Podstawy wykorzystania funkcji I formuł w programie microsoft excel wiadomości ogólne o formułach I funkcjachPobieranie 24.25 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar24.25 Kb.
PODSTAWY WYKORZYSTANIA FUNKCJI I FORMUŁ W PROGRAMIE MICROSOFT EXCEL
WIADOMOŚCI OGÓLNE O FORMUŁACH I FUNKCJACH


 1. Formuła – działanie lub zestaw działań służących do wykonania określonej operacji w arkuszu kalkulacyjnym. W programie formuła zawsze jest poprzedzona znakiem równości(=). Po znaku równości występuje tzw. składnia formuły, opisująca jej wykonywanie.

 2. Funkcja – narzędzie obliczeniowe zawierające algorytm rozwiązujący konkretne zadanie przeprowadzone na argumentach. Program Ms Excel posiada cały szereg wbudowanych funkcji w kilku kategoriach tematycznych. Wbudowane funkcje arkusza umożliwiają wykonywanie prostych działań arytmetycznych jak i skomplikowanych obliczeń z dowolnej dziedziny nauki i finansów.


OPERATORY STOSOWANE W FORMUŁACH PROGRAMU EXCEL

Operator wskazuje jaka operacja ma zostać wykonana na danych. W przypadku programu Microsoft Excel mamy do czynienia z czterema rodzajami operatorów: • arytmetycznych;

 • porównania;

 • tekstowych;

 • odwołania.

Operatory arytmetyczne –umożliwiają wykonywanie podstawowych działań matematycznych, np.: dodawanie itd.

Operator

Działanie

Przykład

+

dodawanie

=A1+A2

-

odejmowanie

=B1-B2

*

mnożenie

=C1*A2

/

dzielenie

=F20/E10

^

potęgowanie

=A1^2 9oznacza A12)

%

procent

=D10%


Operatory porównania – są niezbędne w przypadku, gdy porównujemy ze sobą wartości. Mówimy wtedy o sprawdzeniu wystąpienia określonego stanu. Aby sprawdzić, czy np.: w komórce A1 występuje liczba 2, musimy postawić warunek. Formuła, w której taki operator został użyty, zwraca wartość logiczną Prawda, gdy warunek jest spełniony i wartość logiczną Fałsz , gdy go nie spełnia. Odpowiednikiem wartości logicznej Prawda jest liczba 1, natomiast wartości logicznej Fałsz liczba 0.

Operator

Znaczenie

Przykład

=

równe

=A1=2

>

większe niż

=B1>B2

<

mniejsze niż

=C1

>=

większe lub równe

=F20>=E10

<=

mniejsze lub równe

=A1<=2

<>

różne od

=D10<>0, =D10<>””

Operatory tekstowe – w programie Microsoft Excel jest tylko jeden operator tekstowy. Jest nim znak & nazywany ampersandem. Za pomocą tego znaku możliwe jest łączenie tekstów lub liczb, np. formuła w postaci =”Jan”&”Kowalski” zwraca wartość Jan Kowalski itd.

Operatory odwołania

Operator

Znaczenie

Przykład

:

operator zakresu, tworzący odwołanie się do wszystkich komórek między komórkami wyznaczającymi zakres

A1:A100

;

operator umożliwiający odwołanie się do kilku zakresów jednocześnie

SUMA(A1:A100;B1:B100)

SPACJA

operator przecięcia – dotyczy komórek wspólnych dla podanych zakresów.

SUMA(A1:A10 A9:A20)

czyli obliczona zostanie suma wartości w komórkach A9 i A10
WSTAWIANIE FUNKCJI I FORMUŁ DO ARKUSZA

 1. Najprostszym sposobem utworzenia formuły jest jej wpisanie bezpośrednio do komórki. W tym celu wystarczy ustawić się w komórce, wprowadzić znak równości i wpisać, np.: =SUMA(A1:A100).

 2. Za pomocą paska formuł:

  • wybieramy komórkę w której ma zostać umieszczona formuła i na pasku formuły klikamy myszka i przystępujemy do wprowadzania formuły. Po wprowadzeniu formuły klikamy na: lub naciskamy Enter.

  • wybieramy komórkę lub zakres komórek, w którym ma zostać umieszczona formuła i klikamy myszką na pasku formuły przycisk Edytuj formułę .

 3. Wstawianie funkcji:

Tworząc formułę możemy to zrobić na kilka sposobów:

 • ręcznie

 • wykorzystując Kreatora funkcji – ustawiamy kursor w komórce, w której ma zostać wstawiona funkcja. Następnie wybieramy polecenie Wstaw\Funkcję lub na pasku narzędzi Standardowy klikamy przycisk .Na liście Kategorie wybieramy odpowiednią grupę, natomiast na Liście Nazwa funkcji zaznaczamy jej nazwę. Po kliknięciu OK. zostanie uruchomiony Pasek formuły:

Klikając myszką na przycisk z czerwona strzałką możemy swobodnie zaznaczyć odpowiedni zakres komórek nam potrzebny do wykonania obliczenia. (Nie musimy w tym przypadku ręcznie wprowadzać zakresów komórek).
Przykład 1 – wstawianie funkcji.

 • W komórkach z zakresu wpisz wartości: E5: 1; E6: 2; E7: 3; E8: 4; E9: 5;

 • W komórce H10 wklej funkcję z kategorii: Matematyczne (z listy Nazwa funkcji wybierz Iloczyn);

 • Na rozwiniętym pasku formuły kliknij na przycisk z czerwona strzałką. Gdy pasek formuły ulegnie zwinięciu zaznacz zakres komórek E5:E9.

 • W komórce H10 powinna pojawić się wartość 120.

Przykład 2 • Wpisz do pięciu kolejnych komórek w kolumnie B poniższe wartości: 10, 20, 30, 40, 50.

 • Wstaw do komórki A6 funkcje SUMA() obliczając sumę podanych liczb.

Przykład 3 • Wpisz do komórki A4 formułę: =POTĘGA(A5;2);

 • W komórce A5 wpisz liczbę 4 (w komórce A4 powinna pojawić się wartość 16).

Sprawdź działania funkcji wpisując do komórki A5 inne liczby.


: scena
scena -> Scenariusz lekcji matematyki w klasie V
scena -> Publiczne Gimnazjum nr 37 w Łodzi Temat: Kto chciał być piratem i dlaczego?
scena -> Umieściłem tutaj zebrane propozycje muzyczne z kilkunastu przyjęć weselnych
scena -> Cele: prezentacja państwa należącego do krajów Unii Europejskiej
scena -> Scenariusz rozpoczęcia roku szkolnego 2004/2005. Powitanie. Zabranie głosu przez Panią Dyrektor. Przekazanie spraw organizacyjnych na rok szkolny 2004/2005 rodzicom I uczniom. Część artystyczna w wykonaniu uczniów kl
scena -> Scenariusz uroczystości Powitanie gości programu Comenius w XXIII liceum Ogólnokształcącym. „Uczenie się przez róŻnice”
scena -> Scenariusz uroczystości nadania imienia i sztandaru „Armii Krajowej
scena -> 18 kwiecień 2013 Konferansjer I – Serdecznie witamy gości programu Comenius w naszej szkole! Konferansjer ii/iii
scena -> Odkupienie Autor: Jędrzej "Uzariel" Raciborski Ilustracje i mapa: Olga Leczykiewicz
scena -> Scenariusz próbnej ewakuacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im kpt hm. Andrzeja Romockiego,,Morro” w Barlinku Cel ewakuacji

Pobieranie 24.25 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna