Polak w unii europejskiejPobieranie 10.39 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar10.39 Kb.POLAK W UNII EUROPEJSKIEJ
W NIEMCZECH

Osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia z racji tego ubezpieczenia korzystają od 1 maja 2004 r. z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej – w zakresie zależnym od swego statusu i celu oraz czasu pobytu w kraju członkowskim. Przy korzystaniu z tej pomocy podlegają zasadom organizacji opieki zdrowotnej, obowiązującym w danym kraju. Możemy spodziewać się opłat za niektóre świadczenia zdrowotne. Warto więc wiedzieć, że w Niemczech obowiązują następujące zasady:


Lekarze, stomatolodzy i recepty
W ubezpieczalni, np. AOK, należy okazać formularz E 111, na którego podstawie zostanie nam wydany uprawniający do otrzymania świadczeń zdrowotnych "Abrechnungsschein" (druk rozliczenia). Należy poprosić o wydanie listy lekarzy, którzy podpisali kontrakt z ubezpieczalnią i udać się z drukiem do jednego z lekarzy figurujących na tej liście. Za pierwszą wizytę w kwartale trzeba zapłacić 10 euro, kolejne wizyty są zapewnione nieodpłatnie. W przypadku leczenia stomatologicznego należy uzyskać "Erfassungsschein" (druk ewidencyjny), a nie "Abrechnungsschein".
Jeżeli nie możemy wcześniej pobrać "Abrechnungsschein", to należy udać się bezpośrednio do kontraktowego lekarza i okazać mu formularz E 111. W takim przypadku lekarz wyśle pacjentowi rachunek, jeżeli nie dostarczymy mu "Abrechnungsschein" w ciągu 10 dni. Jeżeli musimy zapłacić honorarium, to należy poprosić o wydanie pokwitowania ze szczegółowym wyszczególnieniem wszystkich opłat. Po otrzymaniu "Abrechnungsschein" od ubezpieczalni i przekazaniu go lekarzowi przed końcem tego kwartału, w którym miało miejsce leczenie, lekarz musi zwrócić pacjentowi naliczone koszty.
Stomatolog może zażądać natychmiastowej zapłaty, jeżeli pacjent nie posiada "Erfassungsschein". Jednak po odebraniu przez pacjenta "Erfassungsschein" z wybranej przez niego ubezpieczalni i przekazaniu jej stomatologowi w ciągu 10 dni od pierwszej wizyty, stomatolog zobowiązany jest zwrócić pacjentowi pobraną opłatę.

Recepty wystawione przez lekarza można zrealizować w każdej aptece.

W aptekach pobierana jest opłata w wysokości 15 proc. wartości każdego refundowanego leku, zapisanego na recepcie. Koszty te nie podlegają zwrotowi. W przypadku "drobnych" lekarstw i środków, takich jak środki przeciwbólowe czy przeciwkaszlowe, zostanie naliczona opłata w pełnej wysokości.

Leczenie szpitalne
Jeżeli lekarz uzna, że pacjent wymaga hospitalizacji, to wystawi mu zaświadczenie (Verordnung ueber Krankenhauspflege), które należy przedstawić w swojej ubezpieczalni. Jeżeli ubezpieczalnia uzna, że konieczna jest natychmiastowa hospitalizacja, pacjentowi zostanie wydany następny druk ("Kostenuebernahmeschein") z oświadczeniem, że ubezpieczalnia pokryje wszystkie koszty leczenia na oddziale ogólnym. Druk ten należy przekazać administracji szpitala w chwili przyjęcia. W nagłych przypadkach, gdy przed przyjęciem do szpitala pacjent nie mógł uzyskać "Kostenuebernahmeschein", powinien on przedstawić swój formularz E 111 administracji szpitala z prośbą

o wydanie druku w imieniu pacjenta.


Za pierwsze 14 dni pobytu w szpitalu naliczona jest stała opłata dobowa (10 euro), która nie podlega zwrotowi. Z opłaty tej zwolnieni są pacjenci poniżej 18 roku życia.

Ważne!


  • Za uzasadniony, na zlecenie lekarza, przewóz karetką pobierana jest zryczałtowana opłata 11 euro, niezależnie od długości trasy. Nie podlega ona zwrotowi.

  • Jeżeli, np. z powodu braku odpowiednich dokumentów, lekarz wystawi rachunek do zapłacenia, częściowego zwrotu poniesionych kosztów można dochodzić w tamtejszej kasie chorych jeszcze podczas pobytu w Niemczech, albo po powrocie – za pośrednictwem „swojego” oddziału NFZ.

  • Jeśli starasz się o świadczenia w Niemczech, niezbędna będzie fotokopia formularza wraz z oryginałem. Oryginał zostanie Ci zwrócony, lecz kopia zatrzymana.

Zaleca się wykupienie ubezpieczenia NW.INFORMACJE:

www.nfz.gov.pl/ue/, ue@nfz-poznan.pl, tel. (61) 94-88
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna