Politechnika Gdańska wydział elektroniki telekomunikacji I informatyki


Zadania do wykonania w trakcie laboratoriumPobieranie 0.53 Mb.
Strona22/26
Data04.05.2016
Rozmiar0.53 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

10.3Zadania do wykonania w trakcie laboratorium

10.3.1Zapoznanie się z przełącznikami OC-8600


Na wstępie należy połączyć się z przełącznikiem przy pomocy sesji Telnet. Następnie zapoznać się z podstawowymi opcjami umożliwiającymi konfigurowanie przełącznika. Wygląd przydatnych menu pokazany został na poniższych rysunkach.Rysunek 10.69 - Ekran początkowyRysunek 10.70 - Menu główne

Z menu „Configuration”:

Rysunek 10.71 - Menu ConfigurationRysunek 10.72 - Switch ConfigurationRysunek 10.73 - Module ConfigurationRysunek 10.74 - VLAN ConfigurationRysunek 10.75 - IP Configuration

Z menu „Statistics”:

Rysunek 10.76 - Menu StatisticsRysunek 10.77 - Switch StatisticsRysunek 10.78 - Port Status

10.3.2Tworzenie nowej wirtualnej sieci lokalnej


Z menu „VLAN Configuration” wybieramy podmenu o tej samej nazwie „VLAN Configuration” (Rysunek 10 .79).

Rysunek 10.79 - VLAN Configuration

Wyświetlona zostaje lista istniejących sieci wirtualnych. Aby stworzyć nową sieć wirtualną wybieramy opcję „Add” następnie „TrBRF” podając numer sieci wirtualnej w zakresie od 1 do 1000. Nadawane numery muszą być unikatowe. Nowo stworzonemu TrBRF-owi musimy nadać nazwę „VLAN Name” w menu „VLAN Parameter Configuration for BRF” (Rysunek 10 .80).

Rysunek 10.80 - VLAN Parameter Configuration for BRF

Kolejnym krokiem jest stworzenie TrCRF-a. Podobnie jak poprzednio wybieramy „Add” z „VLAN Configuration” oraz podajemy nowy numer VID. Dla każdego nowego TrCRF-a musimy określić „Parent VLAN” (stworzony wcześniej TrBRF) wybierając tą opcję w menu „VLAN Parameter Configuration for CRF” (Rysunek 10 .81). Także dla TrCRF-a musimy zdefiniować nazwę „VLAN Name”.

Rysunek 10.81 - VLAN Parameter Configuration for CRF

Nowo stworzonemu TrCRF-owi musimy przypisać porty w przełączniku. Przynależność portów do odpowiedniej sieci wirtualnej określamy w podmenu „VLAN Port Configuration” (Rysunek 10 .82) z menu „VLAN Configuration”. Po wybraniu „Change” i podaniu numeru portu możemy zdefiniować, do której sieci wirtualnej ma ten port należeć. Wszystkie porty poza portami ‘trunk’ mogą należeć tylko do jednej sieci wirtualnej.

Rysunek 10.82 - VLAN Port Configuration

Aby możliwa była konfiguracja przełącznika z portu, który został przypisany do nowej sieci wirtualnej, należy nadać tej sieci wirtualnej nowy adres IP, co pozwoli na otworzenie sesji Telnet. Ustawienia IP trzeba zmieniać będąc podłączonym do przełącznika na porcie należącym do znanej nam sieci wirtualnej (dzięki temu wiadomo, pod jakim adresem IP widoczny jest przełącznik).

Żeby zmienić konfigurację IP dla konkretnej sieci wirtualnej musimy wcześniej przypisać mu jakieś porty.

Zmiana konfiguracji IP następuje w menu „IP Configuration” (Rysunek 10 .83) po wybraniu TrBRF-a, którego ustawienia chcemy edytować. W menu tym podajemy adres IP sieci wirtualnej, maskę podsieci oraz adres IP bramki. Należy pamiętać, aby zmienić opcję „IP State” z „IP Disabled” na „BootP When Needed”.

Rysunek 10.83 - IP Configuration


10.3.3Tworzenie nowej wirtualnej sieci lokalnej na dwóch przełącznikach


Podobnie, jak poprzednio, należy stworzyć nowe sieci wirtualne i przypisać im porty, a następnie nadać im adresy IP. Różnica w porównaniu z poprzednim punktem polega na tym, że tutaj ćwiczenie należy wykonywać w parach, wykorzystując do tego dwa przełączniki. Poza tym, pod nowego TrBRF-a podpinamy dwa nowe TrCRF-y (a nie jeden, jak w poprzednim punkcie).

Na obydwu przełącznikach należy stworzyć jednakowe sieci wirtualne i po zdefiniowaniu portów dla każdego z TrCRF-ów połączyć dwa przełączniki poprzez jeden TrCRF z nowej sieci wirtualnej, a komputery podpiąć do drugiego TrCRF-a.

Aby ramki były przekazywane pomiędzy obydwoma TrCRF-ami, należy zmienić tryb pracy każdego z nich z Source Route Bridging na Source Route Transparent. W tym celu należy w menu „VLAN Parameter Configuration for CRF” zmienić „Bridging Mode” z „SRB” na „SRT”.

Komputery podłączone do obydwu przełączników powinny mieć możliwość wzajemnej komunikacji, co można zademonstrować np. przy pomocy programu ‘ping.exe’ z zainstalowanego na komputerach pakietu TCP/IP.


10.3.4Tworzenie połączenia ‘trunk’ pomiędzy dwoma przełącznikami


Połączenie ‘trunk’ umożliwia przesyłanie przez jeden port ramek należących do kilku sieci wirtualnych dzięki znacznikom 802.1Q. Możliwe jest to do zrealizowania tylko na przełącznikach wyposażonych w moduły „CrossFire 8650 High-Speed Token-Ring”. Dwa przełączniki należy połączyć fizycznie tylko poprzez porty w modułach CF-8650 i skonfigurować te porty tak, aby przesyłały informacje pomiędzy interesującymi nas sieciami wirtualnymi. W tym celu w podmenu „VLAN Port Configuration” z menu „VLAN Configuration” trzeba określić, z jakich TrCRF-ów dane mają być przekazywane poprzez port ‘trunk’. Port typu ‘trunk’ może być przypisany do wielu TrCRF-ów, ale każdy z tych TrCRF-ów musi należeć do innego TrBRF-a (czyli poprzez jeden port nie mogą być przekazywane informacje pomiędzy kilkoma TrCRF-ami należącymi do tego samego TrBRF-a).

10.3.5Kasowanie utworzonych przez siebie wirtualnych sieci lokalnych


Po wykonaniu poprzednich trzech zadań, każdy student może na koniec otrzymać ćwierć punktu za pokasowanie po sobie wszystkich utworzonych na laboratorium sieci wirtualnych.


Pobieranie 0.53 Mb.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna