Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Materiały budowlane wykłady semestr 2/3Pobieranie 493.14 Kb.
Strona14/17
Data07.05.2016
Rozmiar493.14 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

BETONY LEKKIE


 • betony lekkie kruszywowe z lekkim kruszywem mineralnym

- węglanoporytobeton

- żużlobeton

- keramzytobeton

- glinoporytobeton

- łukoporytobeton • betony z kruszywem organicznym

  • syntetycznym

- styrobetony

 • naturalnym – drzewnym

- trocinobeton

- wiórobeton

- strużkobeton

Podział betonów lekkich ze względu na przeznaczenie:


 • B. izolacyjne

 • B. konstrukcyjno – izolacyjne

 • B. konstrukcyjneBetony lekkie kruszynowe


Klasyfikacja wg. struktury


 • Zwarte – zaprawa wypełnia nie mniej niż 85% przestrzeni między ziarnami kruszywa grubego > 4mm

 • Półzwarte – zawartość frakcji < 4mm co najmniej 15% ogólnej ilości kruszywa

 • Jamiste – bez frakcji drobnej (0-4 mm) , grube ziarno spaja zaczyn cementowy
Składniki betonów lekkich kruszynowych


 • Cement – portlandzki klasy 32,5; portlandzki 42,5 do betonu jamistego jamistego betony klas LB 25 i powyżej

Maksymalna ilość cementu (na)

-w betonach jamistych 300kg

- w betonach półzwartych 470kg

- w betonach zwartych 550kg


 • Kruszywo lekkie – do 31,5 mm –beton jamisty

do 16 mm – zwarty i półzwarty
Gęstość pozorna
W zależności od betonu w stanie suchym rozróżnia się odmiany betonu:

Odmiana

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

w stanie suchym600

801

1001

1201

1401

1601

1801

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000


Współczynnik sprężystości
Zależy od R betonu, wieku, wilgotności, kruszywa

E=10000-20000 MPa


Pełzanie
Do 80%
Przewodność cieplna
Zależy od betonu, wilgotności

Betony zwarte, półzwarte

Betony jamiste
Rozszerzalność cieplna
Mniejsza niż betonu zw.

Betony wysokowartościowe

Nowoczesne betony od cech betonu zwykłego. Są to betony z kruszywem naturalnym i odpowiednimi dodatkami i domieszkami. Odznaczają się nie tylko wysoką wytrzymałością na ściskanie, ale też innymi cechami technicznymi na naprężenia poziome, decydujące o dużej trwałości tych betonów. Określane są również jako:

- betony większej trwałości

- betony nowej jakości

- betony wysokiej wytrzymałości

ogólnie betony nowej generacji.


Oddziaływania eksploatacyjne


Klimatu:

Zmiana temperatury,

Opady,

Zmiana wilgotności


Rozszerzalność cieplna,

mrozoodporność


Środowiska:

Działanie soli odladzających

Agresywnych związków chemicznych

Sorki… są jeszcze dwa czynniki (nie mogę rozczyt.)Przepuszczanie chorków

Odp. na łuszczenie się

Odp. chemiczna


Obciążeń:

Stałych i zmiennych

Statycznych i dynamicznych

Wiatru i innychWytrzymałość mechaniczna

Moduł sprężystości

Skurcz, pęcznienie???

Odp. na ….


Podstawowe wymagania ( Rc, twardość) są zbieżne i na wytrzymałość i twardość każdego betonu charakterystycznego wpływa: • Wytrzymałość i szczelność zaczynu cementowego

 • Wytrzymałość materiału kruszywa, jego szczelność, uziarnienie

 • Przyczepność między zaczynem i kruszywem (warstwa styczności)

BWW charakteryzuje wysoki moduł sprężystości E (rośnie z wytrzymałością) – z konstrukcyjnego punktu widzenia nie jest to cecha pożądana(!)

Stąd dąży się do BWW o wysokiej wytrzymałości i jednocześnie stosunkowo niskim E (!). Możliwe jest to dzięki wprowadzeniu do betonu włókien ( fibrobetony )


Klasyfikacja betonów nowej generacji

 • Betony wysokowartościowe BWW

B51 – B100 [B60 – B100]

Europejskie oznaczenie C60 – C100 (120)

Adn. Do C60 – bak ścisłego rozgraniczenia od C70


 • Betony bardzo wysokowartościowe BBWW

(ang. VHCP => Very High Performance Concrete)

B101 – B150 (200) 121 – 180 • Betony Ultra Wysokowartościowe BUWW (UHPC)

fc > 200MPa

BMR, BPR, CPR większa Rr i większa ciągliwość

DUCTAL – betony z ……… relatywnych, nie tak kruche, bardzo dobre kruszywo

Inne betony:


WBWW - włóknobeton wysokiej wartości

LBWW – lekkie betony wysokowartościowe konstrukcyjne – przęsła mostów, przekrycia dużej rozpiętości LC 60 – LC 85
BWW samozagęszczające się - silnie upłynnione, układane bez wibrowania nawet przy złożonych kształtach i gęstym zbrojeniu, duża zawartość cementu (~ 600 kg/m3)

Istotne superplastyfikatory i dodatki obniżające ciepło hydratacjiSkładniki BWW

Cement CEM I CEM II / A-D (z płytami krzemianowymi)

42,5 i 52,5
mało C3A SO3 < 4% MgO < 5% alkalia < 0,6 %


 • Kruszywo skalne, łamane o wytrzymałości > 150 MPa, max. Wymiar nie przekracza 16 mm.

 • Woda – niski WSP. w/c < 0,4

 • Domieszki upłynniające – z grupy wysokich reduktorów wodyZasady wykorzystywania BWW

 • Dozowanie (dokładność dozowania dom upłynniającej)

 • Mieszanie – nieco dłużej niż beton

 • Transport – nie różni się od trans. dla betonu zwykłego

 • Utwardzanie i zagęszczenie – jak dla betonu

 • Pielęgnacja – nieco inna – mały wskaźnik w/c i mało wody w betonie, występuje zjawisko „samosuszenia” mieszanki betonowej (hydratacja cementu i wodożądność pyłu krzemionowego)


Kierunki stosowania BWW


 • Budownictwo wysokie – przemysłowe, biurowe, mieszkaniowe, szczególnie słupy nośne

 • Mosty i tunele

 • Platformy wiertnicze

 • Budownictwo energetyczne ( budowa w elektrowniach reaktorów jądrowych)

 • Nawierzchnie drogowe, nabrzeża portowe

 • Prefabrykaty wielkowymiarowe ??? kasy pancerne

Szczególne właściwości BWW pozwalają zmniejszyć przekroje elementów i obniżyć w efekcie… i tu nic nie ma (sorki)


Betony asfaltowe = > asfaltobetony


Pr PN.S -96025

Nawierzchnie drogowe

Rozróżnia się: • Mieszanki mineralno – asfaltowe (MMA)

określana jako mieszanka mineralna unikalna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytwarzana na gorąco, w określony sposób i spełniająca określone w normie wymagania.

 • (BA) Beton asfaltowy – wbudowana mieszanka MMA, spełniająca wymagania

p 2200 – 2300, Rc 0,3 – 3 MPa (zależy od składu, temp. otoczenia),

nasiąkliwość 1,5 – 4 %Skład betonu asfaltowego

 • asfalt drogowy

 • asfalt upłynniony

 • polimeroasfalt drogowy

Wypełniacz:

 • mąka wapienna – zawsze

 • popiół lotny

 • piasek

 • kruszywo łamane i sztuczne (żużel)

 • żwir i grys

 • mieszanka kr. (uziarnienie ciągłe)

Istotna jest przyczepność asfaltu do kruszywa wynikająca z powinowactwa (??). Ewentualnie wprowadzany jest środek zwiększający przyczepność.


Z innej beczki:

UZIARNIENIE - 0 – 31,5 mm.

ZAWARTOŚĆ ASFALTU W MMA - 3,5 do 6 %


Zastosowanie


 • nawierzchnie drogowe, warstwa ścieralna, wiążąca, wyrównująca, wzmacniająca, podbudowa asfaltowa, inne warstwy konstrukcji nawierzchni

 • nawierzchnie przemysłowe, hale, hangary, magazyny

 • budownictwo drogowe – kompozyty bitumiczne

  1. zwiększają trwałość, zmniejszają hałas, poprawiają bezpieczeństwo

  2. nawierzchnie drenażowe

Betony polimerowe


Rolę cementu (spoiwa) pełni tylko polimer (ciekła żywica synt.) lub cement + polimer. Rozróżnia się:

 1. Betony cementowo polimerowe (PCC- polimer cement cocrete)

Cement+emulsja polimerowa+kruszywo+woda

Porównanie ze zwykłymi betonami: większa szczelność, mrozoodporność, mniejsze E , ale większa +, skurcze , pełzanie

+- współ. rozszerzalności cieplnej


 1. betony cementowe impregnowane polimerami (PIC): nasycone monomerem i utwardzane.

- wykazują wzrost Rc, Rr, E, szczelności

c) betony żywiczne (PC)


 1. Kruszywo- suche!

 2. Spoiwo żywiczne (żywica synt. + utwardzacz) beton żywiczny


Stosowane żywice ( w ilości 10-20 masy betonu):

-aldehydowe

-akrylowe

-poliestrowe

-poliuretanowe

-furemowe


Zalety

-krótki czas utwardzania

-doskonała przyczepność

-duża szczelność

-mrozoodporność

-b. mała ścieralność

-chemioodporność

- wysoka Rc

- minimalna (prelegkuacja)
Wady

-duże pełzanie ( nie nadaje się do celów konstrukcyjnych)

-duża rozszerzalność cieplna

-stosunkowo duży skurcz utwardzania

-ograniczona odporność cieplna
Beton

epoksydowy

poliestrowy

Zw. Kl. 30

Rc (MPa)

50-110

50-110

30

Rr (MPa)

8-10

8-12

1.5-2

Rz (MPa)

15-45

13-35

2-4

E przy ściskaniu

25000-35000

20000-35000

340000

Ścieralność (cm)

0.1-0.13

0.1-0.15

0.6

t

20*10^-6

15*10^-6

10*10^-6

nasiąkliwość

0.5-1

1-2

4-8

Skurcz %

0.1-0.5

0,3-2,2

0,2


Zastosowanie: elementy konstrukcyjne, posadzki, parapety, krawężniki, płyty posadzkowe,


: ~gr1r84 -> old -> pliki

Pobieranie 493.14 Kb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna