Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Materiały budowlane wykłady semestr 2/3Pobieranie 493.14 Kb.
Strona6/17
Data07.05.2016
Rozmiar493.14 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Właściwości ceramiki budowlanej


Możliwość wytwarzania wyrobów pełnych, drążonych o różnych kształtach, wymiarach, profilach – różnych: powtarzalnych

 1. Cechy zewnętrzne: kształt, wymiary nominalne (odchyłki), dopuszczalne wady (barwa)

 2. Cechy fizyczne:

 • Gęstość objętościowa kg/m3 – lekkość

Cegła zwykła ~1800 kg/m3

Kratówka ~1200 kg/m3

Klinkierowa ~2000 kg/m3


 • Nasiąkliwość

 • Przesiąkliwość

 • Współczynnik przewodności ciepła

 • Mrozoodporność

 • Odporność na działanie wyższych temperatur


Lepiszcza bitumiczne

Są to organiczne materiały wiążące, które pod wpływem ogrzewania miękną i upłynniają się, ochłodzone twardnieją.


Stan urabialności – uzyskuje się go m.in. przez rozpuszczenie lepiszcza w rozpuszczalniku organicznym, po odparowaniu rozpuszczalnika bitum twardnieje.
Asfalty i smoły

Asfalty- mieszanina wielkocząsteczkowych węglowodorów nasyconych, gł. Alifatycznych, układy koloidalne.

Asfalty naturalne- to jakieś naturalne, nie!?

Asfalty polinaftowe- coś z naftą!?

Właściwości


 • Miękną w temp. Ok. +50C, płynne w ok. +100C

 • Rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych (benzen, toulen, benzyna,CS2....)

 • Wykazują dużą przyczepność

 • Odporne na działanie wody, kwasów, ługów

 • Dają powłoki elastycznePodział asfaltów


- Asfalty przemysłowe PS

w zależności od temp. mięknienia np.: PS 40/175, PS 105/15, gdzie pierwsza liczba określa temp., a druga penetrację

- Asfalty drogowe D

- w zależności od zawartości parafiny

D – bezparafinowe ( ok. 2% parafiny)

Dp – parafinowe (do 3% parafiny)

- w zależności od penetracji:

miękkie: D-300, D-200, D-100

średnie:D-70

- Asfalty modyfikowane polimerami np.: kauczuki syntetyczne PE, PP, BS-trwalsze


Wyroby hydroizolacyjne powinny wykazywać:

 • hydrofobowość,

 • odporność na oddziaływanie mechaniczne i chemiczne środowiska,

 • dobrą przyczepność do podłoża,

 • odporność na oddziaływanie temp.,

 • elastyczność,Wyroby z lepiszcz bitumicznych do izolacji przeciwwilgociowych.A. Materiały w postaci płynnej i plastycznej

 1. Roztwory gruntujące:

asfaltowe (w solwecil nafcie), czarna jednorodna ciecz,

smołowe – tylko do izolacji smołowych 1. Emulsje asfaltowe- zawiesina asfaltu w wodzie, do gruntowania podłoży wilgotnych ( w drogownictwie), do izolacji przeciwwilgociowych, np.: amonowe (A), kationowe (K), niejonowe (U). Produkty: Emizol, Kationol, emulsja lateksowa.

 2. Lepiki asfaltowe:

  1. na gorąco (do +180C160C)

  2. na zimno

- o konsystencji półciekłej np.: APHIZOL P

CORRIZOL- izolacja antykorozyjna

Bez wypełniaczy: Izolbeit, Suberiol, Dachbit

Z wypełniaczami: Dacholeum, Bilizal

- o konsystencji ciastowatej, np.: Abizol G, Bitizol G, lepiki asfaltowo-polimerowe

Masy asfaltowe:

Masy zalewowe

Czyli: asfalt drogowy + kauczuk synt. + wypełniacze pylaste, włókniste + dodatki

np.: CARBITEX Z

Zastosowanie: uszczelnianie spoin:dachy, tarasy, zbiorniki, mosty, fundamenty, posadzki; szerokość szczelin 5 do 10 mm


Masy powłokowe

Masy asfaltowo-kauczukowe, na zimno, np.: ASKOWIL R i P
Masy dyspersyjne asfaltowo-gumowe

 1. Lakiery asfaltowe

5. Kity asfaltowe- o konsystencji gęstej pasty

 • do wypełniania różnych szczelin, okien przemysłowych

 • dobra przyczepność do różnych podłoży

7. Materiały rolowe
B. Papy asfaltowe

 1. izolacyjne- tektura nasycona asfaltem izolacyjnym

 2. podkładowe- powleczona z obu stron asfaltem z posypką mineralną

 3. do wierzchniego krycia

Materiały hydroizolacyjne rolowe

 1. Papy tradycyjne

 2. Papy zgrzewalne

 3. Papy samoprzylepne

 4. Papy wentylacyjne

 5. Gonty asfaltowe (dachówki)


SPOIWA MINERALNE


Materiały wiążące, wypalane z surowców skalnych i rozdrabniane na proszek, chemicznie aktywne; po wymieszaniu z wodą tworzą plastyczną mieszankę dającą się łatwo formować i stopniowo przechodzą w stan stały – wiążącą i twardniejącą dając twarde tworzywo przypominające kamień.

Procesy chemiczne zachodzące przy wiązaniu spoiw mineralnych są nieodwracalne.


SPOIWA MINERALNE

POWIETRZNE HYDRAULICZNE

-spoiwa wapienne (wapno) -cement portlandzki hutniczy i

-spoiwa gipsowe cementy powszechnego użytku

-spoiwa krzemianowe -cementy specjalne

-spoiwa magnezjowe -wapno hydrauliczne


Surowce do produkcji spoiw mineralnych:

Spoiwa wapienne – wapień CaCO3

Spoiwa gipsowe – kamień gipsowy CaSO4 · 2H2O anhydryt, gips z odsiarczania spalin

Spoiwa cementowe – wapienie, gliny (mieszanka); margle (naturalna mieszanka); kreda (dodatki); żużle wielkopiwcowe, popioły lotne, łupki przywęgloweOgólny schemat produkcji spoiw mineralnych:


-wydobycie surowców ze złoża (urobienie złoża)

-przygotowanie surowców (mielenie  rozdrabnianie, łączenie z dodatkami)

- WYPALANIE (1000° wapno, 1450° cement, 160° gips)

- przeróbka produktu wypalonego (np. dodaje się domieszki, mieszanie, mielenie, pakowanie z zabezpieczeniem przeciwko wilgoci (worki) niekiedy luzem w odpowiednich zbiornikach) spowiwa nie mogą uledz zwilgoceniu!: ~gr1r84 -> old -> pliki

Pobieranie 493.14 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna