Poleko 2006 raport podsumowująCYPobieranie 52.86 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar52.86 Kb.


Poznań, 7 grudnia 2006

POLEKO 2006 - RAPORT PODSUMOWUJĄCY
Kilkaset innowacyjnych produktów i nowych technologii prezentowanych przez krajowych i zagranicznych liderów w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, pokazy sprzętu komunalnego, ponad pięćdziesiąt specjalistycznych konferencji i warsztatów, liczne międzynarodowe spotkania biznesowe, jazdy próbne samochodem z napędem hybrydowym, prestiżowe nagrody i wyróżnienia, wystawy i konkursy dla profesjonalnej publiczności – tak w skrócie przedstawia się bilans Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO, które odbyły się w Poznaniu w dniach 21-24.11.2006. Honorowy patronat nad osiemnastą edycją targów POLEKO sprawował Minister Środowiska.
Największe targi ochrony środowiska w Europie Środkowo-Wschodniej

Podczas targów swoją ofertę przedstawiło 934 wystawców i firm reprezentowanych. Targi cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem firm zagranicznych. W POLEKO 2006 uczestniczyli wystawcy z 21 krajów: Australii, Austrii, Belgii, Białorusi, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Pakistanu, Polski, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Z zagranicy pochodził co trzeci wystawca. Oficjalne wystąpienia narodowe przygotowały: Australia, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Japonia, Niemcy, Szwajcaria i Szwecja. Powierzchnia targów zajęła 17.290 mkw i była o 10 proc. większa niż w roku ubiegłym.

Ekspozycja POLEKO 2006 podzielona była na pięć sektorów tematycznych:


 • Woda i ścieki

 • Odpady, utrzymanie czystości i porządku

 • Energia

 • Edukacja ekologiczna

 • Powietrze, hałas i wibracje.

Profesjonalna publicznośćZ ekspozycją wystawców zapoznało się 25.080 osób z 25 krajów: Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Czech, Francji, Ghany, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Korei Południowej, Kuwejtu, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Serbii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Liczba zwiedzających była większa niż w roku 2005 o 17,8 proc.

Interaktywna prezentacja


Targi POLEKO były interaktywną areną komunikacji marketingowej. Na wielu stoiskach goście targowi mieli możliwość osobiście przetestować najnowsze urządzenia. Czekało też na nich wiele dodatkowych atrakcji.

Jedną z nich były jazdy próbne toyotą prius - pierwszym na świecie seryjnie produkowanym samochodem z ekologicznym napędem hybrydowym. Codziennie odbywały się również pokazy specjalistycznego pojazdu, służącego do monitorowania sieci kanalizacyjnej kamerą TV. Zwiedzający mieli okazję osobiście zapoznać się z obsługą robota monitorującego wnętrze kanału, a także zobaczyć na dużym ekranie plazmowym, co widzą zamontowane na nim kamery. Ekspozycję wzbogaciły wystawy o tematyce ekologicznej i konkursy dla zwiedzających.


Ekspozycje specjalne

Nowością tegorocznych targów był Salon Aparatury Kontrolno-Pomiarowej. W jego ramach ponad 20 firm przedstawiło swoją ofertę przeznaczoną do pomiarów, analiz laboratoryjnych i kontroli jakości wody i ścieków, powietrza, hałasu, gleby oraz odpadów. Po raz pierwszy wyodrębniona została także ekspozycja Pompy dla gospodarki wodno-ściekowej.

Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się prężnie rozwijające się ekspozycje specjalne znane z poprzednich edycji. Salon Czystej Energii - poświęcony zagadnieniom odnawialnych źródeł energii – był doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą tej gałęzi sektora energetycznego. Tegoroczna ekspozycja zajęła powierzchnię 1512 mkw i była o 30 proc. większa niż poprzednio. W salonie wzięło udział 105 firm z 8 krajów: Czech, Danii, Finlandii, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Szwecji i Włoch. Licznie reprezentowane były przedsiębiorstwa oferujące kotły, kominki, pelety, pompy ciepła, kolektory słoneczne i przydomowe wiatraki. W ramach salonu wydzielona została „Przestrzeń konsultacyjna”, na której eksperci m.in. z Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej i Polskiej Izby Biomasy udzielali informacji na temat nowości w technologiach wykorzystania energii odnawialnych.W Salonie Recyklingu uczestniczyły 82 firmy z 9 krajów: Austrii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wystawcy salonu zaprezentowali na powierzchni 1600 mkw najnowsze technologie i urządzenia do odzysku i przetwarzania odpadów. W salonie uczestniczyły również organizacje odzysku.

Po raz drugi na POLEKO odbył się Salon Nauka dla Środowiska – wystawa przedstawiająca najnowsze wyniki badań w zakresie technologii ochrony środowiska. W ramach salonu swoją innowacyjną ofertę przedstawiły 33 polskie instytuty naukowo-badawcze i jednostki badawczo-rozwojowe. Ich udział w targach został dofinansowany ze środków Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Wśród zagranicznych wystawców salonu było Niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych.

Także po raz drugi zorganizowany został Park Techniki Komunalnej – wyodrębniona prezentacja oferty producentów i dystrybutorów sprzętu oraz pojazdów dla gospodarki komunalnej. Ekspozycja o powierzchni 1928 mkw zajęła cały pawilon 4 oraz teren zewnętrzny przed pawilonem. Szczególnie bogatą ofertę przedstawili tu producenci i dostawcy pojazdów ciężarowych oraz pojazdów specjalnego przeznaczenia, a także firmy wykonujące specjalistyczne zabudowy i naczepy na pojazdy ciężarowe. Wystawcy pokazali nowe modele zamiatarek, pojazdów do transportu, zbiórki odpadów oraz wywozu nieczystości płynnych, pojazdów do zimowego utrzymania dróg i placów oraz sprzęt do pielęgnacji zieleni i utrzymania czystości. Wśród firm wystawiających się w ramach parku obecne były m.in. Brodd Polska, Dobrowolski, Graco, Hako Polska, Hevea, Husqvarna, Kärcher, MWM Brzesko, Renault Trucks, Schmidt Polska, Volvo Polska oraz Wytwórnia Urządzeń Komunikacyjnych WUKO. Ekspozycję wzbogaciły pokazy sprzętu komunalnego na terenie zewnętrznym. Partnerami pokazów były firmy: Aquanet i Hako Polska.

Zorganizowany przez MTP i Związek Miast Polskich Salon Investcity–Środowisko, w którym wystawcami były samorządy lokalne, stanowił okazję dla wykonawców i podwykonawców do zapoznania się z planowanymi przez nie inwestycjami.
Platforma edukacji i wymiany doświadczeń

Niewątpliwą atrakcją dla gości targowych był wyjątkowo bogaty program konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań biznesowych przygotowany przez Międzynarodowe Targi Poznańskie w ścisłej współpracy z partnerami branżowymi. Pośród ponad pięćdziesięciu targowych wydarzeń szczególne znaczenie miało forum „Finansowanie Eko-innowacyjności” zorganizowane przez Komisję Europejską (DG Environment - Dyrektoriat Generalny ds. Środowiska), Międzynarodową Naukową Sieć Tematyczną Technologii Ochrony Środowiska „ENVITECH-NET” oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Było to pierwsze spotkanie w ramach zainicjowanego przez Komisję Europejską Europejskiego Forum Eko-innowacyjności.

W związku z przypadającą w tym roku pierwszą rocznicą wejścia w życie Protokołu z Kioto oraz faktem, że Komisja Europejska zapoczątkowała właśnie wieloletnią kampanię pod tym tytułem, tematem wiodącym POLEKO 2006 były „Zmiany klimatu”. Ważną konferencję na temat zmian klimatycznych zorganizowało podczas targów Ministerstwo Środowiska.Przedstawiciele kluczowych organizacji w kraju związanych z gospodarką odpadami: Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin, Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich oraz Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami wzięli udział w debacie „Czy mamy szanse na realizację dyrektyw Unii Europejskiej w gospodarce odpadami?”, zorganizowanej przez Międzynarodowe Targi Poznańskie przy wsparciu członków Loży Partnerów POLEKO. Patronat nad debatą, która ma stać się stałym punktem programu targów, sprawowały: „Gazeta Samorządu i Administracji”, „Przegląd Komunalny”, „Recykling” i portal www.recycling.info.pl.

Po raz kolejny targom towarzyszyło Ogólnopolskie Forum Edukacji Ekologicznej EKO MEDIA FORUM 2006, którego celem była prezentacja możliwości edukacyjnych w dziedzinie ochrony środowiska, wymiana doświadczeń pomiędzy ośrodkami edukacji, giełda pomysłów i pokazanie w bardzo żywej, multimedialnej, scenicznej i wystawowej formie przykładów realizacji programów edukacyjnych. Organizatorem EKO MEDIA FORUM 2006 był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.Szczegółowy „Program Wydarzeń POLEKO 2006” na stronie www.poleko.mtp.pl.
Media na POLEKO

Podczas POLEKO 2006 w Centrum Prasowym MTP akredytowało się 340 dziennikarzy z Polski i zagranicy. Odbyło się 5 konferencji prasowych. Dużym zainteresowaniem mediów cieszyła się konferencja prasowa Ministra Środowiska prof. Jana Szyszki. Konferencje prasowe zorganizowały także: Komisja Europejska - Dyrektoriat Generalny ds. Środowiska, Bank Ochrony Środowiska, Abrys (konferencja X Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego) oraz Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami.

Satelitarna stacja TV Biznes, z którą współpracują Międzynarodowe Targi Poznańskie, regularnie emitowała codzienne materiały informacyjne na temat POLEKO.

Wystawy i prezentacje


 • Pokazy wzorcowych polskich systemów gospodarowania odpadami

Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin, MTP

 • Pokazy sprzętu do monitorowania sieci kanalizacyjnej za pomocą TV

Organizator: Aquanet SA, MTP

 • Pokazy sprzętu komunalnego

Organizator: MTP

Partnerzy pokazów: Aquanet, Hako Polska • Wystawa fotografii inwestycji wykonanych w ramach projektu "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania"

Organizator: Aquanet SA, MTP

 • Wystawa ekologicznego paliwa z biomasy towarzysząca Salonowi Czystej Energii

Organizatorzy: Polska Izba Biomasy, MTP

 • Sesja posterowa towarzysząca Salonowi Nauka dla Środowiska

Organizatorzy: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, MTP

 • Wystawa pokonkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"

 • Wystawa obrazów stowarzyszenia EKO-ART

Organizatorzy: EKO-ART


POLEKO online


Przez cały rok, aż do przyszłorocznej edycji, na stronach internetowych MTP trwają wirtualne targi POLEKO. Pod adresem www.poleko.mtp.pl znajdują się dokładne informacje o poszczególnych wystawcach.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


POLEKO 2007

Następna edycja targów POLEKO odbędzie się w dniach 20-23 listopada 2007 r.

Dla firm, które prześlą zgłoszenia do 27 czerwca 2007 przygotowaliśmy specjalne, korzystne warunki cenowe uczestnictwa w targach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

NAGRODY POLEKO 2006
Złoty Medal MTP


Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich to najstarsza i najbardziej prestiżowa nagroda targowa w Polsce. Honoruje się w ten sposób targowe eksponaty, lecz splendor jest udziałem także producenta - produkt ze znakiem Złotego Medalu MTP jest bowiem gwarancją jakości.

Laureaci
Program komputerowy GOMIG-ODPADY 2006

ARISCO Sp. z o.o., Łódź

Linia utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego

oraz kineskopów

ALGADER HOFMAN Sp. z o.o., Warszawa

oraz


 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa

 • Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa

 • Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

 • Instytut Elektrotechnki, Warszawa

Zgłaszający: ALGADER HOFMAN Sp. z o.o., Warszawa

CYKLOFILTR typu CF

ECO INSTAL Fabryka Filtrów, Kościan

FIGHTER 1250 - pompa ciepła z inwerterowym sterowaniem

sprężarki i pomp obiegowych

NIBE, Szwecja

Zgłaszający: NIBE – BIAWAR Sp. z o.o., Białystok

Przepompownia ścieków z separacją ciał stałych typu TSA 1.60

HYDRO – VACUUM SA, Grudziądz

Pompy ciepła z silnikiem gazowym o mocy 5-20 kW

AISIN SEIKI Co., Ltd. Japonia

Zgłaszający: ATMOPOMIAR Sp. z o.o., WarszawaMieszadło zanurzalne typu TG

Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED SA, Żywiec


NAGRODA GRAND MERCURE

Aquanet S.A., Poznań

ACANTHUS AUREUS

W Konkursie Acanthus Aureus oceniany jest nie tylko projekt stoiska, ale przede wszystkim jego dopasowanie do realizacji strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Stoisko powinno sprzyjać realizacji celów marketingowych i ułatwiać kontakty z klientami.


Laureaci

Ministerstwo Środowiska

Projektant: Maciej Kościelniak

Firma wykonująca stoisko: BWS P.H.U. Włodzimierz Słomiński, Poznań
Bank Ochrony Środowiska SA, Warszawa

Projektant: Grzegorz Skowroński

Firma wykonująca stoisko: MAD-EXPO Sp. z o.o., Poznań
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

Projektant: Małgorzata Błyskun z Nadleśnictwa Strzałowo

Firma wykonująca stoisko: Nadleśnictwo Strzałowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa

Projektant: Bogusław Doba

Firma wykonująca stoisko: BWS P.H.U. Włodzimierz Słomiński, Poznań
Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska” Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

prowadzony przez CHEMEKO Sp. z o.o., Włocławek

Projektant: Zenon Żurek

Firma wykonująca stoisko: PARTNER Design Jadwiga Żurek, Poznań
Siemens Sp. z o.o., Warszawa

Projektant: Anna Labuda

Firma wykonująca stoisko: LABUDA DESIGN Anna Labuda, Skórzewo
GRILTEX POLSKA Sp. z o.o., Poznań

Projektanci: Jan Lisiak i Roman Puchyła

Firma wykonująca stoisko: INEXPO Poznańska Agencja Targowa Sp.J., Środa Wielkopolska
HORSTMANN Budowa Urządzeń i Technika Ekologiczna Sp. z o.o., Wągrowiec

Projektant: Magdalena Gyurkovich

Firma wykonująca stoisko: MST s.c. Targi Wystawy Maciej Niepoń, Zbigniew Telega, Poznań
SUTCO-POLSKA Sp. z o.o., Katowice

Projektant: Joanna Kaczmarek

Firma wykonująca stoisko: BWS P.H.U. Włodzimierz Słomiński, Poznań
SITA POLSKA Sp. z o.o., Warszawa

Projektant: Katarzyna Kaptur

Firma wykonująca stoisko: MST s.c. Targi Wystawy Maciej Niepoń, Zbigniew Telega, Poznań
REMONDIS Sp. z o.o., Warszawa

Projektant: Maciej Szymański

Firma wykonująca stoisko: PARTNER Design Jadwiga Żurek, Poznań
VENTURE INDUSTRIES Sp. z o.o., Kiełpin k.Warszawy

Projektant: Bartosz Piasecki

Firma wykonująca stoisko: POL-SERVICE Jolanta Mucha, Kazimierz Mucha, Wioletta Nobik, Zbigniew Nobik, Poznań


Nagrody Ministra Środowiska

i Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Nagrodę Ministra Środowiska w wysokości 50 tys. zł przyznano firmie ARISCO Sp. z o.o. za program komputerowy „GOMiG – gospodarka odpadami na terenie miasta i gminy”, który jest istotnym ułatwieniem w zarządzaniu gospodarką odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego. Program służy m.in. do ewidencjonowania wytwórców odpadów oraz firm zajmujących się zbiórką odpadów. Umożliwia też skuteczną identyfikację podmiotów uchylających się od obowiązku właściwego usuwania odpadów.

Nagrodę Prezesa NFOŚiGW, także w wysokości 50 tys. zł, przyznano firmie MO-BRUK za „Granulat cementowy MO-BRUK”, który jest produktem przetwarzania odpadów niebezpiecznych. Granulat stosowany jest również jako materiał podsadzkowy do budowy dróg betonowych, placów przemysłowych oraz jako dodatek kruszywa do betonu, na podbudowę dróg. Stosowany jest również jako materiał podsadzkowy w podziemnych wyrobiskach górniczych.W konkursie o nagrodę prezesa NFOŚiGW na najlepszą akcję edukacji ekologicznej prowadzoną na Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO pierwszej nagrody nie przyznano. Drugą nagrodę w wysokości 7 tys. zł przyznano Branżowej Organizacji Odzysku S.A. za grę edukacyjną „Recyklingowa łamigłówka”. Trzecią nagrodę w wysokości 5. tys. zł przyznano Zakładom Azotowym Puławy S.A. za program edukacyjny „Wpływ chemii na bezpieczeństwo”. Fundatorem wszystkich nagród jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pobieranie 52.86 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna