośĆ usług bibliotecznych : badanie metodą servqual = The Quality of Library Services : Research by the servqual method / Maria Wanda Sidor; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich; Wyższa Szkoła Biznesu National Louis
FINANSE -> Marketing allegro. Pl : jak zarabiać duże pieniądze na aukcjach internetowych / Wojciech Kyciak, Beniamin Krupowicz, Błażej Łukjanowicz. Gliwice : Helion, cop. 2007. 182 s schem.; 21 cm Sygn. 20871 – 20874 4 egz
FINANSE -> Zarządzanie projektami
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna