Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Materiały budowlane wykłady semestr 2/3Pobieranie 493.14 Kb.
Strona7/17
Data07.05.2016
Rozmiar493.14 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

Zastosowanie spoiw mineraknych


Spoiwa mineralne stosowane są do :

1) zaczynów

zaczyn = spoiwo + woda

zaczyn gipsowy lub cementowy

wapno – mleko wapienne lub ciasto wapienne

2) zapraw

zaprawa = zaczyn + piasek

zaprawa – wapienna, cementowa, gipsowa cementowo – wapienna itd.

NIE WOLNO CEMENT + GIPS!!!

3) betonów

beton = spoiwo (gl cement)+ woda + piasek +kruszywo grube
wiązanie i twardnienie

SPOIWA WAPIENNE


Surowce : Wapienie

Im bogatsze w CaCO3 – tym lepsze wapno, ale im bardziej czyste, tym większe zużycie ciepła przy wypale i wyższa temperatura wypalania ( 1000 – 1200 ° C)

Wymagania dla surowca :~95% CaCO3 ; g~2,6g/cm3 ; struktura średnioporowata
Wypalanie CaCO3+1000°C CaO +CO2


 • wydobycie wapienia

   • kruszenie, sortowanie

     • mielenie

       • mączki wapienne

     • kamień

     • wypał

       • mielenie

         • wapno palone mielone

       • hydratacja

         • wapno hydratyzowane

       • wapno kawałkowe

Wapno palone CaO w połączeniu z wodą reaguje egzotermicznie

Gaszenie wapna (lasowanie) CaO + H2O  Ca(OH)2 + ciepło 1100kJ/kg

Prace z wapnem palonym muszą być prowadzone w odzieży ochronnej


KLASYFYKACJA SPOIW WAPIENNYCH


3 rodzaje wapna budowlanego:

wapno wapieniowe CL

wapno dolomitowe DL (mieszanka CaCO3 MgCO3 dolomit)

wapno hydrauliczne HL

w zależności od zawartośco (CaO + MgO)

3 odmiany CL : 90, 80, 70

2 odmiany DL: 85; 80

Wapno budowlane palone CL i DL produkowane jest w postaci:

- w kawałkach (bryłach) 30  180 mm (można gasić wodą na ciasto wapienne)

- mielone CaO

- suchogaszone Ca(OH)2

Reakcja z wodą  gaszenie<=> lasowanie (CaO + H2O) zależnie od ilości wody daje :

ciasto wapienne

mleko wapienne

wapno hydratyzowane (suchogaszone)


 • WAPNO BUDOWLANE PN-B-30020:1999

   • powietrzne

     • WAPNO NIEGASZONE (PALONE)

       • Wapniowe CL (CaO) CL 90,80,70

       • Dolomitowe DL ( CaO + MgO) DL 85, 80

   • wypalone

     • POZAROBOWE produkowane w kawałkach

       • mielone

   • hydrauliczne

     • HYDRAULICZNE ( z wapniami ilastych)

Z wodą reakcja egzotermiczna – WAPNO GASZONE
CIASTO WAPIENNE:

Z wapna w kawałkach 1kg CaO + 2,5 l wody 2,2 3 l ciasta wapiennego Ca(OH)2

Czas, temp gaszenia zależą od reaktywności wapna ( szybko gaszące się max 15 min, wolno po 30 min)

Zasady bezpieczeństwa (Okulary, rękawice itp.)

Dobre ciasto: lepkie, tłuste bez grudek, plastyczne, dobrze przyjmuje piasek. Należy dołować (do zapraw tynkarskich 2 m-ce opt. 1 rok, murarskich 2 tyg)

Wapno hydratyzowane zarabia się wodą na 24 lub 36 godzin przed użyciem do budowy ( wygodne, ale urabialność gorsza)


Wapno mielone – do zapraw w zimie

WIĄZANIE SPOIW WAPIENNYCH


1 zagęszczanie koloidalnego Ca(OH)2 krystalizacja Ca(OH)2 · H2O

3 karbonatyzacja Ca(OH)2

Ca(OH)2 + H2O + CO2  CaCO3 + 2H2O

SKURCZ!!! – piasek go zmniejsza


Badania właściwości spoiw wapiennych:

- czas grzania i temp grzania > 60 ° C w czasie < 25 min

- stopień zmielenia

- stałość objetości

-gęstość nasypowa

Ogólne właściwości spoiw wapiennych

- biała barwa

- bardzo duże rozdrobnienie ( 8000  12000 cm3/g i wiecej)

- nadają zaprawom dobrą urabialność, plastyczność, duża przyczepność.

- z wodą reakcja silnie egzotermiczna (osuszanie)

- silna zasadowość – wykorzystywana do neutralizacji innych mat (np. kwaśnych gruntów)

-zdolność do absorbowania znacznej ilości wody 40  50 % - retencja (zaprawy tynkarskie)

- zdolność chemicznego łaczenia z mat puculanowymi i hydraulicznymi

- niewielka wytrzymałość zapraw

- nadają elastyczność (rysoodporność)

- mała rozpuszczalność w wodzie 1,2g/l w 20°C o,67 g/l w 80 °C

- z piaskiem w temp +200 °C tworzy krzemiany wapniowe (mocne)
WAPNO HYDRAULICZNE

Z wypalania wapieni marglistych lub margli zgaszenie na sucho i zmielenie

Pozostałość na sicie 0,09 mm  15%

0,2 mm  5%

czas wiązania .............

Wytrzymałość zapraw na ściskanie 28 dni

HL 2  2 7 MPa

HL3,5  3,5 10 MPa

HL 5  5 15 MPa

Stosowanie zaprawy do murów fundamentowych, do betonów o malej wytrzym ( do 3)SPIOWA GIPSOWE

1) naturalne : kamień gipsowy - CaSO4*2 H2O

anhydryt - CaSO4

2) z odsiarczania:otrzymanie

160+1800C

CaSO4*2 H2O  CaSO4* 0,5 H2O + 1,5 H2O

gips dwuwodny

(dwuwodny siarczan wapniowy)
w wyniku prażenia CaSO4* 0,5 H2O

110 1600C - gips półwodny (spoiwo)


w warunkach ciśnienia atmosferycznego-normalnego

gips półwodny  (chłonie więcej wody)
w warunkach zwiększonego ciśnienia

(autoklany) gips półwodny  (większa wytrzymałość)


w temperaturze 160 2500C CaSO4

anhydryt III - 

bardzo szybkowiążący - 


w temperaturze 250÷350˚C CaSO4

anhydryt II

wolnowiążący

(w gipsach do wyrobu mieszanek tynkarskich)

: ~gr1r84 -> old -> pliki

Pobieranie 493.14 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna