Polacy w szkocjiPobieranie 15.11 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar15.11 Kb.

INTERGRUPA AA

"POLACY W SZKOCJI"
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy

Polacy w Szkocji” (IPwS)


Dnia 28.04.2012 o godz.12.00 w Aberdeen odbyło się spotkanie uczestników wspólnoty AA, mandatariuszy i służebnych Intergrupy „Polacy w Szkocji”. Spotkanie odbyło się tuż po zakończeniu warsztatów Tradycji prowadzonych przez grupę „Aberdeen”. Na spotkaniu obecnych było 11 osób reprezentujących 5 grup, w tym wszyscy służebni Intergrupy „Polacy w Szkocji”.

Obecni byli: Adam, Łukasz, Rafał, Błażej, Marcin, Krzysztof, Janusz, Jola, Beata, Tadeusz, SławekPo przywitaniu wszystkich zebranych rzecznik Intergrupy – Tadeusz zaproponował program spotkania:

1. Modlitwa i Preambuła.


2. Odczytanie planu spotkania.

3. Przyjęcie wniosków, co do punktów spotkania


4. Odczytanie sprawozdania z poprzedniego spotkania Intergrupy.
5. Sprawozdanie mandatariuszy grup.
6. Sprawozdanie osób pełniących służbę w Intergrupie.

  1. Kolportera (Błażej)

  2. Skarbnika (Rafał)

  3. Rzecznika (Tadeusz)

7. Przerwa.
8. Przedstawienie projektu Karty Intergrupy- dyskusja nad kształtem projektu. (Rafał)
9. Sprawy bieżące i organizacyjne.
10. Omówienie tematu:

- Czas trwania spotkania Intergrupy AA „Polacy w Szkocji”

12. Ustalenie miejsca i daty następnego spotkania Intergrupy.

13. Ustalenie tematu następnych Warsztatów AA


14. Zakończenie spotkania Modlitwą O Pogodę Ducha.

Spotkanie rozpoczęliśmy wspólnym odmówieniem Modlitwy o Pogodę Ducha dedykowanej -zmarłemu we wtorek- naszemu serdecznemu koledze Zbyszkowi, a następnie uczczeniem jego pamięci minutą ciszy. Po czym Beata odczytała preambułę AA.


Powyższy program spotkania został zaakceptowany przez wszystkich uczestników jednogłośnie. Nie było innych propozycji tematycznych.
W dalszy punkcie spotkania Sławek przeczytał sprawozdanie z ostatniego spotkania w dniu

18.02.2011. Po przeczytaniu nikt nie miał uwag lub zapytań do sprawozdania.

Następnie zabierali głos służebni z grup:

- Błażej z gr. Aberdeen poinformował, że na spotkaniach uczestniczy od 12 do 14 osób. Problem jest z obsadzeniem wszystkich służb. Mityngi odbywają się na bieżąco.

- Łukasz z gr I Krok w Edynburgu - frekwencja 2 do 6 osób, istnieje problem z obsadzeniem służb. Mityngi odbywają się na bieżąco.

-Rafał z gr Sobótka w Dundee – 2 do 4 osób, istnieje problem z obsadzeniem służb, przyjęto zasadę rotacji służb. Mityngi odbywają się na bieżąco. Rafał poinformował, że gr Sobótka przystępuje do Intergrupy Polacy w Szkocji.

- Beata z gr Jestem – stan grupy to 2 osoby. Duży problem z pomieszczeniem na mityngi. Obecne nie spełnia wymogów. Grupa intensywnie szuka lokalu na spotkania. Jest problem z brakiem pieniędzy. Mityngi odbywają się na bieżąco.
- Sławek z gr. Bezpieczny Port, grupa mała 3 osobowa , stabilna. Mityngi odbywają się na bieżąco.
Następnie wypowiadali się wszyscy służebni I PwS.

Błażej – kolporter- poinformował, że Intergrupa przyjęła w komis literaturę AA wartości 200£ a użyczającymi jest Intergrupa AA Polacy w Anglii. Poinformował, że chciałby natychmiast i bezpośrednio rozsyłać otrzymane biuletyny „Wyspiaarza” do grup, ale to kosztuje i trzeba podjąć w tym temacie odpowiednie decyzje. Ponadto literatura AA będzie droższa a ma to związek z podwyższeniem podatku VAT.


Rafał- skarbnik- poinformował o wydatkach i stanie majątkowym Intergrupy. Intergrupa przyjęła zasadę, że Fundusz Literatury wchodzi w skład stanu majątkowego Intergrupy. Każdy zainteresowany AA może uzyskać szczegółowe informacje bezpośrednio u skarbnika Intergrupy.
Tadeusz- rzecznik- poinformował o swoim uczestnictwie w spotkaniu Intergrupy „Polskojęzyczna Intergrupa AA” (PI), w Bolton. Wyraził wdzięczność dla „PI” za ich cenną inicjatywę pomocy w postaci oddania literatury AA w komis. „PI” wyrażała gotowość oddania bezpłatnie tej literatury, ale po wzajemnych konsultacjach Tadeusza z Błażejem/ kolporterem IPwS darowizna nie została przyjęta. Następnie nadmienił o zakończonej Konferencji w Carlsberg i jej głównych postanowieniach. 24 lutego 2012 (sobota) odbyło się w Dundee spotkanie robocze Służb Intergrupy ”Polacy w Szkocji ”. Na tym spotkaniu uzgodniono, że Rafał zajmie się koordynacją prac nad Kartą Intergrupy. Uczestnicy spotkania zastanawiali się nad skutecznym sposobem realizacji V Tradycji. Szkocki Region AA został poinformowany i polskojęzycznych grupach działających na terenie Szkocji.

Rzecznik oznajmił, iż polskojęzyczne grupy AA działające na terenie Anglii zastanawiają się nad utworzeniem nowej Intergrupy, która swoim zasięgiem obejmowałaby miejscowości na północ od Londynu. Coraz odważniej uczestnicy polskojęzycznych grup AA myślą o utworzeniu Regionu obejmującego teren Wielkiej Brytanii. Obecnie czekamy na uruchomienie PIK-u i poczuwamy się do odpowiedzialności za jego skuteczne funkcjonowanie.

Po przerwie Rafał omówił stan prac nad Kartą Intergrupy i poprosił o większe zaangażowanie uczestników grup w pracy nad Kartą. Intergrupa przyjęła wniosek Rafała o głosowaniu nad przyjęciem Karty na następnej Intergrupie.

W sprawach bieżących Adam poruszył kwestię skuteczniejszego niesienia posłania. Swoimi doświadczeniami w tym temacie podzielili się także: Rafał, Błażej, Sławek, Jola i Beata. Wszyscy zgodzili się, co do tego, że –najpierw- każdy na poziomie osobistym jest odpowiedzialny za realizację V Tradycji. To suma osobistego zaangażowania każdego z AA przekłada się na skuteczne niesienie posłania tam, gdzie ono jest potrzebne. Uczestnicy wyrażali radość z tego, że po mimo niezbyt licznej ilości grup AA udało stworzyć się Integrupę w Szkocji. W swoich wypowiedziach nawiązywali do wcześniej odbytych warsztatów gdzie widzieliśmy wyraźnie jak ważną kwestią jest umiejętne połączenie niezależności z odpowiedzialnością oraz zaangażowaniem. Na końcu spotkania dzieliliśmy się między sobą swoimi radościami, ale i obawami związanymi z funkcjonowaniem grup AA, z brakiem służb a także służbami których pełnienia się podjęliśmy.

Nie omówiono tematu - Czas trwania spotkania Intergrupy AA „Polacy w Szkocji”.Gospodarzem następnego spotkania Intergrupy „PWS” jest grupa „Jestem” z Kirkcaldy.

Intergrupa odbędzie się 9 czerwca 2012 o godzinie 12.00 w Kirkcaldy i zostanie poprzedzone Warsztatami Tradycji rozpoczynającymi się o godzinie 11.00. Temat Warsztatów Tradycji- Tradycja VI.

Pobieranie 15.11 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna