Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział ŁódzkiPobieranie 24.26 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar24.26 Kb.
Polskie Towarzystwo Matematyczne

Oddział Łódzki

ul. Stefana Banacha 22, 90-238 Łódź, fax. 635-42-66

e-mail: ptm@math.uni.lodz.pl , www.math.uni.lodz.pl/~ptm

Sprawozdanie z działalności Oddziału Łódzkiego PTM

w okresie styczeń – grudzień 2007 r.

Na Walnym Zgromadzeniu Oddziału w dniu 21 kwietnia 2005 r. zostały wybrane następujące władze Oddziału:


Zarząd Oddziału:

 1. kol. Antoni Pierzchalski - prezes

 2. kol. Ewa Hensz-Chądzyńska - v-prezes

 3. kol. Katarzyna Flak - skarbnik

 4. kol. Zofia Walczak - sekretarz

 5. kol. Olga Stande - członkowie

 6. kol. Andrzej Wrzesień

 7. kol. Adam Paszkiewicz

 8. kol. Rafał Adamski


Komisja Rewizyjna:


 1. kol. Maciej Czarnecki - przewodniczący

 2. kol. Jacek Rogowski - członek

 3. kol. Maria Banaszczyk - członek

 4. kol. Marek Badura - członek

Na Walnym Zgromadzeniu Oddziału w dniu 6 listopada 2007 r. zostały wybrane następujące władze Oddziału na kadencję 2008-2010:


Zarząd Oddziału:

 1. kol. Antoni Pierzchalski - prezes

 2. kol. Ewa Hensz-Chądzyńska - v-prezes

 3. kol. Zofia Walczak - skarbnik

 4. kol. Jacek Rogowski - sekretarz

 5. kol. Olga Stande - członkowie

 6. kol. Andrzej Wrzesień

 7. kol. Adam Paszkiewicz

 8. kol. Wojciech Banaszczyk


Komisja Rewizyjna:


 1. kol. Marek Badura - przewodniczący

 2. kol. Katarzyna Flak - członek

 3. kol. Maria Banaszczyk - członek

 4. kol. Piotr Liczberski - członek


Delegatami Oddziału na Zjazd PTM zostali:

 1. kol. Antoni Pierzchalski

 2. kol. Ewa Hensz-Chądzyńska

 3. kol. Jacek Rogowski

 4. kol. Zofia Walczak

a zastępcami delegatów:

 1. kol. Maria Banaszczyk

 2. kol. Ryszard Pawlak

 3. kol. Adam Paszkiewicz

 4. kol. Wojciech Banaszczyk

W okresie od stycznia do grudnia 2007 odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Oddziału oraz 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.Członkowie Oddziału:
W styczniu 2007 Oddział liczył 78 członków, w grudniu Oddział liczył 80.

W okresie sprawozdawczym przyjęto dwóch nowych członków: Zdzisława Stępnia z PŁ (z Oddziału Białostockiego) i Wojciecha Kozłowskiego WMiI UŁ.

W okresie sprawozdawczym Zarząd skreślił z listy członków szereg osób na ich prośbę bądź z powodu niepłacenia składek co najmniej przez 6 lat i nie interesowania się sprawami PTM.

Zmarł Witold Czapliński.


W Oddziale działa:


 1. Komisja Szkolnictwa Podstawowego i Średniego i Popularyzacji Matematyki Zarządu Głównego PTM, przewodniczącym jest kol . Ryszard Pawlak.

 2. Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej w składzie:

  1. Wojciech Banaszczyk – przewodniczący

  2. Grzegorz Andrzejczak

  3. Maciej Czarnecki

  4. Jan Lesiak

  5. Jacek Mańko

  6. Zenon Piesyk

  7. Paweł Walczak

  8. Danuta Marędziak – sekretarz.

 3. Od października 1999 roku działa, pod patronatem OŁ PTM Szkoła Talentów Matematycznych. W spotkaniach udział biorą uczniowie gimnazjów i liceów z Łodzi i województwa. Od początku istnienia Szkoły zajęcia z uczniami prowadzili:

 1. Maciej Czarnecki – PTM

 2. Andrzej Komisarski

 3. Adam Paszkiewicz – PTM

 4. Stanisław Spodzieja

 5. Witold Bednarek

 6. Tomasz Rodak

 7. Michał Skrzypek

 8. Wojciech Kozłowski – PTM

 9. Tomasz Sobieszek

Szkoła finansowana jest przez Oddział Łódzki z dotacji ZG PTM, Urząd Miasta Łodzi i Dziekana Wydziału Matematyki UŁ. Dziekan Wydziału Matematyki udostępnia nieodpłatnie sale na zajęcia z uczniami oraz finansował delegacje dla prowadzących zajęcia na obozie naukowym w 1999 r.

Szkoła Talentów co roku gromadzi w różnych grupach zajęciowych około 50 gimnazjalistów i licealistów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy z matematyki.


Działalność naukowa Oddziału.
W maju 2005 roku rozpoczęliśmy cykl spotkań pod tytułem „Okno na podwórze” w ramach którego na posiedzeniach naukowych prezentowane są w sposób popularny badania jakie prowadzą w różnych dziedzinach matematycy łódzcy. Do dnia dzisiejszego odbyło się sześć odczytów z tego cyklu.
W okresie od stycznia do grudnia 2007 r. odbyło się 9 posiedzeń naukowych, na których wygłoszono 9 odczytów. Odczytów wysłuchało ogółem 127 osób,


Lp.

Data

Imię i Nazwisko prelegenta (Oddział PTM, kraj)

Tytuł odczytu


1

11. 01. 2007

Dr hab. Jan Kubarski (Politechnika Łódzka) – Osiągnięcia mate-matyczne z zakresu geometrii, algebry I analizy w epoce brązu.

2

25. 01. 2007

Dr hab. Stanisław Spodzieja (Wydział Matematyki UŁ) – Nierówność Łojasiewicza a Co- determinowalność dżetów

3

22. 02. 2007

Prof. Vladimir Rovenski (Haifa) – Integral formulae for foliations of codimension one

4

22. 03. 2007

Prof. dr hab. Tomasz Downarowicz (Politechnika Wrocławska) – Prawo serii

5

27. 03. 2007

Dr hab. Artur Bartoszewicz (Politechnika Łódzka) – Od algorytmu Euklidesa do przestrzeni Baire’a

6

4. 04. 2007

Prof. Tomasz Brzeziński (University of Wales Swansea) – Kopierścienie, komoduły I geometria nieprzemienna

7

10. 05. 2007

Dr Artur Siemaszko (Olsztyn) – Homeomorfizmy przestrzeni cylindrycznych

8

20. 06. 2007

Prof. Jesus Alvarez Lopez (Santiago de Compostela – Hiszpania) – A trace formula for foliations via adiabatic limits

9

4. 10. 2007

Prof. Gilbert Hector (Lyon, Francja) – Completely integrable embedings.

Członkowie Oddziału są członkami komitetów redakcyjnych czasopism matematycznych:

kol. Ewa Hensz-Chadzyńska – Komitetu Redakcyjnego Wiadomości Matematycznych,

kol. Ryszard Pawlak – Komitetu Redakcyjnego Dydaktyki Matematyki oraz Delty,

kol. Paweł Walczak – członkiem jury nagród PTM im. Banacha, Janiszewskiego, Mazurkiewicza, Sierpińskiego, Ważewskiego i Zaremby.
Poza tym kol Paweł Walczak jest wiceprezesem PTM a kol. Maciej Czarnecki – sekretarzem Zarządu Głównego PTM.
Dwaj członkowie naszego Oddziału, kol. Piotr Liczberski i kol. Paweł Walczak zorganizowali sesje naukowe i przewodniczyli sekcjom tematycznym podczas First Joint International Meeting AMS-PTM w Warszawie w sierpniu 2007 r.

Finanse Oddziału.

Stan konta bankowego Oddziału w dniu 31.12.2007 r. 3343,49 zł

Stan gotówki w kasie w dniu 3.11.2007 r. 328,81 zł

Prezes Oddziału PTM


Antoni Pierzchalski

Łódź, 28 maja 2008 r.Pobieranie 24.26 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna