Polská periodika V lpPobieranie 394.23 Kb.
Strona2/5
Data27.04.2016
Rozmiar394.23 Kb.
1   2   3   4   5

č. 3/88
GŁOS

Głos [BP] : niezależny miesięcznik społeczno-polityczny / Piotr Naimski. - New York : Głos Publishing - Wydawnictwo Głos. - 16 cm, 69 s. - 2. vydání - reprint samizdatového titulu (viz MFN 22). - Též průběžné číslování.

č. 1(36)/82
GŁOS

Głos Solidarności [BP] : biuletyn Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej. - Łódź : [MKO NSZZ Solidarność Ziemi Łódzkiej]. - Tisk: Wydawnictwo Społeczne Fakt. - 30 cm, 2 s. - Číslo z 8.11./88 ve fondu LP je bez označení, pravděpodobně je to č. [2] nebo [3].

8.11./88
GŁOS

Głos Wolny [BP] : gazeta I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność / Seweryn Blumsztajn, Jarosław Broda, Andrzej Dorniak, Urszula Doroszewska, Jan Dworak, Paweł Huelle, Jerzy Kasprzyszak, Jolanta Kozak, Tomasz Łuczak, Antoni Pawlak, Piotr Strzałkowski, Arkadiusz Rybicki, Joanna Szczęsna, Tomasz Wołek, Czesław Zegar, Katarzyna Żakowska, Jacek Żakowski. - Gdańsk : BIPS. - 42 cm, 2-4 s. - BIPS = Biuro Informacji Prasowej Solidarności.

č. 1,5,6/81
GŁOS

Głos Wolny [BP] : informator wyborczy Komitetu Obywatelskiego w Poznaniu / Zenon Bosacki, Wojciech Dolata, Barbara Fabiańska, Włodzimierz Filipek, Jerzy Krężlewski, Nina Nowakowska, Przemysław Nowicki, Krzysztof Podemski, Piotr Płotkowiak, Jan Kołodziejski, Grzegorz Machowiak. - Poznań : Komitet Obywatelski Solidarność. - 30 cm, 4-6 s.: il. - Bez číslování, pouze data vydání.

č. 6.5.,13.5.,19.5.,28.5.,4.6./89
GÓRNIK

Górnik Polski [BP] : pismo Krajowej Komisji Koordynacyjnej Górnictwa NSZZ Solidarność. - [Katowice : Krajowa Komisja Koordynacyjna Górnictwa NSZZ Solidarność]. - 30 cm, 4 s.

č. 34,35,37/87
HARTOWNIA

Hartownia [BP] : międzyzakładowe pismo robotników Warszawy. - [Warszawa : s.n.]. - 21 cm, 8 s. - Č. 6/83 má ještě označení B; obsahuje také samostatně stránkovanou přílohu s přetiskem článku z podzemního periodika Chleba i Wolności (č. 5/83). - Heslo: Jeżeli więzienie jest zakładem wynaturzenia, uczelnią występku dla kryminalistów, to dla politycznych staje się szkołą rewolucji, hartownią ducha (Gustaw Daniłowski: Wrażenia więzienne, Lwów 1908 - prozaik, poeta.)

č. 6b/83
HIPOLIT

Hipolit [BP] : biuletyn NSZZ "Solidarność" H. Cegielski - Poznań. - Poznań : NSZZ Solidarność H. Cegielski. - 30 cm, 4 s. - Heslo: Stąd upomniano się po raz pierwszy o prawo do ludzkiej godności. - Též průběžné číslování.

č. 3(42)/87
HOMEK

Homek [BP]. - Gdańsk : Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. - Tisk: Wydawnictwo Prasowe Myśl. - 22 cm, 2 s.

č. 36/[89]
HORYZONT

Horyzont [BP] : pismo organizacji Solidarność Walcząca. - Warszawa : [Solidarność Walcząca]. - 31 cm, 6 s.: il.

č. 8,11/88
HORYZONTY

Horyzonty [BP] : miesięcznik = revue mensuelle / Witold Olszewski. - Paryż ; Londyn ; Nowy Jork : [s.n.]. - Souběžný francouzský podnázev. - 21 cm, 80-120 s.

č. 115-116/65-66; č. 141/68
HUTNICY

Hutnicy '82 [BP] : biuletyn informacyjny NSZZ Solidarność Huty "Warszawa". - [Warszawa : NSZZ Solidarność Huty Warszawa]. - 30 cm, 4 s. - Heslo: Jesteśmy kontynuatorami idei robotniczego protestu z sierpnia '80. - Též průběžné číslování.

č. 5(98)/86
HUTNIK

Hutnik [BP] : pismo członków NSZZ "Solidarność" H[uty] i[mienia] L[enina]. - [Kraków ; Nowa Huta : NSZZ Solidarność Huty im. Lenina]. - Heslo: Uwierzcie w siebie, a wszystko będzie dobrze. (Lech Wałęsa). - Tisk: Powielarnia Puszcza Niepołomicka. - 30 cm, 2 s. - Též průběžné číslování. - U č. 2(132)/87 zřejmě chyba v průběžném číslování.

č. 1(132),2(132[i.e.133])/87
INFORMACJA

Informacja Komisji Interwencji i Praworządności [BP]. - [Warszawa : Komisja Interwencji i Praworządności]. - 20 cm, 2-8 s. (u reprintů; původní rozměr je obvykle 30 cm). - Ve fondu knihovny svazek reprintů čísel 1-25/87-88 s názvem: Solidarność. Komisja d/s Interwencji i Praworządności, 116 s., kniha obsahuje též jmenný rejstřík.

č. 1-25/87-88
INFORMACJA

Informacja Solidarności [BP]. - Warszawa : [NSZZ Solidarność] Region Mazowsze. - 30-31 cm, 2 s. - Čísla 70-72/82 v fondu knihovny jsou kopie v podobě strojopisu (opsáno na stroji na průklepovém papíře).

č. 70-72,81,83,106-107/82; č. 200/84
INFORMACYJNY

Informacyjny Biuletyn Tygodniowy = News From Poland [BP] : wiadomości o życiu w Polsce. - New York : Free Europe Committee. - 28 cm, 6 s. - Tištěno jednostranně. - Též průběžné číslování.

č. 1(556)/65
INFORMATOR

Informator Kulturalny Solidarności [BP] : dwutygodnik / Ryszard Holzer, Ewa Izgarszew, Tomasz Jastrun, Antoni Pawlak, Grzegorz Czubak. - [Warszawa : NSZZ Solidarność] Region Mazowsze - Sekcja Kultury. - 30 cm, 4 s.: il.

č. 3,4,6,7/81
INFORMATOR

Informator Regionu Środkowo-Wschodniego [BP] : Solidarność. - Lublin : [NSZZ Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego]. - 30 cm, 2 s. - J. Kamińska uvádí ve své bibliografii jako název: Informator. Region Środkowo-Wschodni. Solidarność. - Tisk: Drukarnia Polowa im. Mieczysława Bartonia (pokaždé jiný název tiskárny). - Další údaj v tiráži: Edycja b.

č. 121/86
INFORMATOR

Informator [BP]. - [Warszawa] : Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechnika Warszawska . - Vydavatel znám též pod zkratkou NZS PW. - 30 cm, 2 s.

[listopad]/81
INPREKOR

Inprekor [BP] : Międzynarodowa Korespondencja Prasowa. - Montreuil : [PEC]. - 10-11 cm, 64-96 s.: il. (do č. 7/82 v LP); 75-80 x 106 mm, 96-128 s.: il. (od č. 8-9/83 v LP). - PEC = Presse - Edition - Communication. - Heslo: Solidarność z "Solidarnością"! (a později) Bez "Solidarności" nie ma chleba ni wolności!

č. 3-7/82; č. 8-12/83; č. 13/83-84; č. 16/84; č. 17-20/85; č. 21,22/86; č. 23/87
JEDNOŚĆ

Jedność [BP]. - Szczecin : [NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego]. - Název někdy uváděn též (od r. 1982) jako Jedność Solidarność. - 30 cm, 2 s. - Redakce: Tajne Kolegium Pom. Zach. NSZZ "Solidarność". - Heslo v záhlaví: Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. (A. Mickiewicz). - Též průběžné číslování.

č. 9(113)/84
JESTEŚMY

Jesteśmy [BP]. - Warszawa : [s.n.]. - 21 cm, 4 s.: il. - Nečíslováno, pouze data vydání. - U vydání z 31.8.1987 je uvedeno (zřejmě vydavatelé): Porozumienie Struktur S[olidarności] Warszawy, Unia NZS [Niezależnego Zrzeszenia Studentów] Warszawa, Solidarność Walcząca.

31.8./87
KARTA

Karta [BP] / Andrzej Szański, Piotr Czarnecki, Anna Karska ... [et al.]. - Warszawa : [s.n.]. - Časopis vychází i po roce 1989 (nová řada průběžného číslování) s podnázvy: niezależny miesięcznik historyczny (do č. 7/92); niezależne pismo historyczne (od 8/92); kwartalnik historyczny (od č. 18/96). - Szański, Andrzej vlastním jménem Gluza, Zbigniew. - Czarnecki, Piotr vlastním jménem Modlinger, Jerzy. - Karska, Anna vlastním jménem Wancerz-Gluza, Alicja. - První čísla bez nakladatele, pouze v záhlaví (od č. 14/82 do č. 19/82 ve fondu LP) znak SW [Solidarność Walcząca]. - Od r. 1983 vychází jako sborník, v jiném formátu, s větším počtem stran, menší rozměr, jiná periodicita, nové (průběžné) číslování. - Č. 1/83 vyšlo nákladem vydavatelství Krąg a od č. 2/84 LP titul vydává Przedświt, od r. 1991 Oficyna Wydawnicza Volumen (č. 1,2/91), Fundacja Karta, Wydawnictwo Karta a pak Fundacja Ośrodka Karta. - 30 cm, 8 s. (do č. 19/82 v LP); 20, 21 cm, 104-218 s.: il. (od č. 1/83 do 7/89 v LP); 24 cm, 160 s.: il. (od 1/91). - ISSN (od č. 3/91): 0867-3764.

č. 1,2,4,5,7,11-19/82; č. 1/83; č. 2/84; č. 3/85; č. 4/87; č. 5,6/88; č. 7/89; č. 1-6/91; č. 7-9/92; č. 10,11/93; č. 12-14/94; č. 15-17/95; č. 18,20/96; č. 21-23/97; č. 24-26/98; č. 27-29/99; č. 30,31/00; č. 32,33/01; č. 34-36/02; č. 37,38/03; č. 40-43/04; č. 44-47/05; č. 48-50/06; č. 51-54/07; č. 55-58/2008; č. 59-62/09; č. 63,64/10
KOMUNIKAT

Komunikat [BP] : pismo Zarządu Uniwersyteckiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Wrocław. - Wrocław : [ZU NZS UWr.]. - U č. 1(49)/86 podnázev: pismo Zarządu Uniwersyteckiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego; vydavatel: Oficyna Wydawnicza Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. - Titul znám též jako Komunikat NZS UWr. - 21-22 cm, [2-4] s. - Později též průběžné číslování.

č. bez ozn./[84]; č. 1(49)/86
KOMUNIKAT

Komunikat KSS "KOR" [BP]. - Warszawa : Komitet Samoobrony Społecznej KOR. - 22 cm, 77 s. (č. 18/78 v LP); 30 cm, 62-82 s. (od č. 22/78 v LP). - Titul navazuje na Komunikat KOR (od čísla 15/77). - Od č. 18/78 do 33/79 vychází společně s časopisem Biuletyn Informacyjny (MFN 105, k němu také přiřazen), vydávaným stejným vydavatelem (KOR).

č. 18,22,25/78; č. 26-27(1),30(4),31-32(5-6)/79
KOMUNIKAT

Komunikat KOR [BP]. - [Warszawa] : Komitet Obrony Robotników. - 30 cm, 7-10 s. - Dle Katalogu Archiwum Opozycji (Karta 2001) na tento titul navazuje Komunikat KSS KOR (MFN 94) od č. 15/77.

č. 7,9,10/77
KOMUNIKAT

Komunikat Zjazdowy [BP] / K. Osada, M. Perliński, J. Tomala, J. Morka, W. Galicki. - Łódź : NSZZ Solidarność Zarząd Regionalny Ziemi Łódzkiej. - 28-30 cm, 2-4 s. - Titul vycházel během jednání sjezdu (září-říjen 1981) jako dodatek listu Komunikat (MFN 272), vydávaného stejným vydavatelem.

č. 1,2,4,5,7,9-17,21-39,42,43,45-47/81
KOMUNIKAT

Komunikat [BP] / A. Cybart, B. Gruchała, Jerzy Kropiwnicki, J. Mrozowski, J. Tomala, M. Wrotniak. - Łódź : NSZZ Solidarność MKS Ziemi Łódzkiej. - Od čísla 257/81 ve fondu LP změněná úprava a vydavatel je označován jako NSZZ Solidarność Zarząd Regionalny Ziemi Łódzkiej. - 28-30 cm, 1-4 s. - Titul spjat s periodikem Komunikat Zjazdowy (MFN 270); odlišná úprava i stránkování.

č. 91,92,94-96,112,257-260,262,265,266,268,269,271,272/81
KONTAKT

Kontakt [BP] : miesięcznik redagowany przez członków i współpracowników NSZZ Solidarność / Mirosław Chojecki, Bronisław Wildstein ... [et al.]. - Paris : [s.n.]. - Č. 9(53)/86 až 6(62)/87 v LP bez podnázvu; od č. 7-8(63-64)/87 podnázev: miesięcznik redagowany przez członków i sympatyków "Solidarności". - Č. z r. 1991 má obálkový název: Paryski Kontakt. - Tisk (od č. 2(34)/85 v LP): Kontakt. - 30 cm, 78-83 s.: il. (do č. 6(50)/86 v LP); 21 cm, 78 s.: il. (č. 1(9)/83, zřejmě chybí poslední strana); 19-21 cm, 102-268 s.: il. (od č. 9(53)/86 v LP); 15-16 cm, 73-256 s.: il. (kapesní formát). - Na obálce další údaje (do č. 6(50)/86): Paris, Bruxelles, London, New York, Roma, Stockholm, Toronto, Zürich, Warszawa, Wien. - Asi od roku 1986 sídlem redakce Vanves. - ISSN: 0756-3086. - Též průběžné číslování. - Souběžná vydání v kapesním formátu byla pašovací verze určená pro čtenáře v Polsku.

č. 3-6,8/82; č. 1-4(9-[12]),6-8(14-[16]),10(18),11(19)/83; č. 2(34),10(42)/85; č. 6(50),9-12(53-56)/86; č. 1-2(57-58),4-12(60-68)/87; č. 1-12(69-80)/88; č. 1-12(81-92)/89; č. 1-4(93-96)/90; č. 3-4(107-108)/91 KAPESNÍ FORMÁT: č. 2(10),7-8([15-16]),11(19)/83; č. 1-5(21-25),7-12([27]-32)/84; č. 1-5(33-37),7-8(39-40),10-12(42-44)/85; č. 1(45),9(53),12(56)/86; č. 1-2([57-58])/87
KONTAKTY

Kontakty [BP] : pismo Solidarności Pracowników Oświaty. - Gdańsk : [NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty]. - 30 cm, 2-4 s.

č. 43,45/87
KONTUR

Kontur [BP] : kwartalnik literacki : pismo niezależne / Marek Andrzejak, Jarosław Broda, Andrzej Dobrowolski, Mirosław Jasiński, Tadeusz Kuranda, Maciej Niemiec, Mirosław Spychalski. - Wrocław : Spółdzielnia Wydawnicza Profil. - Spoluvydavatelem Ruch Społeczny Solidarność. - Dvojčíslo 2-3 je tzv. české vydání s podnázvem czeska literatura niezależna, spolupráce na jeho vydání: Solidarność Polsko-Czechosłowacka. - 21 cm, 106-230 s.: il.

č. 1/88; č. 2-3/89
KOS

KOS [BP] / Anna Kruk, Katarzyna Uroń, Adam Górski ... [et al.]. - [Warszawa] : Komitet Oporu Społecznego Solidarność. - Kruk, Anna vlastním jménem Starczewska, Krystyna. - Uroń, Katarzyna vlastním jménem Orzełowska, Elżbieta. - Górski, Adam vlastním jménem Eichelberger, Wojciech. - Vydavatel uváděn též jako: Komitet Oporu Społecznego; některá čísla (např. 83/85) mají v tiráži jako vydavatele: Wydawnictwo Społeczne KOS (WSKOS). - Tisk: Wydawnictwo Krąg (č. 5/82 v LP); Wydawnictwo Społeczne KOS (od č. 37/83 v LP) . - 30 cm (některá čísla, např. č. 54/84 v LP, 22 cm), 4-12 s. - Heslo v záhlaví: Ogromne wojska, bitne generały, Policje - tajne, widne i dwu-płciowe... (C. K. Norwid). - Od roku 1987 kromě průběžného číslování též čísl. podle ročníků.

č. 3,5/82; č. 21-22,37,42/83; č. 46,47,50,54,65/84; č. 68,73,74,76,83-85/85; zvl. č. (nr spec.) 87,101,103-108/86; č. 109,5(113),7-8(115-116),18-20(126-128),22(130)/87; č. 1(131)/88; č. 2-5(152-155),7-11(157-161)/89
KRAJOWY

Krajowy Zjazd Delegatów [BP] : Solidarność. - [Warszawa] : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - 30 cm, 4 s. - Rediguje Biuro Informacji Zjazdowej przy Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w IMGW.

č. 13/81
KRYTYKA

Krytyka [BP] : kwartalnik polityczny / Stanisław Barańczak, Konrad Bieliński, Miklós Haraszti, Václav Havel, Jacek Kuroń, Jan Lityński, Adam Michnik, Stefan Starczewski, Jan Walc, Roman Wojciechowski, Marek Beylin, Włodzimierz Mart. - [London] : Aneks. - 20 cm, 89-331 s. - Přetisky samizdatového periodika, redigovaného a vydávaného ve Varšavě (viz MFN 169); na titulním listě údaj: Warszawa. - Č. 12 má na titulním listě chybné vročení 1981 [i.e. 1982]. - Č. 3 a 4 byla v Londýně přetištěna v roce 1980; č. 5-8 v r. 1982; č. 9 a 12 v r. 1983; č. 13-15 v r. 1984; č. 10-11, 16 a 17 v r. 1985; č. 18 v r. 1987. - ISBN: 0906601010.

č. 3/78-79; č. 4-7/80; č. 8,9/81; č. 10-12/82; č. 13-16/83; č. 17,18/84
KRYTYKA

Krytyka [BP] : kwartalnik polityczny / Marek Beylin, Mirosława Grabowska, Jan Kofman ... [et al.]. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA. - U čísel 15/83, 17,18/84 ve fondu LP je uvedeno (tisk) Wydawnictwo Krąg. - 20-21 cm, 211-354 s.: il. - Časopis přetiskován v Londýně (viz MFN 167). - Řada článků je věnována záležitostem Československa.

č. 15/83; č. 17,18/84; č. 19-20/85; č. 21/86; č. 25,26/87; č. 28-29,30/88; č. 31/89; č. 34-37/91; č. 38,39/92; č. 43-45/94
KRZYK

Krzyk [BP]. - Kraków : RO NZS. - 30 cm, 2 s. - RO = Ruch Oporu. - NZS = Niezależne Zrzeszenie Studentów.

č. 14/82
KULTURA

Kultura [BP] : szkice, opowiadania, sprawozdania. - Warszawa : CDN. - 20-21 cm, 135-202 s.

(výb.) 1982/84; (výb.) 1983/85; (výb.) 1984/86; (výb.) 1986/87
KULTURA

Kultura Niezależna [BP] : miesięcznik Komitetu Kultury Niezależnej. - Warszawa : Przedświt. - Č. 50 a 63 ve fondu LP bez podnázvu. - Od č. 21/86 do 30-31/87 vydavatelem: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, pak do č. 38/88 Most a od č. 39/88 PoMost. - 14-15 cm, 96-168 s. (do č. 52/89); 20 cm, 210 s. (č. 63/90 v LP).

č. 2,3,4/84; č. 5-15/85; č. 16-26/86; č. 27-36/87; č. 37-42/88; č. 47-50,52/89; č. 63/90
KULTURA

Kultura [BP] : szkice, opowiadania, sprawozdania / Jerzy Giedroyć. - Paryż : Instytut Literacki. - Na obálce dole též francouzský název i podnázev: La Culture: revue mensuelle. - V tiráži u čísel 5(115)/57 a 11(157)/60 v LP jako vydavatel uvedeno: Edition et Librairie LIBELLA, Paris; u dalších čísel v tiráži francouzský název Institut Litteraire. - 21-22 cm, 160-240 s. (běžná čísla); 16 cm, 142 s. (mimoř. české číslo); 12 cm, 160-240 s. (kapesní formát). - V roce 1968 vyšlo zvláštní číslo (253) věnované událostem v Československu (Zeszyt specjalny poświęcony wydarzeniom w Czechosłowacji). - V roce 1969 připravila redakce Kultury mimořádné číslo v češtině a slovenštině o událostech v Československu (je výběrem a překladem článků otištěných v čísle 253/68), menší formát. - Asi od 70. let vedle průběžného číslování též čísl. podle ročníků. - Kromě této řady vycházela některá čísla také v kapesním formátu označená názvy měsíců. - Číslo 10(637)/2000 je poslední, jím vydávání Kultury (po smrti šéfredaktora Giedroyće) končí. - Časopis (nebo výběry z Kultury) byl přetiskován různými vydavateli v Polsku (viz MFN 29, 181, 197). - Některá čísla po r. 1989 ve fondu LP jsou domácí přetisky (wydanie krajowe) varšavských nakladatelství: Pomost (č. 5(548)/93 a 4(559)/94) a Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu (č. 1-2(628-629)/00). - ISSN (od č. 10(409)/81 v LP): 0023-5148.

č. 5(115)/57; č. 11(157)/60; č. 7-8(237-238)/67; zvl. č. (nr specjalny) 253/68; mimoř. čes. č./69; č. 1-2(268-269),5-8(272-275),10-12(277-279)/70; č. 1-2,(280-281),12(291)/71; č. 4(295),9(300)/72; č. 1-4(304-307),9(312),10(313)/73; č. 9(324),10(325)/74; č. 4(331),7-8(334-335)/75; č. 1-2(340-341),4(343),5(344)/76; č. 1-6(352-357),9-12(360-363)/77; č. 1-12(364-375)/78; č. 4-8(379-383),11(386),12(387)/79; č. 1-12(388-399)/80; č. 1-2(400-401),7-8(406-407),10(409),11(410)/81; č. 4(415),6-8(417-419),10-12(421-423)/82; č. 1-2(424-425),4-6(427-429),10-12(433-435)/83; č. 1-12(436-447)/84; č. 1-12(448-459)/85; č. 1-12(460-471)/86; č. 1-12(472-483)/87; č. 1-12(484-495)/88; č.1-5(496-500),7-12(502-507)/89; č. 1-6(508-513),9-12(516-519)/90; č. 1-12(520-531)/91; č. 1-12(532-543)/92; č. 1-12(544-555)/93; č. 1-12(556-567)/94; č. 1-12(568-579)/95; č. 1-12(580-591)/96; č. 1-12(592-603)/97; č. 1-12(604-615)/98; č. 1-12(616-627)/99; č. 1-10(628-637)/00 KAPESNÍ FORMÁT: č. [1-2/81]; č. 1-12/84; č. 1-6/85; č. 1-4/87; č. 4-6,12/88; č. 4/89
KULTURA

Kultura [BP] : szkice, opowiadania, sprawozdania. - Warszawa : Pod Prąd. - Výběr z čísel 3-6/84 bez nakl. údajů. - 15 cm, 102-184 s. - Výběry z ročníku 1986 byly v Polsku vydány v roce 1987.

výb. z č. 3-6/84; výb. z č. 4-6,7-9,10-12/86
KULTURA

Kultura [BP] : szkice, opowiadania, sprawozdania : wydanie krajowe. - [Warszawa] : Myśl. - 20-21 cm, 160-224 s. - Některá čísla bez označení, uveden pouze měsíc a vročení, u dalších převzato také průběžné číslování původních vydání.

č. [7-8,9],10(481),[11,12]/87; č. [1-3],4-12(487-495)/88; č. 1-12(496-507)/89
KURIER

Kurier Akademicki [BP] : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów - NZS. - Warszawa : [Niezależne Zrzeszenie Studentów]. - Podnázev v tiráži: bezpłatne pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów uczelni warszawskich. - 30 cm, 8 s.: il.

č. 9/88
KURS

Kurs [BP] : niezależny miesięcznik literacki. - [Warszawa : s.n.]. - Katalog knihovny Biblioteka Jagiellońska uvádí jako vydavatele Wydawnictwo Kurs, Łódź.. - 21 cm, 58-62 s.: il. - Heslo: Polityka powinna być najpierw słuszna, a dopiero potem realna; gdyż trwać i wytrwać można tylko w imię słuszności. (Juliusz Mieroszewski)

č. 3/83; č. 10/84; č. 13,17/85; č. 21/86; č. 28,29/87
LIBERTAS

Libertas [BP] : kwartalnik społeczno-polityczny / Piotr Jegliński, Tadeusz Kadenacy. - Paryż : Editions Spotkania. - 19 cm, 129-265 s. (běžná čísla); 11 cm, 138 s. (kapesní formát). - Časopis byl také přetiskován ve Varšavě (viz MFN 175). - Kapesní verze byla určena čtenářům v Polsku.

č. 1/84; č. 2-4/85; č. 5-7/86; č. 8,9/87; č. 10-12/88; KAPESNÍ FORMÁT: č. 4/85
LIBERTAS

Libertas [BP] : kwartalnik społeczno-polityczny / Piotr Jegliński, Tadeusz Kadenacy. - [Warszawa] : Prawy Margines, Wydawnictwo Organizacji Solidarność Walcząca. - 14 cm, 132 s. - Přetisk z: Editions Spotkania, Paris (viz MFN 168). - Č. 7/86 obsahuje rozhovor K. Hvížďaly s Rio Preisnerem.

č. 7/86
MAJ

Maj [BP] : organ Studia Kompozycji Emocjonalnej / Grzegorz Kolasiński, Jerzy Ryba, Wojciech Sztukowski. - Wrocław : [s.n.]. - 30 cm; [23] s.: il. - Tištěno jednostranně, ilustrace oboustranně. - Toto vydání je zřejmě z 1.6.1975.

č. [6]/75
MANIFEŚCIAK

Manifeściak [BP]. - [Jastrzębie] : Tymczasowa Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność kopalni Manifest Lipcowy. - 30 cm, 2 s.

č. 4/87
MAŁA

Mała Polska [BP] : tygodnik niezależny. - Kraków : PAP - Polowe Archiwum Prasowe. - Další podnázev: pismo niezależne. - Některá první čísla (9-18) vycházela jako dodatky časopisu Dzień (Achiwum Opozycji, Karta 2001 ad.). - 30 cm, 2-4 s. - Heslo: Plus ratio quam vis - Raczej rozumem niż siłą. - Též průběžné číslování.

č. 51(138)/85; č. 48(238),49(239),51(241)-53(243),55(245)-57(247)/87; č. 1(248)/88
METRUM

Metrum [BP]. - Siedlce : Komitet Oporu Społecznego. - 30 cm, 4-6 s.: il. (v letech 1983-1986, č. 1-63); 21 cm, 77-93 s. (od 1987). - Od roku 1987 změna formátu, rozsahu, periodicity, číslování i vydavatele. - Tisk u č. 33/85 a vydavatel od č. 2-3/87 (ve fondu LP): Wydawnictwo Metrum. - Katalog Archiwum Opozycji uvádí jako vydavatele NSZZ Solidarność Region Mazowsze Oddział Siedlce. - U čísla 6/88 dvě místa vydání: Warszawa-Siedlce.

č. 20/84; č. 33/85; č. 2-3/87; č. 6/88
MIESIĘCZNIK

Miesięcznik Małopolski [BP] : pismo społeczno-kulturalne. - [Kraków] : Libertas. - Podnázev a znak vydavatele uveden od č. 14/86 ve fondu LP. - Některé zdroje uvádějí též jako vydavatele: Rada Wydawnicza NSZZ Solidarność Małopolska (Archiwum Opozycji, Biblioteka Jagiellońska, J. Kamińska). - 14-15 cm, 100-128 s.; 22 cm, 136 s. (č. 11/85). - Mnoho čísel obsahuje příspěvky českých autorů.

č. 7-8,11/85; č. 14/86; č. 17,18/87; č. 19,21,22/88; č. 23,24/89
MIŚ

MIŚ Międzyuczelniany Informator Środowiskowy [BP]. - Warszawa : [s.n.]. - 21-22 cm, 4 s.: il. - Redigují studenti varšavských VŠ ve spolupráci s NZS UW im. Józefa Piłsudskiego. - Tisk (č. 49/89): Wyzwolenie.

č. 15/86; č. 19,21/87; č. 49/89
MIŚ

Miś [BP] : tygodnik stanu wojennego. - [Warszawa : s.n.]. - Další podnázev (podle katalogu Archiwum Opozycji, Karta 2001, a bibliografie J. Kamińské od č. 15/82): pismo na rzecz samorządności społecznej. - 30 cm, 2 s. - Heslo v záhlaví: Ja się nie boję, bo gram czysto (L. Wałęsa).

č. 12/82
MIĘDZYMORZE

Międzymorze [BP]. - [Warszawa] : Wydawnictwo im. Olofa Palme. - Novější čísla mají podnázev: pismo Sekcji Wschodniej PPS. - 21 cm, 29 s. (č. 1/87 v LP); 15 cm, 43 s. (č. 2(1)/88 v LP).

č. 1/87; č. 2(1)/88
MONIT

Monit [BP] : dwutygodnik Federacji Młodzieży Walczącej. - Gdańsk ; Gdynia : [Federacja Młodzieży Walczącej]. - 30 cm, 2 s.

č. 35/87
MONTER

Monter [BP] : biuletyn informacyjny FSO. - [Warszawa : TKM Solidarność FSO]. - Číslo 43/85 vyšlo s názvem Monter FSO. - 30 cm, 2 s.

č. 43/85
MOST

Most [BP] : wolne pismo. - Warszawa : Most. - 20-21 cm, 184-192 s.: il. - Redigují členové NSZZ Solidarność.

č. 7-10/86; č. 14-15/87
MYŚL

Myśl Niezależna [BP]. - [Warszawa : Wydawnictwo Społeczne KOS]. - U čísla 2/84 ve fondu knihovny poznámka na konci: Myśl Niezależna wydawana jest przez członków NSZZ "Solidarność" (titul vydáván členy NSZZ Solidarność). - 30 cm, 24 s. - Navazuje na titul: Ruch Oporu Narodowego "Solidarność". - Též průběžné číslování.

č. 2(21)/84
MYŚLI

Myśli Nieinternowane [BP]. - Kraków : [s.n.]. - Podle dalších zdrojů (Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Encyklopedia Solidarności) je od č. 13/84 vydavatelem: Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej; dřívější podnázev: pismo Niezależnego Ruchu "Solidarność". - 21 cm, 27 s.

č. 12/84
NA ANTENIE

Na Antenie [BP] : mówi Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa / Paweł Zaremba. - London : Free Europe Division. - 28 cm, 36 s.: il. - Později tento titul splynul s londýnským měsíčníkem Orzeł Biały a stal se jeho přílohou, průběžné číslování i označ. ročníků ponecháno (viz MFN 219).

č. 117/72; č. 125/73
NASZ

Nasz Czas [BP] : niezależne pismo członków i sympatyków NSZZ Solidarność. - Gdańsk : [NSZZ Solidarność]. - 30 cm, 4 s. - Heslo: Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii. (Art. 19 pkt 2 Międzyn. Paktów Praw Człow. - od 1977 r. formalnie obowiązuje w PRL). - Tisk: Oficyna Kształt.

č. 38/85; č. 71,72/87
NASZE

Nasze Wiadomości [BP] : pismo Federacji Młodzieży Walczącej. - Warszawa : [Federacja Młodzieży Walczącej]. - 30 cm, 4 s.

č. 5/[85]; č. 14/86
NIEPODLEGŁOŚĆ

Niepodległość [BP] : miesięcznik polityczny. - Warszawa ; Katowice : [Liberalno-Demokratyczna Partia Niepodległość]. - Tisk: Zakłady Graficzne im. Obrońców Wujka. - 30 cm, 22-26 s.: il. - Různé varianty podnázvu, názvu vydavatele i místa vydání (Archiwum Opozycji, Biblioteka Narodowa). - Tištěný výbor z prvních 28 čísel v bázi POLSA (MFN 548).Pobieranie 394.23 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna