Politechnika Gdańska wydział elektroniki telekomunikacji I informatykiPobieranie 0.53 Mb.
Strona9/26
Data04.05.2016
Rozmiar0.53 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26

3.4Stan Przyłączania


W sieciach DTR, w przypadku, gdy dostęp do medium obsługuje protokół TXI stacja lub C-Port może znajdować się w jednym z trzech różnych stanów [5]: w Stanie Przyłączania (ang. Join State), w Stanie Transmisji (ang. Transmit State) lub w Stanie Monitorowania (ang. Monitor State). We wszystkich sieciach o topologii pierścienia, a szczególnie dla sieci TR, każde urządzenie aby mogło należeć do sieci musi najpierw dołączyć się do pierścienia. Podobna sytuacja ma miejsce w sieciach DTR, pomimo tego, że stacja dołącza się do C-Portu, czyli pierścień stanowią tylko dwa urządzenia. Pierwszym stanem w jakim znajduje się stacja jest Stan Przyłączania, który składa się z serii procesów mających na celu przyłączenie stacji do pierścienia. Są to: Proces Bypass, Proces Rejestracji (ang. Registration), Proces LMT (ang. Lobe Media Test) oraz Proces Sprawdzania Zduplikowanych Adresów (ang. Duplicate Address Check (DAC)). Na poniższym Rysunku 3.1 przedstawiony został przebieg komunikacji pomiędzy stacją i portem w Stanie Przyłączania.

Rysunek 3.16 - Przebieg poszczególnych procesów w Stanie Przyłączania


3.4.1Proces Bypass


Proces Bypass jest początkowym stanem wszystkich urządzeń, niezależnie czy wykorzystują one protokół TKP czy TXI. W tym procesie znajduje się także każde urządzenie po usunięciu go z pierścienia. Aby przejść z Procesu Bypass do Procesu Rejestracji urządzenie musi spełniać kilka warunków, dotyczących ustawień liczników oraz flag i zmiennych warstwy MAC.

3.4.2Proces Rejestracji


Proces Rejestracji pozwala na ustalenie zgodności trybu pracy oraz wykorzystywanych protokołów pomiędzy stacją i C-Portem. W tym celu stacja próbująca połączyć się z C-Portem wysyła ramkę MAC Registration Request (REG_REQ). Jeśli oba urządzenia są kompatybilne C-Port odpowiada ramką MAC Registration Response (REG_RSP) (patrz Rysunek 3 .16) z polem Access Protocol Response (AP_RSP) ustawionym na wartość 0x0002, co oznacza, że przyjęty zostaje protokół dostępu do medium TXI. Jeśli natomiast urządzenia nie są kompatybilne C-Port powiadomi stację ramką REG_RSP z polem AP_RSP ustawionym na wartość 0x0000, oznaczającym brak dostępu. Oznacza to, że C-Port nie może pracować z parametrami wymaganymi przesz stację. C-Port czeka na powrót stacji do Procesu Bypass i zmianę parametrów dotyczących protokołu dostępu (na wartości odpowiadające C-Portowi), z jakimi stacja chciałaby nawiązać połączenie.

Pomyślne zakończenie Procesu Rejestracji następuje wtedy, gdy stacja otrzyma taką odpowiedź, na swoją ramkę REG_REQ, która przyłączy stację do pierścienia. Spowoduje to przejście stacji do kolejnego procesu – LMT. Nieudana rejestracja ma miejsce wtedy, gdy stacja nie otrzyma odpowiedzi na swoje zapytanie lub otrzyma odpowiedź zabraniającą dostępu.

Przy braku odpowiedzi stacja wysyła sześć następujących po sobie ramek REG_REQ. Jeśli nie odniesie to żadnego skutku (np. port obsługuje tylko protokół TKP) stacja przy pomocy flag i zmiennych warstwy MAC przyjmie jako domyślny protokół TKP i rozpocznie proces LMT, aby spróbować przyłączyć się do pierścienia.

Przy odpowiedzi zabraniającej dostępu przez C-Port, podobnie jak w poprzednim wypadku stacja przy pomocy odpowiednio ustawionych flag i zmiennych warstwy MAC zacznie realizować protokół TKP i rozpocznie proces LMT.

W obu przypadkach, jeśli stacja nie będzie miała ustawionej opcji umożliwiającej pracę z protokołem TKP nastąpi jej zamknięcie i odłączenie od sieci.

3.4.3Proces LMT


Proces Lobe Media Test (LMT) polega na sprawdzeniu poprawności działania medium. Stacja wysyła kolejno kilka ramek TEST MAC Frame. C-Port odsyła je z powrotem. Po ich otrzymaniu stacja sprawdza, czy wróciły one do niej bez błędów. Jeśli tak, test został zakończony pomyślnie. Wówczas stacja może przejść do kolejnego procesu Stanu Przyłączania i wysłać do C-Portu ramkę Insert Request (INS_REQ) (patrz Rysunek 3 .16).

Test LMT zakończony niepomyślnie spowoduje zamknięcie stacji.


3.4.4Proces Sprawdzania Zduplikowanych Adresów


Z punktu widzenia stacji wysłanie ramki Insert Request wiąże się z rozpoczęciem Procesu Sprawdzania Zduplikowanych Adresów. C-Port rozpoczyna natomiast ten proces już podczas rejestracji.

Ramka REG_REQ wysłana przez stację podczas Procesu Rejestracji zawiera dwa parametry wykorzystywane przez C-Port w Procesie Sprawdzania Zduplikowanych Adresów. Pierwszym z nich jest Adres Źródłowy, a drugim zmienna MAC Individual Address Count (IAC). Zmienna ta określa liczbę adresów obsługiwanych przez stację (zazwyczaj jest to jeden adres, ale może ich być więcej). C-Port przekazuje te wartości do DTU, który sprawdza czy podane adresy nie są już wykorzystywane przez jakieś inne urządzenia.


3.5Stan Transmisji


Po otrzymaniu od C-Portu ramki Insert Response stacja zostaje przyłączona do pierścienia i przechodzi w Stan Transmisji. Może znajdować się w Normalnym Stanie Transmisji (ang. Station Transmit Normal State) lub w Stanie Transmisji Danych (ang. Station Transmit Frame Data State), w zależności od tego czy transmituje dane, czy nie.

Podobnie C-Port, w zależności od swojej aktywności może znajdować się w jednym z trzech stanów: Normalnym Stanie Transmisji (ang. C-Port Transmit Normal State), Stanie Transmisji Danych (ang. C-Port Transmit Data State) lub Stanie Transmisji Powtórzenia (ang. C-Port Transmit Repeat State).


3.5.1Model funkcjonalny transmisji


Model transmisji dla protokołu TXI składa się z dwóch kolejek FIFO. Jedna kolejka przeznaczona jest dla ramek LLC z danymi użytkownika, druga natomiast dla ramek MAC odpowiedzialnych za ustanowienie i utrzymanie aktywnego łącza.

Wszystkie ramki pochodzące z warstw wyższych niż warstwa łącza danych umieszczane są w kolejce LLC. Dane mogą trafiać do tej kolejki dopiero wtedy, gdy pomyślnie zakończony został proces przyłączania stacji.

Ramki z kolejki LLC transmitowane są dopiero wtedy, gdy kolejka MAC jest pusta. Dzięki temu informacje „utrzymujące łącze” mają większy priorytet od informacji pochodzących od użytkownika.

Kolejka LLC może zostać rozłożona na kilka kolejek co umożliwiłoby priorytetyzację ruchu. Standard nie definiuje dokładnie tej kwestii i pozostawia wolną rękę producentom. Informacja o priorytecie danej ramki może być pobierana z pola Frame Control ramki i na tej podstawia ramka może być przesyłana do odpowiedniej kolejki.


3.5.2Protokół Heart Beat


Protokół ten ma na celu ciągłe sprawdzanie przez każde z urządzeń w połączeniu punkt-punkt poprawności działania łącza oraz drugiego urządzenia. Protokół Heart Beat polega na wymianie pomiędzy stacją i C-Portem ramek MAC Heart Beat. Ramki te przesyłane są przez każdą ze stron co jedną sekundę (patrz Rysunek 3 .17). W protokole TXI obecność ramek Heart Beat oznacza poprawne działanie łącza. Za każdym razem, gdy urządzenie odbierze ramkę, Heart Beat resetuje swój licznik TPRHB lub TSRHB (ang. Timer C-Port lub odpowiednio Station Receive Heart Beat, w zależności od tego, czy jest to stacja, czy C-Port). Działanie protokołu Heart Beat dla C-Portu rozpoczyna się po otrzymaniu od stacji ramki INS_REQ.

Rysunek 3.17 - Działanie protokołu Heart Beat
Pobieranie 0.53 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna