Polskie Normy dotyczące projektowania budynków I budowli, wycofane * z dniem 31 marca 2010 r., przez zastąpienie odpowiednimi eurokodamiPobieranie 79.53 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar79.53 Kb.
Polskie Normy dotyczące projektowania budynków i budowli,

wycofane *) z dniem 31 marca 2010 r., przez zastąpienie odpowiednimi EUROKODAMI


Lp.

PN wycofywana

Zastąpiona przez:

KT 102 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych


1

PN-B-02000:1982 Obciążenia budowli -- Zasady ustalania wartości

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

2

PN-B-02001:1982 Obciążenia budowli -- Obciążenia stałe

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne -- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

3

PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli -- Obciążenia zmienne technologiczne -- Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne -- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-6: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji

4

PN-B-02004:1982 Obciążenia budowli -- Obciążenia zmienne technologiczne -- Obciążenia pojazdami

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne -- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

5

PN-B-02005:1986 Obciążenia budowli -- Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-3:2009 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 3: Oddziaływania wywołane przez pracę dźwigów i maszyn

6

PN-B-02010:1980 Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenie śniegiem

PN-B-02010:1980/Az1:2006

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem

7

PN-B-02011:1977 Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenie wiatrem

PN-B-02011:1977/Az1:2009

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru

8

PN-B-02014:1988 Obciążenia budowli -- Obciążenie gruntem

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne

9

PN-B-02015:1986 Obciążenia budowli -- Obciążenia zmienne środowiskowe -- Obciążenie temperaturą

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-5: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania termiczne

10

PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli -- Ogólne zasady obliczeń

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

KT 128 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych


1

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowaniePN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

PN-EN 1993-1-4:2007 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-4: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych

PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-5: Blachownice

PN-EN 1993-1-6:2009 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych

PN-EN 1993-1-7:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-7: Konstrukcje płytowe

PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: Projektowanie węzłów

PN-EN 1993-1-9:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-9: Zmęczenie

PN-EN 1993-1-10:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-10: Dobór stali ze względu na odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową

PN-EN 1993-1-11:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-11: Konstrukcje cięgnowe

PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-12: Reguły dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S700 włącznie

PN-EN 1993-6:2009 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 6: Konstrukcje wsporcze suwnic

2

PN-B-03201:1993 Konstrukcje stalowe -- Kominy -- Obliczenia i projektowanie

PN-EN 1993-3-2:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 3-2: Wieże, maszty i kominy – Kominy

3

PN-B-03202:1996 Konstrukcje stalowe -- Silosy na materiały sypkie -- Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03202:1996/Ap1:1999

PN-EN 1993-4-1:2009 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 4-1: Silosy

PN-EN 1991-4:2008 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 4: Silosy i zbiorniki

4

PN-B-03204:2002 Konstrukcje stalowe -- Wieże i maszty -- Projektowanie i wykonanie

PN-EN 1993-3-1:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 3-1: Wieże, maszty i kominy – Wieże i maszty

5

PN-B-03205:1996 Konstrukcje stalowe -- Podpory linii elektroenergetycznych -- Projektowanie i wykonanie

PN-EN 1993-3-1:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 3-1: Wieże, maszty i kominy – Wieże i maszty

6

PN-B-03206:1996 Konstrukcje stalowe -- Podpory kolei linowych -- Projektowanie i wykonanie

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 3-1: Wieże, maszty i kominy – Wieże i maszty


7

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe -- Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno -- Projektowanie i wykonanie

PN-B-03207:2002/Az1:2004

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-3: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno


8

PN-B-03210:1997 Konstrukcje stalowe -- Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze -- Projektowanie i wykonanie

PN-B-03210:1997/Az1:2002

PN-B-03210:1997/Ap1:2000

PN-EN 1993-4-2:2009 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 4-2: Zbiorniki

9

PN-B-03211:1999 Konstrukcje stalowe -- Zbiorniki kuliste ciśnieniowe -- Projektowanie i wykonanie

PN-EN 1993-4-2:2009 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 4-2: Zbiorniki

10

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe -- Połączenia z fundamentami -- Projektowanie i wykonanie

PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: Projektowanie węzłów

KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu i Konstrukcji Zespolonych


1

PN-B-03262:2002 Silosy żelbetowe na materiały sypkie -- Obliczenia statyczne, projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja

PN-B-03262:2002/Ap1:2009

PN-EN 1992-3:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 3: Silosy i zbiorniki

PN-EN 1991-4:2008 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 4: Silosy i zbiorniki

2

PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich -- Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

3

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002/Ap1:2004

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

4

PN-B-03300:2006 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03300:2006/Ap1:2008

PN-EN 1994-1-1:2008 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych


1

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane -- Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000/Az1:2001

PN-B-03150:2000/Az2:2003

PN-B-03150:2000/Az3:2004

PN-EN 1995-1-1:2005 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Zasady ogólne i zasady dla budynków (oryg.)

PN-EN 1995-1-1:2005/A1:2008


PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia ogólne – Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków


2

PN-B-03154:1983 Elektryczne linie napowietrzne -- Drewniane konstrukcje wsporcze -- Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia ogólne – Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków


KT 251 ds. Obiektów Mostowych


1

PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe -- Obciążenia

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 2: Obciążenia ruchome mostów

2

PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- Projektowanie

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu – Obliczanie i reguły konstrukcyjne

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych -- Część 2: Reguły ogólne i reguły dla mostów

3

PN-S-10052:1982 Obiekty mostowe -- Konstrukcje stalowe -- Projektowanie

PN-EN 1993-2:2010 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 2: Mosty stalowe

4

PN-S-10082:1992 Obiekty mostowe -- Konstrukcje drewniane -- Projektowanie

PN-EN 1995-2:2007 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 2: Mosty drewniane

KT 252 ds. Projektowania Konstrukcji murowych


1

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe -- Projektowanie i obliczanie

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów

KT 254 ds. Geotechniki


1

PN-B-02479:1998 Geotechnika -- Dokumentowanie geotechniczne – Zasady ogólne

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego

2

PN-B-02482:1983 Fundamenty budowlane -- Nośność pali i fundamentów palowych

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne

3

PN-B-03010:1983 Ściany oporowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne

4

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane -- Posadowienie bezpośrednie budowli -- Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne

5

PN-B-03040:1980 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny -- Obliczenia i projektowanie

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne

6

PN-B-03322:1980 Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Fundamenty konstrukcji wsporczych -- Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne

7

PN-B-04452:2002 Geotechnika -- Badania polowe

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego


*) Konieczność wycofania była sygnalizowana, począwszy od roku 2004, stosownym zapisem publikowanym w informacjach wstępnych we wszystkich częściach Eurokodów. Ponadto wycofanie wynika z przepisów wewnętrznych CEN i CENELEC (Europejskich Organizacji Normalizacyjnych), których Polski Komitet Normalizacyjny jest członkiem.

UWAGA:

Do części Eurokodów zastępujących Polskie Normy krajowe (PN-B) opracowano poprawki (Ap), informujące o tych zastąpieniach.Jednocześnie informujemy, że wszystkie poprawki (AC i Ap) można bezpłatnie pobrać w sklepie internetowym na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

: sites -> default -> files
files -> Smm załącznik a formularz zgłoszenia bezpieczeństwa
files -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
files -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
files -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
files -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
files -> Wyniki wojewódzkiego konkursu języka angielskiego – etap rejonowy z dnia 9 stycznia 2015r
files -> Wzór załącznika w formacie A5
files -> Ul. Patriotów 108
files -> Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna