Polská periodika V lpPobieranie 394.23 Kb.
Strona4/5
Data27.04.2016
Rozmiar394.23 Kb.
1   2   3   4   5

č. 4,5,7-19,32,36-43,46,54/81
SERWIS

Serwis Informacyjny Ruchu "WiP" [BP]. - Warszawa : [Wolność i Pokój]. - 30 cm, 4 s. - WiP = Wolność i Pokój.

č. 45-46/87
SERWIS

Serwis Informacyjny [BP] : Stoczniowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność". - [S.l. : Stoczniowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność?]. - 21 cm, 4 s. - Bez číslování, pouze s datem vydání. - Na konci poznámka: Opracowano na podstawie serwisu inform. z Wrocławia (zpracováno podle informačního servisu z Wrocławi). - Vycházelo pravděpodobně v některém z přístavních měst na Pobřeží.

28.3./81
SIS

SIS Serwis Informacyjny Solidarności [BP] / Wojciech Maziarski. - [Warszawa : s.n.]. - 21 cm, 35-55 s. - Tisk: Wydawnictwo Prasowe Myśl.

č. 15/88; č. 16,19-21,24,26,31/89
SOLIDARNI

Solidarni [BP]. - Poznań : [NSZZ] Solidarność. - 30 cm, 6 s. - Heslo v záhlaví: Bezsenność - choroba epok, w których ludziom każą zamykać oczy na wiele rzeczy. (S. J. Lec).

č. 47/82
SOLIDARNOŚĆ

Solidarność Leszczyńska [BP] : pismo Tymczasowego Zarządu Regionu w Lesznie. - Leszno : [s.n.]. - Původním vydavatelem v letech 1980-1981 byl MKZ NSZZ Solidarność Leszno [Międzyzakładowy Komitet Założycielski], od roku 1986 došlo k několika pokusům o obnovení vydávání titulu ze strany podzemních struktur Solidarity v Lesznu (Encyklopedia Solidarności, Biblioteka Narodowa) - bez pravidelného číslování, pouze s datem vydání. - 21 cm, 8 s.: il.

13.12./86
SOLIDARNOŚĆ

Solidarność Walcząca [BP] : pismo organizacji Solidarność Walcząca : dwutygodnik, wydanie A. - [Wrocław] : Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej. - Původní podnázev: pismo Solidarności Podziemnej, Dolny Śląsk. - 21 cm, 4 s.: il. - Heslo: Wolni i Solidarni. - Též průběžné číslování.

č. 23(167),24(168)/87; č. 7(176),9(178),14(183)/88
SOLIDARNOŚĆ

Solidarność Walcząca [BP] : niezależny biuletyn NSZZ "Solidarność" Regionu Łódzkiego. - Łódź : [NSZZ Solidarność Ziemi Łódzkiej]. - Podnázev v tiráži: niezależny biuletyn NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej. - Původní podnázev: biuletyn wojenny MK NSZZ "Solidarność" Regionu Łódzkiego (J. Kamińska, Biblioteka Jagiellońska). - 22 cm; 4 s. - Tisk: WS Fakt.

č. 99/88
SOLIDARNOŚĆ

Solidarność Informations Bulletin [BP] / Andrzej Wirga. - Mainz : Hilfskomitee Solidarnosc Mainz. - 21 cm, 32-40 s.: il. - Obsah periodika převzat a přeložen z polského titulu Biuletyn Informacyjny Solidarność vycházejícího v Paříži. - Německy.

č. 52/87; č. 56,58/88
SOLIDARNOŚĆ

Solidarność Narodu [BP]. - [Warszawa : Kongres Solidarności Narodu]. - Tisk: Drukarnia Polowa im. Generała Leopolda Niedźwiadka-Okulickiego. - 30 cm, 12 s. - Heslo v záhlaví: Czasopismo służy sprawie niepodległości. - Též průběžné číslování. - Vydavatel znám též pod zkratkou KSN.

č. 3(32)/84
SOLIDARNOŚĆ

Solidarność Rolników [BP] : pismo Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników "Solidarność". - [Warszawa : NSZZ Solidarność RI - Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników]. - Podle J. Kamińské do č. 3/82 vychází jako Solidarność RI [Rolników Indywidualnych]. - 30 cm, 10 s. - Též průběžné číslování.

č. 1(17)/84
SOLIDARNOŚĆ

Solidarność Dolnośląska [BP] : pismo MKZ NSZZ "Solidarność". - Wrocław : [MKZ NSZZ Solidarność]. - 30 cm, 8 s.: il. - Též průběžné číslování.

č. 15(29)/81
SOLIDARNOŚĆ

Solidarność Rolników - Solidarność Walcząca [BP] : wydanie dolnośląskie. - [Wrocław] : Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej. - 21 cm, 2 s. - Další údaj v záhlaví (redakce?): Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników (OKOR). - Podle některých zdrojů (J. Kamińska, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska) je to příloha periodika Solidarność Walcząca vydávaná uskupením OKOR.

č. 4/86
SOLIDARNOŚĆ

Solidarność [BP] : strajkowy biuletyn informacyjny. - [Gdańsk] : Stocznia Gdańska. - Č. 63(1)/82 má podnázev: pismo NSZZ "Solidarność"; č. 13(199)/88 s podnázvem: pismo Regionu Gdańskiego. - U čísel z r. 1980 tisk: Wolna Drukarnia Stoczni Gdańskiej; č. 13(199)/88 tisk: Drukarnia Oficyny Kształt. - 21 cm, 4 s. (č. 1,13/80 v LP); 30 cm, 2 s. (č. 63(1)/82 v LP); 21 cm, 4 s.: il. (č. 13(199)/88 v LP). - Později též průběžné číslování.

č. 1,13/80; č. 63(1)/82; č. 13(199)/88
SOLIDARNOŚĆ

Solidarność Uniwersytetu Warszawskiego [BP] / Halina Suwała, Bronisława Bałutowa, Michał Czajka, Andrzej Fabianowski, Andrzej Krawczyk, Piotr Matywiecki, Witold Pruss, Joanna Rapacka, Andrzej Szwarc, Jadwiga Puzynina. - Warszawa : NSZZ Solidarność UW. - 21-22 cm, 35-38 s. - První čísla bez číselného označení, pouze v tiráži název měsíce a rok vydání.

č. [2] (březen),[3] (duben)/81
SOLIDARNOŚĆ

Solidarność Ziemi Łódzkiej [BP] : biuletyn informacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" / Benedykt Czuma, Stefan Niesiołowski, Andrzej Woźnicki, Ryszard Batory, Małgorzata Bartyzel, Andrzej Terlecki, Rafał Terlecki, Wojciech Mantaj. - Łódź : Międzyzakładowy Komitet Założycielski Ziemi Łódzkiej. - Od č. 8/80 vydavatel uváděn jako NSZZ Solidarność MKZ Ziemi Łódzkiej. - 21 cm, 8-16 s. (do č. 7/80); 30 cm, 4-8 s.: il. (od č. 8/80); 30 cm; 2 s. (dodatky). - V roce 1981 vyšly 2 zvláštní dodatky bez čísl., oba s datem 25.11.1980. - 6.12.1980 též další dodatek s názvem Poglądy (viz MFN 217). - Spjato také s titulem: Solidarność Ziemi Łódzkiej: dodatek nadzwyczajny (MFN 292).

č. 6-10,2 zvl. dod. (dod. nadzw.)/80; č. 14/81
SOLIDARNOŚĆ

Solidarność Walcząca [BP] : gazetka uliczna organizacji Solidarność Walcząca / Jadwiga Chmielowska, Andrzej Lessowski. - Wrocław : Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej. - 21 cm, 2 s. - Heslo: Wolni i Solidarni!

č. 2/88
SOLIDARNOŚĆ

Solidarność Wielkopolski [BP] : pismo NSZZ "Solidarność" MKZ-Wielkopolska / Jan K. Adamkiewicz, Piotr Czartołomny, Marian Dźwiniel, Lech Dymarski, Grzegorz Gauden, Edward Grześkowiak, Ewa Szadkowska, Wojciech Wołyński. - Poznań : NSZZ Solidarność MKZ-Wielkopolska. - Novější čísla (10, 11) mají podnázev: pismo NSZZ "Solidarność" Zarząd Regionu Wielkopolska (a adekvátně změněný i název vydavatele). - 31 cm, 16 s.: il.

č. 8,10,11/81
SOLIDARNOŚĆ

Solidarność z Gdańskiem [BP] : pismo współpracujące z niezależnym ruchem związkowym / Marek Chwalewski, Tomasz Filipczak, Zenobia Łukasiewicz, Wojciech Słodkowski, Witold Sułkowski ; spolupráce Anna Walentynowicz, Bogdan Lis. - Łódź : KZ NSZZ Solidarność ZPB Marchlewski - ZPB Obrońców Pokoju Elektromontaż. - Od č. 31/81 zaznamenán podnázev: pismo ruchu związkowego, u č. 13/80: pismo niezależnego ruchu związkowego. - U č. 32-34/81 další spoluvydavatel v záhlaví: Pracownicy Filmu Próchnik B (Vera). - 30 cm, 2-9 s.: il. - Číslo 11/80 je zvláštní číslo obsahující přílohu: Otevřený dopis Jacka Kuroně dělníkům loděnic a dalších závodů z Pobřeží.

zvl. vyd. (wyd. spec.) 11,13/80; č. 15,28-34/81
SOLIDARNOŚĆ

Solidarność Podziemna PBK/PRK [BP]. - [Warszawa : NSZZ Solidarność PBK/PRK]. - 30 cm, 4 s.: il. - Doplnění v záhlaví: Solidarność Podziemna PBK/PRK jest niezależnym pismem "S" w Przedsiębiorstwach Budownictwa Kolejowego (PBK) i w Przedsiębiorstwach Robót Kolejowych (PRK). - Též průběžné číslování.

č. 3-4(50-51)/87
SOLIDARNOŚĆ

Solidarność Jeleniogórska [BP] : tygodnik Zarządu Regionalnego NSZZ Solidarność Region Jeleniogórski / Juliusz Cezary Bagiński, Pola Janoszczyk, Ryszard Kulesza. - Jelenia Góra : [Zarząd Regionalny NSZZ Solidarność Region Jeleniogórski]. - 30 cm, 8 s.: il.

č. 18/81
SOLIDARNOŚĆ

Solidarność Ziemi Łódzkiej [BP] : dodatek nadzwyczajny : biuletyn informacyjny / Małgorzata Bartyzel, Benedykt Czuma, Wojciech Mantaj, Stefan Niesiołowski, Andrzej Terlecki, Rafał Terlecki, Andrzej Woźnicki. - Łódź : NSZZ Solidarność Ziemi Łódzkiej. - Od č. 14(16)/81 podnázev v tiráži: biuletyn informacyjny Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej; od té doby i název vydavatele: [Zarząd Regionalny NSZZ Solidarność Ziemi Łódzkiej] nebo [ZR NSZZ Solidarność Ziemi Łódzkiej]. - 30 cm, 2-4 s.: il. - Tisk: Zakład Poligraficzny ZR NSZZ Solidarność Ziemi Łódzkiej. - Č. 4(6)/81 má další údaj v tiráži: ZPB im. Marchlewskiego. - Spjato s titulem Solidarność Ziemi Łódzkiej (MFN 216). - Ve fondu LP také zřejmě nekompletní večerní vydání (wydanie wieczorne), odlišná úprava i tisk. - Též průběžné číslování.

č. 4(6),9(11),10(12),14(16)-24(26),[večerní vydání (wyd. wieczorne)]/81
SPARTAKUS

Spartakus [BP]. - Gdańsk : [Spartakus - Grupa Alternatywna]. - 21 cm, 4 s.: il. (č. 2/88); 30 cm, 4 s. (č. 3/89). - Tisk: Myśl - Wydawnictwo Prasowe (u č. 3/89; u č. 2/88 zřejmě Wyd. Margines. - Heslo: Jeśli nie chcesz być ofiarą systemu, musisz zacząć decydować samemu.

č. 2/88; č. 3/89
SPECTATOR

Spectator [BP]. - [Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA]. - Heslo: Pismo nasze nawiązuje swym tytułem do pierwszej w dziejach prasy gazety, która wierzyła w zwycięstwo uczciwej analizy i rzeczowej argumentacji nad głupstwem, zacietrzewieniem i kłamstwem. - Spoluvydavatelem u č. 8/84: Oficyna WE [Wydawnictwo Enklawa]. - 15 cm, 132 s. (č. 4/[83] v LP); 21 cm, 105-122 s. (od č. 8/84 v LP).

č. 4/[83]; č. 8,9,10/84; č. 12/85-86
SPOTKANIA

Spotkania [BP] : niezależne pismo młodych katolików / Zdzisław Bradel, Janusz Krupski, Stefan Szaciłowski, Piotr Jegliński. - London : Spotkania. - Od čísla 5-6 uváděno místo vydání: Paris; vydavatel později jako Spotkania Editions nebo Editions Spotkania. - 22 cm, 120-400 s. (běžná vydání); 12-13 cm, 176-231 s. (kapesní vydání). - Čísla 17-18 byla vytištěna v Paříži v roce 1983; č. 19-22 v r. 1984; č. 26-28 v r. 1985.

č. 1-2/77-78; č. 3-4/78; č. 5-6/78-79; č. 21-22/[83]; č. 26-28/84; KAPESNÍ VYDÁNÍ: č. 17-18/81-82; č. 19-20/82
STAŃCZYK

Stańczyk [BP] : pismo konserwatystów i liberałów. - Kraków ; Poznań ; Warszawa ; Wrocław : [s.n.]. - 21 cm, 64-72 s.: il. - Tisk: Niezależna Inicjatywa Wydawnicza, Wolna Drukarnia im. A. Heydla.

č. 2,3/86; č. 6,8/87; č. 10/89
STRACHY

Strachy na Lachy [BP]. - [S.l. : s.n.]. - 22 cm, [28] s.: il.

č. 1/[80]
SUČASNISŤ

Sučasnisť [BP] : literatura, mystectvo, suspilne žyttja / V. L. Kaczmarska, Z. Sokoluk. - München : Ukrainische Gesellschaft für Auslandsstudien Sučasnist. - V tiráži vydavatel též v polštině: Ukraińskie Towarzystwo Badań Zagranicznych Sučasnisť. - 18 cm, 280 s. - Ve fondu LP zvl. č. s názvem Zeszyt w języku polskim s články v polštině a věnované problematice Polska a polsko-ukrajinských vztahů.

č. 1-2(lato)/85
SVIČAD

Svičad [BP] : časopys chrystyjans'koji molodi / Bogdan Trojanowski. - Lublin : Moloď Ukrajins'koji Katolyc'koji Cerkvy u Ljublyni. - 22 cm, 8 s.: il. - Tisk: Wydawnictwo Respublica. - Vycházelo v ukrajinštině.

č. 3/88
SW

SW Lublin [BP] : pismo organizacji Solidarność Walcząca Lublin. - Lublin : Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej. - Další varianty podnázvu: pismo organizacji Solidarność Walcząca Oddział Lublin; pismo organizacji Solidarność Walcząca Ziemi Lubelskiej. - 21 cm, 8 s. (č. 4(35)/85 v LP); 15 cm, 2 s. (zvl. č.). - V květnu 1985 vyšlo zvláštní vydání (wydanie specjalne) o setkání TKK NSZZ "S" (Tymczasowa Komisja Koordynacyjna). - Heslo: Wolni i Solidarni. - Č. 4(35)/85 zřejmě neúplné.

č. 4(35),zvl. vyd. (wyd. spec.)/85
SYGNAŁ

Sygnał [BP]. - Kraków : Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej. - 22 cm, 12 s.: il.

č. 76/85
SYRENKA

Syrenka Solidarność [BP]. - Warszawa : [s.n.]. - Titul znám též pod názvem Syrenka. - Vydavatel uváděný v jiných katalozích (Archiwum Opozycji, Karta 2001; Biblioteka Narodowa) : NSZZ Solidarność MZK. - 30 cm, 2 s.

č. 16/82
SZANIEC

Szaniec [BP] : młodzieżowy biuletyn informacyjny. - Gorzów Wielkopolski : Agencja Wydawnicza Szaniec. - Podnázev u č. 7(76)/86 v LP: biuletyn informacyjny Ruchu Młodzieży Niezależnej. - 30 cm, 2-4 s. - Heslo: W chwili dziejowej, gdy nic nie zależy od człowieka, wszystko zależy od człowieka. (Cz. Miłosz). - Též průběžné číslování.

č. 6/83; č. 7(73)/86
SZKICE

Szkice [BP] : pismo poświęcone problemom artystycznym i społecznym. - [Warszawa] : Oficyna Sztuk Pięknych. - U č. 7/88 je spoluvydavatelem Wydawnictwo Myśl. - 14 cm, 136 s. (č. 3/86 v LP); 18 cm, 80 s. (č. 7/88 v LP).

č. 3/86; č. 7/88
SŁOWA

Słowa [BP]. - Białystok ; Kraków ; Warszawa : [s.n.]. - Pozdější podnázvy: komentarze, poglądy, myśli, aneks; komentarze, poglądy, myśli. - Pozdější vydavatel: Prawy Margines, Wydawnictwo Organizacji Solidarność Walcząca (Biblioteka Narodowa, Archiwum Opozycji). - 21 cm, 98 s.

č. 1/87
SŁOWO

Słowo Robotników i Młodej Inteligencji [BP]. - Warszawa : [s.n.]. - Od č. 8/82 vychází s názvem Słowo (J. Kamińska). - 30 cm, 4 s. - Redigují členové NSZZ "Solidarność", NZS i nesdružení.

č. 4/82
SŁOWO

Słowo [BP] : kwartalnik / Andrzej Szulczyński, Ewa Czerwiakowska, Andrzej Niewiadomski ... [et al.]. - Berlin : Polskie Duszpasterstwo Katolickie. - Uváděn i německý název vydavatele: Polnische katholische Seelsorge. - U čísel z let 1998 a 1999 jako vydavatel uvedena Polska Misja Katolicka (Polnische katholische Mission). - 21 cm, 44-72 s.

č. 11/90; č. 14/91; č. 43/98; č. 45/99
TEMATY

Tematy [BP] / Paweł Mayewski, Daniel Bell, Zbigniew Brzeziński ... [et al.]. - Nowy Jork : Perspectives in Culture. - 23 cm, 192 s.

č. 12/64
TORUŃSKI

Toruński Informator Solidarności [BP] : pismo RKW "Solidarność" Regionu Toruńskiego. - [Toruń : RKW Solidarność Regionu Toruńskiego]. - 30 cm, 2 s. - Též průběžné číslování.

č. 6(125),7(126)/85
TRYBUNA

Trybuna [BP] : kwartalnik polityczny = political quarterly. - Londyn : Polski Ruch Wolnościowy Niepodległość i Demokracja. - 20-22 cm, 23-35 s.: il. - Též průběžné číslování.

č. 31-33(87-89)/79; č. 46(102)/84; č. 54(110)/86; č. 57(113)/88; č. 62(118)/89; č. 70(126)/92
TRZYNASTKA

13 [Trzynastka] [BP] : pismo chrześcijańsko-liberalne. - Kraków : [Oficyna Liberum Veto]. - Do konce roku 1983 titul vycházel jako [Trzynasty] 13 Grudnia, vydavatelem Oficyna Liberum Veto (Kamińska, Archiwum Opozycji). - 30 cm, 9 s.: il.

č. 5(32)/84
TU

Tu Teraz [BP] : pismo oświaty niezależnej. - Warszawa : Wydawnictwo Społeczne KOS. - 30 cm, 6-12 s.: il. - Heslo: Żyjesz tu, teraz, hic et nunc. Masz jedno życie, jeden punkt, co zdążysz zrobić, to zostanie, choćby ktoś inne mógł mieć zdanie. (Czesław Miłosz). - Bibliografie J. Kamińské i Archiwum Opozycji (Karta) uvádějí ještě dalšího vydavatele (?): Solidarność Nauczycielska.

č. 12,14/83; č. 32/84; č. 34/85; č. 46,47/86; č. 53/87
TUMULT

Tumult [BP] : niezależne pismo społeczno-kulturalne / Bogdan Klich, Bogdan Wojnar ... [et al.]. - Kraków : [Wydawnictwo] X. - Podnázev u č. 4/89 ve fondu LP. - 30-31 cm, 24-58 s.: il. - Č. 4/89 obsahuje vložený dvojlist s reprodukcemi obrazů s názvem Galeria Tumultu.

č. 1,2/88; č. 4/89
TYGODNIK

Tygodnik Mazowsze [BP]. - [Warszawa : NSZZ Solidarność Region Mazowsze]. - 30 cm, 4 s. (do č. 172/86 v LP); 21 cm, 4 s. (č. 185-188/86 v LP); 30 cm, 4 s. (od č. 193/87). - Heslo v záhlaví: "Solidarność" nie da się podzielić ani zniszczyć. (Lech Wałęsa - I KZD). - Od č. 200/87 je obvykle na poslední s. uveden Copyright (c) Tygodnik Mazowsze. - Časopis má nejrůznější grafické podoby, což je následkem užívání různých matric. - Čísla 21,23/82 ve fondu knihovny jsou kopie opsány na průklepovém papíře.

č. 15,21-23,25,27,29,30,34/82; č. 49-50,51,63,65,66,70,71/83; č. 73,74,85,87-90,93,96,97,101,103,104,108,109/84; č. 111,112,114,116,118,120,125,130,133/85; č. 154,168,170,171,172,185-188/86; č. 193,194,198-200,206,219,224-228/87; č. 233-235,267/88
TYGODNIK

Tygodnik Wojenny [BP]. - [Warszawa] : NSZZ Solidarność [Region Mazowsze]. - 30 cm, 2-4 s. (do č. 85-86/84 v LP); 21 cm, 4 s. (č. 92/84 v LP). - Dvojčíslo 85-86/84 ve fondu LP zřejmě neořezáno. - Č. 60/83 vyšlo s názvem Solidarność Plastyków.

č. 31-32/82; č. 56,60,61,63,73-74/83; č.75,76,80,85-86,92/84
TYGODNIK

Tygodnik Katowicki [BP] / Wiesław J. Asman, Bogdan Kopański, Piotr Muskała, Edward Polański, Zdzisław Zwoźniak, Edward Zyman. - Katowice : NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. - 30 cm, 12 s.: il.

č. 2/81
TĘDY

Tędy [BP] : krakowskie niezależne pismo społeczno-literackie. - [Kraków : s.n.]. - Pozdější vydavatel (J. Kamińska; Biblioteka Narodowa, Encyklopedia Solidarności): Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze. - 16 cm, 113 s.

č. 1/[83]
UCZEŃ

Uczeń Polski [BP] : niezależne pismo młodzieży szkolnej. - Warszawa : Sekcja d/s Współpracy ze Szkołami Ponadpodstawowymi Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów. - Číslo 20/81 má podnázev: pismo Federacji Młodzieży Szkolnej. - 30 cm, 8 s. (č. 13/80); 21 cm; 8-20 s. (od č. 14/81 v LP). - Heslo: Milsza mi niebezpieczna wolność niż bezpieczna niewola. (Rafał Leszczyński, XVI w.)

č. 13/80; č. 14,20/81
UNIVERSITAS

Universitas [BP] : pismo NSZZ "Solidarność" Uniwersytet Jagielloński / Janusz Król, Leszek Kuzaj, Józef Misiek ... [et al.]. - Kraków : NSZZ Solidarność UKZ UJ. - Podnázev v tiráži. - Od č. 3/81 vydavatel uváděn jako NSZZ Solidarność UJ. - Tisk: ZMP UJ. - 20-21 cm, 24-59 s.: il.

č. 1-7/81
VACAT

Vacat [BP] : miesięcznik społeczno-polityczny. - [Warszawa : s.n.]. - Tisk u č. 1/82 (v LP): Szansa. - Pozdější vydavatel (a dříve tisk): Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA. - 30 cm; 35-88 s. (č. 1/82, 15/84 a 28-29/85 v LP); 21 cm; 79-94 s. (od č. 24/85 v LP). - V roce 1985 vyšlo mimořádné dvojčíslo 28-29 (výjimečně 30 cm), věnované památce J. Popiełuszka.

č. 1/82; č. 15/84; č. 24,25,27,28-29,34/85; č. 37,41/86
VICTORIA

Victoria [BP] : pismo ELWRO, FADROMA, FAT, HUTMEN i inni. - Wrocław : Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ Solidarność Grabiszynek. - 30 cm, 4 s. - Heslo: Wolność stale trzeba zdobywać. (Jan Paweł II). - ELWRO = Centrum Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów. FADROMA = Fabryka Maszyn Budowlanych. FAT = Fabryka Automatów Tokarskich. HUTMEN = Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych.

č. 92/88
W OCZACH

W Oczach Zachodu [BP]. - Wrocław : [s.n.]. - 30 cm, 24 s. - Redakčně připravují členové NZS Uniwersytetu Wrocławskiego.

č. 2/81
WALKA

Walka Klas [BP] : organ Rewolucyjnej Ligi Robotniczej Polski, sekcji Czwartej Międzynarodówki / Marek Kantor, Ignacy Sent, Edward Wars ... [et al.]. - Paris : Komitet Zagraniczny R.L.R.P. - Od 13.12.1981 titul vydává Komitet Zagraniczny R.L.R.P. (příp. Komitet Polityczny - u č. 37/81). - Čísla 15/79 a 31/83 bez vydavatelských údajů. - 14-15 cm, 21-63 s.: il. (běžná čísla); 21 cm, 19 s. (č. 29/82 v LP); 11 cm, 95 s.: il. (č. 31/83 v LP).

č. 15/79; č. 28,29/82; č. 31/83; č. 33/84; č. 37/86
WALKA

Walka [BP] : pismo polityczno-społeczne Solidarności Walczącej / Aleksander Wysocki. - Wrocław : Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej. - Název vydavatele uvedený na zadní straně obálky: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej. - Jiné zdroje (Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska) uvádějí jako původního vydavatele: Podziemna Agencja Wydawnicza PAW. - 21 cm, 77 s.: il.

č. 5/86
WARSZAWIANKA

Warszawianka [BP]. - [Warszawa : s.n.]. - 30 cm, 2 s. - Tisk: Powielarnia Polowa im. 11-go Listopada. - Jiné zdroje (Katalog zbiorów Archiwum Opozycji, Karta 2001) uvádí jako vydavatele NSZZ Solidarność. - Heslo w záhlaví: Sztandar na dziś niech będzie dla nas hasło wytrwałości, niezrażania się trudnościami, uporu i jeszcze raz uporu w osiąganiu zamierzonych celów. (Józef Piłsudski).

č. [50]/84
WESOŁY

Wesoły Strajkowicz [BP] : jednodniówka Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Poligrafii NSZZ "Solidarność". - [Szczecin : KKK Pracowników Poligrafii NSZZ Solidarność]. - 42 cm, 8 s.: il. - Heslo: Proletariusze wszystkich krajów, ja was bardzo przepraszam. (Marks?).

stávkové vydání (wydanie strajkowe)/[81]
WEZWANIE

Wezwanie [BP] : niezależne pismo literackie. - Warszawa : Przedświt. - Od č. 11/86 vydavatelem: Oficyna Wydawnicza Pokolenie. - 21 cm, 101-170 s. - Viz též MFN 170 - exilové vydání výběru č. 1-4.

č. 9/85; č. 11/86; č. 12/87; č. 13,14/88
WEZWANIE

Wezwanie [BP] : niezależne pismo literackie / redaktor edycji zagranicznej Marek Michalski. - Stockholm : Wezwanie Publication. - Výběr ze samizdatových čísel 1-4 vyd. r. 1982. - (Viz též MFN 76) - samizdatová vydání. - Čísla během revize nenalezena.

č.1-4/84
WIADOMOŚCI

Wiadomości [BP] : tygodnik NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze. - [Warszawa] : NSZZ Solidarność Reg[ion] Mazowsze. - Dřívější název: Wiadomości Dnia. - Tento podnázev až od č. 66/83 ve fondu LP. - Další podnázvy (Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska,...): biuletyn NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze; biuletyn informacyjny NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze. - 21 cm, 4 s.: il. - Vedle průběžného číslování též číslování podle ročníků.

č. 42/82; č. 66(16),81(31)/83; č. 128(36)/84; č. 153(24)/85; č. 191(17),193(19),194(20),206(32),207(33)/86; č. 223(3),241(21)/87; č. 266(2)/88
WIADOMOŚCI

Wiadomości Bieżące [BP] : pismo organizacji Solidarność Walcząca. - [Wrocław] : Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej. - Původní podnázev: pismo szeregowych członków "Solidarności". - 21 cm, 4 s.: il. - Heslo: Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo. (Józef Piłsudski)

č. 202/87
WIADOMOŚCI

Wiadomości Dnia [BP] / Urszula Doroszewska, Marek Car, Andrzej Florczak, Marcin Gugulski, Paweł Niezgodzki, Jerzy Prus, Piotr Piętak, Jerzy Modlinger. - Warszawa : Ośrodek Badań Społecznych i Biuro Informacyjne NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze. - 30 cm, 2-4 s.: il.

č. 17,51,84,121,zvl. vyd. (wyd. spec.) 122,126,128,132,134,140,142,153,156,157,158,160-163,168,170,176,177,178,180,182,184,186,188-196,201,202,207,229,230/81
WIADOMOŚCI

Wiadomości Wschodnioeuropejskiej Agencji Informacyjnej [BP]. - Warszawa : WAI - [VIA]. - 30 cm, 5-7 s. - Čísla ve fondu LP v polské verzi od 28.9.1989; nejsou číslována, pouze podle data. - Vydání za dny 28.9.-5.10.1989 nekompletní. - Kromě toho složka obsahuje ještě čísla v češtině: VIA Praha - POLSKÝ SERVIS z 1.12.,15.12.,22.12.,22.12.(jiná verze),22.12.(další,rukopisná verze),26.12./88 a č. 1-5,7-19/89 (detailněji viz SAMPE 259). - Uloženo s českými Zprávami VIA.

28.9.-5.10.,5.-12.10.,28.10.-3.11.,4.-10.11.,11.-17.11./89
WIADOMOŚCI

Wiadomości [BP]. - [Malmö] : Stowarzyszenie Polskich Kombatantów koło Malmö. - U č. 7/80 v LP vydavatel v tiráži uveden švédsky: Polska Kombattanternas Förening. - 21 cm, 4 s.: il.

č. 3/79; č. 7/80
WIADOMOŚCI

Wiadomości Polskie w Brazylii = (Noticias Polonesas no Brasil) [BP] / Marcelino Ostrowski, Tadeu Ostrowski. - Sâo Paulo ; Kurytyba : Marcelino Ostrowski. - 42 cm, 4 s.: il.

č. 2-4/57
WIADOMOŚCI

Wiadomości Katowickie [BP] : dziennik NSZZ Solidarność Region Śląsko-Dąbrowski / Andrzej Czuma. - Katowice : [NSZZ Solidarność Region Śląsko-Dąbrowski]. - Podnázev v tiráži. - 30 cm, 2 s.

č. 158/81
WIADOMOŚCI

Wiadomości Dnia Strajkowego [BP] : komunikat / Grzegorz Jaczyński ... [et al.]. - [Warszawa : s.n.]. - 30 cm, 2 s.

č. 15/81
WICHRZYCIEL

Wichrzyciel [BP] : pismo społeczno-polityczne. - Wrocław : [s.n.]. - 21 cm, 32 s.: il. - Heslo: Leniwie skłania senną głowę - / Zapomnieć wszystko, spać przez wieki... (Aleksander Błok)

č. 4/89
WICI

Wici [BP] : polskie czasopismo w Norwegii / Tomasz Bończa-Ozdowski, Jacek Juniszewski, Jan Roman Mrozek. - Oslo : Polsko-Norweskie Towarzystwo Kulturalne Kultura. - 15 cm, 68 s.: il. - Č. 5-6/84 je zvláštní číslo (numer specjalny), věnované udělení Nobelovy ceny L. Wałęsovi. - ISSN: 0800-1731.

zvl. č. (nr specjalny) 5-6/84
WIDNOKRĄG

Widnokrąg [BP] : kwartalnik / Bohdan Cywiński. - Bazylea ; Warszawa ; Londyn : [s.n.]. - Od č. 2/86 na titulním listě uvedeno: Fryburg-Warszawa-Rzym. - 21 cm, 108-228 s.

č. 1-4/86Pobieranie 394.23 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna