Politechnika Gdańska wydział elektroniki telekomunikacji I informatykiPobieranie 0.53 Mb.
Strona1/26
Data04.05.2016
Rozmiar0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Politechnika Gdańska

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI


Katedra: Katedra Systemów Informacyjnych

Imię i nazwisko dyplomanta: Łukasz Kornacki

Nr albumu: 70335/ETI

Rodzaj studiów: magisterskie
Praca magisterska
Temat pracy: Ocena możliwości realizacji sieci wirtualnych na przełącznikach typu Token Ring firmy Olicom
Kierujący pracą: dr inż. Krzysztof Nowicki

Zakres pracy:


W zakres niniejszej pracy dyplomowej wchodzić będzie ocena możliwości realizacji sieci wirtualnych na przełącznikach Token Ring firmy Olicom. Część pracy traktować będzie o klasycznych sieciach Token Ring oraz nowszych rozwiązaniach, jakimi są szybkie sieci Token Ring. Dokonany zostanie szczegółowy opis wirtualnych sieci lokalnych oraz ich klasyfikacja według różnych kryteriów. Scharakteryzowane zostaną urządzenia sieciowe typu Token Ring firmy Olicom ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość realizacji przez nie sieci wirtualnych. Ostatnią część stanowić będzie opis laboratorium z wykorzystaniem wcześniej wspomnianego sprzętu, wraz z instrukcją dla prowadzącego, instrukcją dla studentów i wnioskami, jakie nasunęły się po przeprowadzonych ćwiczeniach.

Data wydania tematu: 15.01.2001

Data złożenia pracy: 17.06.2002

Kierujący pracą Kierownik Katedry

Spis Treści

1 Wstęp 6

2 Sieci Token Ring – standard IEEE 802.5 8

2.1 Podstawowe dane techniczne 8

2.2 Format ramki i tokena 11

2.2.1 Pole początku ramki 12

2.2.2 Pole sterowania dostępem do medium 12

2.2.3 Pole sterujące ramki 12

2.2.4 Adres odbiorcy 13

2.2.5 Adres nadawcy 13

2.2.6 Informacja routingowa 13

2.2.7 Pole danych 13

2.2.8 Pole kontrolne ramki 13

2.2.9 Pole końca ramki 14

2.2.10 Pole statusu ramki 14

2.3 Procedury transmisji 14

2.3.1 Aktywny monitor 17

2.3.2 Monitor zapasowy 17

2.3.3 Wyczyszczenie sieci 18

2.3.4 Usuwanie ramek i tokenów okrążających pierścień więcej niż raz 18

2.3.5 Obecność aktywnego monitora i proces przejęcia tokena 18

2.3.6 Proces wykrywania błędów (ang. beaconing) 19

2.4 Realizacja priorytetowego dostępu do pętli 19

2.5 Routing źródłowy 24

2.6 Ocena jakości pracy sieci pętlowej 26

2.7 Podsumowanie sieci Token Ring 28

3 Dedykowany Token Ring 29

3.1 Struktura sieci DTR 29

3.2 Format ramki 30

3.2.1 Pole sterowania dostępem do medium 30

3.2.2 Pole sterujące ramki 30

3.3 Tryby pracy urządzeń 31

3.3.1 Tryb Klasyczna Stacja TR 31

3.3.2 Tryb Stacja DTR 31

3.3.3 C-Port w trybie Port Mode 31

3.3.4 C-Port w trybie Station Emulation Mode 31

3.4 Stan Przyłączania 32

3.4.1 Proces Bypass 32

3.4.2 Proces Rejestracji 33

3.4.3 Proces LMT 33

3.4.4 Proces Sprawdzania Zduplikowanych Adresów 33

3.5 Stan Transmisji 33

3.5.1 Model funkcjonalny transmisji 34

3.5.2 Protokół Heart Beat 34

3.6 Podsumowanie sieci DTR 35

4 Szybkie sieci Token Ring 36

4.1 High Speed Token Ring Alliance 36

4.2 High Speed Token Ring 37

4.3 Porównanie HSTR z Fast Ethernetem 40

4.4 Gigabit Token Ring 42

4.5 Sprzęt HSTR dostępny na rynku 43

5 Definicje wirtualnych sieci lokalnych 44

5.1 Definicja według książki „Sieci LAN, MAN i WAN - protokoły komunikacyjne” autorstwa J. Woźniaka i K. Nowickiego [2] 44

5.2 Definicja według książki „Leksykon teleinformatyka” autorstwa A. Urbanka [19] 44

5.3 Definicja według książki „Wielka encyklopedia sieci komputerowych” autorstwa T. Sheldona [20] 44

5.4 Definicja według Komitetu Sieci Lokalnych i Metropolitalnych organizacji IEEE [21] 45

5.5 Definicja według firmy IBM [22] 45

5.6 Definicja według firmy Cisco [23] 46

5.7 Definicja według firmy Cabletron [24] 46

5.8 Definicja według firmy Intel [25] 47

5.9 Definicja według firmy Xylan [26] 47

5.10 Definicja według firmy 3Com [27] 47

5.11 Definicja autorska 47

6 Sposoby klasyfikacji wirtualnych sieci lokalnych 49

6.1 Klasyfikacja sieci wirtualnych ze względu na świadomość klienta o istnieniu sieci wirtualnych 49

6.1.1 Ukryte wirtualne sieci lokalne 49

6.1.2 Jawne wirtualne sieci lokalne 50

6.2 Klasyfikacja sieci wirtualnych ze względu na liczbę przełączników, w obrębie których realizowane są sieci wirtualne 51

6.2.1 Wewnętrzne wirtualne sieci lokalne 51

6.2.2 Zewnętrzne wirtualne sieci lokalne 51

6.2.2.1 Podział kanału TDM 52

6.2.2.2 Przesyłanie tablic 53

6.2.2.3 Znacznikowanie 53

6.3 Klasyfikacja sieci wirtualnych ze względu na sposób definiowania przynależności 53

6.3.1 Przynależność definiowana na podstawie numeru portu przełącznika 54

6.3.2 Warstwa 2 - przynależność definiowana na podstawie adresu MAC urządzenia 56

6.3.3 Warstwa 2 - przynależność definiowana na podstawie znacznika 57

6.3.4 Warstwa 3 - przynależność definiowana na podstawie typu protokołu warstwy sieciowej 58

6.3.5 Warstwa 3 - przynależność definiowana na podstawie adresu IP urządzenia 60

6.3.6 Warstwa 4 - przynależność definiowana na podstawie typu usługi warstwy transportowej 61

6.3.7 Przynależność definiowana na podstawie filtrów określanych przez użytkownika 62

6.3.8 Podsumowanie sposobów definiowania przynależności do wirtualnych sieci lokalnych 63

7 Znacznikowanie 64

7.1 Geneza znacznikowania 64

7.2 Wymagania stawiane urządzeniu obsługującemu znacznikowanie 66

7.3 Znacznikowanie - rozwiązanie ISL firmy Cisco 67

7.4 Znacznikowanie - rozwiązanie Cisco 802.10 69

7.5 Znacznikowanie - standard IEEE 802.1Q 70

7.6 Zastosowanie znacznikowania 73

8 Zastosowania wirtualnych sieci lokalnych 75

8.1 Ograniczenie ruchu ramek rozgłoszeniowych 75

8.2 Wirtualne grupy robocze 75

8.3 Zmniejszenie kosztów przenoszenia stacji 75

8.4 Zwiększenie bezpieczeństwa 76

8.5 Podsumowanie 76

9 Opis wykorzystywanych urządzeń 77

9.1 Przełączniki 77

9.1.1 CrossFire 8600 77

9.1.1.1 Ogólna charakterystyka 77

9.1.1.2 Zarządzanie przełącznikiem 81

9.1.1.3 Porty UTP/STP 82

9.1.1.4 Dodatkowe moduły 84

9.1.1.5 Łączenie przełączników 85

9.1.1.6 Tworzenie sieci wirtualnych 86

9.1.1.7 Ustawienia IP 87

9.1.1.8 Spanning Tree 88

9.1.1.9 Filtry 88

9.1.1.10 RMON 89

9.1.1.11 Monitorowanie portów 89

9.1.1.12 Aktualizacja oprogramowania 90

9.1.1.13 Dodatkowe źródło zasilania 90

9.1.2 CrossFire 8601 91

9.1.3 CrossFire 8500 91

9.2 Karty sieciowe 92

9.2.1 Olicom RapidFire 3140 Token-Ring 16/4 PCI Adapter 92

9.2.2 Racore 16/4 Token-Ring ISA Adapter 92

9.2.3 Olicom RapidFire 3540 HSTR 100/16/4 PCI Adapter 92

10 Laboratorium 93

10.1 Struktura laboratorium 94

10.2 Przebieg laboratorium 96

10.2.1 Wstęp 96

10.2.2 Wejściówka 96

10.2.3 Omówienie porad wyświetlonych na folii 96

10.2.4 Zapoznanie się z przełącznikami OC-8600 97

10.2.5 Tworzenie przez studentów „próbnych” sieci wirtualnych 98

10.2.6 Wykonanie punktowanego zadania 1 98

10.2.7 Wykonanie punktowanego zadania 2 99

10.2.8 Wykonanie punktowanego zadania 3 100

10.2.9 Wykonanie punktowanego zadania 4 101

10.3 Zadania do wykonania w trakcie laboratorium 101

10.3.1 Zapoznanie się z przełącznikami OC-8600 101

10.3.2 Tworzenie nowej wirtualnej sieci lokalnej 106

10.3.3 Tworzenie nowej wirtualnej sieci lokalnej na dwóch przełącznikach 109

10.3.4 Tworzenie połączenia ‘trunk’ pomiędzy dwoma przełącznikami 109

10.3.5 Kasowanie utworzonych przez siebie wirtualnych sieci lokalnych 109

10.4 Wejściówka 109

10.5 Zadania punktowane 110

10.5.1 Zadanie 1 – samodzielne tworzenie nowej wirtualnej sieci lokalnej 110

10.5.2 Zadanie 2 – tworzenie wirtualnej sieci lokalnej parami na dwóch przełącznikach 111

10.5.3 Zadanie 3 – tworzenie połączenia ‘trunk’ pomiędzy przełącznikami 111

10.5.4 Zadanie 4 – kasowanie po sobie wirtualnych sieci lokalnych 112

10.6 Punktacja 113

10.7 Podsumowanie laboratorium 114

11 Wnioski 116

12 Akronimy 118

13 Indeks 119

14 Spis rysunków 120

15 Spis tabel 123

16 Bibliografia 124

Załącznik 1. Punktacja oraz pytania na wejściówkę 126

Punktacja 126

Wejściówka 126

Załącznik 2. Rady przydatne w trakcie laboratorium 127Pobieranie 0.53 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna