Podstawy zarządzaniaPobieranie 99.06 Kb.
Strona1/3
Data05.05.2016
Rozmiar99.06 Kb.
  1   2   3
PODSTAWY ZARZĄDZANIA 1. BIZNES plan / Ewa Filar, Jerzy Skrzypek. - Wyd. 3 rozsz. - Warszawa : Poltext, 2003. - 213, [1] s. : rys., schem., tab., wykr ; 23 cm + dyskietka
  Sygn. 5842 – 5843
  2 egz. 2. BIZNES plan / Ewa Filar, Jerzy Skrzypek. - Wyd. 3 rozsz. - Warszawa : Poltext, 2004. - 213, [1] s. : rys., schem., tab., wykr ; 23 cm + dyskietka
  Sygn. 7277 – 7281
  5 egz. 3. BIZNES plan / Jerzy Skrzypek, Ewa Filar. - Nowe wyd. zaktual. rozsz. - Warszawa : Poltext, 2005. - 292 s. : rys., tab., schem., wykr ; 23 cm + CD-ROM
  Sygn. 13425
  1 egz. 4. BIZNESPLAN : skuteczne narzędzie pracy przedsiębiorcy / Jacek Pasieczny. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2007. - 232 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 20464 – 20473
  10 egz. 5. BIZNESPLAN : zastosowania i przyklady / Zbigniew Pawlak. - Warszawa : Poltext, 2002. - 284 s. : rys., tab., wykr ; 23 cm . - (Warsztaty Menedżerskie)
  Sygn. 4121 – 4124
  4 egz. 6. BIZNESPLAN : zastosowania i przyklady / Zbigniew Pawlak. - Warszawa : Poltext, 2003. - 284 s. : rys., tab., wykr ; 23 cm . - (Warsztaty Menedżerskie)
  Sygn. 7267
  1 egz. 7. Chaos : zarządzanie i marketing w erze turbulencji / Philip Kotler, John A. Caslione ; [przekł. Dariusz Bakalarz].- [Warszawa] : MT Biznes, cop. 2009.
  Sygnatura: 26763 , 26764 , 26765 , 26766 , 26767 , 26768
  6 egz.
 8. CONTEMPORARY business / Louis E. Boone, David L. Kurtz. - 5 ed.. - Chicago ; New York : The Dryden Press, 1987. - 728, [86] s. : fot., rys. (w tym kolor.), wykr. ; 26 cm
  Sygn. 10883
  1 egz. 9. Contemporary dilemmas of management / ed. by Magdalena Dołhasz.- Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012.
  Sygnatura: 34234
  1 egz. 10. Contemporary problems in enterprise management / ed. by Jerzy Lewandowski, Maciej Bielecki.- Łodz : Technical University of Lodz. Department of Production Management, 2007.
  (Monograph)
  Sygnatura: 35300
  1 egz. 11. CZŁOWIEK a organizacja : humanizm w koncepcjach i metodach organizacji i zarządzania XX wieku / Bogusz Mikuła. - Kraków ; Kluczbork : Antykwa, 2000. - 348 s. : rys., tabl., wykr ; 24 cm . - (Organizacja. Zarządzanie)
  Sygn. 2519 – 2520
  2 egz. 12. DECYZJE w zarządzaniu / Józef Penc. - Wyd. 2 uzup. i popr.. - Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1997. - 238 s.: rys., schem., tab., wykr. ; 20 cm . - (Biblioteka Menedżera)
  Sygn. 120
  1 egz. 13. DECYZJE w zarządzaniu / Józef Penc. - Wyd. 3. - Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1996. - 238 s.; rys., schem., tab., wykr. ; 20 cm . - (Biblioteka Menedżera)
  Sygn. 1638 – 1640
  3 egz.

 1. Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw : model platformy treningu procesowego / Wojciech B. Cieśliński.- Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.
  (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Monografie i Opracowania, ISSN 1689-6556 ; nr 199)
  Sygnatura: 35514
  1 egz
 2. DUALIZM w zarządzaniu : dziś i jutro firmy / Derek F. Abell; tł. z ang. Alfonso Kalinauskas, Tomasz Wiazowski. - Warszawa : Poltext, 2000. - 287 s. : rys., schem., tab., wykr ; 23 cm . - (Warsztaty Menedżerskie)
  Sygn. 5697 - 5700 , 7250 – 7251
  6 egz. 3. Efektywne zarządzanie : jak skutecznie podejmować decyzje, budować strukturę firmy i wykorzystywać czas / Heike Bruch, Sumantra Ghoshal ; przekł. Edyta Zbrońska.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.
  Sygnatura: 14549 , 18859 , 18860 , 18861
  4 egz. 4. ELEMENTY nowoczesnego zarządzania : w kierunku organizacji inteligentnych / Bogusz Mikuła. - Kraków ; Kluczbork : Antykwa, 2001. - 187 s. : rys., schem., tab ; 21 cm
  Sygn. 2531 – 2532
  2 egz. 5. EPISTEMOLOGIA w naukach o zarządzaniu / Łukasz Sułkowski. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. - 202 s. : rys., schem. ; 24 cm
  Sygn. 12282, 17481 – 17483
  4 egz.
 6. FIRMA wobec zagrożeń : identyfikacja problemów / Jan Daniel Antoszkiewicz. - Warszawa : Poltext, 1997. - 245 s. ; 24 cm . - (Warsztaty Menedżerskie)
  Sygn. 243 – 252
  10 egz. 7. FIRMA wobec zagrożeń : identyfikacja problemów / Jan Daniel Antoszkiewicz. - Warszawa : Poltext, 1998. - 245 s. ; 24 cm . - (Warsztaty Menedżerskie)
  Sygn. 2897 , 3037 - 3040 , 2383 – 2387
  10 egz.

 1. HISTORIA myśli organizatorskiej : wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX w. / Zbigniew Martyniak. - Wyd. 4 popr. i uzup.. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2002. - 252, [2] s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 12065
  1 egz. 2. II Warsztaty z Nauk o Zarządzaniu dla doktorantów i przyszłych doktorantów T. 2: II Warsztaty z Nauk o Zarządzaniu dla doktorantów i przyszłych doktorantów : zbiór referatów, Zakopane 10-12 maja 2001. T. 2.. - 2001. - 385 s.; rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 1456 – 1458
  3 egz. 3. II Warsztaty z Nauk o Zarządzaniu dla doktorantów i przyszłych doktorantów T. 1: II Warsztaty z Nauk o Zarządzaniu dla doktorantów i przyszłych doktorantów : zbiór referatów, Zakopane 10-12 maja 2001. T. 1.. - 2001. - 386 s.; rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 1454 - 1455 , 6287
  3 egz. 4. INFORMACJA w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki) / red. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński. - Kraków : Zakamycze, 2003. - 505, [1] s. : rys., schem., tab., 1 wykr ; 21 cm. - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
  Sygn. 4163
  1 egz.
 5. INFORMATYKA w zarządzaniu, marketingu i inżynierii produkcji : spotkanie kół naukowych i studiów doktoranckich : Zakopane, 9-11 grudnia 1999 : zbiór referatów / Koło Naukowe "ARAFIN"; Koło Naukowe "EXPERT". - Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. - 413 s.; rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 1459
  1 egz. 6. KIEROWANIE / James Arthur Finch Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert; tł. Andrzej Ehrlich. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001. - 656 s.: rys., tabl., wykr ; 26 cm
  Sygn. 646 , 7082 , 3622 , 488, 12728-12729
  6 egz. 7. KNOWLEDGE Diffusion Methods in a Networking Company : Knowledge Business Models / Kazimierz Perechuda. - Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2010. - 72 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 28690 – 28693
  4 egz. 8. KOMPUTEROWE wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem : nowe metody i systemy / Ryszard Knosala, Mariusz Kołosowski, Łukasz Mach [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2007. - 333 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16998 – 17002
  5 egz.

 1. Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Zakopane, 12-14.01.1998 r. : zbiór referatów / org. konf. Politechnika Opolska. Instytut Zarządzania. Katedra Inżynierii Produkcji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.- [Opole : Politechnika Opolska], 1998.
  Sygnatura: 34655 , 34656
  2 egz. 2. KOMPUTEROWO zintegrowane zarządzanie Komputerowo zintegrowane zarządzanie : IV Konferencja : Zakopane, 15-17 stycznia 2001 : zbiór referatów. Tom 1 / red. Ryszard Knosala. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001. - 384 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 1460 – 1463
  4 egz.
 3. KOMPUTEROWO zintegrowane zarządzanie Komputerowo zintegrowane zarządzanie : IV Konferencja : Zakopane, 15-17 stycznia 2001 : zbiór referatów. Tom 2 / red. Ryszard Knosala. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001. - 396 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 1464 – 1467
  4 egz.
 4. KOMPUTEROWO zintegrowane zarządzanie Komputerowo zintegrowane zarządzanie : V Konferencja : Zakopane, 14-16 stycznia 2002 : zbiór referatów. Tom 1 / red. Ryszard Knosala; Edward Chlebus, Mariusz Kołosowaki [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. - 546 s. : mapy, rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 1468 - 1469, 6285,12876
  4 egz.
 5. KOMPUTEROWO zintegrowane zarządzanie Komputerowo zintegrowane zarządzanie : V Konferencja : Zakopane, 14-16 stycznia 2002 : zbiór referatów. Tom 2 / red. Ryszard Knosala; Alfred Paszek, Janusz Wielki [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. - 542 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 1470 - 1472, 6286, 12877
  5 egz.
 6. KOMPUTEROWO zintegrowane zarządzanie Komputerowo zintegrowane zarządzanie. : VI Konferencja : IV Warsztaty z Nauk o Zarządzaniu dla Doktorantów i Przyszłych Doktorantów : Zakopane, 13-15 stycznia 2003 : zbiór prac :Tom 1 / red. Ryszard Knosala; Małgorzata Adamska, Edward Chlebus [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. - 780 s. : rys., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 3382, 3413, 4967, 36957
  4 egz.
 7. KOMPUTEROWO zintegrowane zarządzanie Komputerowo zintegrowane zarządzanie. : VI Konferencja : IV Warsztaty z Nauk o Zarządzaniu dla Doktorantów i Przyszłych Doktorantów : Zakopane, 13-15 stycznia 2003 : zbiór prac :Tom 2 / red. Ryszard Knosala; Łukasz Mach, Danuta Seretna [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. - 780 s. : rys., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 3383, 3414, 36958
  3 egz.
 8. KOMPUTEROWO zintegrowane zarządzanie Komputerowo zintegrowane zarządzanie : VI Konferencja : IV Warsztaty z Nauk o Zarządzaniu dla Doktorantów i Przyszłych Doktorantów: Zakopane, 12-14 stycznia 2004 : zbiór prac. Tom 1 / red. Ryszard Knosala; Leszek Borzemski [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. - [2], 739 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 6440 - 6442, 10206, 12878, 35894, 36959
  7 egz.
 9. KOMPUTEROWO zintegrowane zarządzanie Komputerowo zintegrowane zarządzanie : VI Konferencja : IV Warsztaty z Nauk o Zarządzaniu dla Doktorantów i Przyszłych Doktorantów: Zakopane, 12-14 stycznia 2004 : zbiór prac. Tom 2 / red. Ryszard Knosala; Danuta Seretna, Edward Chlebus, Joanna Szczepańska, Bogusław Szuba, Jacek Tomasiak, Janusz Wielki, Zofia Wilimowska [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. - [2], 753 s. : rys., schem., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 6443 - 6445, 12879, 10207, 36960
  6 egz.

 1. KOMPUTEROWO zintegrowane zarządzanie Komputerowo zintegrowane zarządzanie. : VIII Konferencja : Zakopane, 10-12 stycznia 2005 : zbiór prac. Tom 1 / red. Ryszard Knosala; Małgorzata Adamska, Leszek Borzemski [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. - [2], 706 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 10208 - 10210, 12880, 14320, 35895, 36963
  7egz.
 2. KOMPUTEROWO zintegrowane zarządzanie Komputerowo zintegrowane zarządzanie. : VIII Konferencja : Zakopane, 10-12 stycznia 2005 : zbiór prac. Tom 2 / red. Ryszard Knosala; Mariusz Kołosowaki, Alfred Paszek, Ryszard Serafin, Bogusław Szuba, Janusz Wielki [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. - [2], 720 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 10211 - 10213, 14321, 12881, 36964
  6 egz.

 1. KOMPUTEROWO zintegrowane zarządzanie Komputerowo zintegrowane zarządzanie. : IX Konferencja : Zakopane, 16-18 stycznia 2006 : zbiór prac. Tom 1 / red. Ryszard Knosala; Edyta Abramek, Mariusz Kołosowski [et al.]. - Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2006. - 703 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 14314 – 14316, 36965
  4 egz.
 2. KOMPUTEROWO zintegrowane zarządzanie Komputerowo zintegrowane zarządzanie. : IX Konferencja : Zakopane, 16-18 stycznia 2006 : zbiór prac. Tom 2 / red. Ryszard Knosala; Sebastian Kostrubała, Łukasz Mach, Alfred Paszek, Janusz Wielki [et al.]. - Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2006. - 736 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 14317 – 14319, 36966
  4 egz.
 3. KOMPUTEROWO zintegrowane zarządzanie Komputerowo zintegrowane zarządzanie.Tom 1 / red. Ryszard Knosala; Edyta Babica, Ziemowit Nowak, Mariusz Kołosowski [et al.]. - Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2007. - 545 s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 16681, 34708, , 36955
  3 egz. 4. KOMPUTEROWO zintegrowane zarządzanie Komputerowo zintegrowane zarządzanie.Tom 2 / red. Ryszard Knosala; Małgorzata Łatuszyńska, Łukasz Mach, Ryszard Serafin, Jacek Tomasiak, Zofia Wilimowska [et al.]. - Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2007. - 554 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 16682, 34709, 36956
  3 egz.

 1. KOMPUTEROWO zintegrowane zarządzanie Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Tom 1 / red. Ryszard Knosala; Małgorzata Adamska, Mariusz Kołosowski, Aneta Kucińska [et al.]. - Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008. - 647 s. : mapy., rys., schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 20619 – 20621, 25534, 34710, 36967
  6 egz. 2. KOMPUTEROWO zintegrowane zarządzanie Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Tom 2 / red. Ryszard Knosala; Mariusz Kłosowski, Aneta Kucińska, Łukasz Mach, Zofia Wilimowska [et al.]. - Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008. - 638 s. : 1 mapa, rys., schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 20622 – 20624, 25535, 34711, 36968
  6 egz.
 3. KOMPUTEROWO zintegrowane zarządzanie Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 / red. Ryszard Knosala ; Edward Chlebus, Piotr Chwastyk, Mariusz Kołosowski, Aneta Kucińska [et al.]. - Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2009. - 552 s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 25778
  1 egz.
 4. KOMPUTEROWO zintegrowane zarządzanie Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 / red. Ryszard Knosala ; Mariusz Kołosowski, Aneta Kucińska, Łukasz Mach, Alfred Paszek, Ryszard Serafin, Bożena Skołud, Zofia Wilimowska, Marek Wilimowski [et al.]. - Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2009. - 545 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 25779
  1 egz. 5. KOMPUTEROWO zintegrowane zarządzanie Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 / red. Ryszard Knosala ; [Małgorzata Adamska], Piotr Chwastyk, Mariusz Kołosowski [et al.]. - Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. - 702 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 28310
  1 egz. 6. KOMPUTEROWO zintegrowane zarządzanie Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 / red. Ryszard Knosala ; Bożena Skołud, Aneta Kucińska, Łukasz Mach, Ryszard Serafin, Alfred Paszek, Ziemowit Nowak, Zofia Wilimowska, Marek Wilimowski [et al.]. - Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. - 707 s. : mapy, rys., schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 28311
  1 egz.

 1. Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali.- Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011.
  Sygnatura: 34716
  1 egz. 2. Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali.- Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011.
  Sygnatura: 34717
  1 egz.

 1. KOMUNIKACJA w zarządzaniu : techniki, narzędzia i formy przekazu informacji / Leszek Kiełtyka. - Warszawa : Placet, 2002. - 560 s. : fot., mapy, rys., schem., tab., wykr ; 25 cm . - (Biblioteka Biznesmena)
  Sygn. 2588
  1 egz. 2. KONKURENCYJNOŚĆ przedsiębiorstw : nowe podejście / red. Eulalia Skawińska; Edward Cyrson [et al.]. - Warszawa ; Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 231, [1] s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 4093, 17412 - 17414
  4 egz. 3. KREOWANIE wiedzy w organizacji : jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne / Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi; tł. z ang. Ewa Nalewajko; Polska Fundacja Promocji Kadr. - Warszawa : Poltext, 2000. - 303 s. : rys., schem., tab., wykr ; 22 cm. - (Euromanagement)
  Sygn. 5717
  1 egz. 4. KULTURA organizacyjna - diagnoza i zmiana : model wartości konkurujących / Kim S. Cameron, Robert E. Quinn; tł. z ang. Bogumiła Nawrot. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. - 220 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm. - (Publikacje Biznesowe)
  Sygn. 17010 – 17011
  2 egz. 5. KULTURA organizacyjna / Czesław Sikorski. - Warszawa : C.H.Beck, 2002. - VIII, [2], 161, [1] s. ; 24 cm . - (Vademecum Menedżera)
  Sygn. 7120
  1 egz. 6. KULTURA organizacyjna / Czesław Sikorski. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - VIII, [2], 174 s. ; 24 cm. - (Vademecum Menedżera)
  Sygn. 13807
  1 egz. 7. Kultura organizacyjna w zarządzaniu / red. nauk. Grażyna Aniszewska.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007.
  Sygnatura: 18523 , 18524 , 18525 , 18526
  4 egz.
 8. KULTURA w organizacji : identyfikacja kultur znanych firm / Lidia Zbiegień-Maciąg. - dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 196, [2] s. : rys., schem., tab ; 21 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 5141 - 5142 , 10972
  3 egz. 9. KULTURY i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Geert Hofstede; tł. Małgorzata Durska. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000. - 384 s. : rys., tabl., wykr ; 21 cm
  Sygn. 2481
  1 egz. 10. KULTURY i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Geert Hofstede ; tł. z ang. Małgorzata Durska. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2007. - 408 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 18516 – 18519, 33343
  5 egz. 11. LEKSYKON biznesu : [słownik angielsko-polski, ponad 2300 terminów] / Józef Penc. - Warszawa : Placet, cop. 1997. - 591 s. ; 24 cm . - (Biblioteka Biznesmena)
  Sygn. 255 , 9034
  2 egz. 12. LEKSYKON menedżera : słownik angielsko-polski : organizacja, zarządzanie, bankowość, rachunkowość, księgowość, marketing, handel zagraniczny, reklama, obrót giełdowy, public relations, prawo podatkowe / Wacław Šmid. - Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, cop. 2000. - 476 s. ; 24 cm
  Sygn. 9817
  1 egz. 13. Leksykon przedsiębiorcy / Wacław Šmid.- Warszawa : Wydawnictwo "Poltext", 2007.

(Przedsiębiorczość XXI Wieku)
Sygnatura: 25142
1 egz. 1. LEKSYKON własności przemysłowej i intelektualnej / red. Andrzej Szewc; Krystyna Czapla [et al.]. - Kraków : Zakamycze : Urząd Patentowy RP, 2003. - 321, [2] s. ; 24 cm
  Sygn. 9810
  1 egz. 2. LEKSYKON zarządzania / red. Maria Romanowska [et al.]; Andrzej Cylwik [et al.]. - Warszawa : Difin, 2004. - 726 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 8434 – 8435
  2 egz. 3. MBA : leksykon / red. Tim Hindle, Barbara Żebrowska; tł. z ang. Aldona Matuszyńska, Witold Matuszyński. - Warszawa : Wydaw. Studio Emka, cop. 1997. - 338, [2] s. : tab ; 20 cm . - (The Economist Books)
  Sygn. 9812
  1 egz. 4. MENEDŻER w procesie decyzyjnym / Ireneusz Makowski. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2000. - 71 s. : tab ; 20 cm . - (Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Z. 168/2000)
  Sygn. 5603
  1 egz. 5. METODY ilościowe / Stanisław KrawczykMetody ilościowe w planowaniu (działalności przedsiębiorstwa). T. 1 / Stanisław Krawczyk. - Warszawa : C.H.Beck, 2001. - XV, [1], 285 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 21 cm. - (Academia Oeconomica)
  Sygn. 14636 – 14638
  3 egz. 6. METODY sprawnego zarządzania : planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola / Henryk i zespół Bieniok, Jolanta Bieda. - Wyd. 4. - Warszawa : Placet, 2004. - 294 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm. - (Podstawy Zarządzania)
  Sygn. 13653 – 13655
  3 egz. 7. METODY sprawnego zarządzania : planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola / Henryk Bieniok [et al.]. - Wyd. 3. - Warszawa : Placet, 2001. - 294 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Biblioteka Biznesmena)
  Sygn. 7 , 14 , 4576 , 4361 , 4479 , 396 – 407
  17 egz. 8. METODY zarządzania : przewodnik / Alain Chauvet; tł. z fr. Marian Egeman. - Warszawa : Poltext, 1997. - 200, [4] s. : schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm . - (Finanse, Zarządzanie, Rozwój)
  Sygn. 5852 – 5856
  5 egz. 9. Modele biznesu polskich przedsiębiorstw / Tomasz Gołębiowski [et al.].- Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008.
  Sygnatura: 22335 , 22336 , 22337 , 22338 , 22339 , 22340 , 22341 , 22342 , 22343 , 22344
  10 egz. 10. NADZÓR korporacyjny / Magdalena Jerzemowska. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002. - 211, [1] s. : schem., tab ; 21 cm
  Sygn. 4070 , 9011
  2 egz
  . 11. NADZÓR korporacyjny : perspektywa międzynarodowa / oprac. i tł. Izabela Koładkiewicz. - Warszawa : Poltext, 1999. - 175 s. : schem., tab ; 22 cm . - (Euromanagement)
  Sygn. 7253 – 7254
  2 egz. 12. Niesamowity biznesplan : zdobądź fundusze na rozwój firmy lub startup / Vaughan Evans, Brian Tracy ; [tłumaczenie Magda Witkowska].- Gliwice : Helion, 2015.
  (Onepress Power)
  Sygnatura: 36494
  1 egz. 13. NOWA Klasyfikacja Zawodów i Specjalności : praktyczny poradnik : Klasyfikacja Zawodów i Specjalności, Klasyfikacja Zawodów Szkolnictwa Zawodowego, klucze przejścia pomiędzy klasyfikacjami, indeksy alfabetyczne zawodów, nazwy zawodów na rynku pracy / Krystyna Lelińska, Maciej Gruza, Jerzy Stahl. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004. - 421, [1] s. : tab ; 24 cm
  Sygn.: 11583
  1 egz. 14. NOWE tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu : Polanica Zdrój, 22-24 września 2003 = New trends in organization and management science / Aldona Małgorzata Dereń, Marian Hopej, Robert Kamiński, Maria Szeloch, Zofia Wilimowska [et al.]. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. - 374 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje, ISSN 0324-9484 ; 23)


  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna