Politechnika szczecińska katedra mechaniki I podstaw konstrukcji maszynPobieranie 44.38 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar44.38 Kb.

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA

KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYNInstrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

z metody elementów skończonych
w programie ADINA

Obliczenia ramy płaskiej obciążonej siłą skupioną


Wykonał:


dr inż. Konrad Konowalski

mgr inż. Mariusz Leus


Szczecin 2005

Zadanie 1
Przedmiotem rozważań jest rama statycznie obciążona siłą skupioną, jak pokazano na zamieszczonym rysunku. W zadaniu należy wyznaczyć wykres sił tnących, sił normalnych
i momentów gnących oraz składową pionową i poziomą przemieszczenia punktu 2.


Dane do obliczeń:

a = 1 m, D = 0.04 m, g = 0.005 m, P = 10 000 N, E = 2.1*105 N/mm2, ν = 0.33.KOLEJNE ETAPY ROZWIĄZYWANIA ZADANIA
1. Uruchomienie programu ADINA AUI


 • Wybrać: Start → Programy → ADINA System 8.2 → ADINA AUI

 • Z listy rozwijanej wybrać moduł ADINA
2. Określenie nagłówka


 • Wybrać: ControlHeading i wprowadzić nagłówek „RAMA”


3. Określenie globalnych stopni swobody


 • Wybrać: Control → Degrees of Freedom…i ustawić parametry jak poniżej:
4. Określenie geometrii belki


 • Wcisnąć ikonę Defnie Points i wprowadzić dane punktów jak poniżej:

  Point#

  X1

  X2

  X3

  1

  0

  0

  0

  2

  0

  0

  1

  3

  0

  1

  0

  4

  0

  1

  1

  5

  0

  -0.1

  0

 • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno
 • Wcisnąć ikonę Point Labels
 • Ekran powinien wyglądać następująco:
 • Wcisnąć ikonę Defnie Lines , a następnie utworzyć linie (typ linii: Straight) (aby dodać linię wcisnąć Add…, wprowadzić punkty, a następnie wcisnąć Save – operacje powtórzyć po każdej zdefiniowanej linii)

  Line#

  Point 1

  Point 2

  1

  1

  2

  2

  3

  4

  3

  2

  4

 • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno
 • Wcisnąć ikonę Line/Edge Labels
 • Ekran powinien wyglądać następująco:5. Określenie warunków brzegowych


 • Wcisnąć ikonę Apply Fixity wprowadzić następujące dane: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno
 • Wcisnąć ikonę Boundary Plot
 • Ekran powinien wyglądać następująco:6. Przyłożenie obciążenia

 • Wcisnąć ikonę Apply Loads ,

 • Wybrać typ obciążenia: Force, a następnie przycisk Define… oraz Add
  i wprowadzić dane jak pokazano poniżej: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno
 • Po powrocie do okna dialogowego Apply Loads wprowadzić dane: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno
 • Wcisnąć ikonę Load Plot
 • Ekran powinien wyglądać następująco:7. Określenie materiału i rodzaju elementów


 • Wybrać: Model → Materiale → Elastic → Isotropic… i wprowadzić dane: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno
 • Wcisnąć ikonę Element Groups i wprowadzić dane: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno8. Określenie parametrów przekroju poprzecznego ramy


 • Wcisnąć ikonę Cross Sections i wprowadzić dane jak pokazano poniżej: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno


9. Ustalenie gęstości siatki


 • Wybrać: Meshing → Mesh Density → Complete Model, w pozycji “Subdivision Mode” wybrać “Use Length” i wprowadzić dane jak pokazano poniżej: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno
 • Ekran powinien wyglądać następująco:10. Generacja elementów skończonych
W ćwiczeniu zostaną użyte elementy belkowe dwu węzłowe


 • Wcisnąć ikonę Mesh Lines i wprowadzić dane jak pokazano poniżej: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno


 • Wcisnąć ikonę Node Symbols

 • Wcisnąć ikonę Node Labels
 • Ekran powinien wyglądać następująco:


11. Zapisanie plik i uruchomienie obliczeń


 • Zapisanie pliku wcisnąć ikonę Save i nazwać plik: RAMA_1

 • Uruchomienie obliczeń wcisnąć ikonę Data File/Solution i nazwać plik: RAMA_112. Prezentacja wyników


 • Po wykonaniu obliczeń przejść do modułu ADINA-PLOT
 • Otworzyć plik RAMA_1.por


Prezentacja graficzna wyników
Deformacja ramy

 • Wcisnąć ikony: Show Deformed Mesh , Show Original Mesh , Scale Displacements
 • Ekran powinien wyglądać następująco:Wykres sił tnących


 • Wybrać: Display → Element Line Plot → Create… i wprowadzić dane: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno • Ekran powinien wyglądać następująco:Wykres sił normalnych


 • Wybrać: Display → Element Line Plot → Create… i wprowadzić dane: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno
 • Ekran powinien wyglądać następująco:Wykres momentów gnących


 • Wybrać: Display → Element Line Plot → Create… i wprowadzić dane: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno
 • Ekran powinien wyglądać następująco:Określenie wartości liczbowych


 • Wcisnąć ikonę: Node Symbols

 • Wcisnąć ikonę: Node Labels
 • Ekran powinien wyglądać następująco:


Przemieszczenie punktu 2 w osi Z i Y


 • W celu określenia przemieszczenie punktu 2 w osi Z i Y należy najpierw zdefiniować ten punkt

 • Wybrać: Definitions → Model Point → Node… i wprowadzić dane: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno
 • Wybrać: List → Value List → Model Point… i wprowadzić dane (przemieszczenie w osi Z): • Wcisnąć Apply by zatwierdzić
 • Wybrać: List → Value List → Model Point… i wprowadzić dane (przemieszczenie w osi Y): • Wcisnąć Apply by zatwierdzić
Pobieranie 44.38 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna