Polski zwaiazek hodowców gołĘbi pocztowych zarząd Okręgu piłAPobieranie 20.15 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar20.15 Kb.

POLSKI ZWAIAZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

Zarząd Okręgu PIŁA

UL.Strzelecka 1 64-920 PIŁAKOMUNIKAT

Dotyczący Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych – Wałcz 2012


Zgodnie z decyzją Zarząd PZHGP Okręgu Piła organizację Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych w 2012 r. powierzono Zarządowi Sekcji Wałcz. Na zebraniu w dniu 04.10.2012 r. wybrano komitet organizacyjny.

Komitet Organizacyjny wystawy informuje ,że odbędzie się ona w dniach 15 i 16 grudzień 2012 roku w Klubie Garnizonowym w Wałczu przy ul. Mazowieckiej.


Skład Komitetu Organizacyjnego.

Przewodniczący – Gala Jan


Z-Ca przewodniczącego - Sołtysiak Zbigniew , Cybulski Marian,

Francuzik Tadeusz

Sędzia - Morawski Adam, Kowalewski Tomasz

Sekretarz - Szklarz Ryszard, Kupczyk Kazimierz

Skarbnik - Porowski Mariusz,

Gospodarz - Bonikowski Grzegorz, Jakubiak Robert

Członkowie - Gabrysiak Jerzy,Kalbarczyk Waldemar,Porowski Andrzej,

Mackiewicz Krzysztof,Jakubczyk Tomasz,Kmiecik Piotr,

Śmigiel Zbigniew,Szałas Zbigniew,Strugiński Michał,

Tyluś, Majchrzak, Chojecki Grzegorz, Maślach Tadeusz,

Hęćka Robert, Bielawski Wiesław i Henryk,

Twardowski Wiesław,


Sprawy organizacyjne.


 1. Deklaracje należy wypełnić w jednym egzemplarzu dla każdego wystawionego gołębia wpisując go do odpowiedniej klasy. Rozpatrywane będą tylko deklaracje z okrągłą pieczęcią Okręgu.

 2. Od każdego wystawionego gołębia pobrana będzie opłata w wysokości 3 zł

 3. Zarządy Oddziałów wypełnione i sprawdzone pod względem rzeczowym i merytorycznym deklaracje wraz z wpłatą przekażą Komitetowi

Organizacyjnemu Wystawy do dnia 28 listopada 2012 roku

 1. Gołębie należy dostarczyć osobiście lub przez konwojenta w czwartek tj.13 grudnia 2012 r. pomiędzy godz. 18:00:00 a 21:00:00

 2. Zgodnie z regulaminem wystawy PZHGP 20%gołębi z najlepszą oceną sędziowską otrzyma nagrody. Wysokość i podział nagród organizator wystawy poda po rozeznaniu pełnej ilości eksponowanych gołębi.

 3. Wystawa czynna będzie w sobotę 15 grudnia 2012 r. od godz. 9:00:00 do 20:00:00 oraz w niedzielę 16 grudnia 2012 r. od godz. 8:00:00 do godz. 16:00:00 .Cena biletu 10 zł wraz z katalogiem z wystawy. Młodzież szkolna oraz kobiety wstęp wolny.

 4. Wręczenie nagród odbędzie się w niedziele od godz. 14:00:00

 5. Wydawanie gołębi nastąpi po zamknięciu wystawy w niedzielę po godz.16:30:00

 6. Organizatorzy mają nadzieję , że na wystawie zaprezentowana zostanie jak największa ilość najlepszych gołębi okręgu w poszczególnych klasach .

 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia gołębia do wystawy.

 8. Tradycyjnie na wystawie dokonany zostanie wybór reprezentacji PZHGP Okręgu Piła na Wystawę Ogólnopolską , która odbędzie się dnia 11-13 stycznia 2012 r. w Sosnowcu w hali Exposilesia ul. Braci MieroszyńskichNa wystawie będą obowiązywały następujące kategorie:


 1. Kategoria STANDARD (samczyki)

-konkursy zdobyte w latach 2011-2012 -łącznie 2500kkm ,uzyskanych na bazie 1:5 z lotów powyżej 100km przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie . W 2011 r minimum 30% obowiązującego kilometrażu tj.750 kkm


 1. Kategoria STANDARD (samiczki)

-konkursy zdobyte w latach 2011-2012 -łącznie 2000kkm ,uzyskanych na bazie 1:5 z lotów powyżej 100km przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie . W 2011 r minimum 30% obowiązującego kilometrażu tj.600 kkm 1. Kategoria SPORT A

  • gołębie , które zdobyły w latach 2011 – 2012 łącznie 10 konkursów na bazie 1:5 przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie . Odległość 100 – 400 km łączny kilometraż minimum 1.500 kkm.
 1. Kategoria SPORT B

  • gołębie , które zdobyły w latach 2011 – 2012 łącznie 8 konkursów na bazie 1:5 przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie . Odległość 300 – 600 km , łączny kilometraż minimum 2.800 kkm.
 1. Kategoria SPORT C

  • gołębie , które zdobyły w latach 2011 – 2012 łącznie 6 konkursów na bazie 1:5 przy minimum 150 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie . Odległość powyżej 500 km , łączny kilometraż minimum 3.300 kkm.
 1. Kategoria SPORT D

  • gołębie z 11 konkursami w latach 2011 – 2012 łączny kilometraż minimum 3.500kkm wg . klucza

*od 100-400 km minimum 3 konkursy (maksymalnie 5 konkursów)

*od 300-600 km minimum 2 konkursy (maksymalnie 6 konkursów)

*ponad 500km minimum 1 konkurs (maksymalnie 3 konkursy)


 1. Kategoria SPORT E MARATON

  • gołębie , które zdobyły w latach 2011 – 2012 łącznie 4 konkursy na bazie 1:5 przy minimum 250 wkładanych gołębi i 50 hodowców uczestniczących w locie . Odległość powyżej 700 km
 1. Kategoria F (Młode)

  • gołębie młode ,które zdobyły w roku 2012 łącznie 3 konkursy na bazie 1:5 przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie . Odległość powyżej 100 km , łączny kilometraż minimum 300 kkm.
 1. Kategoria G (Roczne)

  • gołębie roczne, które zdobyły w roku 2012 łącznie 5 konkursów na bazie 1:5 przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie . Odległość powyżej 100 km , łączny kilometraż minimum 500 kkm.


 1. Kategoria H (Dorosłe)

  • gołębie , które zdobyły w roku 2012 łącznie 6 konkursów na bazie 1:5 przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie . Odległość powyżej 300 km , łączny kilometraż minimum 1.800 kkm.
 1. Kategoria SPORT W – WYCZYN DOROSŁE

  • gołębie , które zdobyły w latach 2011 – 2012 największą ilość konkursów ( z list sporządzonych na bazie 1 ; 5 )
 1. Kategoria S (Specjalna młode)

  • gołębie młode które zdobyły w roku 2012 łącznie 2 konkursy na bazie 1:5 przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie . Odległość powyżej 100 km , łączny kilometraż minimum 200 kkm.

W poszczególnych kategoriach gołębie zostaną sklasyfikowane wg

- Kategoria STANDARD(samce i samiczki)oraz S Młode – wg Oceny sędziowskiej

- w kategoriach SPORT A i B – wg najniższego coefficjentu

- W kategoriach C D E F G H – wg najniższego coefficjentu

- W kategorii W wyczyn - wg najwyższego konkursokilometrażu


Serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców i miłośników gołębi pocztowych wraz z rodzinami do wzięcia udziału w wystawie . To doskonała okazja do promowania naszego stowarzyszenia i pięknego hobby , a także do poszerzenia wiedzy o pokroju gołębia pocztowego. Właśnie takie spotkania dają możliwość nawiązania nowych znajomości jak i wymiany doświadczeń hodowlano – lotowych. Komitet Organizacyjny zobowiązuje zarządy oddziałów do umieszczenia komunikatu o wystawie okręgowej na stronach internetowych oddziałów.
INFORMACJA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH


Program na spotkanie 15 grudnia 2012 roku podczas wystawy okręgowej w Wałczu:


godzina 14.00 - Wykład "Problemy zdrowotne i diagnozowanie chorób gołębi pocztowych" specjalista chorób gołębi i drobiu lek.wet. Ryszard Chorąży z oddziału Centrum Zdrowia Gołębi

godzina 15.00 - Prezentacja produktów profilaktycznych i interwencyjnych VET-ANIMAL Centrum Zdrowia Gołębi

godzina 16.00 - Aukcja oryginalnych gołębi GIANTEL - Henka van Limpt de Prut z Reusel z Holandii

 

godzina 17.00 - Aukcja gołębi po oryginałach od Sławomira Burka ( Mistrz Polski 2007 GMP, 1 Przodownik Polski 2011 GMP), oraz po oryginałach od Wojciecha Oleszczuka ( I Vice Mistrz Polski 2009 GMP).


Za Komitet Organizacyjny Wałcz 2012
Sekretarz Prezes Okręgu Przewodniczący

Szklarz Ryszard Sołtysiak Zbigniew Gala Jan


Pobieranie 20.15 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna