Podsumowanie kosztorysuPobieranie 17.43 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar17.43 Kb.
DOM JEDNORODZINNY

ADRIATYK
Opracowanie poniższe zawiera podsumowanie oraz zestawienie materiałów do kosztorysu inwestorskiego robót budowlanych stanu surowego zamkniętego.
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt


RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE 184412.70 27857.74 150999.90 5555.06
RAZEM KOSZTY Z NARZUTAMI 225020.28 52649.63 161871.89 10498.76
Wartość końcowa wyszczególnionych robót wynosi: 225020.28zł netto.

Słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dwadzieścia i 28/100 zł
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jednostki Ilość Cena Wartość

miary

1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0743 21.52 1.602. bale iglaste obrzynane kl.II m3 0.0278 860.21 23.92

3. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 0.8172 899.93 735.44

4. belki stropowe prefabrykowane żelbetowe m 223.5819 18.08 4042.36

5. Beton zwykły B-10 m3 27.1549 180.21 4893.59

6. Beton zwykły B-20 m3 37.8461 210.16 7953.73

7. blacha powlekana płaska m2 54.8185 27.00 1480.10

8. Bloczek ścienny betonowy o wym.25x25x14cm szt 1680.7690 2.77 4655.73

9. Bloczek z bet.komórk.M 500-700 49x24x24cm szt 528.7035 6.24 3299.11

10. Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x36x24cm szt 669.8614 11.11 7442.16

11. bloczki betonowe o wym 25x12x14 cm szt 1953.1362 2.13 4160.18

12. Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35 szt 3992.8974 3.02 12058.55

13. cegła budowlana pełna szt 1817.7769 1.30 2363.11

14. ćwierćwałki m 127.3475 3.05 388.41

15. Dach.ceram.zakład."Marsylka"gat.I,nieszkl. szt 4629.8392 3.11 14398.80

16. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.2553 530.21 135.37

17. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.1658 615.54 102.06

18. deski iglaste obrzynane wym. nasycone gr. 25 mm kl.III m3 1.7190 808.78 1390.29

19. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.2002 288.09 57.69

20. drewno opałowe m3 1.8468 76.03 140.41

21. drzwi garażowe 5,00*2,20 szt 1.0000 5500.00 5500.00

22. dyble stalowe szt 106.0706 0.85 90.16

23. elektrody stalowe do spawania stali węglowych 100 szt. 0.0309 25.24 0.78

24. farba olejna do gruntowania dm3 1.0656 11.59 12.35

25. farba olejna nawierzchniowa dm3 1.0077 13.01 13.11

26. folia paroprzepuszczalna m2 343.8000 2.30 790.74

27. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 41.2304 2.30 94.83

28. Gąsior dach.ceram.podstawowy (3szt./m) szt 128.9253 15.26 1967.40

29. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 90.7443 5.28 479.13

30. gwoździe stolarskie kg 0.5973 5.86 3.50

31. kit trwale plastyczny kg 1.4114 8.80 12.42

32. kołnierz 1 szt 6.0000 787.00 4722.00

33. kołnierz 2 szt 1.0000 895.00 895.00

34. kontrłaty iglaste nasycone 30-50 mm kl.II m3 0.8595 729.54 627.04

35. Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 11.3658 755.59 8587.89

36. kształtowniki walcowane - podwalina kg 124.0000 3.18 394.32

37. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 196.1167 1.80 353.01

38. lepik smołowy kg 542.0679 2.21 1197.97

39. listewki iglaste kl.III 10x15 mm m3 0.0198 635.21 12.55

40. łaty iglaste nasycone 40-60 mm kl.II m3 3.4380 729.54 2508.16

41. nadproża prefabrykowane m 30.2939 18.00 545.29

42. okna i drzwi balkonowe fabrycznie wykończone m2 31.2280 600.00 18736.80

43. okna typu "FAKRO"0,78*1,40 kpl 6.0000 1056.00 6336.00

44. okna typu "FAKRO"0,94*1,40 kpl 1.0000 1320.00 1320.00

45. ościeżnice drewniane szt 1.6800 160.50 269.64

46. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 202.1685 1.84 371.99

47. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 120.2604 1.69 203.24

48. pianka poliuretanowa kg 1.4092 21.97 30.96

49. Piasek do zapraw m3 52.5495 29.79 1565.45

50. płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm szt 633.5552 3.62 2293.47

51. płyty styropianowe m2 67.3596 31.62 2129.91

52. Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm kg 426.8514 2.76 1178.11

53. pręty żebrowane 8-14 mm kg 1434.1196 2.76 3958.17

54. Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm szt 693.5181 3.86 2676.98

55. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 86.7535 3.61 313.18

56. rury spustowe 110 mm m 14.1403 14.04 198.53

57. rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm m 9.0475 8.00 72.38

58. rynny dachowe 150 mm m 57.5949 14.02 807.48

59. skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne wejściowe m2 3.3600 750.00 2520.00

60. szpachlówka celulozowa dm3 1.4454 8.33 12.04

61. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 72.9517 12.00 875.42

62. tlen techniczny m3 0.2238 4.11 0.92

63. uchwyty do rur spustowych kpl 7.8389 3.60 28.22

64. uchwyty rynnowe kpl 110.7609 4.60 509.50

65. uszczelki gumowe kpl 32.1167 1.20 38.54

66. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 1225.6250 0.40 490.25

67. wsporniki stalowe do ław kominiarskich kg 10.0280 5.35 53.65

68. xylamit popularny kg 6.9002 4.61 31.81

69. zaprawa m3 14.3893 163.42 2351.50

70. zaprawa cementowa M 80 m3 0.0892 161.96 14.44

71. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.4199 127.60 53.58

72. zaprawa wapienna M 4 m3 0.9655 121.29 117.11

73. materiały pomocnicze zł 2910.37ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO KOSZTORYSU:

1.Kosztorys sporządzono na podstawie KNRów.

2.W kosztorysie uwzględniono wskaźniki cenotwórcze oraz ceny średnie materiałów i sprzętu za II kw. 2012.

3.Powyższe zestawienie materiałów zawiera ilości materiałów przyjęte wg KNRów, nakłady zużycia materiałów należy zweryfikować z wytycznymi producenta. Szczegółowe nakłady zużycia materiałów w pozycjach podane są w kosztorysie.

4.Nakład zużycia dachówki cementowej w pozycji pokrycie dachu należy zweryfikować po wybraniu producenta dachówki, w kosztorysie przyjęto wg KNRów zużycie: 16,16szt./m2; ilość gąsiorów przeliczono przyjmując zużycie 3szt/mb kalenicy. Ze względu na dodatkowe elementy /gąsiory narożne, wywietrzniki, dachówki skrajne itp./ zwiększono normę na materiały pomocnicze, przyjęto 8%. W kosztorysie nie ujęto stopni i ław kominiarskich, system przyjąć po dobraniu rodzaju dachówki.

5.Kosztorys nie zawiera robót związanych z wykończeniem połaci dachowych typu: deski okapowe, podbitki, łączniki oraz wkładów i czap kominowych.

6. W materiałach pomocniczych ujęto między innymi: łączniki, blachy do mocowania belek drewnianych, kotwy do murłat, itp.


Adriatyk©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna