Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Materiały budowlane wykłady semestr 2/3Pobieranie 493.14 Kb.
Strona3/17
Data07.05.2016
Rozmiar493.14 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Wstęp


 1. GRANITY - kwarc, ortoklaz, miki, angit
  Gdzie:
  -Strzegom
  -Strzelin
  -Szklarska Poręba
  -Tatry
  γ0=2700 kg/m3
  Rc=100-300 Mpa
  n=1%
  ścieralność < 0,23 cm
  doskonale szlifuje się i poleruje

 2. SJENITY - ortykloz, angit, homblendear, smik
  Gdzie:
  -Kośmień
  -Przedborów
  γ0=2700-2900 kg/m3
  Rc=170-260 Mpa
  n=0,6%
  dobrze się poleruje

 3. ANDEZYT - plagioklaz zasadowy, dwin, giotyt
  Gdzie:
  -Pireneje
  γ0=2650 kg/m3
  Rc=140-240 Mpa
  ścieralność 0,22 cm

 4. BAZALT - plegioklaz zasadowy, biotyn, angit
  γ0=2600-3200 kg/m3
  Rc=200-400 Mpa
  n=0,1-0,7 %
  ścieralność < 0,19 cm
  doskonale się poleruje
  Dolny i Górny Śląsk

 5. PIASKOWCE -piaski cementowe, lepiszczem- ilastym, wapiennym, krzemianowym
  γ0=1800-2700 kg/m3
  Rc=10-2500 Mpa
  n=0,1-15 %
  ścieralność 0,09-25 cm
  Karpaty, Góry Świętokrzyskie, Dolny Śląsk

 6. WAPIENIE CaCO3
  -lekkie
  γ0=1700 kg/m3
  Rc=10-15 Mpa
  n=0,1-15 %
  ścieralność 1,8 cm
  Pińczów, Janów, Złoty Potok
  -zbite tzw. Marmury
  γ0>2500 kg/m3
  Rc=100 Mpa
  ścieralność 0,5 cm
  Łatwo się poleruje, różne kolory, duże walory dekoracyjne
  Szewce, Ołowianka, kielecczyzna, Balecko, Zalas, Zygmuntówka

CECHY MATERIAŁOW KAMIENNYCH


 • Gęstość 1400-3500 kg/m3

 • Porowatość 2-30 %

 • Przewodność cieplna 0,7-2,9 W/m*ºC

 • Nasiąkliwość 0,5-25 %

 • Rc od poniżej 15 Mpa do ponad 200 Mpa

 • Rz kilkakrotnie mniejsza od Rc

 • Ścieralność 0,1- ponad 1,5 cm

 • Mrozoodporność 15-25 cykli

 • Udarność

ZASTOSOWANIE KAMIENI


 • Budownictwo inżynieryjne
  1. wodne- filary, przyczółki mostowe, słupy, zapory ( granity, sjenity, bazalt,)

2. lądowe- filary nośne, tunele, wiadukty, skarpy, mury oporowe, sklepienia ( j.w.)

 • Budownictwo ogólne – monumentalne

  • Mury fundamentowe

  • Mury ścienne

  • Okładziny zewnętrzne

  • Elementy wykończeniowe: schody, posadzki, okładziny wewnętrzne ścian, detale itd. (granity, wapienie zbite, marmury)

 • Budownictwo drogowe

  • Nawierzchnie drogowe- kostka, krawężniki, płyty chodnikowe(granit, wapień)

  • Tłuczeń, grys


WYMAGANIA WOBEC MAT. KAMIENNYCH


 • Rodzaj mat.- skały

 • Wymiary

 • Dopuszczalne wady, odchylenia w kolorze, uszkodzenia mechaniczne

 • Właściwości techniczne

 • Warunki przechowywania, opakowanie

 • Transport


WYROBY z MATERIAŁÓW kamiennych


 • Kamień łamany- nieregularne bryły zbliżone do prostopadłościanu

  • B- do murów i fundamentów

  • J- do dróg i obiektów inżynierskich

  • K- do przerobu na kruszywo

 • Elementy murowe- gotowe elementy do zastosowań w konstrukcjach murowych

  • Kamień łupany- prostopadłościany lub inne kształty, powierzchnie nierówne lub obrobione

   • Warstwowo
    dł. l=20-40 cm
    szer. w=15-30 cm
    h=10-15 cm
    masa≤100 kg

   • Rzędowo
    l=20-40 cm
    w=20-40 cm
    h=15-20 cm

 • Bloki, płyty surowe

 • Płyty do okładzin zewn.

 • Płyty posadzkowe zewn. i wewn.

 • Podokienniki zewn. i wewn. ( Parapety)

 • Stopnie i okładziny schodów

 • Płyty cokołowe zewn.

 • Kostka drogowa

 • Krawężniki drogowe


DREWNO


1.Budowa drewna:

kora

korek z korowinąmiazga korkowa

łyko


biel

twardziel

rdzeń
2.Drewno:

drzew iglasych: świerk, sosna, jodła, dauglosie, modrzew

drzew liściastych: buk, dąd, jesion, klon, wiąz
3.Czas cięcia


 • sosna 80-120 lat

 • świerk 80-120 lat

 • jodła ~100 lat

 • modrzew 100-110 lat

 • dab powyżej 180 lat

 • buk ~110 lat

Drzewa tnie się od końca jesieni do początku wiosny.
4.Wymagania

 • zdrowe

 • twarde

 • jednorodne

 • o prostych włóknach

 • elastyczne

5.Właściwości drewna • skład chemiczny:

węgiel 49%,

tlen 44%,

wodor 6%,

azot i popiół 1%


celuloza, lignina, woda, cukier, białko, skrobia, garbniki, olejki eteryczne, subst. Mineralne

 • barwa- zależy od garbników, ściete drewno jest ciemniejsze

 • gestość- 1,5 g/cm3

 • gestość objętościowa (przy wilgotności 12%):
  sosna 550 kg/m3
  dąb 710 kg/m3

 • wilgotność (ma wpływ na inne właściwości drzewa):

po ścieciu >35% (50%)

powietrzno suche 15-20%

pokojowo suche 8-13 %

bardzo suche 0-8 % • nasiąkliwość

 • higroskopijność (wyrównanie wilgotności)

 • skurcz, wystepuje:

gdy wilgotnośc spada <30%

skutek rożnicy kurczliwości włókien

skurcz wzdłuz włókien 0,1-0,35%

skurcz prostopadle do włókien 2-8%

skurcz objętościowy (drew krajowe) 11-20%


 • pęcznienie

 • przewodność cieplnaP-współczynnik przewodności cieplnej prostopadle do włókien, λR- współczynnik przewodności cieplnej prostopadle do włókien):

sosna λP=0,15 W/m C

λR=0,30 W/m C

dąb λP=0,21 W/m C

λR=0,40 W/m C


6.Właściwości mechaniczne:

 • wytrzymałóśc na rozciąganie Rr- 2-2,5 razy większa od Rc

 • wytrzymałóśc na ściskanie Rc

maxymalna przy sile równoległej do włókien (100%)

minimalna w kierunku promieni (8%)

sosna 47MPa

dąb 55 MPa • rozciągliwość E osiowa 10000-16000 MPa (stal 210000MPA, Al. 70000 MPa)

 • gnicie drewna i wpływ gzrybów na drewno

 • butwienie drewna- poolega na rozkładzie dzrewa pod wpływem wilgoci i braku powietrza (czernieje, mięknie, traci cechy techniczne)

 • niszczenie drewna przez owady

 • łatwopalność

7.Konserwacja drewna: • trwałośc drewna- trwałe przy wilgotności <19%, przewietrzanie

 • drewno heblowane- wieksza odpornośc na ogien, owadykonserwacja zwiekszająca trwałość:

wysuszenie drewna (9-15%)

powlekanie ochronne powierzchni

konserwacvja przeciwwilgociowa

impregnacja przed gniciem (preparaty kompleksowe zwiekszające

odporność na korozję biologiczną i na ogień)

8.Podział drewna: • drewno okrągłe: iglaste i liściaste

pale, stęple, elementy mostów drewnianych,

dłużyce, kłody, żerdzie,

wyrzynki, słupki, tyczki


 • tarcica: nieobrzynana i obrzynana

listwy (<5cm), deski (>10 cm x <5 cm), łaty (>5 cm),

krawędziaki (>10 cm), bale (>5 cm), belki (>10 cm) • okleiny ~forniry (cienkie płaty/arkusze drewna uzyskiwane przez skrawanie)

 • sklejki- kilkanaście arkuszy fornirów sklejanych sprasowanych

 • płyty stolarskie

 • gonty

 • materiały podłogowe:

tarcica podłogowa

progi dębowe

deszczółki lite (klepki gr. > 2 cm)

prefabrykaty podłogowe (mozaika gr. ok. 0,8 cm, PANEL rys.)HPL- high pressure laminate

HDF- high density fibreboard

MDF- middle density fibreboard • kostka brukowa (w halach przemysłowych)

 • materiały drewniane do naiwerzchni kolejowych

9.Wyroby drewnopochodne: • sklejki

 • płyty pilśniowe (z rozwłóknionego drewna ewentualnie impregnaty)

porowate (stosowane jako dzwiękochłonne)

twarde


bardzo twarde (lakierowane, laminowane)

 • płyty wiórowe:

wytłaczane pustakowe i pełne

nieoklejane i oklejane obłogami lub okleiną • płyty wiórowe dźwiękochłonne

 • płyty wiórowe uodpornione na dzaiłanie ognia

 • płyty paździerzowe

 • płyty wiórowo cementowe

: ~gr1r84 -> old -> pliki

Pobieranie 493.14 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna