Polskie Towarzystwo Orientalistyczne R. Ranoszek – Hetyckie traktaty międzypaństwowe M. ColigerPobieranie 9.78 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar9.78 Kb.
VII Zjazd Orientalistów Polskich - 1938

Kraków, 1938


Polskie Towarzystwo Orientalistyczne
R. Ranoszek Hetyckie traktaty międzypaństwowe

M. Coliger Opozycje akcentowe tematów III i w języku hebrajskim

J. W. Hirschberg Problemy literatury biblijnej w świetle najnowszych prac

T. Lewicki Al-Idrïsï, geograf arabski z XII w. (życie i twórczość)

B. Baranowski Kupcy muzułmańscy na ziemiach Rzeczypospolitej w XV i XVI w.

W. Kotwicz Kilka uwag o turecko-mongolskich analogiach językowych

T. Kowalski Zapożyczenia turecko-kipczackie w języku Ormian polskich

A. ZajączkowskiNajstarszy „Samouczek” języka tureckiego w literaturze polskiej

S. SzachnoKitab tatarski Adama Assanowicza z m. Ilii na Wileńszczyźnie z r. 1891

H. Willmanowa-Grabowska Dialektologia indyjska

A. Obrębska-Jabłońska Percepcja polskiego systemu fonetycznego przez Chińczyków

L. Skurzak Znaczenie Yāyāvarów dla kultury indyjskiej

J. Jaworski Początki cywilizacji chińskiej w świetle najnowszych odkryć
: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Instrukcja do kwestionariusza opisu projektu zgłaszanego w ramach celu szczegółowego 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
sites -> Dla planowania przestrzennego I transportu
sites -> Geometria zadania dla uczestników warsztatów zadanie (3 pkt)
sites -> Do egzaminu maturalnego
sites -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest korekta językowa i redakcja (dwa czytania) następujących materiałów
sites -> Załącznik nr 3
sites -> Warszawa, dnia 05. 06. 2015 r
sites -> Analiza prawa ustrojowego, materialnego i formalnego Raport sporządzony w ramach poddziałania 2: „Diagnoza obecnej organizacji i funkcjonowania systemu zdrowia publicznego w Polsce”
sites -> Wszyscy wykonawcy
sites -> Polskie Towarzystwo Orientalistyczne I dzień Otwarcie Zjazdu – T. Kowalski
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna