Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Materiały budowlane wykłady semestr 2/3Pobieranie 493.14 Kb.
Strona12/17
Data07.05.2016
Rozmiar493.14 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

WŁAŚCIWOŚCI BETONU


a mieszanki betonowej (ciało plastyczne,kształtowalne)

-Urabialność

-Konsystencja

-Podatność do zagęszczania(zawartość powietrza)


KONSYSTENCJA-stopień ciepłości mieszanki betonowej
K-1 Wilgotna-betony wibrowane,małozbrojone,proste kształty,wibroprasowane

czas rozpływu Ve-Be →≥28sek, Vo ≥31sek

K-2 Gęstoplastyczna-betony wibrowane,mało zbrojone,kształty złożone 27÷14sek, V1 30÷21
K-3 Plastyczna proste kształty ,gęstozbrojone lub skomplikowane kształty rzadko zbrojone

opad z 5cm 13÷7 sek ,V2 20÷11

K-4 Półciekła ,gęstozbrojone,skomplikowane kształty

Opad 6÷11 cm ≤6sek , V3 10÷5

K-5 Ciekła, opad 12-15cm ,― , V4 ≤ 4sek


WŁAŚCIWOŚCI BETONU ZWYKŁEGO


Wytrzymałość

-na ściskanie 10-50MPa

-na rozciąganie <6MPa

(7÷11% Rc )


Rr =d* pierw(3-ego st.) z Rc2

d=0,23 (B15-B50 d=0,27)


-na zginanie 1,5÷7 MPa (11÷23% Rc )
B15 B50

Moduł sprężystości (E) 20000 ÷ 38000 MPa


Ścieralność (beton drogowy do 0,3cm)
Rc zmienna w czasie zależy od:

-składu


-sposobu wykonania

-war.dojrzewania

-pielęgnacji
Ze wzrostem wilgotności Rc maleje


 1. miarą konsystencji jest opad stożka ΔH, spowodowany ciężarem własnym mieszanki

 2. miarą konsystencji jest czas potrzebny do zmiany kształtu próbki ze stożka na walec

 3. miarą konsystencji jest stopień zageszczenia

 4. miarą konsystencji jest wielkoścć średnicy d po rozpływie

WŁAŚCIWOŚCI BETONU ZWYKŁEGO

-wytrzymalosc na ściskanie

-klasa betonu(symboliczna literowo-liczbowa,która klasyfikuje beton pod względem jego wytrzymałości na sciskanie po 28 dniach)


klasy: B7,5; B10; B12,5; B15;B17,5; B20; B25 :B50 ;B35; B40
liczba oznacza wytrzymałość gwarantowaną

Wytrzymałość gwarantowana to minimalna wytrz, na sciskanie betonu zapewniana przez producenta z prowdopodobienstwem 15%

Wytrzymałość średnia R

Wytrzymałość umowna RBU fc-wytrz.na sciskanie wg nowej normy


Nowa norma PN-EN 206 wprowadzila pojecie wytrzymałości charakterystycznej-wartość wytrzym. Poniżej której może się znaleźć 5% populacji wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu

Norma rozróżnia klasy betonu Bod 15 do 50

PN-EN 206 od C8/10 do C100/115

C…/…kl.wytrzym. na ściskanie betonu zwykłego i cieżkiego

LC…/…kl.wytrzym. na ściskanie betonu lekkiego
(aktualnie można uzyskac wytrzymałość do 800MPa
Wytrzymałość na sciskanie zmienia się w czasie i zalezy od:

-rodzaju materiałów materiałów ich ilości,porowatości

-wieku betonu

-wykonywania,dojrzewania , pielęgnacji


R28 = A[c/w - 0,5] gdy c/w ≤ 2,5

R28 = A[c/w + 0,5] gdy c/w > 2,5

( Wzór Bolomeja)
Orientacyjne określenie wytrzymałości betonu w okresie 28-90 dni

Rt= R28[1+(t – 28)α] [MPa]

Rt –przewidywana wytrzymałość po upływie t dni 28

α - współczynnik zalezny od klasy cementu i rodzaju

0,004-cem. Hutnicze

α→ 0,002 -portlandzki 32,5

0,001 -32,5R i wyższych klas
ZALEŻNOŚCI:

Wytrzymałość betonu → klasa

Probki 15х15 х15 cm po 28 dniach, Rt

a)przy liczbie probek n<15 szt.

Ri min ≥α RBG

Gdzie Ri min- najmniejsza wytrzymałość w serii badanej

α-zalezy od ilości probek

n-ilosc probek

R(z kreska u góry)-(czyli srednia wytrzymałość na sciskanie)≥1,2 RBG

R(z kreska u góry)=1/n∑(od i=1 do n) Ri

b) przy k probek k≥15szt. Obowiazuje:

R(z kreska u góry)-1,64s≥ RBG

S=pierwiastek Pierwiastek (1/(n-1)* ∑(od i=1 do k)z (Ri –R(kreska))2
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIAGANIE

-zalezy od czynnikow kształtujących takich jak Rc oraz ziarn kruszywa i zaprawy wynosi od 7÷11% Rc( na ogol≤6MPa)

Wieksze wartości na beton z kruszywem łamanym.Korzystna dluga pielegnacja wodna(≥14dni)
WYTRZYMAŁOŚC NA ZGINANIE

11÷23% RcR


Przyczepność betonu do stali

 • warunek nośności żelbetu

Rp=P/(*d*l) Rp2*Rr

Dla stali gładkiej przyczepność stali do betonu wynosi 13 Mpa

ODKSZTAŁCENIA BETONU ZW.Odkształcenie

Pod wpływem obciążeń mechanicznych

Oddziaływania fizykochemiczne

natychmiastowe

zależne od czasu (pełzanie)

Odwracalne

sprężyste

sprężyste opóźnione

skurcz – pęcznienie termiczne

Nieodwracalne

trwałe

plastyczne opóźnione

skurcz, pęcznienie (zmiany strukturalne)Warunek stawiany betonom konst.: mała odkształcalność
Odkształcenia sprężyste – siły ściskające (1/3 obciążeń niszczących)
Klasa B10 B15 B20 B25 B30 B35 B40
E(MPa) 18*103 26*103 27*103 30*103 32*103 34*103 35*103
E=/ <0,3*RBAB


CCzas (dni)


A – dojrzewanie w wilgoci przez 7 dni

B – naparowanie parą niskociśnieniową

C – autoklawizacja

Autoklawizacja jest najlepsza dla betonu. Przy wyższych klasach betonu pełzanie jest mniejsze.
SKURCZ (zmiany objętości)
Przy drobnych ziarnach kruszywa następuje większy skurcz niż przy dużych.

Wskutek:


 • wiązania cementu (1mm/m dla zaczynu)

 • wysychanie, pęcznienie betonu

skurcz (pow. sucha) 0,20,5 mm/m

pęcznienie (śr. wodne) 0,10,2 mm/m


Skurcz: 10 dni 33%

28 dni 50%

1 rok 90%

23 lat 100%

Do obliczeń:

0,3mm/m dla betonu

0,2mm/m dla żelbetu
POROWATOŚĆ BETONU


 • pory stwardniałego zaczynu cementowego (żelowe) 00,5nm

 • pory z odparowania wody zarobowej (kapilarne) 10100nm, 0,115m przepuszczalność

 • pory wskutek mieszania (powietrzne do 1mm)

 • pory na styku zaczynu z ziarnami kruszywa i zbrojenia (sedymentacyjne)

 • pory kruszywa

 • mikro i makro rysy (spękania) – skurcz, oddz. termiczne porowatość 812% (uzysk. 46%)


NASIĄKLIWOŚĆ
Beton jest higroskopijny, kapilarny. Nasiąkliwość betonu wynosi 59% (4% płyty chodnikowe)
WILGOTNOŚĆ

Długo „ trzyma” wodę


WODOSZCZELNOŚĆ
W2, W4, W6, W8, W10, W12

Betony B15B30 mają wodoszczelność od W2 do W6

(cyfra przy W oznacza 10-krotną wartość ciśnienia wody jaka może działać na beton)

MROZOODPORNOŚĆ
F25, F50, F75, F100, F200, F300
ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA
t=1,01,2*10-5 1/C
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA
=1,31,7 W/m*C
ZASTOSOWANIE
Fundamenty, elementy mostowe (konstrukcyjne) – słupy, belki, płyty, ściany monolityczne, masywne budowle inżynierskie


: ~gr1r84 -> old -> pliki

Pobieranie 493.14 Kb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna