Polski Związek SzachowyPobieranie 333.37 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar333.37 Kb.

Polski

Związek

Szachowy
Fdration Polonaise des Echecs

Telefon: (00-48-22) 841-41-92 00-454 WARSZAWA Czerniakowska 126a

Fax/tel: (00-48-22) 841-94-60 Konto : PKO-BP S.A. XV O/Warszawa 36 10201156 123110570

e-mail : pzszach@ikp.atm.com.pl http://www.pzszach.org.pl NIP 526-16-67-148

*********************************************************************************************

L.Dz. 505/01
Warszawa dnia 29.03.2001 r.


W Y T Y C Z N E

w sprawie organizacji i przebiegu

Mistrzostw Polski Juniorów - Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży na rok 2002

w grupach wiekowych do 10, 11-12, 13-14, 15-16 i 17-18 lat

na szczeblu centralnym, międzywojewódzkim i wojewódzkim
I. FINAŁY MISTRZOSTW POLSKI - OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

W ROKU 2002.
1. Wstęp

System rozgrywek jest kontynuacją systemu realizowanego od roku 1993 i obejmuje:

- Mistrzostwa Polski Juniorów w grupach wiekowych do10,11-12,15-16 i 17-18 lat,

- VII Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży - MPJ w grupie wiekowej 13-14 lat.

System, w razie potrzeby, zostanie dostosowany do ewentualnych zmian wprowadzonych przez

Urząd Kultury Fizycznej i Sportu do systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

na 2002 r.
2. Termin i miejsce

- MPJ - styczeń/luty/marzec 2002 r.

- VIII OOM - według ustaleń Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu - kwiecień/maj 2002 r.

Miejsca zawodów finałowych MPJ zostaną ustalone przez PZSzach. po rozpatrzeniu przez Komisję

Ofertową ofert nadesłanych z wojewódzkich związków szachowych, klubów lub przez innych

oferentów.

Polski Związek Szachowy prosi o nadsyłanie w terminie 01.05 - 31.08.2001 r. ofert organizacji

finałów MPJ'2002, dla bloków :

Blok I - 15-16 i 17-18 lat (styczeń-luty),

Blok II - do 10 i 11-12 lat (luty-maczec).


Lokalizację i termin VIII OOM’2002 13-14 lat ustala Komitet Organizacyjny VIII OOM.
3. System rozgrywek

W finałach MPJ'2002 rozgrywane będą oddzielne turnieje dla dziewcząt i chłopców z udziałem

około 30-50 uczestników, w następujących grupach wiekowych:

Blok I - 15-16 lat (1986-87), 17-18 lat (1984-85),

Blok II - do 10 lat (1992 i młodsi), 11-12 lat (1990-91),

VIII OOM - 13-14 lat (1988-89).


Turnieje finałowe mistrzostw Polski juniorów zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na

dystansie 11 rund, a VIII OOM wg. ustaleń Urzędu KFiS, Departamentu Sportu Dzieci i Młodzieży.
4. Uczestnictwo

W każdym turnieju prawo startu mają następujący zawodnicy :

- medaliści mistrzostw świata i Europy juniorów w latach 1999-2001,

- 32 uczestników wyłonionych z 8 Mistrzostw Międzywojewódzkich w grupach wiekowych do 10,

11-12, 13-14 lat z uzględnieniem postanowień punktu II.6.,

- 24 uczestników wyłonionych z 8 Mistrzostw Międzywojewódzkich w grupach wiekowych 15-16

i 17-18 lat z uzględnieniem postanowień punktu II.6.,

- 10 finalistów MPJ’01(VIII OOM) - po 5 najlepszych z każdego rocznika (w grupach do lat 10 - po

5 z rocznika 1992 i po 5 dziewcząt i 5 chłopców łącznie z wszystkich pozostałych roczników

1993,1994,1995 itd.),

- za miejsca 1-6 w mistrzostwach Polski seniorów do 20 lat’01 (w swojej grupie wiekowej),

- finaliści mistrzostw Polski seniorów’01 (w swojej grupie wiekowej),

- w grupie wiekowej do lat 10 - medaliści Mistrzostw Polski Przedszkolaków '01,

- zwycięzcy na szachownicach I,III,V i VI - w I i II lidze juniorów’01,

- 3 zwycięzców turniejów kadry w grupach wiekowych do 10,11-12 i 15-16 lat oraz 2 zwycięzców

w grupie wiekowej 13-14 lat (z uwagi na limitowanie liczby uczestników OOM),

- medaliści mistrzostw Polski’01 w szachach szybkich (w grupach wiekowych do 8,10,12,14,16 i 18

lat),


- 3 zwycięzców “Turniejów Ostatniej Szansy” we wszystkich grupach wiekowych do 10,11-12,

15-16 i 17-18 lat oraz 2 zwycięzców w grupie wiekowej 13-14 lat (z uwagi na limitowanie liczby

uczestników OOM),

- dodatkowi zawodnicy nominowani w nadzwyczajnych przypadkach przez Wiceprezesa ds.

Młodzieżowych PZSzach. oraz w przypadku mniejszej ich liczby, spowodowanej niższą

frekwencją w eliminacjach (pkt. II.6.), po zaliczeniu Mistrzostw Międzywojewódzkich, turniejów

kadry oraz turniejów ostatniej szansy,

- w VIII OOM Wiceprezes ds. Młodzieżowych PZSzach. może powoływać dodatkowych

zawodników do liczby 46 w grupie.
Warunkiem dopuszczenia do mistrzostw Polski juniorów jest opłacenie startowego na konto

PZSzach. w PKO BP S.A. XV O/Warszawa nr 36 10201156 123110570.


Opóźnienie zgłoszenia lub jego brak będzie karane wzrostem opłaty startowego o 50 %.
5. Tempo gry

Obowiązywać będzie nowe tempo gry : 75 minut na 40 posunięć i następnie 15 minut na dokończe

nie partii oraz dodatkowo po 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.
Załącznik nr 1: Lista zawodniczek i zawodników zakwalifikowanych do zawodów finałowych

mistrzostw Polski juniorów za wyniki osiągniete w 2001 r. w finałach

MPJ/VIIOOM w 2001 r., mistrzostwach Polski do 20 lat, mistrzostwach Polski

mężczyzn i kobiet oraz medaliści MŚ i ME w latach 1999-2001.
Pełne listy uprawnionych do startu w finałach MPJ i VIII OOM opublikuje Pion Młodzieżowy

PZSzach. po zakończeniu mistrzostw międzywojewódzkich i “Turniejach Ostatniej Szansy”.

Listę zawodników rezerwowych tworzy się tylko w rozgrywkach finałowych VIII OOM’2002.
6. Regulaminy

Regulaminy MPJ-VIIIOOM’2002 zostaną opublikowane w terminach :

- finałów MPJ’2002 - do 15.12.2001 r.

- finałów VIIIOOM’2002 - do 31.03.2002 jeżeli zawody odbędą się w maju 2002 r.
II. MISTRZOSTWA MIĘDZYWOJEWÓDZKIE W ROKU 2001.
1. Układ międzywojewódzki

Osiem Mistrzostw Międzywojewódzkich musi być rozegranych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców

w następujących grupach wiekowych : do 9 lat (1992 i młodsi), 10-11 lat (1990-1991),

12-13 lat (1988-1989), 14-15 lat (1986-1987) oraz 16-17 lat (1984-1985).


Podział województw w rozgrywkach międzywojewódzkich jest następujący :

zachodniopomorskie(ZP) + wielkopolskie(WP) pomorskie(PO) + kujawsko-pomorskie(KP)

lubuskie(LB) + dolnośląskie(DS) warmińsko-mazurskie(WM) + mazowieckie(MA)

podlaskie(PL) + lubelskie(LU) łódzkie(LD) + świętokrzyskie(SK)

opolskie(OP) + śląskie(SL) małopolskie(MP) + podkarpackie(PK).
Uwaga: Mistrzostwa Międzywojewódzkie muszą być przeprowadzone we wszystkich

grupach wiekowych w jednym miejscu i terminie.
2.Organizator

Zgodnie z systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży UKFiS organizatorem

mistrzostw międzywojewódzkich jest Wojewódzki Związek Szachowy, na zlecenie

Makroregionalnego Związku Stowarzyszeń Sportowych.

Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Szachowy, a w szczególności jego Pion

Młodzieżowy.


3. Termin i miejsce

Termin i miejsce zawodów ustala Wiceprezes ds. Młodzieżowych PZSzach., do którego należy

nadsyłać propozycje lokalizacji, terminu oraz kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

Mistrzostwa Międzywojewódzkie powinny zostać przeprowadzone w ciągu 7 dni w okresie

20.08-30.10.2001 r. i nie powinny kolidować z innymi ważnymi imprezami kalendarza

sportowego PZSzach.
Pion Młodzieżowy PZSzach. prosi o stały kontakt dotyczący organizacji Mistrzostw

Międzywojewódzkich na adres Wiceprezesa ds. Młodzieżowych : Zbigniew Pyda, 20-465 Lublin,

Biernata 20 m 3, tel. 081--7441133.
4. System rozgrywek

Mistrzostwa międzywojewódzkie rozgrywane będą w oddzielnych grupach dla dziewcząt i chłopców

systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Układ rund w poszczególnych dniach rozgrywek: 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1.

Przy ustalaniu miejsc z pomocą punktacji dodatkowej w pierwszej kolejności stosowany będzie

"Buchholz".


Tempo gry 40 posunięć na 1,5 godziny i po 30 minut na dokończenie partii .

Może być również wprowadzone nowe tempo gry FIDE, przy użyciu zegarów elektronicznych

DGT, na wniosek Organizatora posiadajacego odpowiednią ilość zegarów elektronicznych

DGT.
Nie należy łączyć turniejów w różnych grupach wiekowych w przypadku mniejszej ilości

zawodników, lecz rozgrywać je systemem kołowym (wielokołowym) - z ustaleniem kolejności

awansujących.
Szczegółowe zalecenia zostaną podane w regulaminie Mistrzostw Międzywojewódzkich.


5. Uczestnictwo

1. Prawo startu w mistrzostwach międzywojewódzkich mają juniorki i juniorzy, w swoich

kategoriach wiekowych, posiadający obywatelstwo polskie :

- zgłoszeni przez WZSzach. w ilości do 10 zawodników z każdego województwa w każdej grupie wiekowej,

- wszyscy finaliści MPJ’01 VIIOOM’01, którzy uzyskali minimum :

50% punktów - roczniki starsze w grupie wiekowej,

40% punktów - roczniki młodsze w tej grupie,

a nie znaleźli się na liście PZSzach. zakwalifikowanych bezpośrednio do finałów MPJ2002,

- zawodnicy posiadajacy ranking FIDE na dzień 01.07.2001 r.

2. Reprezentację województwa do startu w mistrzostwach międzywojewódzkich ustala

Wojewódzki Związek Szachowy. Do startu w mistrzostwach międzywojewódzkich nie będą

dopuszczeni zawodnicy nie zgłoszeni przez WZSzach.

3. Zawodnik posiadający już uprawnienia do gry w finale MPJ/OOM’2002 w przypadku startu

w mistrzostwach międzywojewódzkich przekazuje swoje uprawnienie imienne awansu na

rzecz grupy, w której startuje (zwiększa limit awansujacych o 1 miejsce) i awans do finału

z grupy musi sobie ponownie wywalczyć.

4. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest okazanie przed odprawą techniczną legitymacji

szachowej z wpisaną aktualną przynależnością klubową, kategorią szachową oraz wklejoną ważną

licencję, legitymacji szkolnej, oraz złożenie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia

podpisanej przez właściwy WZSzach. (na druku stanowiącym Załącznik nr 2 do

niniejszego regulaminu).

5. Sędzia główny mistrzostw międzywojewódzkich w sprawozdaniu z zawodów, w tabelach przy

każdym zawodniku, musi podać rodzaj i numer jego licencji.
Załącznik nr 2 : Lista zawodników zakwalifikowanych do Mistrzostw Międzywojewódzkich MPJ’2002 za wyniki uzyskane w finałach MPJ/OOM’2001.
6. Awans do finałów

Awans do finałów MPJ/OOM '2002 w grupach wiekowych :

- juniorów młodszych - do 10, 11-12 i 13-14 lat - uzyskuje po 4 najlepszych zawodników, pod

warunkiem udziału w nich co najmniej 7 zawodników (czek) lub zdobycia nie mniej jak

1/3 punktów (np. 3 pkt. z 9 gier).

- juniorów - 15-16 i 17-18 lat - uzyskuje po 3 najlepszych zawodników, pod warunkiem udziału

w nich co najmniej 5 zawodników (czek) lub zdobycia nie mniej jak 1/3 punktów (np. 2 pkt.

z 6 gier).

W przypadku nie spełnienia ww. wymogów, niewykorzystane miejsca przechodzą do dyspozycji

Wiceprezesa ds. Młodzieżowych PZSzach. (pkt. I.4.).


7. Regulamin

Regulamin mistrzostw międzywojewódzkich w 2001 r. wydany zostanie przez PZSzach. do dnia

31.05.2001 r.

III. MISTRZOSTWA WOJEWÓDZKIE
1. System rozgrywek, termin i miejsce

Mistrzostwa powinny być rozegrane do 15.09.2001 r. (przed 20.08.2001 r. w WZSzachowych

dla których mistrzostwa międzywojewódzkie rozpoczną się przed 20.09.2001 r.).

System rozgrywek oraz terminarz i miejsce zawodów ustala WZSzach. (zaleca się minimum 5 dni

rozgrywek systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund w tempie 40 posunięć na 1,5 godziny i po 30

minut na dokończenie partii.

Mistrzostwa mogą być przeprowadzone jednostopniowo lub z finałem poprzedzonym eliminacjami

rejonowymi.

System rozgrywek powinien umożliwiać zdobywanie kategorii szachowych.
W przypadku małej liczby uczestników dopuszcza się łączenie zawodników z sąsiednich grup

wiekowych w jednym turnieju, z ustaleniem oddzielnej kolejności miejsc w poszczególnych grupach

wiekowych.
2. Awans do Mistrzostw Międzywojewódzkich w 2001 r.

W każdej grupie wiekowej, awans do 10 osobowej reprezentacji województwa winno uzyskać co

najmniej po 6-8 zawodników z mistrzostw wojewódzkich.

Pozostałe 2-4 miejsca awansujące określa Zarząd WZSzach. na wniosek właściwej Komisji

Młodzieżowej WZSzach.

Listę zawodników uprawnionych do startu w mistrzostwach międzywojewódzkich w 2001 r. ustalają

poszczególne wojewódzkie związki szachowe i przekazują w wyznaczonym terminie do

Organizatorów Mistrzostw Międzywojewódzkich..


3. Regulamin

Regulamin mistrzostw wojewódzkich w 2001 r. winien być opublikowany przez WZSzach. co

najmniej na 1 miesiąc przed terminem zawodów.
Otrzymują:

- wojewódzkie związki szachowe,

- kluby I- i II-ligowe juniorów,

- komisje PZSzach.


Kierownik Wyszkolenia Wiceprezes ds. Młodzieżowych
Zbigniew Czajka Zbigniew Pyda

Załącznik Nr 1 do Wytycznych

LISTA ZAWODNIKÓW

ZAKWALIFIKOWANYCH BEZPOŚREDNIO DO ZAWODÓW FINAŁOWYCH

MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW -

OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

W 2002 ROKU

Lista obejmuje zawodników uprawnionych do startu w swoich rocznikach :.

- za miejsca 1-5 w finałach mistrzostw Polski juniorów w 2000 roku,

- medaliści MŚ i ME w latach 1999-2001,

- za miejsca 1-6 w mistrzostwach Polski seniorów do 20 lat’01 (w swojej grupie wiekowej),- finaliści mistrzostw Polski seniorów’01 (w swojej grupie wiekowej),

Uwaga : lista zawodników zakwalifikowanych z pozostałych eliminacji zostanie opublikowana po ich zakończeniu.

C-10

Chłopcy z rocznika 1992 i młodsiIII

ŚWIERCZ Dariusz

1994

Strzebniczanka Tarnowskie Góry

SLIIIIIIIIIII

LECH Wiktor

1992

Polonia Wrocław

DSD-10

Dziewczeta z rocznika 1992 i młodszeII

NAWROT Elżbieta

1992

Polonia Wrocław

DSIVII+IIIIII

PRUGAR Maria

1992

Górnovia -Smak Górno

PKC-12

Chłopcy z roczników 1990-1991II+

LENIART Arkadiusz

1991

Polonia Warszawa

MAIIIIIIIIIIIIIIII

TOMCZAK Jacek

1990

Piast Śrem

WPD-12

Dziewczęta z roczników 1990-1991I

WIERZBICKA Wiktoria

1991

Tomex Kraków *)

MPIIIIIIIIIII+IIIIIIIII

BOTOR Michalina

1990

MOSiR Budosak Zabrze

SLC-14

Chłopcy z roczników 1988-1989

1

I

WARAKOMSKI Tomasz

1989

Juvena Suwałki Hańcza *)

PL

2

I

3

I

4

I

5

I

BRONOWICKI Mateusz

1989

Stilon Gorzow

LBD-14

Dziewczęta z roczników 1988-1989I+

LEKS Hanna

1989

Start Katowice

SLIII+II+I

NAWROT Anna

1989

Polonia Wrocław *)

DSC-16

Chłopcy z roczników 1986-1987I++

SYPNICKI Dominik

1986

Stilon Gorzów

LBI++k+I++I++

STACHOWIAK Kamil

1986

MUKS MDK Śr. Wrocław

DSD-16

Dziewczęta z roczników 1986-1987mf

WOREK Joanna

1986

Korona Kraków

MPmkI+Ik

ZAWADZKA Jolanta

1987

MUKS MDK Śr. Wrocław *)

DSC-18

Chłopcy z roczników 1984-1985k+

HEBERLA Bartłomiej

1985

MKSz Rybnik

SLI++I++I++I++mkmmfI++mmkmm

GAJEWSKI Grzegorz

1985

KSz Piątka Skierniewice

LDD-18

Dziewczęta z roczników 1984-1985k+

KUPCZYK Edyta

1985

UKS Czarny Koń Olkusz

MAkI++k+I++k+kk+kI++

TADYCH Agnieszka

1984

MKS EMDEK Bydgoszcz

KP


*) - brak karty zgłoszenia do klubu, potwierdzonej przez PZSzach.
Opracował : Zbigniew Czajka
Uwaga : Polski Związek Szachowy uprzejmie prosi o zgłaszanie zauważonych nieścisłości

i uzupełnień do powyższych zestawień.Kierownik Wyszkolenia Wiceprezes ds. Młodzieżowych
/-/ Zbigniew Czajka /-/ Zbigniew Pyda


Załącznik nr 2

L I S T A Z A W O D N I K Ó W

zakwalifikowanych do Mistrzostw Międzywojewódzkich MPJ’2002

za wyniki uzyskane w finałach Mistrzostw Polski Juniorów - Ogólnopolskiej Olimpiady

Młodzieży w roku 2001 w grupach wiekowych do 10, 11-12, 13-14, 15-16 i 17-18 lat

CH-10

Chłopcy z rocznika 1992 i młodsiIII

KASIAŃCZUK Patryk

1992

Rokita Brzeg Dolny

DSIIIIIIIIIVIVIIIIIIIIIIIIIV

KRAJEWSKI Mateusz

1992

LKS Kłos Czarny Koń Olkusz

MPDZ-10

Dziewczęta z rocznika 1992 i młodszeIII

KULON Klaudia

1992

Hetman Koszalin

ZPIIIVIIIIIIIIIVIIIIIIIVIVIVIIIIVIV

SIERGIEJ Izabela

1992

LKS Promień Kowalewo Pom.

KPCH-12

Chłopcy z roczników 1990-1991III

GOSŁAWSKI Nikodem

1991

Hetman Częstochowa

SLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII+IIIIIIIIIIIIIIIIIII+IIIIIIIIIIIIIIIIIIII+IIIIIIV

SZCZEPAŃSKI Arkadiusz

1990

Solny Zieleniewo

ZPDZ-12

Dziewczęta z roczników 1990-1991II

DEMIDOWICZ Maria

1991

Stilon Gorzów

LBIIIIIIIIIIIIIIIIIIVII+

JANKOWSKA Maria

1990

Akcja Katolicka Gdańsk

POIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIVII+II

RASZKIEWICZ Agnieszka

1990

Jaćwierz Suwałki

PLC-14

Chłopcy z roczników 1988-1989II

GUMUŁA Daniel

1989

Start Katowice

SLIIIIIIIIII+IIII+IIII+IIIIIII

DŁUTKOWSKI Paweł

1989

UKS Gedanensis Gdańsk

POD-14

Dziewczęta z roczników 1988-1989III

DUDEL Anna

1989

Lider Białystok

PLII+III+IIIIIIIIIII+II+II+IIIIIII+

KACZMAREK Lulia

1989

UKS Kotwica Leszno

WPC 16

Chłopcy z roczników 1986-1987I++

SZROMBA Krzysztof

1986

Korona Kraków

MPI+I++III++II++III++I

BARTEL Michał

1986

Damis Polonia Warszawa

MAD-16

Dziewczęta z roczników 1986-1987k

POZNAŃSKA Katarzyna

1986

LKS Kłos Czarny Koń Olkusz

MAIIkIII+I

KROKAY Urszula

1986

MUKS MDK Śr. Wrocław

DSII+

LITWINIEC Mirosława

1986

LKS Orlęta Radzyń Podlaski *)

LUC-18

Chłopcy z roczników 1984-1985I++

PASZEK Krzysztof

1985

TS Jantar Slupsk *)

POI++I++I+II+k+

SKRZYPNIK Maciej

1984

Stilon Gorzów

LBI+I++I++I++III+I+II+I++I++I+III++

WALCZAK Przemysław

1984

ŁKS Szach-Centrum Łódź

LDD-18

Dziewczeta z roczników 1984-1985k

MAGNUCKA Milena

1985

OTSz Ostrów Wlkp.

WPIIk+I++I+IIII++

PATEREK Katarzyna

1984

MDK Orlęta Radom

MAIkIkII++II+II+III

ŚLĘZAK Agnieszka

1984

KSz Sydety Kłodzko *)

DS


*) - brak karty zgłoszenia do klubu, potwierdzonej przez PZSzach.
Zestawił : Zbigniew Czajka
Wszyscy zawodnicy zakwalifikowani do Mistrzostw Międzywojewódzkich muszą być zrzeszeni w klubach sportowych posiadających osobowość prawną, zarejestrowanych w Polskim Związku Szachowym.
Uwaga : Polski Związek Szachowy uprzejmie prosi o zgłoszenie zauważonych nieścisłości i uzupełnień

do powyższych zestawień.Kierownik Wyszkolenia Wiceprezes ds. Młodzieżowych

/-/ Zbigniew Czajka /-/ Zbigniew Pyda

Polski Związek Szachowy

00-454 Warszawa, Czarniakowska 126a/4 KARTA ZGŁOSZENIA do mistrzostw międzywojewódzkich’2001

(wypełnić pismem maszynowym)Kategoria wiekowa

Imię

Skrót województwa

Nazwisko
Data urodzenia

(dzień, miesiąc, rok)
Miejsce

urodzenia


Kategoria szachowa
Ranking

FIDE (PZSzach)Numer opłaty

licencyjnej 2001 r.Nazwa, adres i telefon klubu sportowego:Szkoleniowiec prowadzący zawodnika - nazwisko, adres, telefon :Adres domowy zawodnika (z kodem pocztowym i telefonem domowym lub innym) :

.............................. dnia .............................. 2001 r.................................................................. (Pieczątka i podpis zgłaszającego)

: pzszach
pzszach -> P olski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation
pzszach -> Protokół zebrania Zarządu pzszach Warszawa, biuro pzszach, Al. Jerozolimskie 49
pzszach -> Warszawa, biuro pzszach, Al. Jerozolimskie 49 8 września 2013 r godz. 10. 00-18. 00
pzszach -> Protokół Zebrania Zarządu Warszawa, biuro pzszach, Al. Jerozolimskie 49
pzszach -> Protokół zebrania Zarządu pzszach Warszawa, biuro pzszach, Al. Jerozolimskie 49 12 marca 2016 r godz. 10. 00-18. 00
pzszach -> Sprawozdanie zarządu polskiego związku szachowego za okres 2014 roku oraz do 20 czerwca 2015 roku
pzszach -> Warszawa, 22. 09. 2010 r. Sg-2352/09/10 Członkowie Prawni pkol Nawiązując do tradycji, Polski Komitet Olimpijski ogłasza Konkurs „Trenerka Roku 2010”
pzszach -> Protokół zebrania zarządu pzszach 8 grudnia 2013 r godz. 10. 00-18. 00 Warszawa, biuro pzszach, Al. Jerozolimskie 49 Obecni
pzszach -> Polskiego związku szachowego

Pobieranie 333.37 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna