Podział-wielkośćPobieranie 13.02 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar13.02 Kb.
plankton:fito- zielenice, sinice, okrzemki, złotowiciowce, eugleniny, kryptofity Zoo-pierwotniaki, wrotki i skorupiaki (wioślarki i widłonogi) euplankton (holoplankton)-plankton właściwy, mezoplankton-tylko podcz.rozwoju, tychoplankton-oderwane od dna. podział-wielkość: megaloplankton >2 cm żeglarz portugalski makroplankton 1 - 10 mm skorupiaki,mezoplankton 200 um - 2 mm mniejsze skorupiaki i glony kolonijne,mikroplankton 20 – 200 um glony planktonowe i wrotki, nannoplankton 2- 20 um najdrobniejsze wiciowce, glony i większe bakterie, ultraplankton ‹ 2 um plankton bakteryjny zwg.na typ zbiornika: haliplanktonM, hyphalimiroplanktonSło, saliplanktonSło,limnoplanktonSw> eulimnoplanktonJ, heleoplanktonStaw, potamoplanktonRz, krenoplanktonŹ, termatoplanktonKał przystosowania do życia w toni wodnej: bezpośrednie -zmniejszenie ciężaru właściwego ciała (duże uwodnienie ciała np. meduza 96,5 %),tłuszcze w przestrzeniach wewnątrzkomórkowych, gromadzenie gazów pośrednie – zwiększenie powierzchni nośnej poprzez spłaszczenie ciała, komplikacja kształtu (różne wyrostki, wypustki, otoczki śluzowe)• narządy ruchu•odnóża tułowiowe u cocepoda - widłonogów,•czułki ii p. cladocera - wioślarek,•aparat wrotny rotatora - wrotki,•rzęski ciliata - orzęski,•wici flagellata - wiciowce• sposób rozmnażania się•krótki okres rozwoju zarodkowego jaj,•skrócenie rozwoju (daphnia sp.) postembrionalnego,•rozród paretogentetyczny,• cyklomorfoza narządy ruchy: odnóża tułowiowe mysidacea - lasonogi, decapoda – dziesięcionogi, czułki I pary, copepoda – widłonogów, czułki2 p. cladocera - wioślarek,aparat wrotny rotatoria - wrotki, undulipodialny -rzęski ciliata - orzęski, - wici flagellata – wiciowce, pseudopodialny – nibynóżki otwornice,poromiennice słonecznie, ruch odrzutowy cnidaria – parzydełkowce,cephalopoda – głowonogi strzałki, spągle migracje 1. wędrówki pionowe – dobowe związane z zapotrzebowaniem na pokarm- copepoda-widłonog, 2. wędrówki sezonowe - związane ze zmianami pór roku wiosną widłonogi (copepoda),latem ciepłolubne wioślarki (cladocera). 3. wędrówki ontogenetyczne – związane z cyklem rozwojowym różne stadia rozwojowe mogą bytować w różnych środowiskach np. organizmy larwalne skorupiaków odżywiają się fitoplanktonem żyją wiec w warstwach przypowierzchniowych podczas gdy dorosłe osobniki są drapieżnikami i bytują w głębszych wodach larwy wieloszczetów – trochofora, larwy mięczaków – weliger, veliger odżywianie:1. wchłanianie, pinocytoza-biał, fagocytoza-bakter 2. filtracja – np. ślimaki skrzydłonogie, widłonogi (calanus), wioślarki (cladocera) 2. sedymentacja czynna – woda przepływa przez ciało a w gardzieli cząstki pokarmu są wychwytywane prze rzęski i kierowane do otworu gębowego, np sprzągle, wrotki (rotatoria) 3. drapieżnictwo –np. żebropławy, strzałki (chaetognatha) dodatkowo – półpasożytnictwo i kanibalizm rozmieszczenie planktonuczynniki środowiskowe: położenie zbiornika wodnego, stopień odsłonięcia, zmienność stanów wody, ruchy wody w zbiorniku, obecność pokrywy lodowej, uwarstwienie termalne, stosunki gęstościowe, • czynniki ekologiczne: temp, światło, biogeny, materia org., zooplankton jeziorny:tintinnopsis, tricocerca, brachionus, keratella sp., filinia longiseta, conochilus, syncheata tremula, polyarthra, diaphanosoma, rozwielitka – daphnia, bosmina, leptodora kinditii, oczlik – cyclops, holopedium, canthocampus zooplankton bałtycki: nannozooplankton (0,002 - 0,02 mm)-wiciowce; heterotroficzne bruzdnice (protoperidinium, menisculus, diplopsalis sp., gyrodinium spirale) mikrozooplankton (0,02 - 0,2 mm)-orzęski( lacrymaria sp., tintinnopsis sp, strombidium sp.) mezozooplankton (0,2 - 20 mm)-wrotki (keratella quadrata,keratella cochlearis,synchaeta sp.) wioślarki (bosmina coregoni,maritima,evadne nordmanni,podon sp.) widłonogi(pseudocalanus elongatus, temora longicornis, acartia sp) makrozooplankton (>20 mm)>szczeponogi,parzydełkowce zooplankton oceaniczny mysis mixta, chełbia modra –aurelia aurita, bełtwa - cyanea capillata, otwornice – rotatoria, bruzdnica – nocticula, promiennice –foranimifera, sprzęgla - salpa maxima, widłonóg – candacia, larwa robaka, motyl morski - ślimak pteropod, gasteropoda, hydromedusae, siphonophora, radiolaria, żeglarz portugalski, copilia vitrea, larwa krewetki, sprzągla – salpa maxima

zooBentos-wężowidła,mszywioły,liliowce: zwg.głębokość dzielony na: litoralny – strefa przybrzeżna, sublitoralny – poniżej granicy występowania roślin, profundalny – dno głębokich zbiorników (dysfotyczna);
: data content -> zrodla -> doc
doc -> Telemarketing Reguła aida w dziedzinie reklamy Reguła aida w reklamie I promocji
doc -> Chipsety Intela
doc -> Wielka dydaktyka
doc -> Podstawowe reakcje prowadzące do powstawania poliestrów
doc -> Nazwa modem pochodzi od dwóch terminów: modulacja I demodulacja. Modulacja jest to nałożenie informacji na sygnał nośny, w wyniku jednoznacznej, określonej zmiany pewnych parametrów fizycznych sygnału, zwanego nośną
doc -> Skorupa kontynentalna
doc -> Rozwój ontogenetyczny
doc -> Miasto w recesji, miasto samobójców, jeśli tak dalej pójdzie
doc -> Afonia – całkowita utrata mowy lub mówienie szeptem, spowodowane czynnikami psychogennymi. Organiczne ośrodki mowy nie uszkodzone. Agnozja
doc -> Mięśnie, narząd czynny ruchu zbudowany z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej. Mięśnie szkieletowe dzielimy na: mięśnie długie, mięśnie płaskie i krótkie. Tkanka mięśniowa
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna