Podsumowanie kosztorysuPobieranie 17.49 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar17.49 Kb.
DOM JEDNORODZINNY

ABSYDA
Opracowanie poniższe zawiera podsumowanie oraz zestawienie materiałów do kosztorysu inwestorskiego robót budowlanych stanu surowego zamkniętego.
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt


RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE 135350.67 22816.22 108202.25 4332.20
RAZEM KOSZTY Z NARZUTAMI 167301.85 43121.42 115992.81 8187.62
Wartość końcowa wyszczególnionych robót wynosi: 167301.85zł netto.

Słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta jeden i 85/100 zł
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jednostki Ilość Cena Wartość

miary
1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.5927 20.82 12.34

2. bale iglaste obrzynane kl.II m3 1.8102 860.21 1557.16

3. belki stropowe prefabrykowane żelbetowe m 151.7638 18.08 2743.89

4. Beton zwykły B-10 m3 19.5453 180.21 3522.25

5. Beton zwykły B-20 m3 28.3999 210.16 5968.52

6. blacha powlekana płaska m2 17.6826 27.00 477.43

7. Bloczek ścienny betonowy o wym.25x25x14cm szt 1669.2599 2.77 4623.85

8. Bloczek z bet.komórk.M 500-700 49x24x24cm szt 286.3510 6.24 1786.83

9. Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x36x24cm szt 1108.3249 11.11 12313.49

10. bloczki betonowe o wym 25x12x14 cm szt 1068.0516 2.13 2274.95

11. cegła budowlana pełna szt 4109.3077 1.30 5342.10

12. ćwierćwałki m 84.1770 3.05 256.74

13. dachówka ceramiczna zakładkowa ciągniona szt 2992.8291 1.58 4728.67

14. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.1766 530.21 93.65

15. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.1227 615.54 75.50

16. deski iglaste obrzynane wym. nasycone gr. 25 mm kl.III m3 1.1112 808.78 898.72

17. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.1383 288.09 39.83

18. drewno opałowe m3 1.7462 76.03 132.76

19. drzwi garażowe szt 1.0000 3200.00 3200.00

20. dyble stalowe szt 73.3882 0.85 62.38

21. elektrody stalowe do spawania stali węglowych 100 szt. 0.2469 22.44 5.54

22. farba olejna do gruntowania dm3 0.8878 11.59 10.29

23. farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 0.1875 9.60 1.80

24. farba olejna nawierzchniowa dm3 0.8878 13.01 11.55

25. folia paroprzepuszczalna m2 222.2391 2.30 511.15

26. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 28.3217 2.30 65.14

27. gąsiory dachowe ceramiczne GB 1 36.5x22.4x11.2 cm szt 48.1520 15.26 734.80

28. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 55.7602 4.42 246.46

29. gwoździe stolarskie kg 0.3601 5.86 2.11

30. kit trwale plastyczny kg 1.9602 8.80 17.25

31. kołnierz 1 szt 5.0000 787.00 3935.00

32. kontrłaty iglaste nasycone 30-50 mm kl.II m3 0.5556 729.54 405.33

33. Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 4.8090 755.59 3633.62

34. Kształtowniki stal.-kątowniki równoramien. kg 988.0000 2.98 2944.24

35. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 152.8000 1.80 275.04

36. lepik smołowy kg 531.3756 2.21 1174.34

37. łaty iglaste nasycone 40-60 mm kl.II m3 2.2224 729.54 1621.33

38. nadproża prefabrykowane m 43.4517 18.00 782.13

39. okna i drzwi balkonowe zespolone wykończone m2 23.2660 600.00 13959.60

40. okna typu "FAKRO"0,78*1,40 kpl 5.0000 1056.00 5280.00

41. ościeżnice drewniane szt 1.5310 160.50 245.73

42. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 152.2663 1.84 280.17

43. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 82.5976 1.69 139.59

44. pianka poliuretanowa kg 1.1443 21.97 25.14

45. Piasek do zapraw m3 40.0423 29.79 1192.86

46. płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm szt 926.3702 3.62 3353.46

47. płyty styropianowe m2 54.1559 31.62 1712.41

48. Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm kg 229.4601 2.76 633.31

49. pręty żebrowane 8-14 mm kg 1339.2572 2.76 3696.35

50. Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm szt 470.7487 3.86 1817.09

51. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 81.2770 3.61 293.41

52. rury spustowe 110 mm m 18.5840 14.04 260.92

53. rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm m 7.7538 8.00 62.03

54. rynny dachowe 150 mm m 32.4066 14.02 454.34

55. silikon kg 0.3100 24.03 7.45

56. skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne m2 3.0620 750.00 2296.50

57. szkło płaskie walcowane wzorzyste m2 0.6430 220.00 141.46

58. szpachlówka celulozowa dm3 1.3169 8.33 10.97

59. śruby kotwiące szt 5.0000 5.60 28.00

60. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 70.2950 12.00 843.54

61. tlen techniczny m3 1.7778 3.78 6.72

62. uchwyty do rur spustowych kpl 10.3028 3.60 37.09

63. uchwyty rynnowe kpl 62.3196 4.60 286.67

64. uszczelki gumowe kpl 18.0750 1.20 21.69

65. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 395.3500 0.40 158.14

66. wsporniki stalowe do ław kominiarskich kg 6.4822 5.35 34.68

67. wyłaz dachowy m2 1.0000 320.00 320.00

68. xylamit popularny kg 2.5575 4.61 11.79

69. zamek antywłamaniowy szt 1.0000 57.00 57.00

70. zaprawa m3 13.8235 163.42 2259.04

71. zaprawa cementowa M 80 m3 0.0288 161.96 4.66

72. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.3169 127.60 40.44

73. zaprawa wapienna M 4 m3 0.6241 121.29 75.70

74. materiały pomocnicze zł 1666.12


ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO KOSZTORYSU:

1.Kosztorys sporządzono na podstawie KNRów.

2.W kosztorysie uwzględniono wskaźniki cenotwórcze oraz ceny średnie materiałów i sprzętu za II kwartał 2012.

3.Powyższe zestawienie materiałów zawiera ilości materiałów przyjęte wg KNRów, nakłady zużycia materiałów należy zweryfikować z wytycznymi producenta. Szczegółowe nakłady zużycia materiałów w pozycjach podane są w kosztorysie.

4.Nakład zużycia dachówki ceramicznej zakładkowej w pozycji pokrycie dachu należy zweryfikować po wybraniu producenta dachówki, w kosztorysie przyjęto wg KNRów zużycie: 16,16szt./m2; ilość gąsiorów przeliczono przyjmując zużycie 3szt/mb kalenicy. Ze względu na dodatkowe elementy /gąsiory narożne, wywietrzniki, dachówki skrajne itp./ zwiększono normę na materiały pomocnicze, przyjęto 8%. W kosztorysie nie ujęto stopni i ław kominiarskich, system przyjąć po dobraniu rodzaju dachówki.

5.Kosztorys nie zawiera robót związanych z wykończeniem połaci dachowych typu: deski okapowe, podbitki, łączniki oraz wkładów i czap kominowych.6. W materiałach pomocniczych ujęto między innymi: łączniki, blachy do mocowania belek drewnianych, kotwy do murłat, itp.

Absyda

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna