Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Materiały budowlane wykłady semestr 2/3Pobieranie 493.14 Kb.
Strona8/17
Data07.05.2016
Rozmiar493.14 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Wiązanie spoiw gipsowych

CaSO4 * 0,5H2O + 1,5H2O → CaSO4 * 2H2O


Proces ten

przyspiesza: • dodatki substancji NaCl, K2SO4

 • zawartość anhydrytu III

 • drobne uziarnienie

opóźnia:

 • ciepła woda

 • duża ilość wody zarobowej

 • dodatki substancji: kleje, keratyna, krochmal, białko, żelatyna, boraks, fosforany, kwas winowy, cytrynowy

Gips budowlany


W zależności od uziarnienia wyróżniamy odmiany:

 • GB-G gips budowlany gruboziarnisty o początku wiązania nie wcześniej niż 3 min. i o końcu wiązania nie później niż 30 min.

 • GB-D gips budowlany drobnoziarnisty (dawny gips modelowy, o początku wiązania minimum 6 minut i końcu wiązania max 30 minut

Pod względem wytrzymałości na ściskanie zaczynu gipsowego w stanie wpuszczenia do stałej masy wyróżniamy dwa gatunki : • gips budowlany 6 [MPa]

 • gips budowlany 8 [MPa]Zastosowanie:


 • GB-G do produkcji prefabrykatów gipsowych, do zapraw tynkarskich tynkarskich gipsobetonu

 • GB-D do robót zdobniczych zdobniczych wykończeniowych, do sztukaterii i sztablatur, do wyrobu specyficznych elementów budowlanych


Wytrzymałość tworzyw gipsowych (stwardniałego zaczynu gipsowego) w zależności od stosunku wody do gipsu wg:


% wody zarobowej

45

50

80

100

woda/gips w/g

0,45

0,50

0,80

1,0

wytrzymałość Rc [Mpa]

13

11

6

4

Wzrost ilości wody zarobowej powoduje spadek wytzymałości.
Nasiąkliwość:

Przy w/g=0,4 nasiąkliwość 15%

Przy w/g=1,0 nasiąkliwość do 50%
Higroskopijność (pochłanianie pary wodnej)

Bardzo niewielka

Dla wg=0,6:

- w środowisku 100% wilgotności względnej wykazuje zawilgocenie 1,13% • w środowisku 80% wilgotności względnej wykazuje zawilgocenie 0,3%

Średnia higroskopijność – 0,1÷2%
Podciąganie kapilarne – znaczne
Przepuszczalność pary wodnej – doba
Niepalnośći odpornośćogniowa

Niski współczynnik przewodności cieplnej λ: • dla gipsu λ=035

 • dla cegły zwykłej λ=1-1,15

Dobre właściwości akustyczne
Lekkość ok. 1100 kg/m3

Wysoka higieicznośćSpoiwa gipsowe specjalne


(z półwodnym gipsem, wypełniaczami mineralnymi, dodatkami modyfikującymi)


 1. Gips szpachlowy – wolnowiążący

Stosowany do montażu, szpachlowania ścianek z płyt gipsowych, do gładzi na różnych podłożach, wyrównywania uszkodzeń

Gips szpachlowy B do szpachlowania elementów betonowych

Gips szpachlowy G do szpachlowania elementów gipsowych

Gips szpachlowy F do soinowania płyt gipsowo-kartonowych
 1. Gips tynkarski – sucha zaprawa tynkarska do wewnętrznych wypraw tynkarskich

GTM – do mechanicznego tynkowania

GTR – do ręcznego tynkowania
 1. Klej gipsowy

Klej gipsowy P. – do klejenia prefabrykatów gipsowych

Klej gipsowy K – do osadzania płyt gipsowo-kartonowych
Estrichgips


Spoiwo powietrzne, wolnowiążące. Otrzymywane przez wypalanie kamienia gipsu w temperaturze 800÷1000˚C, CaSO4
CaSO4 → CaO + SO2 + 1/2O2

~3%
Spoiwo wykazuje pewne cechy hydrauliczne

Czas wiązania: początek pow. 2h, koniec poniżej 24h.

CEMENTY


Cement portlandzki (1824)

Surowce: wapień (~80%)+glina+(ew. margle)

Produkcja:metoda mokra i sucha (nowa)- przygotowany szlam lub suche surowce wypala się w piecu obrotowym

W+1450st.C > klinklier portlandzki > miele się z dodatkiem gipsu surowego (5%) i ew. żużlem wielkopiecowym (8%) + ew. inne dodatki > otrzymujemy cement portlandzki CEM I

Klinkier portlandzki – materiał hydrauliczny, złożony w 2/3 masy z krzemianów wapnia 3CaOSiO2 (C3S) i 2CaOSiO2 (C2S) i pozostałości zawierającej glin i żelazo w fazach klinkierowych
Skład chem klinkieru portlandzkiego:

CaO - 62-68%

SiO2 – 18-25%

Al2O3 – 3-8%

Fe2O3 – 2-6%

Skład fazowy klinkieru portlandzkiego:

C3S – 50-65%

C2S – 15-29%

C3A – 5-15%

C4AF – 5-15%

Tlenki alkaiczne sodu i potasu-niebezpieczne w betonach, mogą w pewnych warunkach wys temp następuje spękanie.

Wiązanie i twardnienie cementu portlandzkiego


Im większe rozdrobnienie ziaren tym szybsza reakcja w wyniku wiązania powstają przede wszystkim: mCaO*SiO 2nH2O (uwodnione krzemiany)

Tworzą fazę: C-S-H

Wiązanie cementu: cement + woda

Alit: C3S + nH2O → CSH + xCa(OH)2

Belit: C2S + mH2O → CSH + yCa(OH)2

Świeża zaprawa betonowa ma odczyt zasadowy.


Kaloryczność cementu
- ciepło hydratacji. Wiązanie jest procesem egzotermicznym, ciepło powoduje podwyższenie temoeratury zaczynu. Kaloryczność cementu zależy od składu chemicznego i mineralnego cementu. Większa ilość C3A i C3S oraz większe rozdrobnienie cementu wpływa na zwiększenie jego kaloryczności.


: ~gr1r84 -> old -> pliki

Pobieranie 493.14 Kb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna