Polskie oficyny wydawnicze zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990 – 2003 Wydawnictwo APobieranie 90.33 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar90.33 Kb.
POLSKIE OFICYNY WYDAWNICZE
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE ZA LATA 1990 – 2003
Wydawnictwo A

OD BUDDY do Nietzschego… / Tomasz Porębski; oprac. Joanna Czarkowska // Wydawca. – 2001, nr 12, s. 9 – 11
Wydawnictwo „a5”

NAJBARDZIEJ pragniemy normalności / Krystyna Krynicka, Ryszard Krynicki; rozm. przepr. Włodzimierz Braniecki // Arkusz. – 1995, nr 3, s. 13
WEDŁUG gustu / Ryszard Krynicki, Krystyna Krynicka; rozm. przepr. Grzegorz Łyś // Gazeta Bankowa. – 1999, nr 2, s. 20 – 21
Dom Wydawniczy ABC

PRZEWODNIKI po prawie (60 tysięcy subskrybentów) / Włodzimierz Albin; rozm. przepr. Edyta Lubawska, Piotr Dobrołęcki // Megaron . – 1996, nr 7/8, s. 4 – 5
Agawa

Rodzinna oficyna / Maryla Siwkowska-Łatuszyńska, Grzegorz Łatuszyński; rozm. przepr. Ewa Likowska // Przegląd Tygodniowy . – 1998, nr 38, s. 18
Wydawnictwo „Akapit Press

ZNAM się wyłącznie na książkach / Iwona Pakuła; rozm. przepr. Ewa Chuchro // Wydawca. – 2002, nr 4, s. 9 – 11
DLA czytelniczek (i czytelników) w każdym wieku / Ewa Chuchro // Nowe Książki. –2002, nr 5, s. 71
Wydawnictwo „Albatros” z Gdańska

WYDAWNICTWO „Albatros” / Andrzej Sitek // Nowe Książki. – 1994, nr 1, s. 70
Wydawnictwo Fundacja Aletheia

CIĄGLE improwizacja / Anna Kurnicka, Marek Krzyśków; rozm. przepr. Zofia Zaleska // Res Publica Nowa. – 2002, nr 5, s. 108 – 110
Wydawnictwo „Alfa”

KIESZEŃ na książki / Jan Wysokiński; rozm. przepr. Grzegorz Kozyra // Przegląd Tygodniowy. – 1991, nr 10, s. 11, il.
NA fali / Jan Wysokiński; rozm. przpr. E. Wilcz-Grzędzińska / Tygodnik Demokratyczny. – 1990, nr 25, s. 12 – 13
WZORCOWE wydawnictwo „Alfa” / Jan Wysokiński, Wojciech Kierubiński; rozm. przepr. S. Marynowicz // Pismo Literacko-Artystyczne. – 1989, nr 7/8, s. 212 - 215
Wydawnictwo ”Amber”

AMBRAFERZYŚCI albo czubek góry lodowej / Rober Stiller // WiadomoścKulturalne. – 1997, nr 24, s. 7
JEDEN tytuł dziennie / Sławomir Kryska // Prawo i Życie. – 1995, nr 1, s. 30
KRĘTE drogi do sukcesu / Małgorzata Cebo-Funiok, Zbigniew Funiok; rozm. przepr. Łukasz Gołębiewski // Rzeczpospolita. – 1999, nr 34, dod. S. I, VI
NAJPIERW była pasja / Zbigniew Funkio; rozm. przepr. Ewa Likowska // Przegląd Tygodniowy. – 1998, nr 27, s. 17
ŻYCIE miedzy okładkami / Małgorzata Cebo-Funiok, Zbigniew Funiok; rozm. przepr. Dorota Bogucka // Gazeta Bankowa. – 1999, nr 12, s. 26 – 27
Wydawnictwo Anagram”

MONUMENTALNE miniatury / Leszek Żuliński // Integracje. – 1994/1995, cz. 30, s. 101 – 102

Wydawnictwo „Aneks”

WYDAWNICTWO „Aneks” / Zbigniew Florczak // Nowe Książki. – 1994, nr 4, s. 36
Wydawnictwo „Antyk”

ANTYKIEM w mrowisko / Marcin Dybowski; rozm. przepr. Marcin Masny // Ład. – 1993, nr 11, s. 3
Wydawnictwo „Arkady”

45 [CZTERDZIEŚCI PIĘĆ] lat minęło …: jubileusz Arkad / Edyta Hermanowska // Notes Wydawniczy. – 2002, nr 7/8, s. 54 – 59
O ARKADACH i Sztuce Świata / Eugeniusz Pliszka // Megaron. – 1997, nr 5, s. 11
SZTUKA wydawania książek o sztuce / Janina Krysia; rozm. przepr. Piotr Dobrołęcki // Megaron. – 1997, nr 5, s. 10
Wydawnictwo C.H. Beck

NASZĄ dewizą jest skromność i profesjonalizm / Paweł Esse; rozm. przepr. Joanna Hetman // Magazyn Literacki. – 1999, nr 10, s. 26 – 28
RZETELNIE, starannie i przyjaźnie / Paweł Esse; rozm. przepr. Bogumił Paszkiewicz // Megaron. – 1996, nr 11, s. 10 – 11
WYDAWNICTWO C.H. Beck na polskim rynku / Stanisław Rudnicki / Przegląd Sądowniczy. – 1993, nr 7/8, s. 68 - 70
Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”

ANI gangsterzy, ani filantropi / Roman Górski; rozm. przepr. A.W. Małachowski // Przegląd Tygodniowy. – 1991, nr 47, s. 10, il.
KSIĄŻKA na sprzedaż / Anna Bilska // Polityka . – 1991, nr 36, s. 9
Dom Wydawniczy Bellona

A GDY książka szła do wojska… / Józef Skrzypiec, Zbigniew Czerwiński // Wydawca. – 2002, nr 3, s. 20 = 24, 29, 35 – 36
JUBILEUSZ Domu Wydawniczego Bellona / Emilia Szydłowska // Notes Wydawniczy. – 2002, nr 7/8, s. 60 – 63
SYSTEM Bellona” się sprawdza / Zbigniew Czerwiński; rozm. przepr. Ewa Lisowska // Przegląd Tygodniowy. – 1998, nr 26, s. 20
Wydawnictwo „Czarne” z Wołowca

CZARNE” – z ambicjami / Ewa Chuchro // Nowe Książki. – 2002, nr 2, s. 80 – 81


TRZEBA mieć kolegów / Monika Sznajdrman; rozm. przepr. Jacek Cieślak // Rzeczpospolita. – 1999, nr 34, dod. S. VII
Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”

KLASYKA i współczesność w jednym stoją domu / Irena Janowska // Nowe Książki. –1998, nr 12, s. 77 – 78
POWOLNE wychodzenie z tła / Marek Żakowski; rozm. przepr. Tadeusz Lewandowski // Wydawca. – 1996, nr 5, s. 6 – 11
STARY, dobry „Czytelnik” / Tadeusz J. Żółciński // Megaron. – 1999, nr 10, s. 56
TOAST za Nike czterdziestoletnią / Tomasz Burek // Sycyna. – 1997, nr 23, s. 7
SALON wydawców: „Czytelnik” / Henryk Chłystowski // Literatura. – 1999, nr 3, s. 56
ULICA Wiejska / P. Wojakowski // Po Prostu. – 1990, nr 34, s. 6 – 7
WYPEŁNIANIE luk : 55 lat „Czytelnika” / Andrzej Chłystowski ; rozm. przepr. Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita. – 1999, nr 109, s. 10
ZACIEKŁA obrona jakości / Lech Budrecki // Notes Wydawniczy. – 1998, nr 10, s. 14 – 17
ZASŁUŻONA, a nawet niezła / Stanisław Bębenek, Marek Żakowski; rozm. przepr. Tadeusz Górny // Wydawca. – 1999, nr 10, s. 10 – 13
Z MAISONS-LAFFITTE na Wiejską / Henryk Chłystowski; rozm. przepr. Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita. – 1998, nr 221, s. 23
Wydawnictwo DiG

WYDAWNICTWO DiG / Krzysztof J. Dąbrowski // Megaron. – 1999, nr 10, s. 33
Wydawnictwo Dolnośląskie

NIE ma już Koziołka Matołka / Andrzej Adamus; rozm. przepr. Andrzej Franaszek // Tygodnik Powszechny. – 1995, nr 26, s. 15
O CEZARYZMIE i o skromności / Andrzej Adamus; rozm. przepr. Tadeusz Lewandowski // Wydawca. – 1995, nr 11/12, s. 6 – 12
Wydawnictwo Drzewo Babel

POWOLI spłacam dług / Barbara Stępień; rozm. przepr. Joanna Hetman // Magazyn Literacki. – 2000, nr 2, s. 10 – 12
Oficyna „Editions Spotkania”

KONSEKWENCJE przygody z historią / Piotr Jegliński // Wydawca. – 1994, nr 5, s. 40 – 42
POTRZEBA obecności / Piotr Jegliński; rozm. przepr. A. Peciak // Tygodnik Solidarność. – 1990, nr 20, s. 10
Wydawnictwo „Egmont”

Z DISNEYEM przez świat / Barbara Jóźwiak, Mariusz Arno-Jaworowski; rozm. przepr. Michał Zając // Guliwer. – 1993, nr 1, s. 20 – 23
Studio „EMKA”

DAĆ ludziom szansę / Jacek Marciniak; rozm. przepr. Paweł Głogowski // Notes Wydawniczy. – 1997, nr 3, s. 33 – 37
KSIĄŻKA motywacyjna / Joanna Czarkowska // Wydawca. – 1995, nr 6/7, s. 18 - 20
Wydawnictwo „Europa” we Wrocławiu

NIE tracić gruntu pod nogami / Wojciech Głuch; rozm. przepr. Irena Janowska // Nowe Książki. – 2001, nr 12, s. 78 – 79
Wydawnictwo Harlequin

JESTEŚ piękna jak kwiat … / Sławomir Chojnacki; rozm. przepr. Leszek Żuliński // Wiadomości Kulturalne. – 1997, nr 35, s. 23
MĘŻOWIE mogliby się uczyć / Sławomir Chojnacki; rozm. przepr. Dominika Kamińska // Magazyn Literacki. – 2000, nr 12, s. 13 – 14
PAPIEROWA coca-cola / Dorota Hill // Wprost. – 1996, nr 45, s. 97, 99
W OGRODZIE miłości / Nina Kowalewska; rozm. przepr. W. Żurek // Przegląd Tygodniowy. – 1991, nr 41, s. 10, il.
Wydawnictwo „Iskry”

GOTOWY do pojedynku / Wiesław Uchański // Res Publica Nowa. – 2002, nr 1, s. 93 – 94
ISKRY ku normalności / Jan Okopień // Wiadomości Kulturalne. – 1994, nr 16, s. 8
KSIĘGARNIE bez kapitału / Wiesław Uchański; rozm. przepr. Ewa Likowska // Przegląd Tygodniowy. – 1998, nr 24, s. 21
PIĘĆ ton dynamitu / Wiesław Uchański; rozm. przepr. Andrzej Franaszek // Tygodnik Powszechny. – 1997, nr 8, s. 15
PROFIL na przetrwanie / (LWK) // Nowe Książki. – 1995, nr 7, s. 67
PRYWATYZACJA „Iskier” / Wiesław Uchański // Wydawca. – 1994, nr 1, s. 40 – 42
WALKA o oddech / Wiesław Uchański; rozm. przepr. Grzegorz Leszczyński // Guliwer. – 1994, nr 1, s. 16 - 20
Krajowa Agencja Wydawnicza

NOWE oblicze starej firmy / Irena Janowska // Nowe Książki. – 2001, nr 10, s. 80 – 81
Kleks” z Bielska-Białej

KLEKS” z Bielska-Białej / Jerzy Handzlik; rozm. przepr. Maria Kulik // Guliwer. – 2001, nr 2, s. 33 – 34


Wydawnictwo Krakowskie

POCZĄTEK i cel / Katarzyna Szoch-Jędrys, Jan Goślicki; rozm. przepr. Małgorzata Toczydłowska // Wydawca. – 1999, nr 10, s. 20 – 21, 24 – 25
Wydawnictwo „Książka i Wiedza”

NIE KONKURUJEMY ZE WSZYSTKIMI / Stanisław Sołtys; rozm. przepr. Ewa Likowska // Przegląd Tygodniowy. – 1998, nr 23, s. 19
NIE odcinamy się od przeszłości / Stanisław Sołtys; rozm. przepr. Ewa Likowska // Przegląd. – 2000, nr 22, s. 28
RYNEK a szczęście wydawcy / Stanisław Sołtys; rozm. przepr. Ewa Lisowska // Przegląd. – 2001, nr 43, s. 45 – 46
Wydawnictwo Księgarni św. Jacka w Katowicach

APOSTOLSTWO książki / Edward Szopa / Śląsk. – 2000, nr 4, s. 30 -32
Książnica

WYDAWCA – zawód wysokiego ryzyka : 10 lat „Książnicy” / Mariusz Morga; rozm. przepr. Edward Szopa// Śląsk. – 2000, nr 11, s. 48 – 50
Wydawnictwo Kurpisz SC

O WSZYSTKIM decyduje ekonomia / Anna Kurpisz; rozm. przpr. Łukasz Gołębiewski // Rzeczpospolita. – 1998, nr 111, dod. s. VI
LexisNexis

KONKURENCJI depczemy po piętach / Magdalena Górczak, Witold Szlęzak; rozm. przepr. Jakub Frołow // Notes Wydawniczy. – 2002, nr 10, s. 18 – 20
Wydawnictwo Literackie

DRUGA młodość Wydawnictwa Literackiego / Grażyna Borkowska // Notes Wydawniczy. – 11997, nr 10, s. 10 – 11
GODZIĆ ambicje z ekonomią / Janusz Adamczyk; rozm. przepr. Andrzej Franaszek // Tygodnik Powszechny. – 1995, nr 38, s. 15
NA CZTERDZIESTOLECIE Wydawnictwa Literackiego / Henryk Markiewicz // Dekada Literacka. – 1994, nr 1, s. 10
SŁOMA (z butów) / Andrzej Nowakowski // Notes Wydawniczy. – 2001, nr 6, s. 82 – 83  
TRADYCJE, ambicje i chudy portfel / Janusz Adamczyk; rozm. przepr. Irena Janowska-Woźniak // Nowe Książki. – 1996, nr 10, s. 74
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza

DOROBEK procentuje / Jolanta Łodykowska-Sulima // Guliwer. – 1993, nr 2, s. 26 – 29
Wydawnictwo „Łuk” z Białegostoku

ŁUK” – czyli strzała w tarczy / (MŁ) // Nowe Książki. – 1994, nr 3, s. 67 – 68


Marabut z Gdańska

MARABUT / Marek Adamiec // Przegląd Polityczny . – 1996, nr 31, s. 131
Wydawnictwo „Media Rodzina” z Poznania

Z MYŚLĄ o rodzinie / Adam Cankudis; rozm. przepr. Agnieszka Tyszka // Guliwer. –2000, nr 4, s. 40 – 41
Medium

Z MOTYWACJĄ o motywacji / Krzysztof Doroszewski, Tadeusz Ciołkiewicz; rozm. przepr. Tadeusz Lewandowski // Wydawca. – 1996, nr 6/7, s. 6 – 11
Wydawnictwo „Multico”

KSIĄŻKA to nie pasta do zębów / Mirosław Sałasiński; rozm. przepr. Krzysztof Masłoń // Megaron. – 1997, nr 1, s. 12 – 14
Wydawnictwo „Muza

DROGO, ale dobrze / Włodzimierz Czarzasty; rozm. przepr. Irena Janowska-Woźniak // Nowe Książki. – 1997, nr 1, s. 78 – 79
GIEŁDOWA Muza / Dariusz Wieczorek // Gutenberg. – 1999, nr 3, s. 78 – 79
KSIĄŻKI do których się wraca / Krzysztof Genczelewski // Guliwer. – 1992, nr 3, s. 16- 18
ODCHODZIMY od serii / Krzysztof Genczelewski; rozm. przepr. Ewa Likowska // Przegląd. – 2000, nr 45, s. 24
ODMITOLOGIZOWANIE książki / Włodzimierz Czarzasty; rozm. przepr. Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita. – 1998, nr 23, dod. s. 1  
POWIEDZMY sobie, jako to z „Muzą” jest / Włodzimierz Czarzasty; rozm. przepr. Tadeusz Lewandowski // Wydawca. – 1995, nr 9, s. 6 – 12
STALIŚMY się molochem / Krzysztof Genczelewski ; rozm. przepr. Ewa Likowska // Przegląd Tygodniowy. – 1998, nr 41, s. 23
Nasza Księgarnia

NASZA Księgarnia / Jolanta Sztuczyńska // Megaron. – 1997, nr 1, s. 24 – 25
Wydawnictwo „Noir Sur Blanc”

CZARNO na białym / J. Michalski; rozm. przepr. B. Świątkowska// Tygodnik Literacki. – 1991, nr 22/23, s. 27, il.
NADCHODZI czas „drugiej „Europy” / J. Michalski; rozm. przepr. R. Wasita// Literatura na Świecie. – 1991, nr 6, s. 296 – 300
NASIONA arbuza / Jan Gondowicz // Nowe Książki. – 1999, nr 10, s. 79
POCHWAŁA dobrego gustu / Marcin Król // Megaron. – 1999, nr 10, s. 42
WYPEŁNIAMY lukę / Anna Zaremba ; rozm. przepr. Ewa Lisowska // Przegląd. –2000, nr 9, s. 24

Z EUROPY mało znanej / R. Wasita // Więź . – 1991, nr 5, s. 160 - 162
Oficyna Poetów i Malarzy” w Londynie

CHCĘ stworzyć muzeum Oficyny… / Jarosław Koźmiński // Nowe Książki. – 1996, nr 11, s. 77
HISTORIA Oficyny / Krystyna Bednarczyk, Czesław Bednarczyk; rozm. przepr. Marek Pytasz // Fraza. – 1998, nr 1/2, s. 112 – 118
JUBILEUSZ 40-lecia londyńskiej „Oficyny Poetów i malarzy” w Krakowie / Maria Kocójowa, Wanda Pindlowa // Ruch Literacki. – 1990, z. 6, s. 471 – 474
MIĘDZY „Kulturą” w „Wiadomościami” / Krystyna Bednarczyk, Czesław Bednarczyk; rozm. przepr. Janusz Kryszak // Kwartalnik Artystyczny. – 1996, nr 3, s. 70 – 75
POWRÓT poetów i malarzy / Krystyna Bednarczyk; rozm. przepr. Dominika Materska, Ewa Popiołek // Wiadomości Kulturalne. – 1994, nr 21, s. 7
RYZYKO powrotu do Polski ? / Jan Zdzisław Brudnicki // Wiadomości Kulturalne. –1996, nr 33, s. 11
ZAKON poetów i malarzy / Krystyna Bednarczykowa; rozm. przepr. Jarosław Koźmiński // PAL Przegląd Artyst.-Literacki. – 1997, nr 11, s. 72 – 75
ŻYCIE bez korekty / Krystyna Bednarczykowa; rozm. przepr. J. Miliszkiewicz // Przegląd Tygodniowy. – 1990, nr 23, s. 10
Państwowe Wydawnictwo Naukowe

ANATOMIA potentata czyli „PWN” / Michał Szewielow // Wydawca. – 1994, nr 3, s. 22 – 24
PIERWSZE encyklopedie uniwersalne Państwowego Wydawnictwa Naukowego / Leon Marszałek // Editor. – 1990, t. 3, s. 73 – 92
Państwowy Instytut Wydawniczy

DO PRZODU / Wojciech Żyłko; rozm. przpr. Tadeusz Lewandowski // Wydawca. –1996, nr 4, s. 6 – 11
GONITWA po prymat / Antoni Gruszeczki; rozm. przepr. M.A. Kowalski // Przegląd Tygodniowy. – 1991, nr 27, s. 11, il.
JUBILEUSZ i życie codzienne / Wojciech Żyłko, Tadeusz Nowakowski; rozm. przepr. Bogumił Paszkiewicz // Nowe Książki. – 1996, nr 9, s. 75 – 76
KWADRATURA koła? / Izabela Śliwonnik // Nowe Książki. – 1995, nr 3, s. 66 - 67
NIEŁATWE czasy dla wydawców / M. kabata ; rozm. przepr. R. Ciemięski // Inspiracje. – 1990, nr 4, s. 10 – 11
ODMIANA PIW-owskich przypadków / Krzysztof Masłoń // Rzczeczpospolita. – 1996, nr 156, s. 16
PAŃSTWOWY Instytut Wydawniczy czyli jak handlować dobrą książką / Bogdan Rogatko // Dekada Literacka. – 1992/1993, nr 24/1, s. 12
PIĘTNAŚCIE tysięcy tytułów / Tadeusz Nowakowski; rozm. przepr. Ewa Likowska // Przegląd. – 2000, nr 31, s. 24
PIW zawsze elitarny / Radosław J. Utnik, Dorota Koman; rozm. przepr. Andrzej Palacz, Joanna Czarkowska // Wydawca. – 2001, nr 10, s. 11 – 12
POLSKI Gallimard / Jan Okopień // Odra. – 1996, nr 10,s. 122- 124
PRZESUWANIE akcentów : plany wydawnicze / Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita. – 1999, nr 70, dod. s. 10
ŻYCIE zaczyna się po pięćdziesiątce czyli druga młodość oficyny / Wojciech Żyłko; rozm. przepr. Bogumił Paszkiewicz // Megaron. – 1996, nr 10,s. 14 – 15
Instytut Wydawniczy „PAX”

OD Małego Księcia do książek edukacyjnych / Barbara Durbajło; rozm. przepr. Irena Bolek // Guliwer. – 1992, nr 2, IMPRIMATUR. 23 - 26
Z IMPRIMATUR / Amelia Szafrańska ; rozm. przepr. Patrycja Gruszyńska // Notes Wydawniczy. – 1999, nr 8, s. 14 – 15
INSTYTUT Wydawniczy PAX – „magna charta” parowskiej obecności w życiu Polski powojennej / Z. Lichniak; rozm. przepr. S. Drajewski // Życie i Myśl. – 1989, nr 11/ 12, s. 14 - 22

Prószyński i S-ka

DUŻEMU jest łatwiej / Dorota Malinowska, Mieczysław Prószyński; rozm. przepr. Łukasz Gołębiewski // Rzeczpospolita. – 1999, nr 103, dod. s. 5
FIRMA z zasadami : Prószyński i S-ka / Luiza Zalewska // Rzeczpospolita . – 1999, nr 58, s. 4
NARODZINY koncernu / Andrzej Zeibel // Gazeta Bankowa. – 1994, nr 15, s. 12, tab.
ZAGRAĆ własnymi atutami / Dorota Malinowska, Mieczysław Prószyński; rozm. przepr. Tadeusz Lewandowski // Wydawca. – 1995, nr 4, s. 6 - 12
Wydawnictwo „Puls”

WARSZAWA – Londyn – Warszawa / Jan Chodakowski; rozm. przepr. W. Kasper // Tygodnik Literacki. – 1990, nr 4, s. 3, 8
Dom Wydawniczy Rebis

BEZPIECZEŃSTWO i przyszłość / Tomasz Szponder; rozm. przepr. Lesław Ciesiółka, Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński // Megaron. – 1997, nr 5, s. 26 – 28
CORAZ szerszy profil / Bogusław Tobiszowski; rozm. przepr. Ewa Likowska // Przegląd. – 2000, nr 8, s. 24
JEDNOŚĆ przeciwieństw : Dom Wydawniczy Rebis / Andrzej Franaszek // Tygodnik Powszechny. – 1995, nr 35, s. 14
Oficyna Wydawnicza Rytm w Warszawie

NIE tylko historia / Tadeusz Kotarski ; rozm. przepr. Ewa Lisowska // Przegląd Tygodniowy. - 1998, nr 45, s. 23
W DOBRYM rytmie / Irena Janowska-Woźniak // Nowe Książki. – 2001, nr 1, s. 78 – 79
Wydawnictwo Sejmowe

WYDAWNICTWO Sejmowe / Jan Zagórski // Nowe Książki. – 1994, nr 1, s. 69 – 70
Oficyna Wydawnicza „Sic!”

DOROBIŁYŚMY się na kręgosłupie / Elżbieta Czerwińska, Renata Lis // Res Publica Nowa. – 2001, nr 11, s. 85 – 87
POGODNY profil wydawnictwa Sic! / Joanna Szczęsna // Gazeta Wyborcza. – 2001, nr 137, dod. s. 34 – 35
ZDYSKONTOWAĆ sukces / Irena Janowska // Nowe Książki. – 2000, nr 7, s. 81
Wydawnictwo „Siedmioróg”

ŚWIAT pełen książek / Tomasz Michałowski; rozm. przepr. Joanna Papuzińska // Guliwer. – 1993, nr 4, s. 20 – 23
Słowo/obraz/terytoria” z Gdańska

SŁOWO/obraz/terytoria : tym razem o „tajemnicach” warsztatu wydawcy z Gdańska / Maria Smole // Wydawca. – 1999, nr 1, s. 44 – 45
SŁOWO/obraz/terytoria : wśród wydawców / Marek Adamiec // Przegląd Polityczny. – 1997, nr 33/34, s. 143 – 144
WYMAGAJĄCA oficyna / Alina Kietrys // Nowe Książki. – 1999, nr 8, s. 76 - 77
Wydawnictwo „Świat Książki”

KSIĄŻKI niepokorne / Wiesław Władyka // Polityka. – 1998, nr 21, s. 53 – 54
MOCNA, solidna stabilizacja / Andrzej Kostarczyk ; rozm. przepr. Tadeusz Lewandowski , Andrzej Palacz // Wydawca. – 1998, nr 1. s. 6 – 12
NOWY rynek czytelniczy / Andrzej Kostarczyk ; rozm. przepr. Łukasz Gołębiewski.// Rzeczpospolita. – 1998, nr 129, dod. s. 1
WIELKIE niemiecki pieniądze / Andrzej Kostarczyk; rozm. przepr. Tadeusz Lewandowski, Andrzej Palacz // Wydawca. – 1995, nr 5, s. 6 - 12
Tenten”

WYDAWNICTWO „Tenten” / Irena Janowska – Woźniak // Nowe Książki. – 1995, nr 2, s. 69
Uraeus” z Gdańska

NIE boją się iść pod prąd / Przemysław Wielgosz // Przegląd Tygodniowy. – 1998, nr 20, s. 16

Wydawnictwo „Vocatio” w Warszawie

CHUDSZY naprawdę silniejszy / Piotr Wacławik // Wydawca. – 2002, nr 6, s. 25, 27
KSIĄŻKI dla tych, których kochamy / Anna Nowak ; rozm. przepr. Grażyna Lewandowicz // Guliwer. – 1998, nr 3, s. 28 - 29
Wydawnictwo W.A.B.

AUTOR na rynku / Adam Widmański; rozm. przepr. Ewa Likowska // Przegląd. –2000, nr 3, s. 27
JAK sprzedać polską książkę? / Beata Stasińska; rozm. przepr. Agnieszka Herman // Magazyn Literacki. – 1997, nr 3/4, dod. s. XVI – XIX
POLSKIEJ literaturze potrzebna jest promocja / Irena Janowska-Woźniak // Nowe Książki. – 1999, nr 6/7, s. 78 - 79
Wiedza i Życie”

SOLIDNOŚĆ popłaca / Jan Rurański; rozm. przepr. Maria Czernik // Guliwer. – 1993, nr 5, s. 21 – 26, il
Wiedza Powszechna”

STREFA rozrzedzona, czyli między historią a polityką / S. Piaście; rozm. przepr. J. Krawczyk // Przemiany. – 1989, nr 12, s. 7
WIEDZA naprawdę powszechna / Józef Chlabicz; rozm. przepr. Ryszard Pietrzak // Nowe Książki. – 1996, nr 8, s. 74 – 75
WIEDZA Powszechna” 1946 – 1994 / Wydawca. – 1994, nr 2, s. 26 – 28

ZAUFANIE do firmy / Andrzej Nagraba; rozm. przepr. Ewa Lisowska // Przegląd. – 2000, nr 17, s. 25
Oficyna Wydawnicza „Wolumen”

BUKOWSKI, czyli potencjalny bestseller / Adam Borowski; rozm. przepr. Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita. – 1998, nr 71, dod. s. I, IV
Wydawnictwo Książkowe Axela Springera

MILION marek na pracownika / Stefan Kociewski // Magazyn Literacki. – 1999, nr 11, s. 16 – 17
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

WNT – jubilat z dobra marką / Aniela Topulos ; rozm. przepr. Małgorzata Borczak // Nowe Książki. – 1994, nr 11, s. 68 – 69
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

DWIEŚCIE firm pracuje dla nas / Andrzej Chrzanowski; rozm. przepr. Lidia Jastrzębska // Głos Nauczycielski. – 1994, nr 18, s. 5
GDY przestaje się być monopolistą. O Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych / Bogdan Rogatko // Dekada Literacka. – 1993, nr 7, s. 4 – 5
PO CO PRYWATYZOWAĆ wsip / Lukasz Gołębiewski // Rzeczpospolita. – 2003, nr 24, s. 6

W 45-lecie Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych / Jan Żółkiewski // Polonistyka.– 1990, nr 7, s. 382 - 384
Wydawnictwo „Znak” w Krakowie

BEZ imperializmu / Jerzy Illg; rozm. przepr. Sylwia Frołow // Res Publica Nowa. –2002, nr 4, s. 109 – 110
BOSKIE szyfry : 40-lecie wydawnictwa „Znak” / Bronisław WIldstein // Wprost. – 1999, nr 21, s. 114 – 115
CZTERDZIESTOLETNIA ZNAKomitość / Małgorzta Borczak // Nowe Książki. – 1999,  nr 6, s. 78 – 79
MY i oni : literatura i cenzura / Jacek Woźniakowski ; rozm. przepr. Teresa Walas // Dekada Literacka. – 1996, nr 1, s. 3 – 5
NIE boimy się konfrontacji / Henryk Woźniakowski; rozm. przepr. Łukasz Gołębiewski // Rzeczpospolita. – 1999, nr 82, s. 24
PAN Illg Jerzy, redaktor Znaku / Joanna Szczęsna // Gazeta Wyborcza. – 2001, nr 39, dod. s. 12 – 13
O TREŚCI, formie i kreowaniu / Jerzy Illg // Wydawca. – 2001, nr 12, s. 12 – 16, 18
SPÓŁKA z nieograniczoną odpowiedzialnością / Marek Mikos // Notes Wydawniczy. – 1999, nr 6/7, s. 28 – 33
WYDAWCA – Anioł Stróż” : jubileusz Wydawnictwa Znak / Andrzej Franaszek, Piotr Mucharski, Michał Okoński // Tygodnik Powszechny. – 1999, nr 20, s. 7
ZNAK na wolnym rynku / Henryk Woźniakowski; rozm. przepr. Michał Okoński // Tygodnik Powszechny. – 1999, nr 18, s. 5

 

Oprac. Daria Gajda


na podstawie zbiorów filii BPP w Bełchatowie
: radomsko bk -> zestawienia%20gotowe
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie tryb. Multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Aneta gnyp
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Ewa bi
zestawienia%20gotowe -> Terapia poznawczo-behawioralna
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> Komputer na lekcjach języka polskiego
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Aneta gnyp
zestawienia%20gotowe -> Wydawnictwa zwarte
zestawienia%20gotowe -> Zaburzenia psychiczne
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna