Polish windsurfing association komisja szkoleniaPobieranie 381.74 Kb.
Strona1/5
Data08.05.2016
Rozmiar381.74 Kb.
  1   2   3   4   5


POLSKIE STOWARZYSZENIE WINDSURFINGU

POLISH WINDSURFING ASSOCIATION
KOMISJA SZKOLENIA

Wytyczne

szkoleniowo-organizacyjne

na sezon 2007


DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

DLA LICENCJONOWANYCH SZKÓŁ WINDSURFINGU

I INSTRUKTORÓW WINDSURFINGU PSW
Projekt zatwierdzony przez KS PSW dnia 22.05.2007

PSZCZYNA - 2007

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Oddajemy w Wasze ręce Informator Komisji Szkolenia Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu, dotyczący powszechnego szkolenia windsurfingowego w Polsce w 2007 roku.

Mamy za sobą pierwszy rok działalności Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu, integrującego wszystkie środowiska windsurfingowe; jesteśmy więc znów o krok bliżej na drodze do powołania – Polskiego Związku Windsurfingu.

Szkolenie powszechne w postaci działalności rekreacyjnej i szkoleniowej wielu instytucji, organizacji i osób fizycznych, stanowi obecnie w Polsce potężny ruch, który może sprzyjać rozwojowi nie tylko indywidualnych, okazjonalnych osiągnięć a także być źródłem aktywnego stylu życia, ofertą na atrakcyjne i bezpieczne spędzanie czasu, inspiracją do podjęcia aktywności sportowej. Doskonale w to wpisują się działalność szkół windsurfingu oraz propozycje Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu dotyczące stopni technicznej sprawności windsurfingowej dla wszystkich uprawiających windsurfing i systemu licencji sklepów szkół i szkoleniowców zajmujących się windsurfingiem. Jeśli jeszcze dostrzeżemy w tym aspekty rozwoju, wzrostu poziomu szkolenia i organizacji windsurfingu, z całą pewnością warto polecić i włączyć się w nurt tych działań.

Traktując powołanie Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu jako okazji do aktywniejszej niż codziennie integracji środowiska, zachęcamy do zapoznania się z Informatorem i jego treścią, aby każdy mógł znaleźć swoje miejsce w naszej wspólnej i pożytecznej działalności.


Komisja Szkolenia PSW

Dariusz Zuber


GŁÓWNE ZASADY PROWADZENIA

KURSÓW SZKOLENIOWYCH

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA WINDSURFINGU
Ustanowienie w1997 roku przez Zarząd PSŻD stopni zaawansowania technicznego w windsurfingu, pozwoliło stworzyć polski system szkolenia windsurfingowego oparty na wieloletnich doświadczeniach instruktorów i trenerów. Podział na trzy etapy pozwala łatwo i szybko zweryfikować umiejętności oraz nakreślić szczegółowy plan szkolenia, daje również możliwość uporządkowania pracy i wielokrotnego udziału w kursach realizowanych przez szkoły posiadające licencje. W interesie PSW i szkół windsurfingu jest przestrzeganie wytycznych , ponieważ zdobywane certyfikaty PSW w różnych szkołach i miejscach powinny być porównywalne. Odpowiedzialnymi za poziom i organizacyjną jakość szkolenia są kierownicy szkół, którzy uzyskując licencje, otrzymali również duży kredyt zaufania. PSW – Komisja Szkolenia jest przekonana, że przygotowanie merytoryczne kierowników – gwarantuje wysoki poziom szkolenia i egzaminowania zgodnie z wytycznymi..

Prowadzone od kilku lat kursy instruktora windsurfingu wpływają znacząco na rozwój naszej dyscypliny, poprzez wzrost ilości kadry szkoleniowej przygotowanej w zakresie rekreacji ruchowej do realizacji zadań w zakresie szkolenia powszechnego oraz także w zakresie sportu w zakresie wstępnego i zaawansowanego szkolenia.REGULAMIN SZKOŁY WINDSURFINGU

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA WINDSURFINGU

 1. Licencjonowana Szkoła Windsurfingu PSW to ośrodek nauki i doskonalenia windsurfingu, która jest członkiem wspierającym PSW i posiada licencję PSW na dany rok kalendarzowy.
 1. Szkoła Windsurfingu PSW działa na zasadzie wydzielonej części stowarzyszenia, instytucji lub organizacji albo jako działalność gospodarcza osoby fizycznej lub spółki - członka wspierającego, posiadającego uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej.
 1. Jako członkowi wspierającemu, status Szkoły Windsurfingu z Licencją PSW przyznaje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu na wniosek zainteresowanej szkoły zaopiniowany przez Komisję Szkolenia PSW.
 1. Kryteria otrzymania Licencji PSW dotyczą głównie:

 • członkostwa wspierającego PSW,

 • dostępności do akwenu szkoleniowego, pozwalającego prowadzić naukę i doskonalenie windsurfingu,

 • dysponowania instruktorami z uprawnieniami państwowymi instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością windsurfing, instruktora sportu lub trenera w żeglarstwie deskowym,

 • odpowiedniego zabezpieczenia sprzętowego, pozwalającego szkolić na wszystkich poziomach zaawansowania ( I, II, III klasa PSW),

 • warunków bezpieczeństwa prowadzonej działalności szkoleniowej (kamizelki ratunkowe, łódź ratunkowa i itp.), zgodnego z ustawą o kulturze fizycznej i innymi obowiązującymi aktami prawnymi.

5. Nadanie statusu Szkoły Windsurfingu PSW uprawnia do posługiwania się logo PSW oraz prowadzenia szkolenia i egzaminowania na I, II, III kl. sprawności windsurfingowej oraz potwierdzenia tego stosownymi certyfikatami PSW.
 1. Uzyskanie Licencji Szkoły Windsurfingu PSW zobowiązuje do:

 • przestrzegania i realizacji wytycznych organizacyjno-szkoleniowych i programów szkolenia PSW,

 • zapewnienia warunków efektywnego szkolenia windsurfingowego ,

 • prawidłowego zabezpieczenia akwenu i posiadania środków ratunkowych, zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej i innymi obowiązującymi aktami prawnymi,

 • zgłoszenia prowadzonej działalności szkoleniowej w odpowiednim terytorialnie organie administracji państwowej lub samorządowej,
 1. Licencja PSW przyznawana jest na okres roku kalendarzowego.
 1. Kwotę opłaty licencyjnej ustala Zarząd PSW, na wniosek Komisji Szkolenia PSW.
 1. W przypadku nie przestrzegania niniejszego regulaminu, licencja musi być cofnięta.


WZORY CERTYFIKATÓW PSW
WZÓR LICENCJI DLA SZKOŁY WINDSURFINGU

LICENCJA

na 2007 rok

dla

NAZWA SZKOŁYKIEROWNIK SZKOŁY: IMIĘ I NAZWISKO


Dariusz Zuber Witold Nerling Piotr Jankowiak

KS PSW Sekretarz PSW Prezes PSW


WYKAZ LICENCJONOWANYCH PRZEZ PSW

SZKÓŁ WINDSURFINGOWYCH W SEZONIE 2006

LISTA KLUBÓW I SZKÓŁ WINDSURFINGU LICENCJONOWANYCH PRZEZ PSW W 2006 r

 

ACTIVEZONE, KW. Marcin Łukasiewiczhttp://www.activezonespot.pl/

 

BOARD&SAIL, KW. Piotr Szlagowskihttp://www.boardsail.pl/

 

BOARDS, KW. Adam Staszkiewiczhttp://www,boards.pl/

 

EASY WINDSURFING, KW. Wojciech Matyaszczykhttp://www.easy-windsurfing.pl/

 

MEGA SURF, KW. Tomasz Kościelakhttp://www.megasurf.com.pl/

 

Międzyszkolny Klub Sportowy DWÓJKA Warszawa, KW. Sławomir Klalinowski 

ORKA Katamaran & Surf, KW. Piotr Orlikowskihttp://www.orkasurf.com.pl/

 

OLBRYCHSKI SPORT, KW. Piotr Olbrychskihttp://www.olbrychskisport.pl/

 

QLUB Wojtek Brzozowski, KW. Marek Brzozowskihttp://www.qlub.com/

 

SZKOŁA ZDROWIA, KW. Maciej Powolnyhttp://www.szkolazdrowia.com.pl/

 

SURF-SPORT-MISTRAL , KW. Mirosław Rakowskihttp://www.windsurfing.new.pl/

 

Uczniowski Yacht Klub Sportowy SZTURWAŁ Kalisz, KW. Barbara Pacholczyk http://www.ozz.kalisz.pl/ 

YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA, KW. Witold Nerlinghttp://www.ykpwarszawa.pl/

 
AWF współpracujące z PSW:

 

AWF Katowicehttp://www.awf.katowice.pl/

 

AWF Warszawahttp://www.awf.edu.pl/

 

LISTA SZKÓŁ WINDSURFINGU UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ PSW


W ROKU 2007 (stan na dzień 1.06.2007)


1. SUN SPORT SZKOŁA WINDSURFINGU – Dąbki
Karol Kiedrowski ,
www.wind-surfing.com.pl

2. Centrum Windsurfingu & Kite SZKOŁA ZDROWIA - Jastarnia

Maciej Powolny , www.szkolazdrowia.com.pl

Instruktorzy Sportu PSW (wg danych w bazie PSW na 31.05.2007):

Komunikat: Na koniec sezonu 2007, czyli w październiku 2007, lista instruktorów zostanie zweryfikowana , zgodnie z zasadami licencji PSW.

 1. Brzezina Roman – Wisła

 2. Brzozowski Marek – Warszawa

 3. Brzozowski Wojciech – Warszawa

 4. Budziszewki Piotr – Józefów

 5. Florczyk Piotr – Czarnocin

 6. Gojżewski Maciej – Warszawa

 7. Grzegrzółka Paweł – Warszawa

 8. Grzejszczyk Tomasz – Warszawa

 9. Iwaskiv Igor – Ternopol

 10. Jankowiak Jakub – Poznań

 11. Jankowiak Piotr – Poznań

 12. Kania Piotr – Warszawa

 13. Kinastowski Krystian – Kalisz

 14. Klimkowski Micha – Słupsk

 15. Kordal Krzysztof – Kamień Pomorski

 16. Kwiek Bartłomiej – Warszawa

 17. Oleksowicz Maciej – Warszawa

 18. Orlikowski Piotr – Sopot

 19. Ożóg Andrzej - Gliwice

 20. Ponto Małgorzata – Warszawa

 21. Powolny Maciej – Katowice

 22. Skurzak Karol – Warszawa

 23. Staszkiewicz Adam – Gliwice

 24. Stawicki Andrzej – Łódź

 25. Szlagowski Piotr – Poznań

 26. Zgodziński Wiktor – WarszawaInstruktorzy Rekreacji Ruchowej PSW

(wg danych w bazie PSW na 31.05.2007):

Komunikat: Na koniec sezonu 2007, czyli w październiku 2007, lista instruktorów zostanie zweryfikowana , zgodnie z zasadami licencji PSW.

 1. Bakes Adam – Katowice

 2. Bałaziński Hugo – Katowice

 3. Barańczuk Marcin - Grudziądz

 4. Barski Michał – Łódź

 5. Bączyk Jarosław – Katowice

 6. Bojdak Karolina - Imielin

 7. Borkowski Krzysztof – Świebodzin

 8. Brzostowicz Marcin – Warszawa

 9. Buszman Piotr –Katowice

 10. Cudek Adam - Gliwice

 11. Cegłowski Łukasz – Wiązownia

 12. Ceran Łukasz – Warszawa

 13. Damrat Mateusz – Gdynia

 14. Domagalski Maciej – Sosnowiec

 15. Figura Tomasz – Bielsko Biała

 16. Gardasiewicz Paweł – Pruszków

 17. Gawlik Wojciech – Gliwice

 18. Głowiak Łukasz - Katowice

 19. Góra Agnieszka – Ciechocinek

 20. Hoffa Michał - Bydgoszcz

 21. Jarosz Wojciech – Włodawa

 22. Jurkanis Julia - Wałbrzych

 23. Kaczmarek Adam – Stare Miasto

 24. Kaźmierczak Mateusz – Kościan

 25. Kędra Bartosz - Kraków

 26. Kijowska Dominika - Warszawa

 27. Kołakowski Bartłomiej – Warszawa

 28. Kołodyński Jacek – Lublin

 29. Konzak Agnieszka – Warszawa

 30. Kowaluk Grzegorz – Gliwice

 31. Kubica Paweł – Bielsko Biała

 32. Kuczera Paweł – Bargłówka

 33. Langier Magdalena – Gliwice

 34. Lewandowski Waldemar - Chełmża

 35. Łukaszewski Marcin – Siestrzeń

 36. Majchrzak Michał - Gliwice

 37. Majkowska Anita – Warszawa

 38. Marchewka Darek – Katowice

 39. Maślak Krzysztof - Zabrze

 40. Matyaszczyk Wojciech – Leszno

 41. Miarczyński Jarosław - Gdańsk

 42. Mirecki Tomasz – Mochy

 43. Mokrosz Dominik - Gliwice

 44. Morawski Paweł – Kielce

 45. Motyka Wiktor – Tarnobrzeg

 46. Mroczek Maciej - Warszawa

 47. Ochrymowicz Piotr – Choszczno

 48. Orłowski Karol - Masłów

 49. Ożóg Andrzej – Gliwice

 50. Paśnikowski Paweł – Mrągowo

 51. Pelak Sławomir - Lublin

 52. Pińkowski Michał – Konin

 53. Pisiewicz Łukasz – Zabrze

 54. Pogorzelski Marek - Opole

 55. Powolny Barbara - Katowice

 56. Ptak Dominik – Kalisz

 57. Puchalski Michał – Łomianki

 58. Puchowski Bartosz – Jeżewo

 59. Pura Karolina - Łomianki

 60. Puzynowski Piotr – Warszawa

 61. Rakowska Katarzyna – Lublin

 62. Rakowski Cezary – Lublin

 63. Rakowski Mirosław – Lublin

 64. Rydrych Rafał – Ruda Śląska

 65. Sadowski Piotr – Warszawa

 66. Sałek Jakub – Jaksice

 67. Siatkowski Bartłomiej – Pruszków

 68. Sikora Janusz – Bielsko Biała

 69. Skalska Iwona – Katowice

 70. Smołka Adam – Rybnik

 71. Smołka Maciej – Rybnik

 72. Staniszewski Szymon - Żnin

 73. Staszewska Dorota – Sulejówek

 74. Staszewski Grzegorz - Sulejówek

 75. Suchowierski Marek – Białystok

 76. Szkutnik Maksymilian – Lublin

 77. Szołtysek Adam – Ruda Śląska

 78. Szwajkosz Szczepan - Gliwice

 79. Terlikowski Piotr – Tarnów Opolski

 80. Tkaczyk Krzysztof – Zabrze

 81. Wesołowski Jakub – Tychy

 82. Wyszkowska Ewa - Katowice

 83. Zdzieborski Nikodem – Warszawa

 84. Zieliński Maciej – Zgierz

 85. Zimnol Jan - Katowice

 86. Zimowski Maciej – Poznań


Regulamin

licencji trenera - instruktora Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu
Podstawa prawna :

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze fizycznej art. 44 - 45

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 o sporcie kwalifikowanym , art.45 - 47

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r w sprawie kwalifikacji, stopni, i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania.
 1. Licencja Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu dla trenera / instruktora sportu w żeglarstwie deskowym lub instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością windsurfing, jest czasowym zezwoleniem Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu na prowadzenie zorganizowanych zajęć szkoleniowych czyli na wykonywanie zawodu trenera i instruktora.
 1. Licencję trenera / instruktora żeglarstwa deskowego lub windsurfingu Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu przyznaje z upoważnienia Polskiego Związku Żeglarskiego Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu. Organem właściwym do przyznania licencji jest Komisja Szkolenia Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu.
 1. Licencję trenera / instruktora Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu mogą uzyskać osoby posiadające kwalifikacje zawodowe trenera w żeglarstwie deskowym, instruktora sportu w żeglarstwie deskowym, instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością windsurfing w rozumieniu ustawy o kulturze fizycznej i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (jak wyżej)
 1. Wniosek o przyznanie licencji składa zainteresowana osoba dołączając do wniosku następujące załączniki:

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

- urzędowo poświadczoną kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji o których mowa w pkt. 3,

- zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera / instruktora

- dowód wpłaty na konto podane przez PSW w wysokości 50,- PLN, za przyznanie licencji.


4. Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu – Komisja Szkolenia prowadzi elektroniczną i zdublowaną na piśnie, ewidencję przyznanych licencji.
5. Licencję przyznaje się na okres 5 lat, dwa razy w roku, w miesiącu październiku i kwietniu.
6. Warunkiem przedłużenia okresu przyznania licencji na następne 5 lat jest udział w kursie doszkoleniowym organizowanym corocznie przez Komisję Szkolenia Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu.
7. W przypadku wniosku o przyznanie licencji złożonego przez instruktora, Komisja Szkolenia Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu warunkuje przyznanie licencji, udziałem zainteresowanej osoby w kursie doszkoleniowym jak w pkt.6. Dotyczy to osób, które uzyskały kwalifikacje szkoleniowe według programu autorskiego organizatora kursu instruktorskiego lub instytucji nie współpracującej z Polskim Stowarzyszeniem Windsurfingu oraz wszystkich osób, które uzyskały kwalifikacje instruktora wcześniej niż pięć lat od daty wystąpienia o licencję.


 1. Termin, miejsce, zasady uczestnictwa i wysokość opłat za udział w kursie o którym mowa w pkt. 6, Komisja Szkolenia PSW określa corocznie w terminie do 31 marca .
 1. Pozbawienie licencji trenera / instruktora PSW następuje w przypadku:

- prawomocnego wyroku sądowego mającego związek z prowadzoną działalnością szkoleniową w kulturze fizycznej,

- działania na szkodę PSW,

- zakończenia terminu przyznania licencji i nie wzięcia udziału w kursie jak w pkt.6.

Organem orzekającym o pozbawieniu lub wygaśnięciu licencji PSW jest Zarząd PSW.STOPNIE SPRAWNOŚCI WINDSURFINGOWEJ

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA WINDSURFINGU


  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna