Politechnika Gdańska wydział elektroniki telekomunikacji I informatykiPobieranie 0.53 Mb.
Strona8/26
Data04.05.2016
Rozmiar0.53 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

3.1Struktura sieci DTR


TR jest siecią pracującą w trybie pół dupleksu, w której metoda dostępu polega na przekazywaniu tokena. Wynika z tego, że wszyscy użytkownicy mogą wykorzystać tylko część współdzielonego, dostępnego pasma. DTR jest nową koncepcją opartą na tym samym medium i fizycznej topologii co TR. Każda stacja DTR przyłączona do C-Portu tworzy pierścień, w skład którego wchodzą te dwa urządzenia. Dzięki temu nie potrzebne staje się wykorzystywanie tokena oraz powtórne wysyłanie odebranych ramek [7].

W stacjach DTR zaimplementowany został nowy protokół Transmit Immediate (TXI), który nie wymaga przekazywania tokena i pozwala na transmisję przez każde urządzenie w dowolnej chwili. Stacje DTR dzięki pracy w trybie pełnodupleksowym mogą równocześnie nadawać i odbierać dane. W koncentratorze DTR sygnały odbierane ze wszystkich C-Portów są przełączane poprzez Data Transfer Unit (DTU). DTU jest przełącznikiem i pozwala na transfer danych pomiędzy C-Portami poprzez swoją wewnętrzną szynę danych.


3.2Format ramki


W sieci DTR pomiędzy dwoma urządzeniami końcowymi nie ma potrzeby przekazywania tokena i ramka o formacie tokena nie występuje. Każda ramka ma strukturę taką samą jak klasyczna ramka w sieci TR.

Stacja DTR, podobnie jak w klasycznej sieci TR, może w dowolnym momencie przerwać transmisję nadawanej przez siebie ramki poprzez wysłanie sekwencji przerwania, w skład której wchodzi pole początku ramki i pole końca ramki, następujące jedno po drugim. Stacja odbierająca taką sekwencję uznaje ramkę za niepoprawną i odrzuca ją.

Podstawowy format ramki DTR jest niezmieniony w stosunku do formatu ramki w klasycznej sieci TR (opisanego w Rozdziale 2.2). Różnice w znaczeniu poszczególnych pól opisane zostały poniżej [5].

3.2.1Pole sterowania dostępem do medium


Gdy do transmisji wykorzystywany jest protokół TXI pole sterowania dostępem do medium (ang. Access Control) jest zbyteczne. Jako, że w „pierścieniu” występują tylko dwa urządzenia i obydwa mogą nadawać w dowolnym momencie, nie ma potrzeby korzystania z mechanizmu priorytetyzacji. Oznacza to, że bity P i R nie będą używane i będą zawsze przybierały wartości b’0’. Pola te są ignorowane przez wszystkie urządzenia DTR. Nie ma także potrzeby występowania bitu T, który pozwalał odróżnić ramkę od wolnego tokena. Bit ten zawsze przyjmuje wartość b’1’. Bit M wykorzystywany w klasycznym TR przez aktywny monitor jest również zbyteczny gdyż w DTR brak jest aktywnego monitora. Wartość tego bitu to b’0’.

Reasumując, w ramkach przekazywanych w sieciach DTR pole sterowania dostępem do medium ma zawsze wartość b’00010000’, a wszelkie inne wartości są ignorowane.
Bit0

Bit1

Bit2

Bit3

Bit4

Bit5

Bit6

Bit7

P

P

P

T

M

R

R

R3.2.2Pole sterujące ramki


Pole sterujące ramki (ang. Frame Control) utrzymuje wszystkie funkcjonalności tego pola z klasycznej sieci TR. Dwa pierwsze bity F określają rodzaj ramki: b‘00’ oznacza ramkę MAC, b‘01’ – ramkę LLC. Znaczenie bitów Z zależne jest od typu ramki. Dla ramek MAC ich wartości i ich znaczenie opisane zostały w Rozdziale 2.2.3.

Jeśli ramka przenosi dane LLC wówczas bity Z przedstawiane są jako: rrrYYY. Pierwsze trzy bity r zarezerwowane zostały do dalszych zastosowań. Pozostałe trzy bity Y mogą zostać wykorzystane do informowania o priorytecie przenoszonych danych. Pozwala to na zdefiniowanie ośmiu poziomów priorytetów. Standard DTR przewiduje zaimplementowanie w obydwu urządzeniach, z których składa się każdy segment DTR (w stacji i w C-Porcie), wielu kolejek do transmisji danych. W ten sposób ruch o wyższym priorytecie kierowany byłby do kolejek o wyższych priorytetach. Każda z kolejek byłaby obsługiwana przed wszystkimi kolejkami o niższym priorytecie. Standard nie definiuje jednak mechanizmu zapewniającego taką funkcjonalność, a wszelkie istniejące implementacje zależne są od producenta sprzętu2.
Bit0

Bit1

Bit2

Bit3

Bit4

Bit5

Bit6

Bit7

F

F

Z

Z

Z

Z

Z

Z

3.3Tryby pracy urządzeń


Standard DTR definiuje kilka trybów pracy urządzeń. W jednym z dwóch pierwszych trybów: Tryb Klasyczna Stacja TR lub Tryb Stacja DTR pracuje każda ze stacji dołączonych do sieci DTR. Pozostałe dwa tryby: Port Mode i Station Emulation Mode są trybami, w których pracują wszystkie C-Porty. Istnienie wielu trybów pozwala na współdziałanie w jednej sieci klasycznych urządzeń TR oraz urządzeń DTR, co umożliwia łagodne przekształcenie klasycznej sieci TR w sieć DTR, bez potrzeby natychmiastowej zmiany wszystkich urządzeń sieciowych. Tryby pracy dla DTR opisane zostały poniżej [5].

3.3.1Tryb Klasyczna Stacja TR


W trybie Klasyczna Stacja TR w pełni wykorzystywany jest mechanizm przekazywania tokena. Możliwe jest dołączanie klasycznej stacji TR, która nie potrafi pracować w trybie pełnego dupleksu, do sieci DTR, co pozwala na łagodną migrację z współdzielonego środowiska do przełączanego DTR.

3.3.2Tryb Stacja DTR


Tryb Stacja DTR pozwala na dołączenie tylko jednej stacji do jednego C-Portu. Powstałe w ten sposób łącze jest dedykowane i pracuje w trybie pełnego dupleksu. Wykorzystywany jest protokół TXI, który nie wykorzystuje tokena jako metody dostępu do medium, a umożliwia transmisję przez każde z urządzeń w dowolnym momencie.

3.3.3C-Port w trybie Port Mode


C-Porty w sieciach DTR mogą pracować w jednym z dwóch trybów. Pierwszym z nich jest Port Mode. W trybie tym C-Port może pracować w dwóch różnych podtrybach, w zależności od wykorzystywanego protokołu dostępu do medium: Token Passing (TKP) lub Transmit Immediate (TXI). Protokół TKP wykorzystywany jest dla współpracy z pojedynczymi klasycznymi stacjami TR, nie potrafiącymi działać w trybie pełnego dupleksu. Protokół TXI natomiast współpracuje ze stacjami DTR i jest jedynym rozwiązaniem pozwalającym na pełne wykorzystanie możliwości standardu DTR.

3.3.4C-Port w trybie Station Emulation Mode


Tryb Station Emulation Mode umożliwia dołączanie całych pierścieni TR do pojedynczych C-Portów w koncentratorach DTR, co pozwala na łagodną migrację z sieci TR o współdzielonym medium do przełączanych sieci DTR.

W trybie tym C-Port zachowuje się tak, jakby był jednym z wielu urządzeń połączonych klasycznym pierścieniem TR. Wszystkie urządzenia pracują wówczas w trybie pół dupleksu. Jako protokół dostępu do medium wykorzystywany jest TKP (tak jak w sieciach TR o współdzielonym medium). C-Port, podobnie jak wszystkie urządzenia w pierścieniu, stale przekazuje krążący w sieci token lub ramki z danymi pomiędzy stacjami. Służy on też jako most pomiędzy podłączonym do niego pierścieniem, a pozostałą częścią sieci DTR, w której się znajduje.
Pobieranie 0.53 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna