Polská periodika V lpPobieranie 394.23 Kb.
Strona1/5
Data27.04.2016
Rozmiar394.23 Kb.
  1   2   3   4   5
POLSKÁ PERIODIKA V LP
A CAPELLA

A cappella [BP] : nieregularnik Ruchu "Wolność i Pokój" / Klaudiusz Wesołek, Krzysztof Galiński, Tomasz Żmuda-Trzebiatowski, Wojciech Jankowski, Adam Bota, Jarosław Dubiel, Jarosław Cieszyński. - Gdańsk : Wolność i Pokój. - Č. [17/89] má podnázev: nieregularnik autorów. - 21 cm, 12-24 s.: il. (do č. 8/[88] v LP); 30 cm, 20 s.: il. (č. [17/89] v LP). - Heslo (pravidelně od č. 4/87 v LP): Żyć i dać żyć innym. - Per. pęíl.: Dida - dodatek ulotny do nieregularnika Ruchu Wolność i Pokój A Capella (ve fondu LP 1 č. bez ozn.).

č. 2/86; č. 4,5/87; č. 8/[88]; č. [17/89]
ABC

ABC. Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne [BP]. - Lublin ; Śląsk ; Warszawa : Antyk. - Některá čísla používají v názvu zkratku: M. Czarne. - Jiné zdroje (Kamińska, Archiwum Opozycji apod.) uvádějí jako vydavatele organizaci Niepodległość. - 20, 21 cm; 88-132 s.

č. 6,7/88
AGENTURA

Agentura [BP]. - [Łódź : s.n.]. - 20 cm, 4 s.

č. 1/[86]
AKCES

Akces [BP] : pismo NZS Uniwersytet Wrocławski. - Wrocław : Universitas. - Universitas = Oficyna Wydawnicza Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. - 21 cm, 80 s.: il.

č. 3-4/89
ALETHEIA

Aletheia [BP]. - Warszawa : In Plus. - 20 cm, 216 s. - Jednotlivá vydání periodika mají charakter monografií věnovaných určitým tématům nebo autorům. - Č. 1/87 má filozofickou náplň a podtitul: obecność Kołakowskiego. - Titul vycházel s podporou uskupení Społeczny Komitet Nauki.

č. 1/87
ALMANACH

Almanach Humanistyczny [BP] : - bez zgody i wiedzy -. - Warszawa : In Plus. - Titul vycházel ve spolupráci s výborem Społeczny Komitet Nauki. - U č. 9/88 nakladatelem Oficyna Literacka. - 20, 21 cm, 100-136 s. (do č. 7/87 v LP); 15 cm, 138 s. (č. 9/88 v LP).

č. 5/86; č. 6,7/87; č. 9/88
AMNESTY

Amnesty International Newsletter [BP]. - [Warszawa] : Ruch Wolność i Pokój. - 30 cm, 8 s.: il. - Polské vydání stejnojmenného londýnského titulu (vyd. Amnesty International Publications).

č. 1,2,10/86; č. 1/87
ANEKS

Aneks [BP] : kwartalnik polityczny / Aleksander Smolar. - Uppsala : Polskie Koło Naukowe. - Od č. 12/76 v LP ISSN a souběžný anglický podnázev: political quarterly. - V letech 1977-1983 dvě místa vydání: Uppsala-Londyn (London). - Od č. 33/84 vychází v Londýně. - 18 cm, 139-320 s. - Titul (a výběr z časopisu) přetiskován ve Varšavě (viz MFN 93, 225). - ISSN (od r. 1976): 0345-0295.

č. 1-3/73; č. 4-6/74; č. 7-8/74-75; č. 9,10/75; č. 12/76; č. 13-17/77; č. 18,19/78; č. 20-22/79; č. 23/80; č. 24-26/81; č. 27,28/82; č. 29-32/83; č. 33-36/84; č. 37-40/85; č. 41-44/86; č. 45-48/87; č. 49-52/88; č. 53/89
ANEKS

Aneks [BP] : kwartalnik polityczny. - Warszawa : Krąg. - 14 cm, 160-236 s. - Reprinty exilového titulu Aneks (viz MFN 85). - Číslo 35 vyšlo v Polsku v roce 1986; č. 36-43 v r. 1987 a 51-52 patrně v r. 1988. - U dvojčísla 51-52/88 vydavatel v Polsku neuveden (pravděpodobně Oficyna Wydawnicza Pokolenie). - Tento titul přetiskovala také jiná domácí vydavatelství.

č. 35,36/84; č. 41-43/86; č. 51-52/88
ANEKS

Aneks [BP] : kwartalnik polityczny. - [Warszawa] : Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA. - 30 cm, 92 s. - Tento svazek má na titulním listě: Część II - Wybór z numerów 11/1976 - 20/1979. - Je to výbor článků ze stejnojmenného londýnského periodika (viz MFN 85, 93). - Rok vydání neuveden.

č. 11-20/76-79
ARKA

Arka [BP] : eseistyka, krytyka, literatura. - Kraków : [s.n.]. - Další podnázvy: wolne pismo; eseistyka, krytyka, literatura i inne formy. - 21 cm, 140-170 s. - Výběr z čísel 14-16/86 (Arka: wybór 14-16: Kraków - 1986) zapsán v bázi POLSA (MFN 1368) a uložen pod sign. PL ex.

č. 17-20/87; č. 21,22/88; č. 25,26/89
AS

AS [BP] : magazyn pism związkowych i zakładowych AS Solidarność / Piotr Czartołomny, Edward Grześkowiak, Helena Łuczywo, Ewa Nawrocka, Tomasz Usarewicz, Ewa Jastrun. - Poznań : Agencja Prasowa Solidarność. - 31 cm, 8 s. - Další údaj v tiráži: KZ Solidarność przy PZG im. Marcina Kasprzaka.

č. 1,2/81
AS

AS [BP] : biuletyn pism związkowych i zakładowych / Jan Araszkiewicz, Bohdan Bielski, Seweryn Blumsztajn, Witold Cyranowicz, Anna Dodziuk, Urszula Kiełbasa, Helena Łuczywo, Agnieszka Maciejewska, Jan Musiał. - Warszawa : Agencja Prasowa AS Solidarność z siedzibą w MKZ Mazowsze. - 30 cm, 34-60 s.

č. 7,36/81
BA

BA Biuletyn Afgański [BP]. - [Wrocław] : Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej. - 16 cm, 30 s. - Domácí reprint zahraničního vydání titulu, který vycházel ve Francii.

grudzień [12]/86
BAZA

Baza [BP] : niezależny miesięcznik społeczno-polityczny Klubu Myśli Robotniczej. - [Warszawa] : Terenowy Komitet Oporu Solidarność. - Podnázev od roku 1987: miesięcznik Klubów Myśli Robotniczej. - V záhlaví dvojčísla 59-60/89 uvedena Unia Demokratów - zřejmě pozdější vydavatel. - 30 cm, 30 s. (1-2/85); 20, 21 cm, 24-25 s. (od č. 9/87 ve fondu LP); 30 cm, 2 s. (zvl. č. ve fondu LP). - Asi v roce 1986 vyšlo zvláštní číslo (nr specjalny) věnované Afghánistánu (společně s: CDN Głos Wolnego Robotnika, Niepodległość LDP, Wola, Solidarność Zwycięży). - Též průběžné číslování.

č. 1-2(19)/85; zvl. č. (nr spec.)/[86]; č. 9(45)/87; č. 59-60,63/89
BEZ

Bez dekretu [BP] : pismo członków i sympatyków "Solidarności". - Kraków : [s.n.]. - 20, 21 cm, 72 s.: il. - Časopis dotoval FWN [Fundusz Wydawnictw Niezależnych].

č. 6-12/85; č. 13-15/86; č. 16/87; č. 18,20/88
BEZ

Bez Tytułu [BP] : pismo społeczno-kulturalne NZS UJ. - Kraków : [NZS UJ]. - NZS UJ = Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. - 20 cm, 112 s.

č. 3-4/81
BIBUŁA

Bibuła Jednodniowa [BP] : nieznany marzec 68. - [Warszawa] : NZS PW [Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej]. - 20 cm, 2 s. - Katalog Ośrodka Karta i Katalog Jagellonské knihovny uvádějí, že tento titul vyšel jako mimořádná příloha nezávislého časopisu Bratnia Pomoc.

[březen/88]
BIPS

BIPS [Biuro Informacji Prasowej "Solidarności"] [BP] : serwis informacyjny KKP NSZZ Solidarność / Zofia Modzelewska, Maria Filipska, Andrzej Zarębski, Ryszard Grabowski, Arkadiusz Rybicki. - Gdańsk : [Biuro Informacji Prasowej Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarność]. - 21 cm, 8 s.

č. 130/81
BIULETYN

Biuletyn Dolnośląski [BP] : miesięcznik niezależny / Kornel Morawiecki, Jan Ewaryst, Krzysztof Lewicki, Michał Wierzyński, Marcin Prus, Natalia Gorbaniewska. - [Warszawa] : Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej. - Další podnázev: miesięcznik. - U ročníku 1981 vydavatel neuveden, tisk: Kooperatywa Wydawnicza Wyzwolenie. - 30 cm, 2-36 s. (č. 2/81 a 3/81); 22 cm, 16-32 s. (od r. 1985?), 2 s. (mimoř. č.). - V listopadu 1987 vyšlo mimořádné číslo (wydanie nadzwyczajne) - informace o zatčení K. Morawieckého. - K číslu 2(21)/81 zřejmě patří Biuletynek č. 1 (humoristického charakteru, který pravděpodobně nějaký čas vycházel společně s BD). - Hesla: Szlachtą polską polski lud; Wolni i solidarni. - Též průběžné číslování. - Č. 2(52)/84 během revize nenalezeno.

č. 2(21)/81; č. 3(22)/81; č. 2(52)/84; č. 9(67),10(68)/85; mimoř. č. (wyd. nadzwyczajne)/87; č. 1(85)/89
BIULETYN

Biuletyn Elbląski [BP]. - [Elbląg : NSZZ Solidarność]. - 22 cm, 4 s.

č. 20/89
BIULETYN

Biuletyn Informacyjny [BP] : pismo Solidarności Polsko-Czechosłowackiej / Mirosław Jasiński, Jarosław Broda ... [et al.]. - Wrocław : Ruch Społeczny Solidarność. - První číslo vyšlo s názvem Biuletyn Informacyjny Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, podnázev až od čísla 3/88. - Od č. 15/89 jako vydavatel uváděna Solidarność Polsko-Czechosłowacka. - 21, 22 cm, 4-24 s.: il. (běžná čísla); 26 cm, 2 s. (zvl. vyd. 25.11.1988). - V dubnu 1988 vyšlo zvláštní číslo věnované politickým vězňům v obou zemích, další zvláštní vydání pak v listopadu 1988. - Kompletní.

č. 1/87; č. 2-4, zvl.č. (nr spec.),5-12,zvl. vyd. (wyd. spec. 25.11.)/88; č. 13-15/89; č. 16/90
BIULETYN

Biuletyn Strajkowy [BP] : "Solidarność" Region Mazowsze. - [Warszawa : NSZZ Solidarność - RKW Region Mazowsze]. - Některé zdroje (např. Encyklopedia Solidarności) uvádějí jako spoluvydavatele Grupy Polityczne Wola. - 21 cm, 2-4 s.

č. 6-7,8,10,11/88
BIULETYN

Biuletyn Międzywydawniczy BMW [BP]. - Warszawa : [NSZZ Solidarność]. - 21 cm, 80 s.: il.

č. 9-10/85
BIULETYN

Biuletyn Informacyjny Kolejarzy [BP] : pismo kolejarzy Węzła Lublin. - [Lublin : NSZZ Solidarność Kolejarzy]. - 21 cm, 8 s.: il.

č. 27/89
BIULETYN

Biuletyn Na Lewo [BP]. - Paris : Societé Internationale d'Edition Na Lewo. - Vydavatel od č. 4/76 v LP: Grupa Polskich Marksistów Rewolucyjnych. - 30 cm, 21 s. (č. 1); 15 cm, 96 s.: il. (č. 4/76 v LP); 21 cm, 48 s.: il. (č. 5/77).

č. 1/7?; č. 4/76; č. 5/77
BIULETYN

Biuletyn Informacyjny [BP] : aktualności życia publicznego / Anka Kowalska, Joanna Szczęsna, Seweryn Blumsztajn, Eugeniusz Kloc, Jan Walc, Janusz Przewłocki, Przemysław Cieślak. - Warszawa : [KOR]. - Biuletyn Informacyjny finančně podporuje Fundusz Samoobrony Społecznej. - Tisk: Wolna Wałkowo-Walcowa Drukarnia Polowa im. J.P. - KOR = Komitet Obrony Robotników. - 22 cm, 52-77 s. (do č. 18/78 v LP); 30 cm, 62-82 s. (od č. 23/78 v LP). - Zvláštní číslo má uvedeného vydavatele - NOWA a je uloženo v bázi POLSA MFN 515. - Biuletyn Informacyjny vycházel počínaje č. 18/78 (březen) a konče č. 6(32)/79 společně s titulem Komunikat KSS "KOR"; od následujícího čísla opět jen jako Biuletyn Informacyjny. - Od roku 1979 zároveň číslování průběžné i podle ročníků.

č. 17/77-78; č. 18,23,26/78; č. 1(27),4(30),5-6(31-32),7(33)/79; č. 1(35),6(40)/80; zvl. č. (numer specjalny)/[80]
BIULETYN

Biuletyn Informacyjny Solidarność [BP] / Seweryn Blumsztajn, Marek Tabin. - Paryż : Komitet Koordynacyjny NSZZ Solidarność we Francji. - Č. 14-17/82 mají franc. podnázev: Hebdomadaire, č. 21-27/82 polský podnázev: Tygodnik a název vydavatele ve francouzštině: Comité de Coordination du Syndicat Solidarność en France. - Od č. 35/82 ve fondu LP ve větším formátu, název vydavatele: Biuro Koordynacyjne N.S.Z.Z. Solidarność za granicą; místa vydání v záhlaví: Amsterdam, Bremen, Bruxelles, London, New York, Paris, Roma, Stockholm, Toronto, Zürich; od č. 76/83 chybí jako místo vydání Bremen. - 21 cm, 16-20 s.: il. (do č. 27/82 v LP); 27 cm, 16 s.: il. (od č. 35/82 v LP). - Č. 123/85 je xerokopie exil. vydání.

č. 11,12,14-17,21-25,27,35,36/82; č. 59,60,71,76,78/83; č. 83,84,87,101,102/84; č. 123/85
BIULETYN

Biuletyn Wrocławski Niezależnego Zrzeszenia Studentów. ARO. [BP]. - [Wrocław : Niezależne Zrzeszenie Studentów]. - 30 cm; 2 s. - ARO = Akademicki Ruch Oporu.

č. 7/82
BIULETYN

Biuletyn Informacyjny Obozu [BP]. - [Warszawa] : Obóz. - 30 cm, 10 s.: il.

č. 47/89
BIULETYN

Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów [BP]. - Kraków : NZS UJ. - Titul uváděn též pod zkratkou Biuletyn NZS. - 21 cm, 56-72 s. - U monotematického č. 7(wyd. specjalne)/81 knihovna disponuje pouze přetiskem (název: Grudzień 1970), který je zařazen v bázi polských monografií pod MFN 523.

zvl. vyd. (wyd. specjalne) 7,8/81
BIULETYN

Biuletyn Informacyjny [BP] : przegląd prasy zagranicznej. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA. - 30 cm, 24 s.; zvláštní číslo (nr specjalny): 22 cm, 32 s. - V červenci 1980 vyšlo zvláštní monotematické číslo (ve formátu 21 cm) se studií Węgry 1956: trzynaście dni nadziei, autor Kopácsi, Sándor - viz též báze POLSA (MFN 549).

č. 26, zvl. č. (nr specjalny)/1980
BIULETYN

Biuletyn Federacji Anarchistycznej [BP] / Piotr Rymarczyk. - [Warszawa : Federacja Anarchistyczna]. - 30 cm, 4 s.: il.

č. 5/[90]
BIULETYN

Biuletyn Informacyjny Gdańskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania [BP] / K. Dowgiałło, S. Dydycz, J. Krawczyk, A. Marszewska, Z. Orłowska, K. Ostrowska, D. Wciorka. - Gdańsk : [Gdański Komitet Obrony Więzionych za Przekonania]. - 21-22 cm, 8 s.

č. 2,4/81
BIULETYN

Biuletyn WiP [BP]. - Warszawa : Ruch Wolność i Pokój. - 21 cm, 12 s.

č. 7-8/87
BIULETYN

Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność Politechniki Wrocławskiej [BP]. - Wrocław : NSZZ Solidarność Politechniki Wrocławskiej. - 21 cm, 4-10 s. - Mimo to ve fondu LP: č. 74 (neúplné) a dodatek studencki (neúplný?) z r. 1987. - Heslo: Spisane będą czyny i rozmowy. (Cz. Miłosz).

č. 76/87; č. 77,zvl. č. (nr specjalny, marzec)/88
BIULETYN

Biuletyn NAI [BP] : wiadomości krajowe. - [Warszawa] : Niezależna Agencja Informacyjna. - 30 cm, 6 s. - Tištěno jednostranně.

č. 103/87
BIULETYN

Biuletyn Informacyjny NZS [BP] : wydanie wojenne. - Lublin : NZS. - 30 cm, 10 s. - Tisk: Wolna Drukarnia Polowa im. Kapitana Karpowa.

č. 4/82
BIULETYN

Biuletyn Komitetu Obywatelskiego Polaków w Czechosłowacji [BP] / Janusz Klimsza, Jan Rusnok, Marian Siedlaczek, Bogdan Kokotek, Tadeusz Wantuła. - Cz. Cieszyn [Český Těšín] : [Komitet Obywatelski Polaków w Czechosłowacji]. - 30 cm; 4 s. - Tento časopis vycházel v polštině v době sametové revoluce v Československu, zapsán též v bázi SAMPE, osoby uvedené na konci časopisu jsou mluvčí Občanského výboru Poláků v Československu.

č. 1/89
BRATNIAK

Bratniak [BP] : pismo młodych / Jacek Bartyzel, Aleksander Hall, Tomasz Mróz, Marian Piłka, Wiesław Parchimowicz. - [S.l. : s.n.]. - 30 cm, 21 s. - Katalog Archiwum Opozycji uvádí poznámku: Pismo ideowo-polityczne Ruchu Młodej Polski, Sopot [-Gdańsk-Łódź].

č. 3/77
BRULION

Brulion [BP]. - Kraków : [Oficyna Literacka]. - Katalog Archiwum Opozycji (Karta) uvádí poznázev: niezależny kwartalnik literacki. - 15 cm, 160-348 s.: il.

č. 2-3/87; č. 4/87-88; č. 5-8/88
BUNT

Bunt [BP] : niezależne pismo młodzieży / Kalina, Klaudyna, Karol, Aureliusz, Justyna, Kal, Olaf, Terpsychora. - [Warszawa : Federacja Młodzieży Walczącej]. - Podnázev v tiráži. - V záhlaví za názvem znak písmena V. - 30 cm, 4 s. - Spolupráce při redakci: Federacja Młodzieży Walczącej.

č. 3/84
CDN

CDN [BP] : dwutygodnik studencki / J. Kroński, Joachim Skalski, Wasyl. - Wrocław : [NZS]. - Změny podnázvů (v závislosti na periodicitě): tygodnik studencki; miesięcznik studencki. - 21 cm, 16 s. - Redigují členové NZS [Niezależne Zrzeszenie Studentów]. - Další údaj v tiráži: CDN ukazuje się dzięki pomocy (CDN vychází díky pomoci) RKS NSZZ Solidarność Dolny Śląsk. - Jiné zdroje (Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Narodowa) uvádějí jako vydavatele nebo tisk: Akademicki Ruch Oporu Drukarnia im. Jana Palacha. - Heslo v záhlaví: Wyrwij murom zęby krat... - Též průběžné číslování.

č. 6-7(24-25)/83
CDN

CDN Głos Wolnego Robotnika [BP] : tygodnik. - Warszawa : Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności. - Podnázev až od č. 57/84 ve fondu LP; v průběhu roku 1984 změna názvu na: Tygodnik CDN Głos Wolnego Robotnika. - 30 cm, 4 s. - Heslo: Bóg da siłę swemu ludowi. - Mutace A, B, C, D, E, F. - Č. 5a/82 ve fondu LP je kopie - opis na stroji, průklepový papír (poslední strana xerokopie, protože na rubu je opis jiného titulu, MFN 304).

č. 5a,11b/82; č. 57d,81,82/84; č. 138,139/86
CHLEBA

Chleba i Wolności [BP] : pismo członków NSZZ "Solidarność". - [Poznań : s.n.]. - Další podnázev: pismo robotników członków NSZZ "Solidarność". - Tisk: Drukarnia im. Romka Strzałkowskiego. - 30 cm, 4 s.

č. 10/84
CIA

CIA Serwis Informacyjny [BP]. - Warszawa : Centrum Informacji Akademickiej Niezależnego Zrzeszenia Studentów. - Č. 11-12/88 má název CIA; tisk: Wydawnictwo Prasowe Myśl. - Název v jiných knihovních institucích (Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska) uváděn také jako: CIA Centrum Informacji Akademickiej Niezależnego Zrzeszenia Studentów: serwis informacyjny. - 21 cm, 2-4 s.: il.

č. 11-12,16-19,25,26/88
CONTRA

Contra [BP] : antykomunistyczne pismo polityczne Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość / Jacek Kwieciński, Hugon Bukowski, Anatol Arciuch, Piotr Majchrzak, Piotr Pacholski, Jerzy Targalski. - Warszawa : Niepodległość. - 21 cm, 208 s.: il.

č. 4/90
CZAS

Czas Kultury [BP] : kultura, literatura, filozofia. - Poznań : Solidarność Walcząca. - 20, 21 cm, 88-136 s.: il.

č. 6/88; č. 9-10/89
CZAS

Czas Przyszły [BP]. - Warszawa : Dezerter. - V záhlaví údaj: Ruch "Wolność i Pokój". - 20 cm, 96 s.

č. 2/88
CZERWONY

Czerwony Kapturek [BP] / Jakub Bułat, Jołachim Gawron, Piotr Fronczak, Michał Worwąg. - [Warszawa : s.n.]. - Gawron, Jołachim vlastním jménem Worwąg, Michał. - 20 cm, 24 s.: il.

č. 11/[81]
DEZERTER

Dezerter [BP] : dwutygodnik informacyjny Ruchu "Wolność i Pokój". - Warszawa : Dezerter. - Od č. 9(55)/88 podnázev: dwutygodnik informacyjny Ruchu "WiP". - 21 cm, 2-8 s. - Též průběžné číslování.

č. 7(53)/87; č. 8(54)-13(59),16(62),17(63),19-20(65-66),zvl. č. (nr specjalny 25.6.)/88
DODATEK

Dodatek Specjalny do Serwisu Informacyjnego "Solidarność" UAM [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza] [BP] / Piotr Dembek, Maciej Henneberg, Krystyna Laskowicz, Stanisław Mikołajczak, Artur Jazdon, W. Maciejewski, Dominik Księski, Konrad Koźmiński, Dorota Marchwicz, Violetta Michałek, Jerzy Kolasa, Piotr Lewicki, Aleksandra Pietrowicz, Henryk Krzyżanowski, Janusz Pałubicki, Ewa Siarkiewicz, Mirosław Wrzesiński, T. Martin, A. Suchańska, E. Borkowska-Bagieńska, M. Drozdowski, B. Kurbis, W. Pająkowska, J. Topolski, D. Zydorek, J. Dawid, B. Fajerska, D. Lipiński, D. Lubka, S. Matelski, T. Rzepa, Przemysław Szlachetka, W. Wieczorek, Bożena Chrząstowska, Ewa Wiegandt, Seweryna Wysłouch. - [Poznań : Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność UAM]. - Lewicki, Piotr vlastním jménem Mokry, Włodzimierz. - 30-32 cm, 2-16 s.: il. - Zvláštní dodatek k periodiku MFN 213, odlišné číslování, připravován stejným okruhem lidí (Zespół Informacyjno-Redakcyjny Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy UAM). - Č. 18/81 věnováno dění v Československu a českosl.-polským vztahům v r. 1968.- 26.9.1981 vyšlo číslo s názvem Dodatek Zjazdowy.

č. 1-7,9,10,13-16,18,20,21,sjezd. dod. (dod. zjazd. 26.9.),25/81
DROGA

Droga [BP] : pismo Konfederacji Polski Niepodległej. - Warszawa ; Kraków ; Poznań ; Gdańsk ; Lublin : Wydawnictwo Polskie. - 21 cm, 50 s.: il. - Heslo: Wolność i niepodległość.

č. 17,18/85
DRUK

Druk Solidarność [BP] : tygodnik związkowy. - Warszawa : [NSZZ Solidarność]. - Další zdroje (J. Kamińska, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska) uvádějí původní název a podnázev: Druk: tygodnik wojenny. - 30 cm, 2 s.

č. 19,20/82
DWADZIEŚCIA

Dwadzieścia Jeden 21 [BP] : pismo społeczno-polityczne : poglądy, idee, gospodarka, sprawy społeczne, rozmowy, polemiki, dokumenty. - Warszawa : Międzyzakładowa Struktura Solidarności V. - Od č. 3/86 (ve fondu LP) jako vydavatel uvedena Oficyna Wydawnicza Rytm. - 21 cm, 126-146 s.: il.

č. 1/86; č.3,4,5/87; č.6/87-88; č.7,8/88; č.9-10/89
DYSKURS

Dyskurs [BP] / Jarosław Kapsa. - Częstochowa : [s.n.]. - Rediguje skupina příznivců a členů hnutí Wolność i Pokój a NSZZ "Solidarność". - Od čísla 10/89 (ve fondu LP) tiskne Wydawnictwo Prasowe Myśl. - 21, 22 cm, 16 s.: il.

č. 1/88; č. 10,11/89
DZIENNIK

Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily [BP]. - London : Polish Daily Publishers. - 38 cm, 8-16 s.: il. - Sobotní vydání (od roku 1985?) mají podnázev Tydzień; též průběžné číslování.

č. 144/84; č. 33(195),37(219)/85; č. 43(253)/87; č. 40(234),45(264),48(282)/88; č. 16(96),22(132),24(144),31(186),35(210),40(240)/89
DZIENNIK

Dziennik Związkowy [BP] : pismo codzienne Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność / Andrzej Szyja. - Katowice : Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego [NSZZ Solidarność]. - 30 cm, 2-4 s.: il.

č. 56,72/81
EDUKACJA

Edukacja i Dialog [BP]. - Warszawa : Społeczne Towarzystwo Oświatowe. - 20 cm, 56 s. - Starší čísla měla podnázev: wielomiesięcznik poświęcony głównie tematyce oświaty i wychowania. - Dřívější vydavatel: Rada Edukacji Narodowej Zespół Oświaty Niezależnej. - Od č. 9(1)/89 též průběžné číslování.

č. 10(2)/89
EUROPA

Europa [BP] : pismo Instytutu Europy Wschodniej. - Katowice ; Warszawa ; Wrocław : Prawy Margines, Wydawnictwo Organizacji Solidarność Walcząca. - 19 cm, 153 s. - Č. 2/87 je z velké části věnováno české kultuře.

č. 2/87
FENIKS

Feniks [BP] : biuletyn Informacyjny RKW NSZZ "Solidarność" Region Gorzów Wlkps [Wielkopolski]. - [Gorzów Wielkopolski] : Agencja Wydawnicza Feniks. - Titul vycházel též s názvem Feniks Solidarność (J. Kamińska). - Číslo 132/86 má podnázev: biuletyn Informacyjny Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" Gorzów. - 30 cm, 4 s. (č. 119/86); 21 cm, 2 s. (č. 132/86). - Hesla: Być zwyciężonym a nie ulec - to zwycięstwo. (J. Piłsudski); Solidarność żyje, Solidarność walczy,...

č. 119,132/86
GAZETA

Gazeta Lubińska [BP]. - Lubin : RKS NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk. - 21 cm, 4 s.

č. 25/89
GAZETA

Gazeta Podlaska [BP] : dwutygodnik NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze. - Warszawa ; Siedlce ; Biała Podlaska : [s.n.]. - Tisk: Wydawnictwo Prasowe Myśl. - 30 cm, 4 s. - Též průběžné číslování.

č. 4(46)/89
GAZETA

Gazeta Wyborowa [BP]. - [S.l. : s.n.]. - 30 cm, 2 s.: il.

č. 1-3/85
GAZETA

Gazeta Niecodzienna [BP]. - [Warszawa] : Zespół do spraw Kultury NSZZ Solidarność. - Pozdější název vydavatele (od č. 4(8)/84): Komitet Kultury Niezależnej (KKN). - Tisk: Społeczne Wydawnictwo Niezależne. - 30 cm, 8 s.: il. - Č. bez označení je zřejmě z března 1986. - Od roku 1984 též průběžné číslování.

č. 3,5/83; č. 6,3-7(8-12)/84; č. bez ozn./[86]
GAZETA

Gazeta Uliczna [BP]. - Wrocław : RKS NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk : Niezależne Zrzeszenie Studentów. - 15 x 21 cm, 2 s.

č. 3/88
GEOFON

Geofon [BP] : biuletyn informacyjny TKZ NSZZ Solidarność Geofizyka Toruń. - Toruń : TKZ NSZZ Solidarność Geofizyka. - 30 cm, 2 s. - Od r. 1987 též průběžné číslování.

č. 2/86; č. 1(50)/87
GONIEC

Goniec Małopolski [BP]. - Kraków : Sekcja Informacji przy MKZ Małopolska NSZZ Solidarność. - U č. 46/81 vydavatel uveden jako Sekcja Informacji przy ZR Małopolska NSZZ Solidarność. - 21 cm, 20 s. (č. 15/81 v LP); 30 cm, 16 s. (č. 46/81 v LP). - Ve fondu LP také xerokopie první strany č. 53/81.

č. 15,46/81
GOSPODARZ

Gospodarz [BP] : pismo w obronie praw chłopskiej gospodarki rodzinnej / Piotr Typiak, Bogumił Studziński. - Warszawa : [s.n.]. - Podnázev v tiráži: pismo Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. - Některé zdroje (Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska) uvádějí jako vydavatele Wydawnictwo Polskie. - 21 cm, 8 s. - Heslo: Potęgi państwa i jego przyszłości nie zabezpieczy żaden choćby największy geniusz - uczynić to może cały świadomy swych praw Naród (W. Witos). - Též průběžné číslování.

č. 4(17),5(18)/[79]
GRIZZLY

Grizzly [BP] : pismo studentów i absolwentów. - Warszawa : Spółka Prasowa MIŚ. - 30 cm, 16 s.: il.

č. 3/88
GRYPS

Gryps [BP] : biuletyn Terytorialno-Związkowego Komitetu Samoobrony Społecznej. Solidarność. - Gdańsk : [Terytorialno-Związkowy Komitet Samoobrony Społecznej]. - 30 cm, 4 s.

č. 69,70,71/87; č. 75/88
GŁOS

Głos [BP] : niezależny miesięcznik społeczno-polityczny. - Warszawa : Wydawnictwo Głos. - Podnázev u č. 2(45)/85 (ve fondu LP): niezależne pismo społeczno-polityczne. - 31 cm, 47 s. (č. 2/81 v LP); 21 cm, 51 s. (č. 2/85 v LP). - Časopis reprintován v New Yorku, Głos Publishing (viz MFN 84). - Též průběžné číslování.

č. 2(35)/81; č. 2(45)/85
GŁOS

Głos Łodzi [BP] : pismo Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej. - [Łódź : RKW NSZZ Solidarność Ziemi Łódzkiej]. - 21 cm, 4 s.

č. 62/88
GŁOS

Głos Solidarności [BP] : Region Mazowsze. - [Warszawa] : Radio Solidarność i Solidarność Walcząca. - 21 cm, 2 s.Pobieranie 394.23 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna